II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1910

Eredeti verses művet adtak be: Naményi Zs. VIII., Bognár L. VII., Kövesdy L. VII., Sebők L. VII. és Sipos K. VII. o. tanulók. Eredeti prózai művet írtak: Born M. VIII., Heffner Gy. VII. és Fodor I. VI. o. tanulók. Műfordítással Fodor I. VI. o. tanuló foglalkozott. Természettudományi munkát adott be: Kmetty B. VIII. (A lőpor története), Korbuly J. VIII. (Nagy feszültségű forgó áram­mal hajtott elektromos nagyvasutak), Singer I. Vili. és Weisz R. VIII. (Az élet problémája), Möller K. VII. (Elektro­chémia). Bíráltak: a VIII. o-ból: Bajkay T., Bognár Gy., Hirsch L., Hochholtzer Á., Kmetty B., Korbuly J., Ringeisen E., Singer I., Stern F., Tánczos K., Ujváry I. Weisz R. — A VII. o-ból: Bognár L., Heffner Gy., Kövesdy L., Morschhauser N., Möller K., Novák V. és Sipos K. Zenei előadást Kovachich K. V. és Wallenburger G. V. tartottak. Szavaltak: Born M., Pippig R., Tánczos K. VIII. o. tanulók, Morschhauser N., Mudry M., Sebők L., Szlávik I. VII. o. tanulók, Lovászy L. VI. és Fodor I. VI. o. Dialógot Born M. és Bajkay T. adtak elő. Monológ előadó: Hochholtzer A. VIII., Lovászy L. VI., Möller K. VII. és Tánczos K. VIII. volt, ez utóbbi saját monológ­jait adta elő. Szokás szerint a kör rendezte az intézeti ünnepeket. Az első ünnepélyt november hó 19-én, boldogult emlékű Erzsébet királynénk emlékezetére rendeztük. Körünk az iskolai „Segély-alap“ javára 1911. február hó 4-én, a budai katholikus kör nagytermében zeneestélyt rendezett. Az estélynek úgy anyagi, mint erkölcsi haszna fényes volt. Az ünnepély­nek — amelyen előkelő közönség vett részt — a következő mű­sora volt: 1. Himnusz. Előadja a vegyeskar. 2. Volkmann. Szerenád F-dúr. Előadja az intézeti zenekar. 3. Váradi A. „Melyiket?“ Szavalja: Morschhauser N. 4. Grieg Peer Gyut Suite. Zongorán előadják: Ringeisen E. és Szüts I. 5. Jókai M. „A munkácsi rab“. Szavalja: Born M. 6. Luigi Luzzi. Ave Maria.­­ Énekli: Möller K., zongorán Csíki János. Honvéd kesergő./ kiséri: Kövesdy L. 7. Mozart. Vonós ötös. Előadják: Kallós K., Kaszásy I., Steinhaus T., Kertész Á. és Benda J. tanár úr. 8. Beethoven. Isten dicsősége. Énekli a férfikar. 9. „Az öngyilkos“. Víg monológ. Előadja: Tánczos K. 10. Adams. Si j’étais roi. Zongorán előadja: Grafel K. úr az intézet volt növendéke.

Next