Budapesti Hírlap, 1920. szeptember (40. évfolyam, 207–231. szám)

1920-09-26 / 228. szám

pv. 6 BmPESTI HISLUP (228. HZ.) 1920 szeptember 26 * (A ,,Diákélet" reprize a Vígszínházban.) ’A Vígszínház ma este fölujiolta Meyer-Förster Vil­mos ,,Diákélet" című színművét, mely annak idején annyi kedves órát szerzett a színház közönségének. A ma esti repriznek talán még mélyebb statása volt, mint egykor a bemutatónak. Mert a heidelbergi diákélet kedves szokásai, a hangulatos diáknóták és a regényes miliő elveszett Heidelbergünkat, a diák­­tradícióért olyannyira kedvelt Selmecbányánkat és a többi magyar diák-metropolist juttatták eszünkbe. A Vígszínház jeles együttese, Gombaszögi Ella, Ta­nai­. Balassa, Vendreu, Szer­ém­i. Szilágyi és a töb­biek kitűnő előadásában újították föl a darabot, mely Szilágyi Vilmos stílusos rendezésében és igen­­szép, új keretben indult el sikerének második e­tappjára. *­­Városi Színház.­ Jól összevágó előadás­­ban mutatta be ma este a­ Trubadúrt a Városi Szín­ház operaegyüttese. A címszerepben Ocskai Kornél lépett fel, inkább hangjával, mint énekével hatolt. Pompás Leonóra Vágó Boriska,­­orgánumának van súlya, ereje, fénye, csak felső hangjai élesek még kissé. Albert Erzsi mezzoszopránjának sötét színe jól illik Azucena szerepéhez. Bihar Sándor nyers, darabos Luna nemcsak játékban, de énekben is. A zenekart gondos körültekintéssel Márkus Dezső ve­zette. Táblás ház hallgatta az előadást és sokat tap­solt a Szereplőknek. * (A Magyar Színház) legújabb sikere, a Maria del Carmen című dráma ötször szerepel a jövő hét műsorán és pedig hétfőn, kedden, csütör­tökön, pénteken és vasárnap este. Szerdán és szom­baton Márkus Emília vendégfellépésével A névtelen asszony előadását ismétlik meg. Most és a jövő va­sárnap délután fél 3 órakor a Sasfiókot hozzák színre mérsékelt helyárakkal.. . (Király-Szinház.) A jövő héten minden este A­ utahi lány került színre a Király-Színház­­ban, darab iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy a jegyek állandóan elővételben kelnek el. Most és jövő vasárnap délután 3 órakor mérsékelt helyárak­kal a János vitézt adják elő. * (A Belvárosi Színház) legközelebbi be­mutatójának Marionettek a végleges címe. Ez a cím Shaw, Tristan Bernard, Schnitzler és Karinthy egy-egy vígjátékát foglalja össze egy színházi est kerekébe. A négy különböző nyelvű irodalom négy kiváló szatirikusának színdarabjai között a figyel­mes néző mélyebb, valósággal világszemléleti egy­séget fedezhet föl. Ezen a bemutatón fog hosszabb betegség után, új szerepben föllépni Mészáros Géza és ennek a szak­ra-estnek a főszereplője lesz még Kökény Ilona, Rajna Alice, Gellért, Harsányi, Ma­­tány, Bánócal, Kertész Endre, továbbá Huszár Irén, Nagy Margit, Szeg­hő és Gárdonyi. Az előadáshoz, a­melyet Bárdos Artúr igazgató rendez, Herquet Rezső tervezett művészi díszleteket.­­ A Politikusok című darab négyszer szerepel a Belvárosi Színház jövő heti műsorán. A nagyhatású amerikai darab a bemutató szereplőivel kerül színre. A jövő vasár­nap délután a Tériké van a műsoron. * (A Víg­színház) jövő heti műsorán az évad kedvelt darabjai mellett a Szerelem vására idei első előadása is szerepel. Holnap délután Trilby, a jövő vasárnap délután az Arany kakas kerül iszínre. * (A Városi Színház) műsorán a jövő héten is legtöbbször szerepel a Hermelines nő, a­melyet hétfőn ötvenedszer adnak. Az ezredes szerepét Környey Béla énekli. Holnap délután Karment, szerdán Rigolettot, szombaton a Trubadúrt, a jövő vasárnap délután Hoffmann meséit adja elő az operai személyzet. * (Andrássy-úti Színház.) Az­­Andrássy-úti Színházban a jövő héten is a legújabb műsor nagy­sikerű darabjait és magánszámláit adják elő. * (Esküsléri Színház.) Az Esküléri Színház­ban holnap, vasárnap kétszer kerül szinre A baba. -Mind a két előadáson a bemutató szereplői lép­nek föl. * (Budapesti Sz­inház.) A Budapesti Színház­ban holnap, vasárnap két előadás, lesz. Délután fél négy órakor gyermekelőadást tartanak, az Okos Katica című tü­ndérjátékot­ adják elő, este hét, óraikor pedig Szig­ligeti A cigány cirm­i népszínműve kerül színre. * (Budai Színkör.) A Budai Színkörben hét­főn Sudermann színműve, az Otthon kerül színre. Magda szerepét Majomné Papp Mariska játsza. Kedden az Éva című Ti-h­ár-operett van a műsoron. A Debrecenbe kéve N­aszzász Janka oki. tánctanárnő, a straszburgi Or­ora v. balletmesternője és táncprimadonnája Nyári Zsigmoaelzsé oki. tánctanárai. 1920 október hó 1-én VI. Andrássy­ ut 88. szám alatt tánctanfolyamot nyitnak. Az olsaros modern táncok tanítása. Saját­­,időszerű eszté­tikus-ritmikus testg­yakorlat. Saját szerzeményű klasszikus Fz.nnpiai és alkalmi táncok Letanitá­sa. Báb­ér-kiképzés. Gyermektánctanfolyam­ok. Csoport- és magánoktatás egész napon át, ár­v­a teremben, mint kívánatra a résztvevők sokasan. — Az évad végére a tanfolyamok résztvevőinek közreműködésével színpadi vizsgáés tartósok tervbe véve. (Un parié frannais. — Man spriellt uentsch.) Beiratkozás és értekezés 1920. évi szeptember 21-től kezdve naponta délelőtt 11—1-ig­, délután 4 — 7-ig­ VI. kerület, Andrassy-út 38, földszint 18. szám alatt. nievni című nagysikerű daljátékot szerdán és vasárnap este adják elő. Csütörtökön Farkas Imre kedves diák­története, az Iglói diákok, pénteken Ráday Aranka és Bihary Sándor vendégfelléptével a Lengyelvér című ope­rett, szombaton este pedig Papp Manci fellépésével a felújított Szibill kerül színre. Két délutáni előadás is lesz ezen a héten. Szombaton délután Nagy Ilonka és Szászhalm­y József fellépésével a Legszebb kaland című vígjátékot adják elő először, vasárnap délután pedig a Leány­vásár d­ula operettet. * (Irodalmi Színház.) Krecsméry Zsigmond irodalmi szík­­ház vállalkozása Új Színház néven ok­tóber 12-én kezdi meg vendégjátékát a Budapesti Színházban. A társulat elsőnek Hauptmann Téli balladáját hozza színre, Dániel Béla fordításában és Imre Sándor rendezésében. A társulatnak Péchy Blanka, Regős Mária, Fiait Margit, Ferenczy Magda, Gárdos Nelly, Szettisvanyi, Baló Elemér, Toronyi Imre és még sokan mások a tagjai. A színház művé­szeti­­vezetője Somfár Zsigromond, rendezője Imre Sándor és Dániel Béla, sz­cenikusa Fábry Károly, művészeti titkára Faragó Sándor. * (Új művészz-eg­yesület.) Akvarellfestők Egyesülete névvel új egyesület alakult, a­mely ebben az évadban rendezi első kiállítását. * (Zongora-est.) Szeg­ed János, az ifjú zon­goraművész, zenekultúránk büszkesége, külföldi körútja előtt október 12-én zongora­estet rendez. (Mérv.)­­* (Konca János) hegedűművész október 3-án, a Zeneakadémia nagytermében tartja első hegedűhangversenyét. Jegy Rózsavölgyinél, MOVE- nél (Haris-bazár 1. ,sz.) és Báréinál kapható. * (Hang­verseny-ciklus.) A Zenekaregyesület hat hangverseny keretében bemutatja a zongoraver­seny fejlődését Bachtól napjainkig. A Zenekaregye­sület vállalkozásának a sikeréhez hazai művészeink színe-java járul hozzá közreműködésével. Az első ciklus (október 20., november 15. és december 20.) műsora ez: Bach (d-m­oll), előadja Dohnányi Ernő, Mozart (c-moll), előadja Thomán István, Mozart (es-dúr, 2 zongorára), előadja Bartók Béla és Var­róné P. Grege, Beethoven (es-dúr), előadja Szendy Árpád, Weber (f-moll), előadja Hegyi Em­áimér, Mendelssohn, előadja Freund Etelka, Schumann (a-m­oll), előadja Széll György. Chopin (e-moll), előadja Fialkovszky Zsófia, Liszt (cs dúr), előadja Darvas Lujza. A zenekart Lichtenberg karmester vezényeli. A három hangversenyre bérlet váltható Rózsavölgyinél. * (Rózsavölgyi hang­versenyei.) Dohnányi megismétli Beethoven-estéit a Budai Vigadóban. Az első est október 5-én lesz. — Balázs Árpád magyar nóta-estje október 8-án. — Szathmáry Tibor hang­versenye október 10-én. — Keczi-Szántó Imre hang­versenye október 15-én. — Beethoven C-dar­mke és Choifantasie október 18-án. Vezényli: Dohnányi és Demény. * (Jótékonycélú hang­verseny.) Arlónyi Adila hegedűm­űvésznő és férje, Fachiri Alexander gordonkaművész rövid magyarországi tartózkodá­suk alatt egyetlen hangversenyt tartanak a Zene­­akadémia nagytermében a HADROA -és a menekült egyetemi hallgatók javára. A hangverseny október 1-én tesz. Jegy Rózsavölgyinél, MOVE-né­l (Haris­bazár 1. sz.) és Bárdnál kapható.) * (Jótékonycélú kiállítás a Fészek Klub­­ban.) Az államrendőrség dunai kapitányságán működő gyermekbíróság az elhagyott és zülete veszedelmének kitett fiatalkorúak fölállítandó otthona javára október elején, a Fészek Klub helyiségében művészi kiállítást rendez. A kiállításon a legjelesebb magyar művészek vesznek részt. * (Klasszikus táncest.) Hudák Júlia neve n­em hangzik ismeretlenül a táncművészet kedvelői­nek a fülében. Jó néhány esztendővel ezelőtt tagja volt az Operaháznak, de azután elment a külföldre, Olaszországba, hogy tökéletesítse művészetét. Rákosi Szidi iskolájának volt a növendéke Hudák Juci s Rákosi Szidi volt az, a­kinek biztatására elment Mi­lánóba ,s ott egy világhírű tánciskolában világhírű táncosnak képezték ki a fiatal művésznőt. Hudák Juci azóta ragyogó karriert futott be. Meghívták Newyorkba s ott huzamosabb időn át nagy sikere­ket aratott a Metropolitan-szinházban. Amerikából visszatért Olaszországba s Milánóban a Scala-szin­­háznak lett az első balleriná­ja. Ott érte a háború­s Hudák Jucinak haza kellett térnie. Elvonult itthon a nyilvánosság elől és előkelő családjának nyíregy­házai kúriáján élte csöndben a napjait. Élete azon­ban itt fordulóponthoz jutott. Szüleinek házába ke­rült egy orosz hadifogoly, a­ki meghódította a mű­vésznőnek a szívét. Az orosz hadifogoly nem volt más, mint Jefremov Jasa, a pétervári volt cári szín­háznak tagja, a régi orosz birodalomnak egyik leg­híresebb drámai színésze, a­ki Ibsen Kisértetek című­ drámájában Osvaldot személyesítette s a leg­nagyobb sikerrel játszotta Raszkolnikovot. Hudák Juci és az orosz színművész feljött a fővárosba, Jefremov hivatalt vállalt, hogy a magáévá tehesse a művésznőt. Ma azután, mint férj­ és feleség jelen­tek meg a magyar közönség előtt a Zeneakadémián, hogy egy feledhetetlenül kedves estén elkápráztas­sák nagyszerű művészetükkel. Melléjük szegődött Palló Imre, az Operaház kitűnő tagja s hármasban szereztek pompás művészi élvezetet a termet meg­­töl­tő előkelő közönségnek, a­melynek soraiban gyö­nyörűséggel szemlélte egykori tanítványának hatal­masan kifejlődött művészetét Rákosi Szidi asszony is. P. Hudák Júlia ek­zben jelent meg a színen s a legnagyobb könnyedséggel oldotta meg a klasszikus tánc művészetének legnehezebb feladatait. Különö­sen Aida rabszolgatáncának és Brahms magyar táncának volt frenetikus sikere. Félelmetes erővel hatolt Jefremov Jasa előadása. Egy orosz költőnek Az őrült című versét szavalta el döbbenetes realitás­sal. A verset előbb Bán Zoltán elmondotta magyar fordításban s igy az orosz művész előadását a hall­gatóság is megértette. Palló Imre opera-áriái méltó módon egészítették ki az est programját. Hudák Jú­lia és férje a jövő hónapban elutaznak Bécsbe, a­hová nagy fizetéssel szerződtették őket. * (Korzó mozi.) Nick Winter és Francesca Berlini játékában gyönyörködhetik hétfőtől kezdő­dően a Korzó mozi közönsége. Nick Winter, a vi­lághírű francia detektívszínész a magyar Star­ filn­­gyár izgalmas kalandokban bővelkedő detektivdrá­­májának, a Craverszor­tóban című ötfelvonásos da­rabnak a főszerepét játszó, több jeles magyar szí­nész együttesével. A hét főbűn (Szemérmetlenség) a címe annak az olasz drámának, a­melyben a közön­ség kedvence, a közismert szépségű Francesca Ber­­tini nyújt pompás alakítást. * (A lélekidomár.) az Uránia új nagy Jókai­­filmj­e a szombati bemutatón zajos sikert aratott. Ma, vasárnap az előadás V21, 26, 128 és 1410 óra­kor kezdődik. * * (Kertmozi.) Grand Hotel Babylon a címe annak a különös detektívtörténetnek, a­melyet hét­főn, kedden és szerdán mutat be a Kertmozi. A frap­páns fordulatokban bővelkedő filmjátéknak Mas Landa, a Prof. Nick Fantom népszerű alakítója játsza a főszerepét. Az új műsoron Ham, mint kukta címmel egy rendkívül mulatságos amerikai tréfa is szerepel. A Kertmozi előadásai 7 és 9 órakor kez­dődnek. * (B­ozg­ók­ép-Otthon.) Nagy siker kíséri a Mozgókép-Otthon minden előadását. A műsoron Balzac Morel című világhírű kalandorregényének hétfelvonásos első része (Játék a halállal), továbbá két kitűnő amerikai tréfa és végül az angol futball­­derbi Liverpool és Burnley között lefolyt döntő mérkőzése szerepel. Az előadások 4, háromnegyed 0, fél 8 és 9 óra után kezdődnek. * (Hazáért.) Egy nagyon szép és nagyon érdekes, hozzá fölöttébb értékes könyv jelent meg a mai napon a fenti jelszóval. Címe: Vérző Magyar­­ország. Szerkesztette Kosztolányi Dezső, illusztrá­cióit rajzolta Jeges Ernő, előszavát irtai Horthy Miklós. Benne van jóformán egész mai íróvilágunk, uj munkákkal. Benne vannak régi íróink szemelvé­nyekkel. Benne vannak külföldi írók, a­kik rólunk megemlékeztek. Van benne politika, tudomány, köl­tészet, história, aforizma. Egy kis világ egy cél szolgálatában: a lesújtott, megcsonkított haza kul­tuszáéban. Egy érzésben, egy gondolatban, egy szán­dékban összeforrva a magyar értelmiség vezérvi­­lága. Képek sokasága van benne, egyes elszakasz­­tott városaink egy-egy része. Mappa van benne ama halhatatlan magyarok beleírásával, a­kiket tíz elszakasztott részek ad­tak nekünk. A Vérző Magyar­­ország fáj nekünk kimondhatatlanul, de ez a Vérző Magyarország alkalmas arra, hogy kecsegtető hittel és reménnyel vigasztalgasson és tettre serkentsen bennünket. * (A színházak heti műsora.) Magyar Kir. Operaház. Kedd: Pillangó kisasszony. Szerda: Truba­dúr. Csütörtök: Hoffmann meséi. Péntek: Tannhauser. Szombat: Bajazzók, Szilvia. Vasárnap­: Mesterdalnokok. Nemzeti Színház. Vasárnap (műsorváltozás) dél­után : Dik­omfi, este Bánk bán. Hétfő: Cyrano da Ber­­gerac. Kedd: III. Rikárd. Szerda: Az ember tragé­diája. Csütörtök: Cyrano de Bergerac. Péntek: A ka­­méliás hölgy. Szombat: Cyrano de Bergerac. Vasárnap délután: A titok: este: Árva László király. Hétfő: A peleskei nótárius. Vígszính­áz. Hétfő: Mi ketten. Kedd: Diákélet. Szerda: A hálókocsik ellenőre. Csütörtök: Mi ketten. Péntek: Diákélet. Szombat: Szerelem vására. Vasárnap délután: Az „Aranykakas", este Mi ketten. Városi Színház. Hétfő, kedd: A hemnelines nő. Szerda: Rigoletto. Csütörtök, péntek : A hermelines nő. Szombat: A trubadúr. Vasárnap délután: Hoffmann meséi.­ este: A hermelines nő. BMagyar Színház. Hétfő, kedd: Maria del Car­men. Szerda: A névtelen asszony. Csütörtök, péntek: Maria del Carmen. Szombat: A névtelen asszony. Va­sárnap délután: A sasfiók; este: Maria del Carmen. Király Színház. Egész héten minden este: Az utahi lány. Vasárnap délután: János vitéz. Belvárosi Színház. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: A politikusok/Péntek, szombat: Marionettek. Vasárnap délután: Tériké; este: Marionettek. Andrássy­ úti Színház. Egész héten minden este és vasárnap délután: Végkielégítés, Házasság Tündér­országban, Százarcú ember stb. Egyedárusokat sizérfördító­ helyben és minden ny­g­yobb vi­déki városban, raktárral egy­üet­t Mai sír Meartclete') anyagi helyzetben levő cégek, vasr.v veyonok, kik e cikkel foglalkozni óhajtanak, illetve lerakatunk átvételére pályáznak, ajánlatukat kéretnek benyújtani. GrófKegrerisch Pa­­csi&Baegyár 1-2651______h­fszp. irodájához. Budapest. 5V. X Sécs A­ntca S.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék