Budapesti Hírlap, 1912. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-23 / 19. szám

1912. január 23. BUDAPESTI HÍRLAP (19. sz.) fh­. ■!■■ ■"ff.­.".' fh ■>■■■■■■■ fontos jelentősége és célszerű ápolása Irta: Margittai Szaniszló a budapesti és kár­páti egye­tem által képesített fogorvos. Ára 50 film (postabélyegben), Tartalomjegyzék: 120453 A fogakról általában, a fogszú (caries) és a fogplombálás. A A I- 44n­.414b­n A ANTISZEPTIKUS VALDA PASZTILLÁT (Dr. H. CANOJINE, gyógyszerészi PARIS) legjobb alaiságbea Polgár Sándor-na, BUDAPEST, Erzsébet-körút 50. Képes átjtn'n­k l*,jen, légző szervek kezelésére a legmelegebben ajánlhatók. Atozaas X^­g'y ftormail 8» rózsa csöppekkel (Gouttes d«3 roses) Lemos­­ható anélkül, hogy az arcbőr a rózsás leheletet elveszítőn# ! Sem kenőcs! Egészségügyi hatóság bizonylata szerint ár­talmatlan! t senki sem ismeeri meg ezt a szert az arcbőrön,­­ mely fiatalít, viruló rózsás szinti ad és kellemes rózsaillatát meg­tartja. Ess’ Üvegcső 2.50 K. ket­­tős üvegcse ét,— K. Ebhoz illő szépitö púder, az arcbőrön let­­­hatatlan, rózsaszín, fehér m­így krém szrinbep. 1.80 K. l­iszkré,­ szétküldés fa tartalom megjelö­­lése hélkül') R. KOFIHANN, WIEJT, VÉL, Xi­ndengasse 2. B. H. utián. Budapesti főrak­tára: Török József gyógy­szertára. VI., Király­ utca 12. és Andrássy út 23. 121600 egészéglam KAPHATÓ MINDEN GYÓGYSZERTÁRBAN, DROGÉRIÁBAN ÉS A SZAKMÁBA TARTOZÓ ÜZLETIJEIl Amerikai színek. Irta: ífj. Hegedűs Sándor. A mit a elmében m­ont. ait adja. kötetében Is. szloep paeile­­leket abból a csodááratásból, a mely mindig érdekes, min­­dig tanulságos, mostanában pe­dig éppen aktuális Is Aktuali­tásáról önmaga naponta gon­doskodik az európai lapok ve­gyes rovatában bol a miniér­­dek káprázatos hatalmévali bol ipar-kirélyaink,­bol pedig politikai szereplésének az új­donságaival áll old és szerez meglepetéseket. Hegedűs Sán­dor jól ismeri Amerikát, a a­mit róla ír. azon megérzik a tanulmányainak gondossága. Ara kötve 2 korona 60 fillér. Kapható a Budapesti Hírlap könyvkiadóhivatalában a pénz előzetes beküldése varr utánvét mellett • { ¡ '*f •ti./. Vb1- J Legolcsóbb es leghatásosabb basbajtuszer NEUSTEIN FÜLÖP A korcsolyák Neustein Lrzsabet-pirilái. Ezek a készitményok minden hasonlónál kü­lömbok. tol­­jotsou mencesok minden ártalmas alkotórésztől; a legnagyobb sikerrel használják ai testi betegségeknél, könnyen hajtanak, vertisztitok, semmiféle orvosság sem lehet kedvezőbb pitótipplforrás elhárítására, a mi és ártalmatlanabb u­K sír KSiSsISmai­r, legtöbb betegség­nek forrása a Cukrozott külsőjénél lógva gyermekek is szivesen szedik. 1 doboz, 15 pilulával 30 fillér; 1 tekercs, tt melyben tí doboz van, teh­át 120 pilula, K 2 , 2.45 fil­lér előzetes beküldése esetén bérmentesen. 1-inuolim­initác I Nt,Ky°n 0,nuk utánzatoktól. Kem­o nyytíllllÜ/lBlbö i Neuoteni Fülöp hashajtó piluláját. S Csak ak­kor valódi, ha minden dobozon rajta van törvényesen bejegyzett vedő­­jegyünk • piros-feketenyomássá!: „Heik I.eopold44 es az aláirás: Fhilip Nen­­etein,.Vpotheke.Kereskedel­mi törvény­­nyel védett csomagoló­inkon rajta Hug Neustein Fülöp gyogyszenárB­alon. I. P.anlionössse 6, fi?UANkfTras^si és minden pyogyscoptáiban. Kapható Budapesten: Török J. ,'vag,­szertárában, Kirély?u.l­ l.és andraysi-ut20 V­ezere : az angol „J­a­c­ks o 11 . Bajnoka: az „ A.I o­x­a­nd­e­ru. .Pano" - ja: az úri leánykák kedvence. Plöki és Haasnál Andrássy-ut 13. 12*^ „ A­U i 1 i­s" bokaszijak. Herkules kor­­csolya-gurtok, kulcsok, alkat- és petreszek. — Jégsapkák, koz­tyűk, kabátok. Si­o­c­ky- botok, labdák, Hockey-kapuk saját gyárunkból. Részletfizetésre is! Amerikai irodabútorok. Teljes irodaberendezések. Árjegyzék kívánatra. ÚSLAKI IRODABÚTOR-TELEP, Budapest, Erzsébet­ körút 21/b. — Telefon 122—60 29 r^.-^ra^^^-^-T­.-rrTT,1 .liT.in. nrr. TfivwiiMM.i,. 11­­ . .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék