Budapesti Hírlap, 1933. június(53. évfolyam, 123–145. szám)

1933-06-15 / 134. szám

6.45. 9.45. 10.00. 11.10. 16.00. 16.05. 16.30 1.16 1.30 6.45 4.00 4.45 5.00 BUDAPEST Június 20. Torna. Utána Odeon—Pari opium grammo­­fon.lenH-z­ek. 1. Strauss: Jenő főher­ceg-induló (Parlophon-zene­kar.) 2. S. Jones: Mimosa-keringő (Wiener Bohém-zeneikar). 3. Strauss: Cigány­­báró-keringő (Loránd Edit zene­kara). 4. Translateur: Élet a bécsi Protterban (Od­eon-zenekar). 5. Kraus: Brucki tábori induló (Par­­lophon-zenekar). Hirek. 1. Gulliver utazásaiból. 2. Az asz­tali tenmiszijáték. (Felolvasás). Közben Polydor—Brunswick gram­­mofon lemezek. Roasini: Tell Vilmos — nyitány (Berlini operaiház zene­kara, vez. Kleiber Eric­h). Nemzetközi vízjelző szolgálat. Béli harangszó az Egyetemi-tem­­plomból, időjárásjelentés. Házi kvintett. 1. Marguíti: El mi amor — bolero. 2. Horv­áh Attila: Intermezzo. 3. Hetényi—Heidlberg: Desiré­s keringő. 4. XIII. Lajos Gavotte. 5. Coates: Tánc jelenet. 6. Deubes: Pas del fleura. 7. Gade: Tündértánc. 8. D ’Ambrosio: Can­­zonetta. 9. Lindemamm: Indiai je­lenet. 10. Becce: Olasz szvit. 11. Siklós: Régi magyar táncok. 12. Micheli: Kis szvit. Köziben: Hírek. Pontos időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. Od­eon—Parlophon grammofonleme­­zek. 1. Liszt: II. magyar rapszó­dia (Dr. Weissmann szimfonikus zenekara, zongoraszólam­: Streter Károly). 2. Puccini Tosca — ária (Sc­hmidt József). 3. Leoncavaro: Bajazzóik — szerenád (Pini Fran­­cesco). 4. Massenet: Manón — ária (Ninon Valtim). 5. Verdi Trubadúr Azucena és Manrico duettje (Aure­­liano Pertile és Iréne Minghind- Cattaneo). 6. Strauss Osszkár: Va­­rázskeringő (Loránd Edit zenekara). 7. Lajtai—Béckffi: Egy édes kis kocsma — keringő (Dobbri-zene­­kar). 8. Leslie—Sarony: Wheezy Anna — foxtrott (Harry Roy-zene­­kar). 9. Gyöngy—Szilágyi—Békeffi: Ferenc József bakája — foxtrott (Dobbri-­zenekar­, Sebő Miklós). 10. Hetényi—Heidlberg—Simkó: Vá­dolom (Dobbri-zenekar, Sebő Mik­lós). 11. Erwin Gillbert: So ein Ma­­del vergiss man nieht — tangó (Loránd Edit zenekara). 12. Grosz Alfréd—Szenes: Valakit úgy vi­s­­szasírok néha — tangó (Dobbri­­zenekar, Sebő Miklós). 13. Gehr— Wauwau: Wenn die Mandoline ki­migt — slowfox (Parlophon-zene­­kar). 14. Márkus—Kellér: Csak az eredeti rambára táncolj (Dobbri­­zenekar, Sebő Miklós). 15. Pres­­son Holdvilág-tánc — foxtrott (Bravour-zenekar). : Hirek élelmiszerárak, piaci árak, árfolyami hirek. B. Czeke Vilma mesél.­­ Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. ■ Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel: Fridi Frigyes. 1. Rossini: A tolvaj szarka — nyitány. 2. Dö­mötör Lajos: Kis szvit. 8. Lehár: A háromfej­űs férj — keringő. 4. Schack Manka: Pillangószerelem — balettszvit. 5. Strauss János: Csá­­szár-keringő. 6. Pécsi József: Győ­zelmi zászló alatt — induló. 6.30: „Esztergomi műkincsek." Gerevich Tibor dr. előadása. 7.00: Kármán Gizi énekel, zongorán kí­séri Polgár Tibor. 1. a) Schubert: Margit a rokkánál; b) Schumann: Árva Péter; c) Brahms: örök sze­relemről. 2. a) Strauss Richárd: Halottak napján; Éji zene; b) Lá­nyi Viktor: Emlékezés; c) Jemnitz Sándor: Örök élet. 3. a) Kiszely Gyula: Norvég halászlegenda; b) Szabados Béla: Ahol te jársz; c) Hubay: Szeretném itthagyni. 7.40: Terménytőzsdei árak. 7.50: „Lakhatók-e a csillagok". Párbe­széd P. Bang­ha Béla dr. és Massány Ernő dtr. között. 8.30: Kozma Andor-emlékest. Közremű­ködik a m. kir. Operai hála tagjaiból alakult zenekar, Bol­nányi Ernő dr. vezényletével, Odry Árpád és vitéz Somogyváry Gyula. Emlékibeszédet mond Szász Károly dr. Majd: Mocsányi—Lakos jazz zene­kar (New Brigiden Boys) közvetí­ Június 20. 5 óra Bécs 5.25 Albert—Hemele Henriett zongora és Gantner Leontin csellómű­­vésznő Fuchs D-moll cselló és zongora szonátáját játsszák Hanek Gertrud szoprán ritkán hallott Schubert dalokat énekel, Berlin 5 Madrigálkar, Bero­­münster 5 Bzkar 5.30 Tz, Brünn 5.10 Gr, Bukarest 5 Kz, Frankfurt 5 Sterz, Hamburg 5.30 Tarka óra, Langenberg 5 Kamara kvintett, Lipcse 5 Szimf­ag, Milano 5.15 Tz, München 5 Tz, Róma 5.30 Kz, Stockholm 5.05 Falusi 7, Strassburg 5.15 Kz, Stuttgart 5 Szerz. 6 óra Bécs 6.05 A legfontosabb üszögbeteg­ségek, Berlin 6.40 Időszerű anyag, Brünn 6.25 Német óra, Bukarest 6.15 Moccs zenekar, Frankfurt 6 Vidám furcsaságok, Kassa 6.30 Gr, Lipcse 6.45 Schmidt Erich 80 születésnapja, Ljubl­jana 6.30 Azkar, Midland R 6.30 Kz, szoprándalokkal, München 6.05 Brahms és Wolf-dalok, Pozsony 6.15 Játék két zongorán, Stockholm 6 Gr, Strassburg 6.30 Offernbach, Perichole részletek, Stuttgart 6 Eger városról, 7 óra Bécs 7 A szimfonikusok Ranskij— Korsakov hg­e, részletek az Arany­ka­kasból, Belgrád 7 Azkar, Berlin 7 Ka­­ergel: Andreas Hofmann című szín­műve, Beromünster 7.10 Tarka gT, Bo­­roszló 7 Berlin, Brünn 7.25 Katonaz, Bukarest 7.20 Gr. Frankfurt 7 Berlin, Hamburg 7 Berlin, Heilsberg 7 Berlin, Kassa 7.21 Katonazene, Katovicze 7.25 Gr, Langenberg 7 Berlin, Lipcse 7 Ber­lin, London R 7 Kz, Midland R 7 Kz, Milánó 7.40 Gr, Mór. Ostrava 7.25 Kize­tése a margitszigeti Floris-cukrász­­dából. 1. Harry Carlton: Every day lucky day — foxtrott. 2. Nelson— Ager—Szenes: Hazakísérem kedve­sem — slowfox. 3. Nelson—Bürke: Játszunk szájharmóniát — fox­trott. 4. Bartos Zoltán: Virág a szi­vem — slowfox. 5. Schubert: Szere­nád (jazz átirat). 6. Eisemann Mi­hály: Népszerű dalok — egyveleg. 7. Jimmy Johnson : Alabam Swing — stomp. 8. Peruoco: Piedad — argentínai tangó. 9. Lakos—Garal: Bonaszera szingorina — tangó. 10 Stolz Róbert: Don’t say goodbye — slowfox. 11. Márkus—Harmath: Soroksár — foxtrott a „Tessék be­szállni" c. revüből. 12. F. A. Swan: When your lover has gone — slowfox. 13. Mocsányi László: Miki egér Pesten. 14. New B. B.: Jazzsvariációk különböző hangszere­ken. 15. Zerkovitz Béla: Én meg­buktam az élet iskoláján. 16. Szántó Szenes: Egy éjszakát — tangó. 17. W. C. Handy: St. Louis blues. 18. Hajós—Harmath: Fütyülök rá — slowfox. 19. Percy Thomson: Hearthbeath. 20. Mocsányi­ La­kos: Zenei utazás különböző orszá­gokban (revü). BUDAPEST II. 8 óra 30 perctől: Azonos a Budapest I. mű­­sorával. TELEFONHÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a Budapest I. műsorával. München 7 Berlin, Párizs 7 Gr, Po­zsony 7.25 Katona 7, 8 óra Bécs 8.15 Isten és hősök parodizáló operettekben, Berlin 8.10 Hangjáték, Beromünster 8.20 Azkar, Boroszló 8 In­dulók, Brünn 8.30 Bárdi grófnál zenés hangjáték, Brüsszel 8 Saint Saens hg, Bukarest 8 Ének hg 8.20 Azkar, Frank­furt 8.10 Vígjáték, Hamburg 8 Hang­játék, Heilsberg 8.05 Mozart, Vonós­­trió 8.30 Hangjáték, Kassa 8.30 Azkar, Katovicze 8 Hg, Langenberg 8.05 Drá­ma, Lemberg 8 Hg, Lipcse 8.30 Opera, Ljubljana 8 Gr, 9 óra Bécs 9 Optte részletek, Berlin 9.10 Bruckner I. szimfónia, Beromünster 9.10 Offenbach: Dorottya vígopera, Brünn 9.30 Haydn: Fúvósötös, Brüsszel 9.45 Reves és Debussy zongoraművek, Bukarest 9.15 Azkar, Frankfurt 9 Kz, Heilsberg 9.40 Mozart: Zongoranégyes, Kassa 9.30 Hg, Langenberg 9.05 Azkar, London R 9.15 Tarka zenés est, Mid­land R. 9.15 London, Milánó 9.15 Tarka est, München 9.20 Tz, Pozsony 9.30 Prága, Prága 9.30 Arányi I. és a rzkar játéka Mozart G-dúr zongora és zene­kari verseny, Riga 9.30 Tz. 10 óra Bécs 10.15 Tz, Belgrád 10.30 Zene a Rem­icski dómból, Berlin 10.30 Hg, Boroszló 10.50 Kávéházi 7, Brünn 10.20 Gr, Brüsszel 10 Gr, Frankfurt 10.45 Hg, Hamburg 10.30 Hg, Kassa 10.20 Gr, Katovicze 10.15 Tz, Lemberg 10.15 Tz, Lipcse 10.20 Gr, Ljubljana 10.30 Gr, London R 10.30 Tz, Midland R 10.30 Tz, Mór. Ostrava 10.20 Gr, Po­zsony 10.20 Gr, SZERDA B­UDA Június 21. 6.45. Torna. Utána: His Master's Voice­gram­m .mofonlemezek. 1. I. K. Richter: Österreichische Fanfare (Bécsi 4. honvédgyalogezred zenekara). 2. Fali Leó: Dollárhercegnő — keringő (Marek Weber zenekara). 3. G. Sonntag: Nibelungen Marsch (Bé­csi 4. honvédgyalogezred zenekara). 4. Strauss-Atzler: Déli rózsák — keringő (Marek Weber zenekara). 5. J. Fucik: Regimentskinder-Marsch (Bécsi 4. honvédgyalogezred zene­kara) . 9.45. Hírek. 10.00: 1. Nagy emberek levelezése (Kos­suth és Görgey levelei). 2. Tíz perc testápolás. (Felolvasás.) Közben: His Mester's Voice gram­­mofonlemezek. 1. Kossuth-nóta (Palló Imre dr.). 2. Kern—Molnár: Hej Rákóczi, Bercsényi — Zöld er­dők harmatát (Molnár Imre dr.).3. Kodály: Megégett Rácország — Ar­ról alul (Székelyhidy Ferenc dr.). 4. Erkel: Bánk bán — bordal (Palló Imre dr.). 5. Erkel: Bánk bán — Hazám, hazám (Halmos Já­nos). 11.10: Nemzetközi víz­jelzőszolgálat. 16.05: Csilley Lívia énekel, Keller Alfréd lombéi, időjárásjelentés. 16.05: Csilley Lívia énekel, Keller Alfréd hegedül, zongorán kíséri Polgár Ti­bor. 1. a) Thomas: Mignon — ária; b) Nádor Mihály: Belépő az „Of­fenbach" c. operettből (Csilley). 2. a) Beethoven: Menüett G-dur; b) Lavotta Rezső: Legenda; c) Hu­bay: Mazurka Koller). 3. a) Ros­sini: Tarantella; b) Reger: Mária bölcsődala (Csilley). 4. a) Brown: Néger dal; b) Granad­—Brown: Orosz bölcsődal; c) Granados— Kreisler: Spanyol tánc; d) Zsolt: Szitakötő (Koller). 5. a) Tarnay: Haidé; b) Schack Manka: Esti ha­rangok; c) Dienzl: Szentjánosbo­gár álma (Csilleg). Közben 16.30: Hírek. 1.15: Pontos időjelzés, időjárás- és vízál­lásjelentés. 1.30: M. kir. Mária Terézia 1. honvédgya­logezred zenekara. Vezényel Fricsay Richárd. 1. Várady Aladár: Keleti táncok. 2. Strauss János: Keleti mesék — keringő. 3. Popy Ferenc: Keleti szvit — a) A bajadér; b) A Ganges partján; c) Keleti tánc; d) Keleti őrjárat. 4. Barna Izsó: Bosz­­poruszi éjszakák — keleti jellem­kép. 5. Leopold B.: A minaret — keleti ábránd. 6.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, ár­folyamhírek. 3.30: A rádió diákfélórája. „Hogyan uta­zik a levél." 4.00: „Divatcsevegés." Cselényi Pálné dr.-né előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 6.00: Polydor—Brunswick grammof­onle­mezek. 1. Cornelius: A bagdadi bor­bély — nyitány (Berlini filharmo- P­EST lll«l»—M ■ IIIIIP !■ ■UI^MII !■■■—»­ nikusok, vez. Strauss Richárd). 2. Kálmán—Brammer—Grünwald: Ma­­rica grófnő — Jöjj, cigány (Pataky Kálmán). 3. Dapuin—Manon: Le coucou (Zilzer Ibolyka). 4. Verdi: Rigoletto áriája (Celestino Sarolo). 5. Verdi: Traviata - ária (Kurt Selma). 6. Chopin: Polonaise As­­dur (Alexander Brailovszky). 7. Massenet: Elégia (Mario Chamb­e). 8. Mozart: Allelijja (Hedwig v. De­­bicka). 9. Gessec(Burmester: Ga­votte Vasa Prihoda). 10. Giordani: Caro mio ben (Heinrich Sch­lusnus). 11. Moréna: Amit a Duna mesél — keringő-egyveleg (Bécsi schrammel­­kvartett). 12. Leopoldi—Herz—Sal­­peter: Mit dem Seh-Sch-Sch­ tiber­raschungszug — foxtrott (Alfred Strauss és Grete Freund, Hja Liv­­e­schakoff zenekara). 13. Germán—Ro­­sen—Sion: Die Berge, die sind meine Heimat — keringő (Hja Liv­­schakoff zenekara). 6.00: „Székelyek az ellenforradalomban." írta szentkereszti Kratochwill Ká­roly. Felolvassa Somody Pál. 6.30: gödöllői Vidák József cigányzene­­kara. 7.40: Terménytőzsdei árak. 7.50: Szücs László énekel, zongorán kísér Polgár Tibor. 1. Kacsóh Pongrác: Rákóczi megtérése. 2. Dienzl Osz­kár: Liliomszál. 3. Tagliaferri— Június 21. 5 óra Bécs 5.20 Kirschl Adolf zeneszerző művei, Berlin 5 Kávéházi 7. 5.45 Schu­bert : A-moll szonáta, Beromünster 5 Szórz, Boroszló 5 Énekhg, Brünn 5.10 Gr, Bukarest 5 Azkar, Frankfurt 5 Délutáni z, Heilsberg 5 Kz, Langen­berg 5 Délutáni z, Lemberg 5.15 Nép­szerű hg, Milánó 5.10 Énekverseny, München 5.05 Kz, Pozsony 5.50 Gr, Prága 5.50 Június 21-ike dalokban, Rótoa 5.30 Kz, Stockholm 5.05 Harmo­­monikaz, Strassburg 5.15 Jazz, Stutt­gart 5 Kz. 6 óra Berlin 6.05 Mikrofonriport, Boroszló 6.05 Vidám éneknégyes, Bukarest 6.15 Azkar, Frankfurt 6 Apró történetek, 6.25 Időszerű anyag, Hamburg 6 Tarka óra, Heilsberg 6 Leánykar népdalokat énekel, Lemberg 6.35 Énekág, Lipcse 6.45 Időszerű anyag, Ljubljana 6.30 Angol lemezek, London R 6.30 Kz, Midland R 6.30 Gr, Mór, Ostrava 6 Gr, Pozsony 6 Magyar­óra Erkel-, Hu­bay-, Kodály- és Kálmán-művek, Stock­holm 6 Gr, Strassburg 6 Vegyés 7, Stuttgart 6 Zenei ritkaságok lemezen, 7 óra Bécs 7.35 Egy öreg bécsi ember álma rádiórevü, Belgrád 7.30 Népdalok, Ber­lin 7 Szimf­hg, Beromünster 7.10 Az­kar, Boroszló 7 Szimfhg, Brünn 7.10 Bukarest 7.20 Azkar, Frankfurt 7 Szimfhg, Hamburg 7 Szimfhg, Heils­berg 7 Szimfhg, Kassa 7.10 Kz, Katto­­vic 7.25 Gr. Langenberg 7 Szimfhg, Szécsi, Amoré canta. 4. Schubert— Harsányi: Vágyódás. 5. Gade—Har­math: Szívem hófehér gyöngyvirág. . 6. Spoliansky—Salver: Még ma este talán. 7. Lehár—Harsányi: Vágyom egy nő után. 8.65. A Royal Orfeum előadásának közve­títése. „Tessék beszállni." Énekes, táncos, látványos operettrevü két részben. Írta és rendezte Harmath Imre. Zenéjét szerezte Márkus Alf­réd. Karmester Szokolay Olly. Sze­mélyek: Miss Fregolia — Balla Duci; Gerenday Nusi — Somogyi Nusi; Greta Garbó — Mary Mo mty; Borodin herceg — Delly Ferenc; Wallerstein — Sarkadi Aladár; Sze­gény Rudi — Sziklay József; Gaz­dag Muki — Feleky Kamill; Er­­nesto Salvini — D'Arrigo Kornél; Hacsek — Keleti László; Sajó — László Miklós; Parancsnok — Ru­­binyi Tibor; Süket hölgy — Szőke Kató; Miss Rex — Balogh Klári; Elza — Nyáray Antalné; Apa — Somfár Zsigmond; Anya­­— Bődy Rózsi. A slágereket énekli Vig Mik­lós. Szünetben kb. 10.16: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek, ügetőversenyeredmények. 11.40: Bura Sándor és cigányzenekara a Dunapalota-szállóból. BUDAPEST u. 8 óra 65 perctől: Azonos a Budapest I. mű­sorával. TELEFONHÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a Budapest I. műsorával. Lipcse 7 Szimf hg, London R 7.30 Szerz, Midland R 7.15 A falusi életről szóló dalok és zeneművek, Milánó 7.40 Gr, Mór. Ostrava 7.10 Hg, München 7 Szimf hy Brahms: Tragikus nyitány, 8 óra Bécs 8 Rádiórevü, Belgrád 8.30 Rimszky-Korszakov: Verseny vonó­sokra, Berlin 8.40 A nemzeti szocialista mozgalom dalai, Beromünster 8 Zon­gorán­g, 8.30 Zardetti zeneszerző órája, Boroszló 8 Ifjúsági ünnep, Brünn 8.50 Emlékünnep, Brüsszel 8 Hg, Bukarest 8 Zongorahg, 8.30 Énekhg, Frankfurt 8.10 A Hunsrück tájkép, Hamburg 8.10 Berlin, Heilsberg 8.40 Operai zenekar, Kassa 8.50 Emlékünnep, Langenberg 8.10 Berlin, Lipcse 8.20 Szerz, Ljub­ljana 8.30 Éneklg, Midland R 8.30 A 8. ír huszárezred zenekara, Milánó 8.30 Vígjáték utána vegyes 7. . 9 óra Bécs 9.05 Napfordulós szokások, 9.55 Időszerű anyag, Belgrád 9 Operaáriák, 9.50 Gr. Berlin 9.10 Kantate, Bero­münster 9.20 Fürdőzenekar Bádenből, Boroszló 9.10 Nyári napforduló a szi­léziai falvakban, Brünn 9.20 Hangl, Brüsszel 9 Hg, Bukarest 9.05 Szarvas Antal hegedül, 9.35 Szerz, Frankfurt 9.10 Tz, Hamburg 9 Nyári napforduló, Heilsberg 9 Operai zenekar, 10 óra Bécs 10.35 Tz, Berlin 10.20 Tz, Boroszló 10.30 Nyári napforduló, Brüsz­­szel 10 Tz, Frankfurt 10.45 Tz, Ham­burg 10 A tengerről szóló zeneművek, Heilsberg 10.30 Kz, Kattovic 10.20 Tz, Langenberg 10.25 Kz és tz, K­ÜLFÖLD

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék