Budapesti Hírlap, 1931. július (51. évfolyam, 146–172. szám)

1931-07-25 / 167. szám

■ * Franciaország válogatott vízipólócsapata egy napot Bécsben töltött, ma este pedig meg­érkezett a magyar fővárosba. Este 10 óra után futott be a bécsi gyorsvonat a keleti pá­lyaudvarba, amelynek érkezési kupolacsarno­kát francia és magyar zászlók és címerek dí­szítették. A francia vendégeket már S­elen­­földön fogadta a MU­Sz nevében Donáth Leó dr., a nemzetközi úszószövetség főtitkára, Ke­­lenffy Gyula dr. a MUSz alelnöke és Szántó József a MUSz nemzetközi bizottságának az előadója. A keleti pályaudvarban megjelent a fogadtatáson ifj. Horthy Miklós a MUSz társelnöke, Kéler Tibor dr. társelnök, Kom­jáni Béla ügyvezető­ alelnök, Méray János fő­titkár, Stampfer Sándor háznagy és számos érdeklődő. De Vienne francia követet Ramin Gaston követségi attasé és Jouart alezredes, követségi attasé képviselte. A vonatból kiszálló francia csapatot a Ma­gyar Úszó Szövetség nevében ifj. Horthy Miklós üdvözölte francia beszéddel, mire a francia csapat vezetője, R. Julliat válaszolt. A franciák legjobb csapatukat küldték el a hatodik magyar-francia mérkőzésre. A csapat Padou és Dujardin kapuvédő nélkül érkeztek meg. A két kiváló francia játékos szombaton este háromnegyed hat órakor repülőgépen ér­kezik a mátyásföldi repülőtérre. A vizipóló játékosokkal együtt jöttek a 4X200 méteres gyorsúszó staféta tagjai is. A francia csapat a következő összeállításban áll ki vasárnap a magyar csapattal: Dujardin—Thevenon, Bus­­teel—Padou—Cuvellier, Vandeplanque, Tis­­son. A franci vendégek a keleti pályaudvarból a MUSz vezetőségének és a francia követ kép­viselőinek a kíséretében szállásukra hajtattak. A szombaton érkező Padou részére meleg ünneplést készít elő a MUSz. Padou ugyanis az egyetlen tagja a francia válogatott csapat­nak, aki az első magyar-francia mérkőzésen is szerepelt s ezért vasárnap, a mérkőzés előtt, a MUSz plakettjével tüntetik ki. A vasárnapi válogatott viadal pontosan há­romnegyed 5 órakor kezdődik a toronyugrásba­, a magyar-francia 4X200 ra. gyorsúszó-stafétát fél 6 órakor, a 100 m. hölgy gyorsúszó-baj­­nokságot háromnegyed 6 órakor a magyar-fran­cia vízipóló-mérkőzést pedig pontosan 6 órakor kezdik. A verseny kiegészítő számai között a 3X200 méteres ifjúsági stafétabajnokságban a MAC, a MESE és az MTK csapata mellett indul a SzUE stafétája is. * Nurmi új világrekordja. Az oly sokszor elparentált csodafutó, Nurmi, még most is ra­gyogó formában van. Ma Helsinkiben a 2 an­gol mérföldes (3218 m.) síkfutásban indult és 8 p­ 59.6 mp. eredményével új világrekordot állított fel. A régi rekordot a svéd Wide tar­totta 9 p. 01.4 mp.-vel. Nurmi mögött a má­sodik és a harmadik helyezett is jobb ered­ményt ért el Wide rekordjánál. Második volt Lehhtinen 9 p. 00.5 mp., harmadik Virtanen 9 p- 01.1 mp. * Meglepetések a semmeringi tenniszver­­senyben. A semmerhiagi Panhaus tennisz­­versenyének ma három hatalmas meglepetése volt. A férfi egyesben az egykori osztrák baj­noknak, Kinzlik, húszéves fia 3:6, 6:1, 7:5 arányban legyőzte a spanyol Davis Cup-játé­­kost, Meiert. Az osztrák bajnok Arjens a cseh Sibától kapott ki 3:6, 5:7 arányban. A leg­nagyobb feltűnést mégis a torna favorijának, a japán Satoh-nak a veresége keltette. Satoht a cseh Vodiclea győzte le 4:6, 6:3, 6:3 arány­ban. Satoh a verseny után összeesett s autón vitték a szállóba. A japán játékos délelőtt egy erős páros­ mérkőzést vívott s alkalmasint ez viselte meg túlságosan. A férfi egyes többi eredménye: Boyd (Argentína)—Schäfer (Ju­goszlávia) 6:4, 9:7, Kavaji (Japán)—Kinzi 6:0, 6:0. — Női egyes: Baumgarten Magda,— Rosenbaum (Ausztria) 6:1, 6:0. Baumgarten jó játékkal könnyen győzött. Ross (Németor­szág)—Rohrerné (Csehország) 6:1, 6:1. A Baumgarten—Ross-mérkőzés győztese játszik a döntőben az olasz Valerióval, aki ma 6:4, 7:5 arányban verte a cseh Kozeluhot. — Vegyes páros: Meier, Ross—Bukuljevics, Baumgarten 6:1, 9:7, Boyd, Wien­erné—Marsalek, Blanar 7:5, 3:6, 7:5. — Női páros: Wienemé, Baum­garten—Rohrerné, Lobkowitz hercegné 6:2, 10:8. Két és félórás hatalmas küzdelemben győ­zött a magyar pár. — Férfi páros: Satoh, Ka­vaji—Boyd, Zappa argentin Davis Cup-pár 3:6, 6:4, 6:4; Malecek, Marsalek—Artens, Hu­bert osztrák Davis Cup-pár 6:3, 6:4, Meier, Delcasillo (spanyol)—Schafer, Bukuljevics ju­­­goszláv Davis Cuppár 10:8, 7:5. A versenyt holnap folytatják. * A déli kerület úszóbajnoksága* A déli ke­rület bajnoki úszóversenyét vasárnap rendezi Orosházán az Orosházai TE. A bajnoki verseny­ben Békéscsaba, Szarvas és Nagykörös úszói vesznek részt. Starthoz All Wannie dr. és He­­rendi fi­­a. ­931. JÚLIUS 25. SZOMBAT SPORT Hazaérkezett az Újpest Pénteken este 9 óra 40 perckor a Déli Vasút pályaudvarában hazaérkezett az Újpest csapata balul végződött délamerikai túrájáról. A Pro­fesszionalista Labdarúgó Alszövetség képvisele­tében Csányi József dr. társelnök, Steimner György alelnök és Fodor Henrik dr. főtitkár jelent meg a csapat fogadásán. A hivatalos sze­mélyeken kívül a társegyesületek részéről is többen megjelentek, ami láthatóan jól esett a hosszú útról visszatért játékosoknak. Jó egész­ségben, jó színben, vidám kedvben érkezett haza az Újpest csapata s a szeretetre méltó fogadta­tásból arra lehet következtetni, hogy a lila-fehé­rek népszerűségén a délamerikai balsiker nem ejtett foltot. A játékosok a családtagok, hozzá­tartozók, bajtársak és barátok kíséretében ha­marosan elhagyták a pályaudvart és hazatértek, hogy a megszokott otthonban pihenjék ki a fá­radalmakat. Petty legyőzte Borok­át 1:1 arányban áll a Davis Cup döntő­mérkő­zése PÁRIZS, júl. 24. A Roland Garros tennisz-stadion nézőterét zsúfolásig megtöltötte a közönség Anglia és Franciaország válogatott tenniszezőinek mai mérkőzésén. A Davis Cup idei döntőmérkőzé­­sének favoritja a francia csapat, amelynek azonban idegölő küzdelmet kell vívni az ango­lokkal s kérdés, sikerü­l-e a győzelmet megsze­rezni. A mai napon ugyanis Cochetnak csak négyszettes, izgalmas küzdelem után sikerült le­győzni Austint, míg a fiatal Perry öt szetben verte Borotvát s így a verseny 1:1 arányban áll. A két mérkőzés gémaránya így alakult: Cet­eket—Austin 3:6, 11:9, 6:2, 6:4, Perry—Bo­­re­tra 4:6, 10:8, 6:0, 4:6, 11:4. Szombaton a páros mérkőzést vívják. A franciák a Cochet, Brignon, az angolok a Perry, Hughes-párral állnak föl. Előrelátha­tóan a páros dönti el az idén a Davis Cup Sorsit. * A válogatott Forgács is indul a MASz II. osztályú versenyén. Szombaton és vasárnap délután rendezi a MASz II. osztályú atlétikai viadalát a MAC margitszigeti sporttelepén. A versenyt a teljes bajnoki programmal bo­nyolítják le, de csakis azok az atléták indul­hatnak, akik még egy versenyszámban sem érték el az első osztályú minősítést. A kétnapos versenyre négyszáz attéta nevezett, közöttük az újpesti Forgács, aki második lett Gerő III. mögött a Budapest—Berlin-mérkőzés 100 m.­űíkfutásában és tagja volt a budapesti váloga­tott stafétának is. A verseny a fiatalok küz­delme lesz, akiknek találkozása bizonyára jó eredményeket hoz. A MASz pontversenyt írt ki az egyesületek között, s a győztes a főváros vándordíját nyeri. A vándordíját a MAC védi, az idén azonban könnyen elhódíthatja a TFSC, amely nagy tömeg atlétával vonul fel- A ver­seny olcsó belépődíjak mellett szombaton dél­után 4 órakor kezdődik. * A bécsi munkásolimpiász. Amíg tegnap a labdarúgó- és vízipólómérkőzések foglalták le az érdeklődést, addig ma főképpen az atlétikai versenyek töltötték ki az olimpiai versenyek programmját. Az egyes számokban különösen a finn, norvég és angol versenyzők értek el figye­lemreméltó eredményeket. A mai nap jelentősebb eredményei: 25 km. síkfutás: 1. Salmi (Finn) 1 m. 35 p. 01.1 mp. 100 m. síkfutás: 1. Smith (Anglia) 10.8 mp. 2. Hansen (Norvégia) 10.8 mp. 3. Awerby (Anglia) 10.9 mp. Magasugrás: 1. Lechtinen (Finnország) 180 cm. 2. Helgesen (Norvégia) 180 cm. Diszkoszdobás: 1. Lechtonen (Finnország) 41.4 m. 2. Ericksen (Norvégia) 40.31 m. 1500 m. síkfutás: 1. Wagner (Németország) 4:04.3 mp. 2. Bothas (Finnország) 4:04.5 mp. 10 km. síkfutás: 1. Har­o (Finnország) 33:28.8 mp. Hármasugrás: 1. Takinen (finn) 114.29 mp. Dekatlen: 1. Schynner (Ausztria) 751.49 pont. 2. Kuparinen (finn)­ 740.94 pont. Pontatlan: 1. Naumann (Németország) 372.89 pont. 2. Virtanen (Finnország) 370.77 pont. 3. Leppanen (Finnország) 369.67 pont. 4. Cséffay (magyar) 365.55 pont. Svéd staféta: 1. Finnország 2:04.2 mp. 2. Ausztria 2:05.7 mp. 3. Németország 2:06.1 mp. 4. Cseh-Szlovákia 2:06.6 mp. (cseszlovák re­kord). 5. Lengyelország 2:07.0 mp. 6. Anglia 2 méterrel. A tegnap tartott futballmérkőzések során Magyarország 3:1 (1:1) arányban legyőzte Pa­lesztinát, Ausztria Finnországot 5:1 (2:1), Né­metország Dániát 8:1 (4:1) arányban. * Szerdán ismétlik meg a 400 m. ifjúsági gyorsúszóbajnokságot. A csütörtöki úszóver­seny egyik száma a 400 m. ifjúsági gyorsúszó­bajnokság volt, amely Kánási és Angyal kö­zött holtversenyt hozott. Tekintettel arra, hogy a bajnokságot csak egy úszó nyerheti, a ver­senyt augusztus 12-én, szerdán este megismét­­­t. Természetesen a megismételt versenyben Vak Kásáéi és Angyal küzd a bajnoki címért. Megérkezett a francia vizipólócsapat Padou és Dujardin holnap érkezik repülőgépen • Hírek a futballvilágból. A Hungária megegyezett a WACal, hogy első Középeuró­pai Kupa mérkőzésüket augusztus 13-án, csü­törtökön játsszák le Budapesten. A második mérkőzést Bécsben vívják augusztus 23-án. A kupamérkőzések előtt a kék-fehérek néhány könnyű mérkőzést tartanak, augusztus 2-án pedig már komoly ellenféllel, a Ripensiával állnak ki Temesvárott. — A VÁc FC az At­tila—Turul vesztegetési ügyben hozott orszá­gos intézőbizottsági határozatot megfellebbezi az országos tanácshoz. Mielőtt a fellebbezés a tanács elé kerül, az MLSz elnöksége álla­pítja meg, hogy a szabályok szerint elfogad­ható-e a Vác fellebbezése.­­ A bécsi Vienna gyengén szerepel svédországi túráján, miért is a bécsi vezetők hazarendelték a csapatot. A svédek azonban a sorozatos vereségek ellenére sem engedik ki a Viennát lekötött mérkőzései­ből és így a bécsiek kénytelenek tovább foly­tatni a túrát. TURISTA ÉLET Vasárnapi kirándulások Budapesti Orvosok Turista Egyesülete. Július 26. I. Evezőstúra: Esztergom—Budapest. Indu­lás 25-én 19 órakor a nyugati pályaudvarról. Vezető: Tfeiffer Zsigmond dr. Előzetes jelent­kezés: József 36—6—18. — II. Pomáz, Büki­­puszta, Pilisszentkereszt, Szurdokvölgy, Pomáz. Kedvező idő esetén strandtúra Csillaghegyre. Indulás 7 óra 20 perckor a Pálffy-térről. Vezető: László Miklós dr. — Szerdán este tagösszejöve­tel a Lukácsfürdő kertjében. Duna Sport Club. Július 26. I. Strand­túra a Horány alatt levő DSC-sátorhoz (61 km. jelző környékén) a szentendrei szigetre. Találkozás fél 8 órakor az Eötvösrén hajóállomásnál. Ve­zető: Vajda György. — II. Evezős túra a Ho­rány alatt levő DSC sátorhoz. Találkozás 10—11 óra között a sátor előtt. Postás Sport Egyesület. Július 26. Fürdőzés a Pokolcsárdánál. Találkozás 8.30 órakor a nyu­gati pályaudvar III. osztályú várócsarnoka előtt. Indulás 8.46 órakor Vácra. Vezető: Schiffler Ernő. Magyarországi Kárpát-Egyesület. Újpesti osztály. Július 26. Fürdőtúra Dunakeszire. Kedvezőtlen idő esetén gyalogtúra. Indulás vasárnap reggel fél 8 órakor a rákospalotai vasútállomásról. Ve­zető: Mihály Károly. Uránia Sielő és Turista Társaság. Július 26. Weekend a monostorszigeti U. S. turistaházá­ban. Horány—U. S.-ház. Találkozás 25 én 18 órakor, 26-án 7 órakor az Eötvös-téri hajóállo­máson. Alsógöd—U. S.-ház. Indulás a nyugati pályaudvarból az Alsógödre induló vonatokkal. Ügyeletes: Szendrő György. Szabad Lyceum és Törekvés SE. Július 26. Szeged nevezetességeinek megtekintése. Találko­zás a nyugati pályaudvaron július 25-én este fél 11 órakor, hazaérkezés 27-én reggel 6 órakor. Vezető: Bérán Mária tanárnő és Gorzó Dénes. A szakvezetőkről való gondoskodást Szeged Nép­művelési Bizottsága vállalta. — Július 18-án délután: A Weiss Manfréd konzervgyár megte­kintése. Találkozás délután háromnegyed 3 óra­kor a közvágóhídi villamosvégállomáson. Vezető: Gorzó Dénes. ­ RÁDIÓ MAI MŰSOR Szombat, július 25. 9.15: A m. kir. Mária Terézia 1. honvéd­gyalogezred zenekarának hangverse­nye. Karnagy Fricsay Richárd 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vízjel­zőszolgálat. Vízállás­­jelentés magyarul és németül. K­.O0: Déli harangszó az Egyetemi-templom­ból, időjárásjelentés. 3.05: A rádió házikvartettjének hangverse­ny 13.35: Hírek. 13.35: A hangverseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­jelentés. 3.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, ár­­folyamhírek. 4.15: Zsoldos László novellája: „A zöld sze­mafor". Felolvassa özv. Zsoldos Lászlóné. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­jelentés, hírek. 5.00: „Keleti képek." Fábry Frigyes elő­adása. 5-35: Szalonzenekari hangverseny 6.40: „A napfürdőzésről." Vitéz Berde Ká­roly dr. előadása. 7.10: Lakatos Tóni és cigányzenekarának hangversenye. S.00: A salzburgi ünnepi játékok keretében Rossini „A szevillai borbély" című vígoperájának előadása Salzburgból. Utána, kb. 10.30: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hí­rek, főversenyeredmények. Majd: Farkas Jenő és cigányzenekará­nak hangversenye a Spolarich-kávé­­házból. '1­­XEFONHÍRMONDÓ: A műsor egész nap nevet a rádió mai órával. LÓVERSENY A júliusi juttatás A Lovaregyesület szombati versenyét a ló­városi-díj nyitja meg. A 2900 méteres ver­senyben starthoz áll Rapallo s ezzel a díj sorsa elintézettnek is tekinthető. Tihany és Ármány egészíti ki a mezőnyt, lehetséges azonban, hogy a Mr. Corner istálló elhatározza Jola 11. indítását is. A 2800 méteres hendicepben Taps igazol­hatná legutóbbi favorizálását, Tárnok is sansznál van, sőt pehelysúlya Nunit is győ­zelemre segítheti. A Liget-díj 9000 pengőjéért csupán Ada­giót (Seherbal), Finum Rózsit (Csuta) és Naplementét (Blackburn) nyergelik föl. Ada­gio veresége meglepetés volna. A nap legszebb versenyének ígérkezik az 1300 méteres mátyásföldi-díj Dánia, Páratlan II., Példás, Musset, Csak előre és Slopmester részvételével. Az előkelő társaságból kiemelke­dik Musset, amely hír szerint sokáig tartott betegségéből kilábolva visszaszerezte tavaszi nagy formáját. Ezen az alapon joggal vár­ható a győzelme Hopmester és Csak előre előtt. A meglepetés lova Páratlan II. A­v­ester hendicep 1000 méterén a közép­klasszis gyors képviselői találkoznak. Fogd meg! megismételheti megint győzelmét, de ugyancsak megyeri formájával jelent sanszot Felhő Rózsi is. Egykori formájával Bujdosó komél­, pályázó. A nyeretlen kétévesek hendikepjében Mai nap és Grácia között dőlhet el a verseny sorsa. Suhanó egyik régebbi futásával rászolgált a nyilvántartásra. Jelölésünk a következő: I. Rapalló—Ármány II. Taps—Tárnok—Kuni III. Adagio IV. Musset—Hopmester—Csak előre V. Fogd meg!—Felhő Rózsi V. Mai nap—Gracia. )( A pénteki ügetőverseny, kellemes idők­ben élénk látogatottság mellett folyt le a pén­teki ügetőverseny. Jobbára a favoritok arattak győzelmet az érdekes mérkőzésekben. A rész­letes eredmény a következő: 1. Háromévesek versenye. S00, 60, SD P. 1930 m. Székely M.: Tóbiás (3) hajt. Novák első. Km. idő: 1.37.7. Ethel Harvest (3) Zwillinger második, Mima (114) Maszár I. harmadik. Ind. m.: Pet­­rik, Balaton, Najád, Nem nem soha. Könny. Tót.: 10,22, 12, 17, 11. Olasz: 102. II. Peterdi-díj: 300, 60, 30 P. 3340 m. Baranyai I.: Munkács (3) hajt. Molnár első. Km. idő: 1.32.6. Nelson (6) Jónás második, Kópé (8) Deák har­madik. Ind. m.: Jeles, O. S., Erzsók, Eduard B., Ipse, Többsincs, Karola, Melinda. Bizt. Tót.: 10:30, 22, 40, 30. Olasz: 97. Kettős fog.: 50. III. Eladóverseny: 300, 60, 30 P. 3300 m. Löbl M.: Gézengúz (1%) hajt. Kallinka első. Km. idő: 1:30.7. Hullám (3) Maszár I. második, Helyre Kati (p) Marschall harmadik. Ind. m.: Fényes, Eszter, Sárgarigó, Orbán, Poganac, Könny. Tót.: 10,22, 12, 14, 12. Olasz: 53. Kettős fog.: 162. IV. Feri-díj: 350, 70, 35 P. 8400 m. Baranyai I., Libertás (114) hajt. Fityó első. Km. idő: 1:31.4. Matyóka (6) Maszár I. második. Szerető (6) Fei­­ser harmadik. Ind. m.: Feri, Kedves, Ingeborg, Orestes. Küzd. Tót.: 10:29, 16, 18, 19. Olasz: 68. Kettős fog: 54. V. Hendikep. 400, 80, 40 P. 8100 m. Deák S.: Gjerdan (2) hajt. Maszár I. első. Km. idő: 1:29.2. Jutalom (2) Feiser második, G. Endre bácsi (12) Deák harmadik. Ind. m.: Ljubimac, Baba, Könny. Tót.: 10:29. Olasz: 31. Befutó fog­: 115. Kettős fog.: 118. VI. Csepeli-díj: 300, 60, 30 P. 1980 m. Kistoldi­­ist.: Tündérlány II. (.1. r.) hajt. Haas első. Km. időt: 1:36,9. Napkirály (3) Wiesner második. Gene­ral Laudon (2) Maszár F. harmadik, ind. m.: Óbester, Jeles, O. S. Luhancz, B. Drákó. Küzd. Tót.: 10,22, 12, 13, 17. Olasz: 45. Kettős fog.: 168. )( Újabb magyar sikerek Aachenben. A nemzetközi lovasm­érkőzések negyedik napján a szerencse-díjugratásban Platthy József fő­hadnagy a harmadik díjat nyerte el, a Milita­­ryban Németh Dezső százados az ötödik, Szaly Endre százados a hatodik helyet foglalta el. Nagy sikert aratott Pettkó-Szandtner Tibor őrnagy, aki az ötös és hatos fogatok első díját szerezte meg. Pénteken dőlt el a német nagydíj, amelyet úgy a csapat, mint egyéni értékelés alapján Olaszország nyert meg. Az egyéni versenyben Platthy főhadnagy „Gergely vitézen" két ízben is hibapont nélkül vette az akadályokat, de Schaurek Ottmár „Mr. Spokes" lova kitört, ami 22­4 hibapontot jelen­tett. A csoportversenyben így Magyarország a har­madik helyre szorult a győztes Olaszország és Németország mögé. G.J.POTTER! A kártyajáték művészete L Kontrakt-Bridge. — Q. Anktionbridge. Rumn. — JIL Tarokk-Kaszinó-Ecartó. — IV. Alsós és Lóm - V. Piqnet-Preferánsz-Tartli-Snapster és egyéb Mladen agyas rész 1 Sión is kapható. — Ára részenként 1 P. — (Vidékre porzó kálón 10 fillér) Az összeg bélyegben le beküldheti. “ " " Hírlap KBetyreeboltja, YBL, Mm* korén­a. I •\

Next