Magy. kir. állami felsőbb leányiskola és leánygimnázium, Budapest, 1906

486—506, 723—775. Herodotos: Kroisos és­­Solon. Amasis és Polykrates. A thermopylaii csata. Házi olvasmány : A marathoni csata. írásbeli dolgozatok: Kéthetenkint fordítás részint magyarról görögre, részint görögről magyarra. Görögpótló irodalom. Olvasmányok : Szemelvények Thukydi­­desből. .Módszere. F­elépítik a hosszú falakat. Perikies beszéde a háború ügyében. A halotti beszéd. A halálvész kitörése és a betegség leírása. Perikies utolsó beszéde és jellemzése. Demosthenes meg­erősíti Pylost. Sphakteria megvétele. A siciliai hadjárat. Nikias és Alkibiadés beszédei. Az athéni sereg megsemmisülése. Aischylos Oresteiá-ja. Sophokles Elektrá-ja és Oidipus Kolonos-ban, Euripides : Iogenia Taurisban. Demosthenestől. A harmadik olynthosi beszéd, a koszorúról és a harmadik filippika. Német nyelv és irodalom. Olvasmányok: Lessing: Minna v. Barnhelm. Nagyobb részletek Nathan der Weise-ból. Entstehung der deutschen Heldensage. Das Hildebrandslied Walther von Aqui­tanien. Das Rolendslied. Herzog Ernst. Der Gral und der Parsifal. Der Arme Heinrich. Minnelieder. Aus dem Niebelungenlied. Aus Kudrun. H. Sachs: Sct-Peter mit der Geiss. Aus dem Laienbuche. Inhalt des Faustbuches. Klopstock III. Gesang des Messias. Wieland : V. Gésang des Oberon. Szavalmányok: Platen: der Pilgrim v. Set. Just. Schiller: Hectors Abschied. Der Handschuh. Goethe: Der Schatzgräber. Das Göttliche. Uhland: Das Schloss am Meer. Volkslied: Zwei Königs­kinder. Hölty: Aufmunterung zur Freude. Szabadon választott költemény. írásbeli dolgozatok: 1 Budas Tod (Ford.) 2. Schuld u. Strafe Lenorens. 3. Die Vorgeschichte des Lustspiels Minna v. Barnhelm. 4. Justs Charakteristik. 5. Riccaut de la Martiniére. 6. Tellheims Charakter (Ford) 7. Nathan der Weise. VIII. OSZTÁLY. Magyar nyelv és irodalom. Olvasmányok: Jellemző darabok főleg: Széchenyi, Deák, Kossuth, Kisfaludi K., Katona, Vörösmarty, Czuczor, Bajza, Józsika, Eötvös, Kemény, Petőfi, Tompa, Arany, Gyulai, Jókai és Madách műveiből. Részletek Gyulai Vörösmarty életrajzából, Bánk bán tanulmányából és emlékbeszédeiből Házi olvasmány: Szemelvények Széchenyiből. Eötvös: A

Next