II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1910

11. Mozart. Menüett az E-dúr szimfóniából. Előadja: az intézeti zenekar. 12. Abt. F. Dalta fel. Énekli a vegyeskar. Megünnepeltük március 15-ét és június 8-át. A március 15-i ünnepély sorrendje a következő volt: 1. Himnusz. Énekli a vegyeskar. 2. Petőfi: Nemzeti dal. Szavalja: Mudry M. VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartja: Born M. VIII. o. t. 4. Dancia: III. Simfónia. Trió: I. hegedű Cortez Á. VII. o. t. II. hegedű Sipos K. VII. o. t. Zongora: Kövesdy L. VII. o. t. 5. Száll a madár . . .1 + ... Te is, is . . .­­ Énekli a férfikar­ 6. Bach: Toccata. Zongorán előadja: Zsoldos L. VII. o. t. 7. Petőfi: Egy gondolat bánt engemet . . . Szavalja: Morsch­­hauser NI. VII. o. t. 8. Moskowsky: Danses espagnoles. Wieniawsky: Kuyawiak. Hegedűn előadja: Kallós K., zongorán: Szüts I. 9. Arany: Toborzó. Énekli a vegyeskar. A június 8-án tartott ünnepély sorrendje: 1. Himnusz. Előadja az énekkar. 2. „Nemzeti ünnep“. Szavalja: Mudry M. VII. o. t. 3. Stefánia gavotte. Zongorán előadja: Kövesdy L. VII. o. t. 4. Ünnepi beszéd. Tartja: Möller K. VII. o. t. 5. Vonósnégyes. Steinhausz T. V., Sipos K. VII., Cortez Á. VII. és Machán M. VII. o. t. 6. Ha madárka . . .1 ,.. . ., Esik eső ! Előadja az ifj. énekkar. 7. Chopin ballada. Zongorán előadja: Zsoldos L. VII. o. t. 8. Deák Ferenc. Szavalja: Morschhauser N. VII. o. t. 9. Szózat. Énekli az énekkar. A kör az idén is tűzött ki pályadíjakat a legjobb művek jutalmazására. A beérkezett műveket a szaktanár urak bírálata után a következőképen jutalmaztuk: A dr. Szekeres Kálmán igazgató úr által fizikai tételre ki­tűzött pályadíjat, 20 koronás aranyat, önképzőköri színvonalat meg­haladó, sőt szakképzettséget tanúsító munkájával Korbuly János VIII. o. tanuló nyerte el „Nagyfeszültségű forgó árammal hajtott elektromos nagy vasutak“ c. munkájával. Ugyanő egy saját készítésű tramway-modelt állított ki a fizikai szertárban. A 65 cm­ hosszú, 10 kg súlyos kocsi változtatható menetsebességgel járt, villamos lámpái tetszés szerint gyuladtak ki, de különös gonddal készült el a légfék berendezése, amely a rohanó kocsit pillanat alatt megállította. Ugyancsak szép látványt nyújtott, amidőn a

Next