II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1939

Emlékezés Grafi Józsára. 1939. november 18-án súlyos veszteség érte tanár­­testületünket. Grafi Józsa kartársunk e napon bekövetke­­zett halála nemcsak szerető szüleinek szívét borította gyászba, hanem bennünket is az együttérzés őszinte fájdalmával töl­­tött el. Amikor november 21-én, temetésén az Őt gyászolók nagy tömegében tanítványainak élén búcsút vettünk nagyra­­becsült és igazán szeretett kartársunktól, megemlékeztünk életéről, munkásságáról és rendkívüli egyéniségéről. E sorok Grafi Józsa emlékének megörökítését célozzák, hogy késő utódaink is a kartárs megbecsülő gyászával keres­­hessék fel a Farkasréti-temetőben levő sírját. Grafi Józsa tanári munkásságának első percétől kezdve a Medve-utcai iskolának volt tanára. 17 évi működése alatt kedves, szerény és jóságos egyénisége minden vele együtt­­működő kartársának szeretetét, értékes tanítói munkája pedig feljebbvalóinak elismerését vívta ki. Bennünket — közvetlen munkatársait — a tanári együttérzésben való összeforrottság mellett, a vele szemben való értékelésünkben lelki nemességének és magasrendíí jósá-P gának tanítói ereje is arra kötelezett, hogy személyét meg­­különböztetett tisztelettel övezzük. Lényének bája, lelkének sugárzó szeretete tanítványai számára a sokszor hiányzó anyai karok ölelését biztosította. Emléke örökké élni fog szívünkben !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék