Szent Szív szerzetesnők VIII. kerületi katolikus leánygimnáziuma, Budapest, 1915

II. Olvasmányok és dolgozatok

14 V. OSZTÁLY. Magyar nyelv, a) Költőiek. Himnusz. Szózat. Toldi. Ma­gyarokhoz. Osztályrészem. Fohászkodás. Szibinyáni Jank. V. László. Mátyás anyja. Szondi két apródja. Budai Ali basa históriája.* Arany Jánoshoz. A gólyához. Szeptember végén. Tanács. A fel­­­kelt nemességhez. A vándormadár. Petőfi családi versei. Az Al­föld.* Erdély.* Ősszel a Tátrában.* Toldi I., II., IV., XI. éneke, az összes költemények a *-gal jelöltek kivételével, valamint a megfelelő prózai művek egyes részei könyv nélkül is. b) Prózaiak: A madár családi élete. A fecskék. A király­­koronázás. Egy juhpásztor gyermekről. A magvető. A remete. A mennyei parittyakövek. Mátyás párbaja. A sztrecsnói piros virágok. A kék pille. A kis lombardos őrszem. Vörösmarty szülei. A fóti szüret. Deák Ferenc levele. Fiamnak. Id. Wesselényi Mik­lós báró. Deák Ferenc. Lionardo da Vinci «Utolsó vacsorá»-ja. Mátyás király szobra Fadrusztól. Kazinczy Ferenc nagyatyja há­zában. Szondi halála. Hazánk pusztulása a török időkben. Sokra­tes a testvéri egyetértésről. Arany János levele Petőfi Sándor­hoz. Plinius két levele a Vezúv kitöréséről. Kossuth beszéde a haderő megajánlása ügyében. Magánolvasmányok: Arany: Toldi Szerelme, Toldi Estéje. Jókai: Új földesúr. Mikes: Törökországi levelek. Petőfi: János vitéz: Bolond Istók: Latin nyelv. Az olvasókönyvből: Schola. Hungária. De campo. De populo Romano. De servis Romanorum. De diis Ro­manorum. De Hungáriáé fluviis. De Hunnis. De origine gentis Latinae.* De Romulo et Remo. L, II. De origine ' urbis Romae. De adventu Hunnorum.* De Attiláé aedibus.* De convivio regis Attiláé. Phaedrus meséi közül: De vitiis hominum, Rana rupta et bos, Leo senex, aper, taurus et asinus, Vacca, capella, ovis et leo, Lupus et agnus, De cervo fabula, Ranae regem petunt, Muli duo et raptores, De Simonide. Ovidius-ból: A világ négy korszaka. Könyv nélkül is megtanulták a tanulók az olvasókönyvből­­ a *-gal jelzett olvasmányokat, a felsorolt összes Phaedrus me-

Next