Budapesti Hírlap, 1931. július (51. évfolyam, 146–172. szám)

1931-07-25 / 167. szám

•\ \931, JULIUS 25, SZOMBAT SPORT Hazaérkezett az Újpest Pénteken este 9 óra 40 perckor a Déli Vasút pályaudvarában hazaérkezett az Újpest csapata balul végződött délamerikai túrájáról. A Pro­fesszionalista Labdarúgó Álszövetség képvisele­tében Csányi József dr. társelnök, Steimer György alelnök és Fodor Henrik dr. főtitkár jelent meg a csapat fogadásán. A hivatalos sze­mélyekén kívül a társegyesületek részéről is többen megjelentek, ami láthatóan jól esett a hosszú útról visszatért játékosoknak. Jó egész­ségben, jó színben, vidám kedvben érkezett haza az Újpest csapata s a szeretetre méltó fogadta­tásból arra lehet következtetni, hogy a lila-fehé­rek népszerűségén a délamerikai balsiker nem ejtett foltot. A játékosok a családtagok, hozzá­tartozók, bajtársak és barátok kíséretében ha­marosan elhagyták a pályaudvart és hazatértek, hogy a megszokott otthonban pihenjék ki a fá­radalmakat. Petty legyőzte Boroirát 1:1 arányban áll a Davis Cup döntő­mérkiizőss PÁRIZS, júl. 24. A Roland Garros tennisz-stadion nézőterét zsúfolásig megtöltötte a közönség Anglia és Franciaország válogatott tenniszczőiaek mai mérkőzésén. A Davis Cup idei döntőmérkőzé­­eének favoritja a francia csapat, amelynek azonban idegölő küzdelmet kell vívni az ango­lokkal s kérdés, sikeriil-e a győzelmet megsze­rezni, A mai napon ugyanis Coehetnnk csak négyszottes, izgalmas küzdelem után sikerült le­győzni Austint, míg a fiatal Perry öt szetben verte Borotvát s így a verseny 1:1 arányban áll. A két mérkőzés gémaránya így alakult: Cet­eket—Austin 3:6, 11:9, 6:2, 6:4. Perry—Bo­­r»|tra 4:6, 10:8, 6:0, 4:6, fi:4. Szombaton a páros mérkőzést vívják. A franciák a Cochet, Bmgnon, nz angolok a Perry, Hughes-párral állnak föl. Előrelátha­tóan a páros dönti el az idén a Davis Cup Sorsit. * A válogatóit Forgács is indul a MASz II. osztályú versenyén. Szombaton és vasárnap délután rendezi a MASz II. osztályú atlétikai viadalát a MAC margitszigeti sporttelepén. A versenyt a teljes bajnoki programmal bo­nyolítják le, de csakis azok az atléták indul­hatnak, akik még egy versenyszámban sem érték el az első osztályú minősítést. A kétnapos versenyre négyszáz altéta nevezett, közöttük az újpesti Forgács, aki második lett Gerő III. mögött a Budapest—Berlin-mérkőzés 100 m. tikfutásában és tagja volt a budapesti váloga­tott stafétának is. A verseny a fiatalok küz­delme lesz, akiknek találkozása bizonyára jó eredményeket hoz. A MASz pontversenyt írt ki a* egyesületek között, s a győztes a főváros vándordíját nyeri. A vándordíját a MAC védi, az idén azonban könnyen elhódíthatja a TFSC, amely nagy tömeg atlétával vonul fel- A ver­seny olcsó belépődíjak mellett szombaton dél­után 4 órakor kezdődik. * A bécsi munkásolimpiász. Amíg tegnap a labdarúgó- és vízipólómérkőzések foglalták le az érdeklődést, addig ma főképpen az atlétikai versenyek töltötték ki az olimpiai versenyek programmját. Az egyes számokban különösen a finn, norvég és angol versenyzők értek el figye­lemreméltó eredményeket. A mai nap jelentősebb eredményei: 25 km. síkfutás: 1. Salmi (Finn) 1 m. 35 p. 01.1 mp. 100 m. síkfutás: 1. Smith (Anglia) 10.8 mp. 2. Hansen (Norvégia) 10.8 mp. 3. Awerby (Anglia) 10.9 mp. Magasugrás: 1. Lechtinen (Finnország) 180 cm. 2. Helgesen (Norvégia) 180 cm. Diszkoszdobás: 1. Lechtonen (Finnország) 41.4 m. 2. Ericksen (Norvégia) 40.31 m. 1500 m. síkfutás: 1. Wagner (Németország) 4:04,3 mp. 2. Bothas (Finnország) 4:04.5 mp. 10 km. síkfutás: 1. Hario (Finnország) 33:28.8 mp. Hármasugrás: 1. Takinen (finn) 114.29 mp. Dekatlon: 1. Schqnner (Ausztria) 751.49 pont. 2. Kuparinen (finn). 740.94 pont. Péntátlón: 1. Naumann (Németország) 372.89 pont. 2. Virtanen (Finnország) 370.77 pont. 3. Leppanen (Finnország) 369.67 pont. 4. Cséffay (magyar) 365.55 pont. Svéd staféta: 1. Fiinország 2:04.2 mp. 2. Ausztria 2:05.7 mp. 3. Németország 2:06.1 mp. 4. Cseb-Szlovákia 2:06.6 mp. (cseszlovák re­kord). 5. Lengyelország 2:07.0 mp. 6. Anglia 2 méterrel. A tegnap tartott futballmérkőzések során Magyarország 3:1 (1:1) arányban legyőzte Pa­lesztinát, Ausztria Finnországot 5:1 (2:1), Né­metország Dániát 8:1 (4:1) arányban. * Szerdán ismétlik meg a 400 m. ifjúsági gyorsúszóbajnokságot. A csütörtöki úszóven seny egyik száma a 400 m. ifjúsági gyorsúszó­bajnokság volt, amely Kánási és Angyal kö­zött holtversenyt hozott. Tekintettel arra, hogy a bajnokságot csak egy úszó nyerheti, a ver­senyt augusztus 12-én, szerdán esto megismét- Rfc Természetesen a megismételt versenyben Vak Kásáéi és Angyal küad a bajnoki címért. Megérkezett a francia vizipólócsapat Padou és Dujardin holnap érkezik repülőgépen Franciaország válogatott vizipólócsapata egy napot Bécsben töltött, ma este pedig meg­érkezett a magyar fővárosba. Este 10 óra után futott be a bécsi gyorsvonat a keleti pá­lyaudvarba, amelynek érkezési kupolacsarno­kát francia és magyar zászlók és címerek dí­szítették. A francia vendégeket már Ivelen­­földön fogadta a MlISz nevében Donáth Leó dr., a nemzetközi úszószövetség főtitkára, Ke­­lenjfy Gyula dr. a MUSz alelnöke és Szántó József a MUSz nemzetközi bizottságának az előadója. A keleti pályaudvarban megjelent a fogadtatáson ifj. Horthy Miklós a MUSz társelnöke, Kéler Tibor dr. társelnök, Rom­jáéi Béla ügyvezető-alelnök, Méray János fő­titkár, Stampfer Sándor háznagy és számos érdeklődő. De Vienne francia követet Ramin Gaston követségi attasé és Jouart alezredes, követeégi attasé képviselte. A vonatból kiszálló francia csapatot a Ma­gyar Úszó Szövetség nevében ifj. Horthy Miklós üdvözölte francia beszéddel, mire a francia csapat vezetője, R. Julliat válaszolt. A franciák legjobb csapatukat küldték el a hatodik magyar-francia mérkőzésre. A csapat Padou és Dujardin kapuvédő nélkül érkeztek meg. A két kiváló francia játékos szombaton este háromnegyed hat órakor repülőgépen ér­kezik a mátyásföldi repülőtérre. A vizipóló játékosokkal együtt jöttek a 4X200 méteres gyorsúszó staféta tagjai is. A francia csapat a következő összeállításban áll ki vasárnap a magyar csapattal: Dujardin—Thevenon, Bul­­teel—Padou—Cuvellier, Vandeplanque. Tis­­son. A franci vendégek a keleti pályaudvarból a MUSz vezetőségének és a francia követ kép­viselőinek a kíséretében szállásukra hajtattak. A szombaton érkező Padou részére meleg ünneplést készít elő a MUSz. Padou ugyanis az egyetlen tagja a francia válogatott csapat­nak, aki az első magyar-francia mérkőzésen is szerepelt s ezért vasárnap, a mérkőzés előtt, a MUSz plakettjével tüntetik ki. A vasárnapi válogatott viadal pontosan há­romnegyed 5 órakor kezdődik a toronyugrás*a!, a magyar-francia 4X200 ra. gyorsúszó-stafétát fél 6 órakor, a 100 m. hölgy gyorsúszó-baj­­nokságot háromnegyed 6 órakor a magyar-fran­cia vízipóló-mérkőzést pedig pontosan 6 órakor kezdik. A verseny kiegészítő számai között a 3X200 méteres ifjúsági stafétabajnokságban a MAC, a MESE és az MTK csapata mellett indul a SzUE stafétája is. * Nurmi új világrekordja. Az oly sokszor elparentált csodafutó, Nurmi, még most is ra­gyogó formában van. Ma Helsinkiben a 2 an­gol mérföldes (3218 m.) síkfutásban indult és 8 p- 59.6 mp. eredményével új világrekordot állított fel. A régi rekordot a svéd Wide tar­totta 9 p. 01.4 mp.-vel. Nurmi mögött a má­sodik és a harmadik helyezett is jobb ered­ményt ért el Wide rekordjánál. Második volt Lechtinen 9 p. 00.5 mp., harmadik Virtanen 9 p- 01.1 mp. * Meglepetések a semmeriugj tenniszver­­senyben. A semmeriragi Panhaus tennisz’ versenyének ma bárom hatalmas meglepetése volt. A férfi egyesben az egykori osztrák baj­noknak, Kinzlmk, húszéves fia 3:6, 6:1, 7:5 arányban legyőzte a spanyol Davis Cup-játé­­kost, Meicrt. Az osztrák bajnok Artens a cseh Sibától kapott ki 3:6, 5:7 arányban. A leg­nagyobb feltűnést mégis a torna favortjának, a japán Satoh-nsk a veresége keltette. Satoht a cseh Vodiclea győzte le 4:6, 6:3, 6:3 arány­ban. Satoh a verseny után összeesett s autón vitték a szállóba. A japán játékos délelőtt egy erős páros-mérkőzést vívott s alkalmasint ez viselte meg túlságosan. A férfi egyes többi eredménye: Boyd (Argentína)—Scháfer (Ju­goszlávia) 6:4, 9:7, Eavaji (Japán)—Kinzl 6:0, 6:0. — Női egyes: Baumgarten Magda,— Rosenbaum (Ausztria) 6:1, 6:0. Baumgarten jó játékkal könnyen győzött. Ross (Németor­szág)—Rohrerné (Csehország) 6:1, 6:1. A Baumgarten—Ross-mérkőzés győztese játszik a döntőben az olasz Valerióval, aki ma 6:4, 7:5 arányban verte a cseh Kozeluhot. — Vegyes páros; Meier, Ross—Eukuljevics, Baumgarten 6:1, 9:7; Boyd, Wien érné—Marsalek, Blanar 7:5, 3:6, 7:5. — Női páros: Wienemé, Baum­garten—Rohrerné, Lobkowitz hercegné 6:2, 10:8. Két és félórás hatalmas küzdelemben győ­zött a magyar pár. — Férfi páros: Satoh, Ea­vaji—Boyd, Zappa argentin Davis Cup-pár 3:6, 6:4, 6:4; Malecek, Marsalek—Artens, Ha­bért osztrák Davis Cup-pár 6:3, 6:4; Meier, Delcasillo (spanyol)—Schafer, Eukuljevics ju-I goszláv Davis Cuppár 10:8, 7:5. A versenyt holnap folytatják. * A déli kerület úszóbajnokságau A déli ke­rület bajnoki úszóversenyét vasárnap rendezi Orosházán az Orosházai TE. A bajnoki verseny­ben Békéscsaba, Szarvas és Nagykörös úszói vesznek részt. Starthoz All Wannie dr. és He­­rendi ii- a. * Hírek a futballvilágból. A Hungária megegyezett a WACal, hogy első Középeuró­pai Kupa mérkőzésüket augusztus 13-án, csü­törtökön játsszák le Budapesten. A második mérkőzést Bécsben vívják augusztus 23-án. A kupamérkőzések előtt a kék-fehérek néhány könnyű mérkőzést tartanak, augusztus 2-án pedig már komoly ellenféllel, a Ripensiávai állnak ki Temesvárott. — A VAc FC az At­tila—Turul vesztegetési ügyben hozott orszá­gos intézőbizottsági határozatot megföllebbezi az országos tanácshoz. Mielőtt a föllebbezés a tanács elé kerül, az MLSz elnöksége álla­pítja meg, hogy a szabályok szerint elfogad­ható-e a Vác fellebbezése. — A bécsi Vienva gyengén szerepel svédországi túráján, miért is a bécsi vezetők hazarendelték a csapatot. A svédek azonban a sorozatos vereségek ellenére sem engedik ki a Viennát lekötött mérkőzései­ből és így a bécsiek kénytelenek tovább foly­tatni a túrát. TURISTA ÉLET Vasárnapi kirándulások Budapesti Orvosok Turista Egyesülete. Július 26. I. Evezőstúra: Esztergom—Budapest. Indu­lás 25-én 19 órakor a nyugati pályaudvarról. Vezető: Tfeiffer Zsigmond dr. Előzetes jelent­kezés: József 36—6—18. — II. Pomáz, Büki­­puszta, Pilisszentkereszt, Szurdokvölgy, Pomáz. Kedvező idő esetén strandtúra Csillaghegyre. Indulás 7 óra 20 perckor a Pálffy-térről. Vezető: László Miklós dr. — Szerdán este tagösszejöve­tel a Lukácsfürdő kertjében. Duna Sport Club. Július 26. I. Strand-túra a Horány alatt levő DSC-sátorhoz (61 km. jelző környékén) a szentendrei szigetre. Találkozás fél 8 ólakor az Eötvösién hajóállomásnál. Ve­zető: Vajda György. — II. Evezős túra a Ho­rány alatt levő DSC sátorhoz. Találkozás 10—11 óra között a sátor előtt. Postás Sport Egyesület. Július 26. Fürdőzés a Pokolcsárdánál. Találkozás 8.30 órakor a nyu­gati pályaudvar III. osztályú várócsarnoka előtt. Indulás 8.46 órakor Vácra. Vezető: Schiffler Emö. Magyarországi Kárpát-Egyesület. Újpesti osztály. Július 26. Fürdőtúra Dunakeszire. Kedvezőtlen idő esetén gyalogtúra. Indulás vasárnap röggel fél 8 órakor a rákospalotai vasútállomásról. Ve­zető: Bihály Károly. Uránia Sieló és Turista Társaság. Július 26. Weekend a monostorszigeti U. S. turistaházá­ban. Horány—U. S.-ház. Találkozás 25 én 18 órakor, 2G-án 7 órakor az Eötvös-tcri hajóállo­máson. Alsógöd—U. S.-ház, Indulás a nyugati pályaudvarból az Alsógödre induló vonatokkal. Ügyeletes: Ssendrő György. Szabad Lyceum és Törekvés SE. Július 26. LÓVERSENY A júliusi tuitatás A Lovaregyesület szombati versenyét a tó­városi-díj nyitja meg. A 2900 méteres ver­senyben starthoz áll Rapallo s ezzel a díj sorsa elintézettnek is tekinthető. Tihany és Ármány egészíti ki a mezőnyt, lehetséges azonban, hogy a Mr. Corner istálló elhatározza Jola 11. indítását is. A 2800 méteres hendicepben Taps igazol­hatná legutóbbi favorizálását, Tárnok i« sansznál van, sőt pehelysúlya Nunit is győ­zelemre segítheti. A Liget-dij 9000 pengőjéért csupán Ada­giót (Sehejbal), Finum Rózsit (Csuta) és Naplementét (Blackburn) nyergeldk föl. Ada­gio veresége meglepetés volna. A nap legszebb versenyének Ígérkezik az 1300 méteres mátyásföldi-díj Dáma, Páratlan II., Példás, Musset, Csak előre és Ilopmcster részvételével. Az előkelő társaságból kiemelke­dik Musset, amely hír szerint sokáig tartott betegségéből kilábolva visszaszerezte tavaszi nagy formáját. Ezen az alapon joggal vár­ható a győzelme Hopmesier és Csak előre előtt. A meglepetés lova Páratlan II. A u-elter hendicep 100P méterén a közép­klasszis gyors képviselői találkiznak. Fogd meg! megismételheti megint győzelmét, de ugyancsak megyeri formájával jelent sanszot Felhő Rózsi is. Egv^ori formájával Bujdosó koméi., pályázó. A nyeretlen kétévesek hendikepjében Mai nap és Grácia között dőlhet el a verseny sorsa. Suhanó egyik régebbi futásával rászolgált a nyilvántartásra. Jelölésünk a következő: I. Rapalló—Ármány II. Taps—Tárnok—Kuni III. Adagio IV. Musset—Hopmester—Csak előre V. Fogd meg!—Felhő Rózsi V. Mai nap—Gracia. )( A pénteki ügelőverseny, Kellemes idő* ben élénk látogatottság mellett folyt le a pén­teki ügetőverseny. Jobbára a favoritok arattak győzelmet az érdekes mérkőzésekben. A rész­letes eredmény a következő: I. Háromévesek versenye. S00, 60, S0 P. 1930 m. Székely M.: Tóbiás (3) hajt. Novák első. Km. idő: 1.37.7. Ethel Harvest (3) Zwillinger második. Mima (114) Maszár I. harmadik. Ind. m.: Pet­­rik, Balaton, Najád, Nem nem soha. Könny. Tót.: 10:22, 12, 17, 11. Olasz: 102. II. Petehdi-díj. 300, 60, 30 P. 3340 m. Baranyai I.: Munkács (3) hajt. Molnár első. Km. idő: 1.32.6. Nelson (6) Jónás második. Kópé (8) Deák har­madik. Ind. m.: Jeles, O. S., Erzsók, Eduard B., Ipse, Többsincs, Karola, Melinda. Bizt. Tót.: 10:30, 22, 40, 30. Olasz: 97, Kettős fog.: 50. Szeged nevezetességeinek megtekintése. Találko­zás a nyugati pályaudvaron július 25-éa este fél 11 órakor, hazaérkezés 27-éu reggel 6 órakor. Vezető: Bérűn Mária tanárnő és Gorzó Dénes. A szakvezetőkről való gondoskodást Szeged Nép­művelési Bizottsága vállalta. — Július t8-án délután: A Veiss Manfréd konzervgyár megte­kintése. Találkozás délután háromnegyed 3 óra­kor a közvágóhídi villamosvégállomáson. Vezető: Gorzó Dénes. RÁDIÓ MAI MŰSOR Szombat, július 25. 9.15: A m. kir. Mária Terézia 1. honvéd­gyalogezred zenekarának hangverse­nye. Karnagy Fricsay Kichárd 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vízjel zöszolgálat. Vízállás­­jelentés magyarul és németül. lt.OO: Déli harangsző az Egyetemi-templóm­ból, idöjárásjelentés. H.05: A rádió házikvartettjének hangverse­ny 13.35: Hírek. 13.35: A hangverseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­jelentés. 3.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, ár­­folyamhlrek. 4.15: Zsoldos László novellája: „A zöld sze­mafor". Felolvassa özv. Zsoldos Lászlóné. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­jelentés, hírek. 5.00: „Keleti képek." Fábry Frigyes elő­adása. 5-35: Szalónzenekari hangverseny 6.40: „A napfürdőzésről." Vitéz Berde Ká­roly dr. előadása, 7.10: Lakatos Tóni és cigányzenekarának hangversenye. S.00: A salzburgi ünnepi játékok keretében Bossini „A szevillai borbély" című vígoperájának előadása Salzburgból. Utána, kb. 10.30: Pontoa időjelzés, időjárásjelentés, hí­rek, lő^ersenyeredmények. Majd: Farkas Jenő és cigányzenekará­nak hangversenye a Spolarich-kávé­­házból. '1 iXEFONHIRMONDÓ: A műsor egész nap weaei a rádió műi órával. III. Eladóverseny. 300, 60, 30 P. 3300 m. Löbl M.: Gézengúz (1%) hajt. Kallinka első. Km. idő: 1.30.7. Hullám (3) Maszár I. második, Helyre Kati (p) Marschall harmadik. Ind. m.: Fényes, Eszter, Sárgarigó, Orkán, Poganac. Könny. Tót.: 10:22, 12, 14, 12. Olasz: 53. Kettős fog.: 162. IV. Feri-dí). 350, 70, 35 P. 8400 m. Baranyai I.: Libertás (114) hajt. Fityó első. Km. idő: 1.31.4. Matyőka (6) Maszár I. második. Szerető (6) Fei­­ser harmadik. Ind. m.: Feri, Kedves, Ingeborg, Orestes. Küzd. Tót.: 10:29, 16, 18, 19. Olasz: 68. Kettős fog: 54. V. Hendikep. 400, 80, 40 P. 8100 m. Deák S.: Gjerdan (2) hajt. Maszár I. első. Km. idő: 1.29.2. Jutalom (2) Feiser második, G. Endre bácsi (12) Deák harmadik. Ind. m.: Ljubimae, Baba. Könny. Tót.: 10:29, Olasz: 31. Befutó fog.: 115. Kettős fog.: 118. VI. Csepeli-díj. 300, 60, 30 P. 1980 m. Kistoldi­­ist.: Tündérlány II. (.1% r.) hajt. Haas első. Km. időt: 1.36.9. Napkirály (3) Wiesner második. Gene­ral Laudon (2) Maszár F. harmadik, ind. m.: Óbester, Jeles, O. S. Suhancz, B. Drákó. Küzd. Tót.: 10:22, 12, 13, 17. Olasz: 45. Kettős fog.: 168. )( Újabb magyar sikerek Aachenben. A nemzetközi lovasanérkőzések negyedik napján a szerencse-díjugratásban Platthy József fő­hadnagy a harmadik díjat nyerte el, a Milita­­ryban Németh Dezső százados az ötödik, Szasy Endre százados a hatodik helyet foglalta el. Nagy sikert aratott Pettkó-Szandtner Tibor őrnagy, aki az ötös és hatos fogatok első diját szerezte meg. Pénteken dőlt el a német nagydíj, amelyet úgy a csapat, mint egyéni értékelés alapján Olaszország nyert meg. Az egyéni versenyben Platthy főhadnagy „Gergely vitézen' kétízben is hibapont nélkül vette az akadályokat, de Schaurek Ottmár „Mr. Spokes" lova kitört, ami 22^4 hibapontot jelen­tett. A csoportversenyben így Magyarország a har­madik helyre szorult a győztes Olaszország és Németország mögé. G.J.POTTER! A kártyajáték művészete L Kontrakt-Brídge. — Q. Anktionhridge. Ruun, — 1IL Tarokk-Kasziné-Ecartó. — IV. Alsós és Lóm- V. Plqnet-Preferánsz-Tartli-Snapsrer és egyéb Mladcn agyas rést 1 Sión is kapható. — Ára részenként 1 P. — (Vidékre portó kálón 10 fillér) Az óssteg bélyegben le beküldheti. “ ' " Hírlap KBetyreeboliJa, YBL, Mm* kórén a. ■ * i I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék