Magy. kir. állami felsőbb leányiskola és leánygimnázium, Budapest, 1903

Magyar nyelv és irodalom. Hetenkint 3 óra. Tanította: dr. Hoffmann Frigyes. Tankönyv : Góbi J.: A magyar nemzeti irodalom története. a) Irodalomtörténet: Kisfaludy K. fellépésétől a legújabb időig. h) Olvasmányok: Jellemző darabok főleg: Széchenyi, Deák, Kossuth, Kisfaludy K., Katona, Fáy, Vörösmarty, Czuczor, Bajza, Jósika, Eötvös, Kemény, Petőfi, Tompa, Arany, Gyulai, Jókai és Madách műveiből. Részletek Gyulai „Vörösmarty életrajza“ s Ka­tona J. és „Bánk-bán“-ja c. műveiből, valamint emlékbeszédeiből. Házi olvasmány. A falu jegyzője, Eötvös. A rajongók, Kemény. Szavalmányok: Mohács, Kisfaludy Károly. A merengőhöz, Vörösmarty. Alföldi legény, Czuczor. Sóhajtás, Bajza. Temetésre szól az ének, Petőfi. Pál mester, Petőfi Egy gondolat bánt . . . Petőfi. A gólyához, Tompa. Ősszel, Arany. Mikes, Lévay. írásbeli dolgozatok: Deák Ferenc. Karácsony éj. Kisfaludy K. u. prózában. Kisfaludy K. romanticisimusa. Vörösmarty és a nyelv­újítás. Katona jellemzési módja. A népies nyelv és stil a magyar költészetben. A magyar történeti regény. 3. Latin nyelv és irodalom. Hetenkint 7 óra. Tanította: Roseth Amott. Tankönyvek: Bartal-Malmosi-Csengeri: Horatius, 1. 11. Dá­­vid-Pozder: Tacitus-szemelvények. Horváth-Wagner: Római régi­ségek. Olvasmányok: Her. Carm. I. 1, 2, 3, 4, 3, 10, 11, 22, 37. II. 2, 3, 14, 15, 17, 10, 18. III. 1, 2, 80. Epod. 1, 7, 21. Sat. I. 1­0,. 9. Epist. I. 10. Részletek az ars poeticából. Szemelvények Tacitusból. Ann. I. 1—15; IV. 32­—35; VI. 56—57. XII. 66—69, XIV. 19—12, XV. 38—44. Germ. 4-8. Irodalomtörténeti és régiségi összefoglalás, különös tekintettel a magánrégiségekre. Fordítás magyarból latinra Pirchala latin gyakorlókönyvéből za összetett mondatra vonatkozó szakaszok, írásbeli dolgozatok: Magyarból latinra és viszont. 4. Német nyelv és irodalom. Hetenkint 2 óra. Tanította: dr. Hoffmann Frigyes. Tankönyv: Heinrich G. : Német tan-és olvasó­könyv. IV. k. Olvasmányok: Iphigenie auf Tauris, Goethe. Wallensteins Tod, Schiller. Edward, Volksballade. Griechenland nach Natur und Bevölkerung, Herder. Klingers Zwillinge, Inhalt. Beherzigung, Goethe. Das Göttliche, Goethe. Grenzen der Menschheit, Goethe. Die

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék