II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1910

VII. Jelentés a „Révai Önképzőkör“ 1910/11. tanévi működéséről. Intézetünk kebelében az idén is megalakult a „Révai Ön­képzőkör“, amelyet dr. Koczogh András tanár úr vezetett. Az alakuló gyűlés 1910. szeptember 24-én volt s a kör tisztikara a következő lett: Elnök: Born Miklós VIII. o. 1. Alelnök: Korbuly János VIII. o. t. Titkár: Tánczos Károly VIII. o. t. Főjegyző: Mahler Károly VIII. o. t. Aljegyző: Kövesdy László VII. o. t. Pénztáros: Hirsch Lajos VIII. o. t. Főkönyvtáros: Ringeisen Ervin VIII. o. t. Segédkönyvtáros: Ujváry Imre VIII. o. t. Al könyvtáros: Möller Károly VII. o. t. Ellenőr: Morschhauser Nándor VII. o. t. A kör tagjainak száma 84 volt, a VlII-ból 25-en, a Vll-ből 26-an, ehhez járult a Vl-ból 18 és az V-ből 15 pártoló tag. A kör az év folyamán 14 látogatott gyűlést tartott, amelyeken a kör tagjai műveiket adták elő, szabad előadásokat tartottak, szavaltak és egymás műveit bírálták. Működésük sokoldalú volt, nemcsak szépirodalmi kérdésekkel foglalkoztak, hanem kiterjeszkedtek a természettudományra, a vegy­tanra, méltatták a technika csodás haladását, sőt zenei előadásokat is tartottak. Egyes gyűléseken a szaktanár urak, így dr. Heller Bernát, dr. Jánosi Béla és Szűcs Ernő tanár urak is megjelentek. Az évi működést a következő kimutatásban ismertetem: Esztétikai tárgyat dolgozott fel: Born Miklós VIII. o. 1. (Hamlet és Bánk jelleme). II. ker. főreál.7­ 97

Next