Budapesti Hírlap, 1928. február (48. évfolyam, 26-49. szám)

1928-02-25 / 46. szám

k FILMSZÍNHÁZAK MŰSORA­ B­elvárosi mozgó (Irányi­ utca 21. sz Telefon: József 453—88 Jegyelővétel délelőtt 11—1 óráig): Kurtizán. (Prevost abbé világhírű regénye, 12 fejezet. Főszerep­ben: John Barymor és Dolores Costello.) — Apacs szerelme. (Dráma 7 felv. Fősze­repben: Ivor Novello.) — Magyar Híradó. — Vasárnap délután gyermekelőadás: Rosz­­csont Ferkó. Előadások kezdete: 5, 7, 8 és negyed 10 órakor CORVIN SZÍNHÁZ. (Telefon: 1. 389—88.) Feltámadás. (Gróf Tolstoj Leo regénye 10 felig. Főszereplő: Dolores Del Rio és Rod la Roque.) — Híradók. — Hardy Evans új slágere. Előadások kezdete: hétköznap fél 6, fél 8, fél 10; vasárnap negyed 5, 6, három­negyed 8 és fél 10 órakor. KAMARA: (Telefon: J. 440—27.) Charley őse. (Slágerburleszk 7 felv. Főszerepben: Syd Chaplin.) — A grófkisasszony és a pincér. (Filmregény 8 felv. Főszereplő: Xenia Desny.) Előadások kezdete: hétköznap fél 5, negyed 7, 8, 10; vasárnap negyed 4, 5,­há­romnegyed 7, fél 9 és 10 órakor. FILMPALOTA, a keleti pályaudvar m­ellett (Telefon: József 343—37). Charley őse. (Főszerepben: Kid Chaplin.) — A vén uzsorás. (Főszerepben: Rudolf Schildkraut és Bessi Lowe.) — Fox Journal és Magyar Híradó. — Előadá­sok kezdete: hétköznap 5, negyed 8, fél 10; vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. DIICSI MOZI (Teréz-körút 28 Jegyrendelő te­lefon: S. 982—82). Híradók. — A varázsló. (Főszereplő: Alice Terry és Paul Wegener.) — A parádés szerep. (Főszerepben: Richard Dix és Betty Bronson­) Előadások kezdete: hétköznap 4, 6, 8 és 10; vasárnap 3, három­negyed 5, 7, fél 9 és 10 órakor. „OMNIA“ mozgókép-palota. (Telefon: József 301—25). Híradók. — A sanghaji fogoly. (Izgalmas keleti történet 8 fejezetben. Bern­­hard Götzke a főszerepben.) — Egy min­denki ellen. (Kalandor történet 8 fejezetben. Főszerepben: Carlo Aldini és Mindszenty Mária.) — Magyar­ Fox Híradók. Előadá­sok kezdete: hétköznap 5, negyed 8, fél 10, vasárnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. ORION FILMSZÍNHÁZ (IV., Eskü­nt 1. szám Telefon: József 450—01. Az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél. Jegyelővétel 11—1 óráig.) A sanghaji fogoly. (Bernhard Götzke a fő­szerepben.) — A vén uzsorás. (Rudolf Schildkraut és Bessi Lowe.) Előadások kez­dete: hétköznap fél 6, fél 8, fél 10; vasár­nap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor.­­ FILMSZÍNHÁZ (VI. ker., Nagy­mező­ utca 22—24. szám. Re­­naissance-palota. Telefon: Teréz 220—98 és Teréz 292—50. Jegy­elővétel délelőtt 11-től fél 2-ig Híradók. — A vén uzsorás. (Ru­dolf Schildkraut és Bessi Lowe főszereplé­sével.) — Férjhezadom a feleségem. Bergu­ot melodrámáját előadja Gárdos Kornélia a Reinhardt színpad volt tagja. A zenekart Lazarus Walter vezényli. — Előadások kez­dete: hétköznap 5, negyed 8, fél 10 órakor; vasár- és ünnepnap 4, 6, 8 és 10 órakor. (a Royal-szálló épületében, Erzsébet-körút 45/47.) Telefon: József 418—94 és J. 419—02. Pénztárnyitás d. e. 11—fél 2-ig, déluán­­ 4 órától. Híradók. — „Prolongálva!“ — Feltáma­dás. (Gróf Tolstoj Leó regé­nye 10 fejezetben. Felszereplő: Dolores Del Rio és Rod la Roque.) Előadások kezdete: hétköznap 5, negyed 8, fél 10, szombat és vasárnap 4, 6, 8 és 10 órakor. FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút 60 Nyugati p. u. szemben Telefon­szám: Lipót 921—32 és Lipót 921—33 Pénztárnyitás d. e. 11 — 1-ig és d. u előadás előtt 1 órá­val. Jegyrendelés céljára a tele­fon egész nap szolgálatot tart( ( dei 921—32 L. 921—33), Charley őse. (Főszerepben: Sid Chaplin­) — Ilyenek a mai nők! (Patsy Ruth Miller a főszerepben.) — Magyar és Ufa világhíradó. A zenekart vezényli: Stepha­­nides Károly. — Előadások kezdete: hét­köznap 5, egynegyed 8 fél 10, órakor; szom­bat és vasárnap háromnegyed 4, háromne­gyed 6, 8 és 10 órakor. RAJIA Színház fTelefon■ József 460—45 József 460—46 Rákóczi út ?/ szám Híradók. .— A varázsló. (Főszerepben: Alice Terry, Paul Wegener.) — .4 parádés szerep. (Főszerepben: Richard Dix és Betty 12 Uj SZÍNHÁZ VI., Révay-u 18 Tel.: T. 211-22 Y DTRUK­U Kezdete­k este 9 órakor Budapesti Hírlap 1928 február 26. TUS. s*J Bronson■) — Pax és Magyar Híradók. — Előadások kezdete: hétköznap 5, egynegyed 8, fél 10 órakor; vasárnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. CSIKÁGÓ: (István­ út 39. Telefon: 1. 321—75) Mata Hali: A kémnő. (Dráma 10 felv Fő­szerepben: Magda ’Sonja.) — Két mázsás menyasszony. (Vígjáték-attrakció.) Előadá­sok kezdete fél 5, 7 és fél 10 órakor. IMPERIAL: (Dembinszky­ u. 54. Telefon: 1. 328—90) Égő folyam. (Dráma 7 felv. Fő­szerepben: Marry Carr.) — Szervusz apu­kám. (Vígjáték 7 felv. Főszerepben: Regi­nald Denny.) Előadások kezdete: hétköz­nap 5, negyed 8 és fél 10 órakor. KORONA MOZGÓ: (I., Attila­ körút 15—21. Bethlen-udvar. Telefon: 406—18). Odette. (Dráma 8 felvonásban. Főszerepben: Fran­ciska Berlini.) — Ne jársz a tűzzel. (Vígjá­ték. Jack Logan a főszerepben.) — Híradók. Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. Varieték: Royal Orfeum: Jacksongirls, Robins, 2 Hel­­tanos, Mary Leseik & Jean de Coster. 2 Kühn, Brick—Korovin—Salem. 3 Rassos, Everks, Piroska és a farkas stb­ stb. Kez­dete 8 órakor, vasár- és ünnepnap délután fél 4 órakor. TESTEDZÉS Schlosser Imre a Pest­erzsébethez szerződött. Vasárnap már játszik a Turul ellen. A professzionalizmus bevezetésekor ha­zatért a külföldről Schlosser Imre, a sok­szoros válogatott, játékos is. Egy évig a Ferencváros csapatában játszott s ismét bejutott a válogatott csapatba is. A múlt évben a Budai 33-asok­hoz szerződött Schlosser, de rövidesen megvált a budaiak­tól is. Azóta több egyesület hívta játékos­nak és trénernek, sőt a belga szövetség is szerette volna megnyerni mint trénert, de Schlosser egyik ajánlatot sem fogadta el. Az utóbbi napokban az a hír terjedt el, hogy Schlosser a Hungáriához szerződik s vasárnap játszik Nagykanizsán a Hungá­­ria-tartalék csapatában. Mára azonban ez a kombináció is feliborult, mert Schlosser csütörtökön komoly szerződtetési ajánlatot kapott a Pesterzsébettől s pénteken alá­írta új szerződését, amelyet már be is nyújtottak a szövetségnek. A szerződés ér­telmében Schlosser Imre nemcsak mint játékos kötötte le magát a pesterzsébeti csapathoz, hanem a tréningek vezetésére és a klub menedzseri teendőinek ellátására is vállalkozott. A második liga első helyén álló Pest­erzsébetnek komoly sanszai vannak az első ligába való feljutásra s a csapat vezetői a sokszoros válogatott játékos szerződtetésé­vel a csapat bajnoki reménységeit erősítet­ték m­eg. A Pesterzsébet vasárnap egyik legerősebb ellenfelével, a Turullal kerül szembe a baj­noki küzdelem során s ezen a mérkőzésen már Schlosser Imre is magára ölti új egye­sületének színeit. Schlosser régi posztján, a balösszekötő helyén mutatkozik be a Pesterzsébet csapatában s a pesterzsébe­tiek nagy sikert várnak Schlosser első játé­kától. Magyarország korcsolyázó bajnokságai. Szombaton és vasárnap délelőtt bonyo­lítják le­ a versenyeket a városligeti jég­pályán. A magyar korcsolyázók első nagy hazai versenyét, amely az idén egyben az utolsó is lesz, szombaton és vasárnap bonyolítják le a városligeti műjégpályán. A versenyek győztesei Magyarország bajnoka címet nye­rik s igy erős küzdelmekre van kilátás. Minden versenyszámra a legjobb korcso­lyázók neveztek s egy-kettő kivételével, va­lamennyien starthoz is állnak. A gyorskorcsolyázó bajnokságban Eöt­vös, Erdélyi, Wintner, Vida, Btthary, Vita, Mérő, Piskor és Schneller jelezte indulását. A rekorder Eötvös azonban váratlanul megbetegedett s csak szombat reggel dől el, hogy indulhat-e a bajnokságban. Ha starthoz áll, rekordjavítás várható az 500, 1500 és 5000 méteres futamban. Távollété­ben Erdélyinek van a legnagyobb esélye a győzelemre, annál is inkább, mert a fő­iskolai bajnok, Kauser elfoglaltsága miatt nem is nevezett a versenyre. A műkorcsolyázóbajnokságban Lápocsy, Hatfalussy, Zöllner, Szotlás, Kocsuba, Hor­váth és Vadas az indulók s a bajnokságot előreláthatóan Lápocsy nyeri. A hölgyek műkorcsolyázó bajnoksága Stieber Lotti és Hecht Edit között dől el, ha kiállnak egymás ellen. Indul még Le­vitzky Piroska, Révay Böske, Tóth Sylvia és Zöllner Paula. A páros műkorcsolyázás bajnokságáért a Nemes-házaspár, az Orgonista—Szalay- és a Rotter—Szabó-pár fog küzdeni, akik mellett az Újhelyi—Ormos- és a Philipo­­vits—Dillinger-pár nehezen érhet el he­lyezést. A verseny a városligeti jégpályán szom­bat reggel fél 9 órakor kezdődik, a gyors­­korcsolyázó bajnokság 500 méteres futa­mával. A férfiműkorcsolyázás kötelező gyakorlatait 9 órakor, a hölgyek műver­­senyének kötelező gyakorlatait pedig fél 11 órakor bonyolítják le. Közben 10 óra­kor a gyorskorcsolyázás 1500 méteres ver­senyét­ futják le. A verseny többi számára vasárnap dél­előtt kerül a sor ugyancsak a városligeti jégpályán. * József Ferenc dr. királyi herceget a MUSz díszelnökévé választja. A Magyar Úszószövetség vasárnap tartja évi rendes közgyűlését, amely József Ferenc dr. ki­rályi herceget a szövetség díszelnökévé vá­lasztja. A királyi herceg már régóta figye­lemmel kiséri az úszósportot, gyakran megjelent a versenyeken is és minden bi­zonnyal örömmel fogadja díszelnökké való választását, amellyel a MUSz háláját fe­jezi ki a meleg­ érdeklődésért. * Mezei futóversenyt rendez vasárnap az FTC. A szezon második mezei futóver­senyét vasárnap az FTC rendezi. A ver­senyben all. osztályú mezei futók indul­nak, akik között Papp és Gégény is start­hoz áll. Megegyezés készül az angolok és a FIFA között. Az angol, ír, walesi és skót futballszövetségek tudvalévően elhatároz­ták , hogy kilépnek a nemzetközi szövet­ségből, a FIFA-ból. Kilépésüket már kö­zölték is a FIFÁ-val, levelükben azonban kijelentik, hogy nem akarnak teljes szakí­tást s az összeköttetéseket továbbra is fenn akarják tartani. Miután a FIFA vezetői sem fogadják örömmel az angolok kilépé­sét, sőt elhatározták, hogy Londonba utaz­nak s megkísérlik visszatérésre bírni a szi­getország szövetségeit, remélhető, hogy békésen intéződik el az ügy s nem kerül sor a bojkottra. Egyelőre azonban bizony­talan, hogy a tavasz folyamán játszhat-e angol csapat a kontinensen. A szabályok értelmében ugyanis a nemzetközi szövet­ség kötelékébe tartozó egyesületek nem mérkőzhetnek a FIFÁ-n kívül álló csapa­tokkal. * összeállították a birkózók olimpiai keretét A Magyar Birkózók Szövetsége összeállította azoknak a birkózóknak a névsorát, akiknek az olimpiai keretbe való felvételét szükségesnek tartja. Az olimpiai keret tagjaina­k munkáját állandóan figye­lemmel fogja kisérni a Szövetség, hogy a legjobbakat küldhhesse ki az olimpiászra. A keret tagjainak névsora a következő: Légsúly: Magyar Armand (MTK), Zom­­bori Ödön (MAC), Tasnádi József (MAC), Aranyi Lajos (MTK), Németh József (MÁV), Nobl László (UTE), Szekfü László (K. Turul), Ganz Jenő (UTE), Rencsán Pál (Testvériség) és Bucsek József (MTK). Pehelysúly: Kárpáti Károly (UTE­), Fe­hér Jenő (MÁV), Ambrus Pál dr. (MAC),, Varga József (Ganz), Molnár László (Tö­rekvés), Benkő András (Nyíregyházai Vas­utas), Klein Pál (MTE), Schatz György (MÁV) és Skerlecz Gyula (MTE). Könnyűsúly: Matura Mihály (MTE), Györgyey Ferenc (UTE), Károlyi László (ÚTE), Keresztes Lajos (MAC), Fekete Antal (MTE), Surányi Imre (MTK), Zom­­bori Gyula (MAC), Zólyomi Gyula (MAC) és Stieber Jenő (Testvériség.) Kisközépsúly: Papp László (MAC), Tu­­nyoghy József (FTC), Glavanov Péter (MÁV), Pethő Attila (MÁV), Tihanyi Fe­renc (Vasas), Oblath Jenő (MTE) és Erőss Béla (Postás.) Nagyközépsúly: Ferenczi Rudolf (MÁV), Nagy Lajos (Cegléd), Dömény István (BAK), Orgoványi Mihály (UTE) és Janó Károly (MAC). Nehézsúly: Radó Rajmund (FTC), Szelky Ottó (Vasas), Varga József (BSzKRT), Sterling Lajos (UTE) és Deák Ferenc (Postás­) * A MAC boxolóversenyének második fordulója. A MAC meghívásos boxolóver­­senyének második fordulóját pénteken este bonyolították le az Igazságügyi Sport Klub helyiségében. A nívós mérkőzéseket nagy­számú közönség nézte végig. Az eredmé­nyek itt következnek: Fehér (ISC) győzött Friedmann (NSC) ellen. Vlasics (NSC) győzött Tercsák (ISC) ellen. Mándy (NSC) győzött Major (MAC) ellen. Ecseghy (FTC), győzött Konczwald (MÁV) ellen, aki fel­adta a küzdelmet. Mehlbeck (BTC) ellen­fele nem jelent meg s így küzdelem nélkül győzött. Csurkay (Spárta) győzött Med­­veczky (KAC) ellen. Bódi (FTC) győzött Fekete (Spárta) ellen. Tatai (MAC) győzött Králik (SSC) ellen. Kelement (MÁV) mér­­mérkőzés nélkül győzött, mert ellenfele nem jelent meg. Barnasevitz (TTC) győ­zött Kálóczy (MÁV) ellen. * A Pannónia Evezős Club új tisztikara. A Pannnonia Evezős Club 1928. évi rendes közgyűlését az Országos Kaszinó különter­mében tartotta. A közgyűlés az elnökség új tagjaiul megválasztotta Vargha Imre dr. államtitkárt, Bezegh-Iluszágh­ Miklós főka­pitányt, Liber Endre kormányfőtanácsos, székesfővárosi tanácsost, Wulff Olaf fo­lyamőrségi vezérkapitányt, Kirchknopf Fe­renc dr.-t, a klub tiszteletbeli tagját. A tisz­­tikar a következőképpen alakult: Alelnök: Záborszky István dr. és Horváth Elemér dr., igazgatók: Harmath István és Hautzin­­ger Sándor, titkár: Dusóczky Károly dr., pénztáros: Sajóhelyi Zoltán, háznagy: Eng­­lerth Gusztáv. A közgyűlést társasvacsora követte, amelyen az egyesület tagjai és ba­rátai közül a felsoroltaikon kívül jelen volt Bárczy István ny. miniszter, Csupor József dr. kir. főtanácsos, székesfővárosi tanácsos, Braun dr. folyamőrségi főkapitány, vitéz Jány Gusztáv ezredes, Cseke Béla dr. pénz­ügyminiszteri tanácsos, Czermann Antal dr., Zsindely Ferenc dr., Tandori Dezső dr., Tillmann dr., Ábray Zoltán ny. h. állam­titkár, Jordán Dezső hajózási főfelügyelő, Perger Ferenc dr., az evezős szövetség el­nöke, Dormándy Géza ny. vezérkari ezre­des, Gerenday Béla udvari tanácsos, Hi­­kisch Rezső, Martin István, vitéz Zala Fe­renc, Heylmann Ottmár, a Külügyi Társa­ság titkára, Horváth Elemér dr. — Az új elnökségi tagokat és a vendégeket Kirch­knopf Ferenc dr. köszöntötte fel és ezek nevében Liber Endre méltatta a törhetetlen „Pannon“ szellemet. Különösen kedves mozzanata volt az estnek, mikor Hautzinger Sándor, az egyesület 119 versenyben győz­tes evezős bajnoka üdvözölte a klub har­minc év előtti első győztes négyesének tag­jait, Schmidt Richárdot, Dobók Emil dr.-t, Herich Tóth Jenőt és Jankó Bélát. Az ün­neplést Dobók Emil dr. meghatottan kö­szönte meg. * A Girardengo—Rieger-pár nyerte a bo­roszlói hatnapos kerékpárosversenyt. Csü­törtökön éjfélkor fejezték be a boroszlói hatnapos kerékpárosversenyt, amely a Gi­­rardengo—Rieger-pár győzelmével végző­dött. A verseny favoritja a Van Kempen—­ Knappe-pár volt, a hatnapos versenyek királya, Van Kempen azonban sérülése következtében csütörtökön reggel kényte­len volt feloldani a küzdelmet. A végső he­lyezési sorrend a következő: 1. Girardengo (olasz)—Rieger (német) 1007 pont. 2. Warnbst—Lacquehay (francia 956 pont. 3. Egy­ körrel hátrább Ehrner—Kroschel (német) 897 pont, 4. Grimm—Junge (német). ÜI161-ut_______________FTC-pAlya Vasárnap febr. 26-án délben 12 órakor Ftc-TTC L­oszt. amatőr bajnoki fél 2 órakor Turul Pesterzsébet II. ligabeli bajnoki 8 órakor Perencviros-Soki 33 I. ligabeli bajnoki mérkőzés Ifti MTK-pálya. Hungária-it Vasárnap, február 26-án d. u. 3 órakor Hungária-Vasas ,1. ligabeli bajnoki mérkőzés. * Hírek a futballvilágból. A Bocskay 100.000 lent ajánlott föl a Kinizsinek Te­­leky kiadásáért. Miután Teleky nem akar visszamenni Temesvárra, remélhető, hogy a Kinizsi elfogadja a Bocskay ajánlatát. — Az Attila és a Bocskay húsvétkor körmér­kőzést rendez, amely­ben a prágai Viktória Zsizskov és valószínűen a Kolozsvári Atlé­tikai Klub is részt vesz. A mérkőzéseket­­ Debrecenben és Miskolcon bonyolítják le. — A budapesti postás válogatott csapat április 1-én Bécsben mérkőzik a bécsi postás csapattal. — Az ír válogatott csapat kedden Párisban játszott s 4:0 arányban kikapott a franciáktól. — A brüsszeli hol­landus-belga válogatott mérkőzésen a hollandusok 2:1 arányban győztek. A mér­kőzés nem volt hivatalos jellegű. — A Hungária szerződtetési tárgyalásokat kez­dett a Newyorkban szereplő Grosz II.-vel, aki májusban hazatér. A Hungária sze­retné, ha Grosz II-t hazatérése után azon­nal beállíthatná csapatába. — Amsei, a Ferencváros kapusa meggyógyult és vasár­nap már részt vesz csapatának mérkőzésen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék