Szt. Vincéről nevezett irgalmas nővérek Ranolder-intézete,Budapest, 1910

IV. osztály. Hetenkint 3 óra. Irodalom: Nevezetesebb nyelvemlékeink régibb irodalmunkból. Tinódi Sebestyén. Balassa Bálint. Pázmány Péter. Zrínyi Miklós. A kurucköltészet. Mikes Kelemen. Faludi Ferenc. A felújulás kora. A franciás-, deákos-, magyaros- és egyeztető irány. Kármán József. Csokonai Vitéz Mihály. Kisfaludy Sándor. A német-görög klassziciz­mus követői közül: Kazinczy és Kölcsey Ferenc. A nyelvújítás. Katona József. Kisfaludy Károly. Fáy András. Vörösmarty Mihály. Czuczor Gergely. Bajza József. Jósika Miklós. Ötvös József. Kemény Zsigmond. Szigligeti Ede. Tompa Mihály. Petőfi Sándor. Arany János. Széchenyi István. Deák Ferenc. Kossuth Lajos. Gyulai Pál. Szász Károly. Mindszenty Gedeon. Madách Imre. Jókai Mór. A leg­újabb kor kiváló költői és tudósai. írásbeli dolgozatok : Párhuzam a Zrinyiász és a Murányi Venus között. Az egyes irodalmi korok jellemző vonásai. Mennyiben volt reám hatással az irodalomtörténet tanulmányozása? Különösen melyik költő jellemét szerettem meg és miért ? Hogyan járunk el, ha egy már tárgyalt olvasmányt akarunk megfogalmaztatni, az elemi IV. osztályban ? A mondat tárgya megtanítása a negyedik osztályban. Olvasmányok: Tankönyvük szemelvényein kívül. Arany János: Toldi szerelme. Benedek Elek: Testamentum és hat levél. Bougaud— Szentannai: A fájdalom. Czuczor Gergely: Hőskölteményei és meséi. Csiky Gergely: A nagymama. Csokonai Vitéz Mihály: Békaegér­­harc. Demkó György: Árpádházi boldog Margit élete. Dóczi Lajos : Csokonai. Eötvös József dr. : A falu jegyzője. Fazekas Mihály: Ludas Matyi. Gaál Mózes: Kenyér és becsület, A kegyelemkenyér. Gárdonyi Géza: Isten rabja, Az öreg tekintetes. Gracza György: 1848. március 15. Gömbösné Galamb Margit: Fehér regény levelek­ben, Piroska története. Jókai Mór : Politikai divatok. Kardos Albert: A kurucvilág költészete. Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete, Levelei. Kázmán József: Fanni hagyományai. Károly Ignác: Igazi élet. Kis­faludy Károly: Mátyás diák, Hűség próbája, Víg elbeszélései, A pártütők. Lőrinczy György: A magam földjén. B. Lüttvitz M. Arthúr: Boldog ember inge. Mikszáth Kálmán: A jó palócok, A gavallérok, Petőfi Sándor élete és költészete. Szabolcska Mihály: Versek. Tábori Róbert: Bujdosó Gergely. Tóth Ede: A kintornás család. Vörösmarty Mihály: Lyrai és vegyes költeményei, Eger. Tóth Sándor : Kurucvilág.

Next