II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1910

felső áramszedőket csupán a sűrített levegő emelte vagy lekapcsolta, minden tekintetben ízléses és precíziós modelt a tanári kar elisme­réssel, a tanuló ifjúság rendkívüli figyelemmel tekintette meg s azáltal, hogy az említett modelt Korbuly János maga tervezte, s minden részében 3 évi türelemmel és kitartással maga készítette: ő igazi önképzésre adott nemes példát. A Paszlavszky József c. igazgató úr által természetrajzi műre kitűzött díjat, 20 koronás aranyat Möller Károly VII. o. t. kapta, „A színek a természetben“ c. munkájával. Az Innocent Ferenc c. igazgató úr által a szabadkézi rajzban tett szép előmenetelükért kitűzött 1-fő díjat, 20 koronás­ aranyat, Szüts István Vili. o. t. 2-ik díjat, 10 koronás aranyat, H­u­b­e­r István VIII. o. t. nyerték el. Heymann Frigyes főhadnagy úr által német irodalmi tételre kitűzött díjat, 20 koronás aranyat, Heffner G­y. VII. o. t. nyerte el „Körner Zrínyije és a Zrinyiász“ c. munkájával. Az irodalmi tételre kitűzött önképzőköri díjat Born Miklós VIII. o. t. nyerte Bánk és Hamlet jelleme c. munkájával. (Pályadíj : 20 korona.) Bognár L. VII. o. t. „A valóság“ c. költeményével nyert 10 koronás aranyat. Born M. VIII., Tánczos K. VIII. és Mudry M. VII. o. t. szavalataikkal nyertek pályadíjat. Morschhauser Nándor VII. o. tanulónak az Önképzőkör zárógyűlésén tartott szavalatát dr. Jánosi Béla tanár úr 10 koronás arannyal jutalmazta. Morschhauser I. az év folyamán tartott több dicséretes szavalatáért az Önképzőkör pénztárából is kapott 10­0 jutalmat. Elekes István tanár úr 100 koronás alapítványának kamatai az idén voltak esedékesek, de a pályatétel meddő maradt. E helyen hálás köszönetünket fejezzük ki Hirsch­kovitz Jónás úrnak, aki zeneestélyünket anyagi támogatással segítette, valamint dr. Szekeres Kálmán, Paszlavszky József, Innocent Ferenc igazgató és dr. Jánosi Béla tanár uraknak, akik mint minden évben, úgy az idén is szívesek voltak pályadíjakat kitűzni, továbbá Heymann Frigyes főhadnagy úrnak is. A jelen tanévben tett dr. Koch Nándor tanár úr 100 koro­nás alapítványt, amelynek kamatjaiból három évenként pályadíjat tűzhetünk ki természetrajzi munka jutalmazására. Fogadják a t­­adakozó urak valamennyien az ifjúság mélyen érzett hálás köszönetét. Van körünknek három 100 koronás alapítványa, amelyeket dr. Koczogh András, Elekes István és dr. Koch Nándor tanárok tettek az Önképzőkör javára. Tánczos Károly, az Önképzőkör e. i. titkára

Next