Budapesti Hírlap, 1912. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-23 / 19. szám

1912. január 23. BUDAPESTI HÍRLAP (19. sz.) fli. ■!■■ ■"ff.!.".' jh ■>■■■■■■■ 29 r^.-^ra^^^-^-T>.-rrTT,1 .liT.in. nrr. TfivwiiMM.i,. 11 - . . fontos jelentősége és célszerű ápolása Irta: Margittal Szanlszló a budapesti és dór páti egye­tem által képositottfogorvos. Ara 50 filL (postabélyegbep), Tartalomjegyzék: 12Ü453 A fogakról általában, a íogszú (caries) és a íogplómbálas. A A I- 44ni.4Í4lnn A ANTISZEPTIKUS VALDA PASZTILLÁT (Dr. H. CANOJíNE, győgyszerésZj PARIS) legjobb nlaiságbea Polgár Sándor-nü, BUDAPEST, Erzsébet-körut 50. Képes átjtn'iik l*,jen, légző szervek kezelésére a legmelegebben ajánlhatók. Atozaas X^-g'y ftofmaií 8» rózsa csöppekkel (Gouttes d«3 roses\ Lemos­­haió anélkül, hogy au arcbőr a rózsás lehelotet elveszítőn# J Sem kenőcs! Egészségügyi hatóság bizonylata szerint ár­talmatlan! tíenki sem isreeri meg ezt a szert az arcbőrön, t moly fiatalít, viruló rózsás szinti ad és keliemos róssailiatát meg­tartja. Ess’ Üvegcső 2.50 K, koi­­tős üvegcse ét,— K, Ebho? illő szépitö púder, az arcbőrön let ­­batatlaD, rózsaszín, íchér rnígy krém srrinbep. 1.80 K. l>iszhré,i szétküldés fa tartalom mogjolő. leső hőikül') R. KOFiHANN, WIEJT, VÉL, Xitndengasse 2. B. H. utián. Budapesti főrak­tára: Török Jőzzel gyógy­szertára. VJ,, Király-utca 12. é* Andrássynt 23. 121600 ogészéglam KAPHATÓ MINDEN GYÓGYSZERTÁRBAN, DROGÉRIÁBAN ÉS A SZAKMÁBA TARTOZÓ ÜZLETtJEfl Amerikai színek. Irta: írj. Hegedűs Sindcr. A mit a elmében rnoní. ait adja. kötetében Is. szloep paeile­­leket abból a csodáoraóásbé!, a mely mindig érdekes, min* dlg tanulságos, mostanában pe­dig éppen aktuális Is Aktuali­tásáról önmaga naponta gon­doskodik az európai lapok ve­gyes rovatában bol a miniét­­dók káprázatos b&talmévali bol ipar-klrélyalnk. bol pedig politikai szereplésének az új­donságaival áll old és szerez meglepetéseket. Hegedűs Sán­dor lói Ismeri Amerikát, a a mit róla tr. azon megérzik a tanulmányainak gondossága. Ara kötve 2 korona 60 flllér. Kapható a Budapesti Hírlap köoyvkladóblvatalában a pénz előzetes beküldése varr utánvét mellett Legolcsóbb es teghaiasosabb basbajtuszer NEUSTEIN FÜLŐP A korcsolyák Neustein Lrzsnbet-piHilái. Ezek a kéezitmonyok minden hasonlónál kü lombok. tol­­jotsOu mencesok minden ártalmas alkotórésztől; a legnagyobb sikerrel használják ni testi betegségeknél, könnyen hajtanak, vertisztitok, Bcmmifólo orvosság sem lobot kedvezőbb pitóEípplforfós elhárítására, a mi és ártalmatlanabb u«K síi KSiSsISműi r, legtöbb betegség­nek lorrásaa Cukrozott külsőiénél lógva gvermekok is sziveson szedik. 1 doboz. 15 pilulával 30 fillér; 1 tekercs, tt melyben tí doboz van, teliót 120 pilula, K 2 ; 2.45 fll­lér előzetes beküldése eseten bermentoson. í-inuolíunitntác I Nt,Ky°n 0,nuk utánzatoktól. Kerio nyytíllllÜ/lBlbö i Neuotetn Fülöp hashajtó pllulálát. S Csnk altkor valódi, ha minden dobozon rajta van törvényesen bejegyzett vedó­­iegyünk • piros-fekotonyomássá!: „Hóik I.eopold44 es az aiáirás: Fbilip Nen­­ötoin,.Vpotheke.Kereskedői mi törveny­­nyei vodott csomagoló-nnkon rajta Húg Neustein Fülöp gvogyszenárB Wlon. I. P.anlionössse 6, fi?UANkfTías^si és minden pyogyscoptáibán. Kapható Budapesten: Török J. ;'vóg,\szertárában, Kiréiy?u.l!l.és ándraysr-ut2D V ezere : az angol „J a c ks o 11 . Bainoka: az „ A.I o x a nd e ru. .Pano" - ja: az úri leánykák kodvenee. Plöki és Haasnál Andrássy-ut 13. í2*^ „ A U i 1 i s" bokaszijak. Herkules kor­­csolya-gurtok, kulcsok, alkat- és pótreszok. — Jégsapkák, koz tyűk, kabátok. Ii o c ky- botok, labdák, Hoökcy-kapuk saját gyárunkból. Részletfizetésre is! Amerikai irodabútorok. Teljes irodaberendezések. Árjegyzék kívánatra. OILAKI IRODABÚTOR-TELEP, Budapest, Erzsébet-körút 2S/b. — Telefon 122—60 • { < '*f •ti./. Vb1- J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék