II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1937

4 a Pala-utcában nyert elhelyezést. Most már csak az elemi iskolával s az időközben felállított iparostanonc iskolával kellett osztozkodnunk. Így meg volt a lehetőség a további terjeszkedésre, s még e tanévben ismét megnyílt az V., majd 1900—01-ben a VI. osztály. A tanulók lét­­számával a párhuzamos osztályok száma is gyarapodott, s az 1901—02. tanévben az V. és VI. osztály növendékeit a Wesselényi-, illetőleg a Német-utcai polg. iskolába kellett áthelyezni. Az 1904—05. tanév az iskola vezetésében hozott változást, amennyiben Szenessy Mihály el­­hunytával Hofrichter József lett az igazgató. A világháborvi s az utána következő összeomlás szörnyű hatását iskolánk is megérezte. A megpróbáltatás évei után azonban ismét a fejlődés jelei látszottak az iskola életében. Hofrichter József nyugalomba vonulásával, az 1918—19. tanévtől kezdve Baumann János lett az igaz­­gató, aki bölcs irányításával 1930-ig, tanulmányi felügyelettel történt megbízatásáig vezette intézetünket. Az elemi iskola megszüntetésével az ő igazgatása alatt vette át iskolánk 1924-ben a házigazda szerepét a Medve-utcai épületben. így már megvolt a mód az iskola 13 osztályá­­nak, szertárainak, könyvtárainak, valamint előadótermeinek kényelmes elhelyezésére. Baumann János után Szakács Ödön került az iskola élére. 1935. nyarán költözött el az épületben működő iparostanonc-iskola. A jelenlegi igazgatót, Castiglione Lászlót a polgármester úr 1936. nov. 3-án bízta meg az iskola vezetésével. A 66 év folyamán a kiváló pedagógusok hosszú sora működött iskolánkban. Az iskola tanártestületének országszerte ismert tudós és író tanférfiak közül ki kell emelnünk Lengyel Sándort és Göüz Sándort a polgári iskolai reform vezérharcosait, Kenedy Gézát a Pesti Hírlap, Bokor Jánost a Philosophiai Szemle szerkesztőjét és munkássága révén a német tudományos világban is elismert nevű európai hírű Palágyi Menyhértet. Nemzedékek nevelődtek fel ez iskola falai között; egyes kiváló te­­hetségek különböző téren országos hírnévre tettek szert, de sohasem feledkeztek el arról az iskoláról, melyben tudásuk alapját vetették meg Iskolánk hosszú és szép múltja erő és buzdítás a jövő munkássá­­gához. Tankerületünk eddigi főigazgatói: dr. Gyulai Ágost (1931—33.), dr. Leidenfrost Gyula (1933—36.), dr. Pintér Jenő (1936—.). Iskolánk eddigi igazgatói: Bohus Rezső (1872—73.), Lengyel Sándor (1873—95.), Szenessy Mihály (1895—1994.), Hófrichter József (1904—1918.), Baumann János (1918—1930.), Szakács Ödön (1930—36.) és Castiglione László (1936—.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék