II. kerületi Népiskolai Tanítónő- és Nevelőnőképző Intézet, Budapest, 1904

3. Eötvös József br.: Nyugalom. Szavalja : Baross 4. Ranschburg E. : Eötvös József br. emlékezete. írásbeli dolgozat; felolvassa: Nagy I. 5. Bellov­its J.: Mi érzelem.......... Énekli: Balál. Zongorán kiséri: Szentistványi J. Márczius 15-ének emlékére ünnepel, a­melynek műsora: 1. Major Gy. : Sonata Zongorán előadja: Szentistványi J. 2. Elnöki megnyitó. 3. Petőfi Sándor : Talpra magyar. Szavalja: Fináczis E. 4. Kuruczdalok: «Napkeletről-nap­nyugatról». «Csínom Palkó.» Énekli: Gyarmathi M­, zongorán kiséri : Petheő J-5. Kossuth Lajos, írásbeli dolgo­zat. Irta: Sch­lachta M. 6. Szentirmay E.: Kerepesi teme­tőben. Karének. Énekli az önk. 6. Eötvös József br.: Búcsú. Szavalja: Papsi M. 7. Mozart : A nyugalom. Karének . Énekli az önk. kör énnekkara. 8. Raff : Tarantella. Zongorán elő­adják : Réthely I. és Verődi M. is rendezett az önképzőkör kör énekkara. Zongorán kiséri: Ferisék E. 7. Ábrányi E.: Kossuth sírja Sza­valja : Virágh M. 8. Liszt F.: Magyar induló. Zon­gorán előadják: Vargha L., Petheő J., Ábel M, Ábel G.. 9. Vörösmarty : A sors és a magyar ember. Szavalja: Grill J. 10. Merty : Kossuth - induló. Kar­ének. Énekli az önk. kör ének­kara. Nagy költőnk Csokonai emlékünnepét is dísszel ünnepelte meg az önképzőkör május 6-án. Ez ünnepély műsora : 1. Major J. Gy. : Dobsinai jégbar­langból. Zongorán előadja: Zmes­­kall M. III. o. t. 2. Csokonai : Tihanyi visszhang. Szavalja: Fröhlich Ilona III. o. t. 3. Dienzl D.: Liliomszál. Énekli: Szentistványi Julia IV. o. t. Zon­gorán kiséri Baló Irén IV. o. t.­­ A Lilla dalokról. írásbeli dolgo­zat. Irta Bogyó Boriska IV. o. t. 5. Csokonai­ Lavotta : Reményhez. Énekli: önk. énekkar. 6. Bihari-Bloch : Magyar ábránd. Hegedűn előadja : N­oll Kamilla III. oszt tan. 7. Szabolcsra M.: Ének Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szavalja: Vaszi ■ Hevíts Adél IV o. t. 8. Gaal F.: Magyar rhapsodia. Zon­gorán előadja: Vargha Lenke IV. o. t. Ezen ünnepnek legkiemelkedőbb részlete a «Lilla-dalok» című dolgozat volt. A testi nevelés érdekében minden rendelkezésünkre álló esz­közt felhasználtunk. Ősszel a környéken rendeztünk nagyobb gyalogsétákat, télen korcsolyapályát készítettünk az udvaron, melyet huzamos időn át használhattak a növendékek. Tavasszal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék