II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1910

— Herczeg: A honszerző. — Herczeg: Arianna, 16 elbeszélés. — Hugo Viktor: A nyomorultak. 4 k. — B. Hübner Sándor: Séta a világ körül. 2 k. — Jókai Mór: Bálványos vár. — Jókai: Negyven év visszhangja. — Jókai: Kárpáthy Zoltán. — Jókai: Egy magyar nábob. 2 k. — Jókai: A régi jó táblabirák. — Jókai: Egy az Isten. — Jókai: Politikai divatok. — Jókai: Szegény gazdagok. 2 k. — Jókai: A magyar nemzet története regényes rajzokban. 3 k. — Jósika Miklós: Abaffy. — B. Kemény Zsigmond munkáiból, kiad. Gyulai Pál. — Williams Archibald: Korunk találmányai. — Kurt Lampert: Az édes vizek élete. — Macé János: Egy falat kenyér története. — Mikszáth Kálmán: Besztercze ostroma. — Petőfi Sándor munkái, kiad. Radics. 4 k. — Rudolf trónörökös: Utazása keleten. — Szavójai Lajos Amadé: Az „Észak Csillaga“, „Stella Polare“. 2 k. — Slatin Rudolf pasa: Tűzzel-vassal a Szudánban. 2 k. — Thackeray: A négy György. — Tóth Béla: A magyar anekdotakincs 1—VI. 6 k. — Tóth Béla: Mende­mondák. — Turgenyev: Apák és fiúk, Füst. — Vas Gereben: Garasos arisz­tokrácia. — Vas Gereben: Tekintetes urak. — Vas Gereben: Jurátus élet. — Vas Gereben: Dixi. — Waddel L. Austine: A rej­telmes Lhassza. — Goethe: Dichtung und Wahrheit, magy. Tiber 12 pld. — Moliére: Le Bourgeois gentilhomme. 3 pld. — Moliére: Les Précienses ridicules. — Calderon: Das Leben ein Traum. — Cholevius: Goethes Hermann und Dorothea. — Victor Hehn: Gedanken über Goethe. — Grillparzers Werke. 5 k. — Mika: Történelmi olvasókönyv. IV. 15 pld. — Madách: Az ember tragé­diája, kiad. Alexander 2 pld. — Cato bölcs mondásai, kiad. Némethy. — Cicero: Archias érdekében. 2 pld. — Cicero: Cato maior. 2 pld. — Cicero: Lucius Manilius törvényjavaslatáról. — Sallustius : Jugurtha-háború. 2 p. — Cicero: Laelius de amicitia. 2 p. — Cicero: A kötelességekről. 2 p. — Cicero: Brutus. — Cicero: A legfőbb jóról és rosszról. — Cicero: De imperio Gnaei Pompei 4 pld. — Tacitus művei. 2 p. — Vergilius: Aeneis. — Vergilius: Elégiái. — Wiegand: 1168 latin közmondás. — Fáy András: A Bélteky-ház 2 k. — Arany János magyar irodalomtörténete, kiad. Pap Károly. — Berzeviczy Albert: A természetfölötti elem Shakespeare szinműveiben. — Lamb: Shakespeare mesék. — Laurie: A délafrikai aranykeresők. — Rátz­ Mikola: Az infinitezi­­mális számítások elemei a középiskolában. 2 pld. — Legerlotz: Das Niebelungenlied. 12 pld. — Jósika Miklós: Ami késik nem múlik. — Zrínyi: Szigeti veszedelem. — Márki Sándor: Az újkor és legújabb kor története. — Márki: II. Rákóczi Ferenc. — Petőfi­­könyvtár XXI—XXX. 5 kötet. — Gerentsér: Atlétika. 2 pld. Az ifjúsági könyvtár ez idei gyarapodása 187 szám, 317 kötet. Az ifjúsági könyvtár őrei: dr. Jánosi Béla és dr. Heller Bernát.

Next