Budapesti Hírlap, 1938. január (58. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-25 / 19. szám

10 TUDOMÁNY, IRODALOM (*) Hatvanéves a Frankenburg Kör. Sopron­ból jelentik: A Frankenburg Irodalmi Kör Sopronyi-Thurner Mihály dr. polgármester el­nöklésével tartotta évi rendes közgyűlését. Er­délyi Tibor beszámolt a kör múlt évi mun­kásságáról. A kör fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából Berecz Dezső dr. al­­elnök indítványára a közgyűlés tiszteleti ta­goknak választotta meg Sopronyi-Thurner Mi­hályt, aki tizenöt éve tölti be a kör elnöki tiszt­ségét, továbbá Vojnovich Gézát, Kéky Lajost, Gulácsy Irént, Szinnyei Ferencet és Thirring Gusztávot. A TESz Berecz Dezső alelnöknek munkakeresztjét, Nagy Ernő pénztárosnak el­ismerő oklevelét adományozta. * (Az egri Gárdonyi-Társaság irodalmi estje.) A főváros Népművelési Bizottsága „Vá­rosok irodalmi estje” című előadás-sorozatának a rendjén szombaton az egri Gárdonyi­ Társa­ság mutatkozott be Budapesten, Gárdonyi Géza születésének hetvenötödik évfordulója alkalmából. A főváros polgármesterének meg­nyitó beszéde után Breznay Imre és Ágoston Julián dr. tartalmas előadása, R. Simonffy Margót melegen átérzett, művészi Gárdonyi­­interpretációi, és Lányi Ernő hangulatos Gár­donyi-dalai alkották a műsort. Az utóbbiakat Lányi Viktorné énekelte kedves hangon, bá­jos és finom előadással; kitűnő zongorakísé­­rője Lányi Viktor volt. Habanera (Uránia.) Ahonnan­­Garbó, sőt­ az egész modern filmgyártás elindult, Svédországból já­rt Za­­rah Leander is, aki otthon színpadon ara­tott sikert és aki masd a berlini Ufa sztár­gárdájának élére lépett Habanera című második filmjével, amelyet hétfőn mut­­­toti­ be az Uránál. A film forróvérű, délvidéki emberek kö­zött játszik, Teneriffa s szigetén, ahol sok­kal magasabbra csapnak a szenvedély láng­jai. És a svéd főhősnő — Zarah Leander a szerepe szerinti 13 svéd nő — ebben a környezetben keresi a boldogságot. A táj, az ég, a napsugár földi paradicsomot ígér, de az asszony poklol­tatói. Ez a drámai magva a filmnek, amelyet Detlef Sh­rek rendezett hol amerikai tempót adva a me­sének, hol franciás finomsággal és művé­szi szépségekkel díszítve egy-egy fontos, hangsúlyos jelenetet. Zv­rah Leander harmadszor szerepel most a magyar közönség előtt és ez a harmadik filmje már a legnépszerűbb sztárok közé emeli. Mély, szonorikus hangja, előkelő szépsége, őszinte, bensőséges játéka telje­sen meghódította a bemutató közönségét, amely zajos trpssal fejezte ki elismerését a kilrtűnően sikerült film és főszereplője iránt. Ügetőverseny Egyre tisztul az ügetőversenyek légköre. A hajtók győzelemre mennel,, sokszor kés­hegyig, nem fondorkodnak, szóval nem haj­tanak olaszra, miután az olasz már a múlté, íme a haszna az átkos rendszer megszünte­tésének. De nemcsak ebben a tekintetben javult a helyzet. Az igazgatóság — a múltban tanú­sított elnéző magatartásával szemben — most már a legkisebb szabálytalanságnak sem huny szemet, így például vasárnap két versenyben is megfosztotta a nyerőt a győ­zelemtől, mert a hajtó nem tartotta be az előírt szabályt. Az amatőrversenyben ugyanis Pique Dame-ot, az eladóversenyben pedig Hékást diszkvalifikálták irányváltozás cí­mén, ami annyit jelent, hogy a hajtó a cél­egyenesen nem maradt lovával a maga vo­nalában. Persze akadtak a közönség sorai­ban elegen, akik, mint károsultak, elégedet­lenkedtek az ítélettel, de az érthető békét­lenség nem térítheti el az igazgatóságot attól az iránytól, amelynek követésére elha­tározta magát. Nagyon fontos azonban, hogy az ítélkezésekben ne legyen „irányváltozás”, hanem minden esetben a szabály, vagyis az igazság érvényesítése. A vasárnapi sok szép és élvezetes verseny között is kiemelkedett a mechanikus hendi­kep, amelyben az öreg Dózsa igazán kitűnő hajtással vezette győzelemre Liberty Hano­­vert a favorit Groo Peggyvel szemben. Elsőrangú sporttal szolgált a nemzetközi hendikep is. A versenyt változatos menet után Elvira nyerte meg a régi jó formájá­hoz közeledő Bállá, valamint Szeszélyes előtt. B. H Nagyobb meglepetést csupán Matador győ­zelme jelentett, annál is inkább, mert Baik úr vakmerő biztonsággal „lőtte ki” lovát, amely az utóbbi időben mindig a vert me­zőnyben vonta meg magát. Meglepetés volt Bimbi győzelme is, ebben viszont a verseny­szerencsének volt része és nem a taktikázás­nak. A részletes eredmény: 1. Elmaradt. — II. 1. Mikola (8:10) Ko­vács N­., 2. Pillangó O. (6) Benkő, 3. Lise­lotte (4) , Zwillinger, im.: Kati, Dancsi, Il­dikó, Bob, Kelevéz. Erős küzd. Tot.: 10:13, 15, 21, 18. Bef.: 1—2:37, 1—3:37. — III. 1. 1 Csongor (6) Montagh, 2. Zsazsa (3) Ve­­r­seklől, 3. Echo fia (6) Molnár. Im.: Pique Aime (diszkv. I.), Jósnő, Hyperol, Toti. Tot.: 10,20, 11, 11, 15. Bef.: 52. — IV. 1. LA­terty Hanover (2) Dózsa, 2. Groo Peggy (8,10) Feiser, 3. Minor (21a) Sim­kó. Im.: Sih­­der, Gyarmati, Drégely, Árvalegény, El­sőm, Szoknyahős, Lugos. Erős küzd. Tot.: 10:3­­, 12, 12, 12. Bef.: 1—2:61, 1—3:72. — V. 1. Lasta (6,10) Fityó, 2. András (8) Hauser, 3. Bohém (3) Soldos. Im.: Johny J F., Edömér, Chalimar, Gina, Tilly. Bitt. Tot.: 10:18, 14, 25, 22. Bef.: 1—2:157, 1—3:39. — VI. 1. Elvira (4) Feiser, 2. Balla (8) Kovács I., 3. Szeszélyes (2­) Maszár I. lm.: Varázsló, Gloria, Estike, London, Bosdljka, Simba, Magvas, Big Bill, Győző, Csalán. Küzd. Tot.: 10:64, 19: 32, 17. Bef.: 1—2:356, 1—3:85. — VII. 1. Gala­gonya (4,10) Kovács F., 2. Bakafántos (5) Raymer, 3. Kundry (6) Kovács II. lm.: Ju­­nak. Bizt. Tot.: 10,13. Bef.: 36. — VIII. 1. Varázs (2) Kovács J., 2. Marina (5) Jónás, 3. Ágnes (4) Kallinka. Im.: Revisio, Mar­lene B., Imréd NI., Paris, Hanna the Great, Sterling. Bizt. Tot.: 10,90, 15: 20, 12. Bef.: 1—2:1057, 1—3,142. — IX. 1. Palóc (2­) Kovács I­., 2. Vakarcs (3) Marschall, 3. Nemes (8) Benkő. lm.: Hók­ás (diszkv. I.), Ugyanis, Bajndika, Főúr. Tot.: 10,17, 10, 11, 12.­ Bef.: 169. — X. 1. Matador (8) Baik, 2. Sirocco (3) Kovács J, 3. Nikla 3. Benkő. lm.: Eszeveszett, Alpár G., Utal­vány, Óhaj, Búfelejtő, Rubintom, Várta, Pletyka, Csalárd, Lutri, Könny. Tot.: 10:192, 47, 20, 24. Bef.: 1—2:481, 1—3:983. — XI. 1. Bimbi (6) Kallinka, 2. Timidé II. (5) Benikő, 3. Vakarcs (6) Marschall. Im.: Dajka, Déda, Bessy L., Dáridó, Opera, Baja­­dére, Pocok. Küzd. Tot.: 10:107, 44, 51, 48. Bef.: 1—2:1544, 1—3:1317. Európa-bajnok: gyorskorcsolyázásban Mathiesen, női műkorcsolyázásban Colledge Ltc. Moriteban a gyor­skorcsolyázás, Osló­ban a női műkorcsolyázók Eu­rópa-bajnok­sága dőllt el vasárnap. Gyorskorcsolyázás­­ban a norvégek, a hölgyek műkorcsolyázá­­sábam az angolok vitték a vezető szerepeit. A magyar versenyzők itt is, ottt­ is befagy­tak. Gyorskorcsolyázóink alárendelt szere­pet játsza­nak a nagyszerű mezőnyben, amíg azonban ezzel előre is számolhattunk, Szilassy Nadinettől jobb helyezést remél­tünk. Ugyancsak gyenge teljesítményű­ pro­dukált a Szekrényessy-testvérpár is az E­u­rópa-baj­nokiságga­l kapcsolatban rendezett nemzetközi páros versenyben. ST. MORITZ, jan. 24. Vasárnap nagy érdeklődés mellette mu­tatták be a hölgy Európa-bajnokság részt­vevői a szabadon választott gyakorlatot. Az angol Cecília Colledge fölényesen győzö­t, és a második helyet is angol szerezte meg: Megan Taylor. Szilassy Nadine, a magyar bajnoknő a tizenharmadik helyen végzett. A verseny végeredménye: Európabajnok: Cecilia Colledge angol, helyezési szám 7. pontszám 397.47 pont, 2. Megan Taylor angol, h. sz. 14; psz. 398 21 p., 3. Emi Pin­zitig­er osztrák, h. sz. 27; psz. 368.6 p., 4. Maxi Herber német, h. sz. 30; psz. 369 54, 5. Lidia Veicht német, h. sz. 42; psz. 359.79, 6. Anderes svájci, h. sz. 94; psz. 356.24, 7. dagger cingol, h­sz. 50; psz. 354.51, 8. Niernberger osztrák, h. sz. 62; psz. 349.97, 10. Walker angol, h. sz. 57; psz. 350.8, 11. Stephany angol, h. sz. 81; psz. 341.03, 12 König osztrák, h. sz. 85; psz. 336.39, 13. Szilmsy Nadinka magyar, h. sz. 89; psz. 333.77, 14 Demoll német, h. sz. 97; psz 330.61, 15. Manger svájci, h. sz 107; psz. 320.14, 16. Bossoutrot francia, h. sz. 105. psz. 317.07. 17. Porges cseh, OSLO, jan. 24. A Frogmer tteadionsban 20.t".­1 nézője volt a gyorskorcsolyázó Európia-baj­nok­ság 1600 és 5000 m futamainak. 1500 mp: 1. Mathiesen norvég 2 p. 27.4 mp. 2 Balangrud norvég 2 p. 29 mp 3 Haraldsen norvég 2 p. 32.1 mp. 21. Híd­végi 2 p. 40.9 mp. 33. Ladányi 2 p. 479 mp. 5000 m­: 1. Haraldsen 9 p. 07.8 mp. 2. Johansen norvég 9 p. 08.6 mp. 3. Maltihie­­een norvég 9 p. 10.4 mp. 11. Hídvégi 9 p. 26.6 mp. Ladányi nem indult­. Az Európa-ba­jnokság végeredménye: 1. ­ Megkezdődött Londonban az asztali­tennisz világbajnokság A magyar férficsapat győzelme Belgium és Jugoszlávia felett . A hölgyek legyőzték Amerikát, a walesiektől viszont kikaptak LONDON, jan. 24. Az asztalitennisz-világbajnoki verseny hétfői megnyitó napján a Swaythling­ ser­­legért folyó férfi-csapatversenyben M­a­­gyarország 5:0-ra győzött Belgium ellen, majd 5:11 arányban verte Jugoszláviát. A hölgyek csapatversenyében a Corbil­­lon-kupáért Magyarország 3 : 1 - r­e győzött az USA ellen, Wales hölgycsapata viszont 3:0-ra verte Magyarországot. Matthiesen norvég 199.273 pont, 2. Bal­an­­grud norvég 199.5 pont. Engnestangen, aki az első r­ap eredményei alapján vezetett, az 1500 méteres futamban eltérít, gyenge ered­ményével vesztette el pozícióját. Jó előjelek a labdarúgó fronton Barátságos mérkőzések vezették be a ta­vaszi futballévadot. A csapatok a Hungária kivételével biztató formát mutattak és re­mélhető, hogy­­a jövő vasárnapi bajnoki küzdelmek során jó sportban lesz része a közönségnek. Különösen jó formában van az Újpest csapata, de igen jó mozogtak a ferencvárosi játékosok is, a bajnoki for­dulót megnyitó Újpest-Ferencváros der­­bymérkőzésen tehát szép és nyílt küzde­lemre számíthatunk. A Ferencváros Csepelen mérkőzött a Csepel FC csapatával és 7:2 (3:1) arány­ban győzött. A zöld-fehér csapatban Pol­gár volt a középfedezet, mert a derbyn is ő játszik, tekintettel arra, hogy Sárosi III. még „nem érett meg” nagy feladatok megoldására. Igen jó formában van ellen­ben Lázár, Sár­osi és a két hátvéd. Nem rontja Korányi teljesítményének az érté­két az sem, ,hogy rosszul sikerült hátra­­ad­á­sával gólhoz juttatta az ellenfelet. Az Újpest az amatőr BVSC csapatát gólzáporral győzte le. 21:1 (11:1) volt az eredmény, tehát átlagosan minden negye­dik percre jutott egy egy gól. Az újpesti csapat­ a könnyű ellenfeleivel szemben igen ötletesen és lendületesen játszott. A Hungária startja nem sikerült. Bu­dafokon 5:2 (2:0) arányban kikaptak a kék-fehérek a Budafok csapatától, amely lelkesen küzdött és megérdemelte a győ­zelmet. A kék-fe­hér csapat tartalékosan állt fel, hiányzott Sas, Szabó és Titkos és természetesen a beteg Cseh is. A Phöbus—Törekvés-meccsét az alapo­san felkészült Phöbus 4:1 (2:1) arányban nyerte meg. A Budai 11—Elektromos-mér­kőzésén nagy meglepetésre 4:2 (2:2) arányban a budai csapat győzött. A Szend­­rődit nélkülöző Elektromos nem tudta ki­használni gólhelyzeteit. A Bocskaynak szin­tén jót tett a pihenés. A DVSE-vel leját­szott mérkőzésben 13:3 (7:1) arányban győzött a csapat, még pedig igen jó já­tékkal. A Szeged FC főpróbája gyengéb­ben sikerült, csak 4:1 (2:0) arányban győzött egy szegedi kombinált csapat el­len. A Kispest az amatőr KAOE-t győzte le 14:6 (7:0), arányban. 1938 JANUÁR 25. KEDD A Mátrában jó hó várja a Sí Szövetség nagy versenyét A Magyar Sí­ Szövetségbe egyre-másra érkeznek a jelentések azokról a külföldi versenyzőkről, akik részt vesznek a mátra­házi küzdelmekben. Érkezésük pontos ide­jét tudatják. A hóviszonyok a Mátrában a verseny­zésre teljesen alkalmasak, sőt a lesiklásra és az ugrószámokra egyenesen kitűnőek. A hó mennyisége nem fogyott, az éjszakai zúzmaraképződés pedig csak javítja a pá­lyát. A nagy síugrósáncot Gyöngyös vá­rosa teljesen versenyre alkalmas állapotba helyezteti. Wilhelmb László vezetésével fo­lyik a szorgalmas munka, amelynek ered­ménye a kitűnő ugrósánc. A város így já­rul hozzá a Si-Szövetség nehéz munkájá­nak a könnyítéséhez. A Standard Villamossági Rt. díjmente­sen szerelteti fel a verseny területén ha­talmas hangszóróit. A Si-Szövetség a verseny után, február 3-án a Gellért-szállóban díszvacsorát ren­dez, amelyen alapításának 25-ik évforduló­ját ünnepli. A díszvacsorán megjelennek a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, az OTT, valamint a zársszövetségek kép­viselői is. , * A jugoszláv Puncsec nyerte az UTE fe­dettpálya tenniszversenyét. Az újpesti fedett tenniszpályán tegnap fejezték be az UTE nem­zetközi fedettpálya tenniszversenyét, amelynek, döntőjében a jugoszláv Puncsec Szigetivel találkozott. A döntő meccset 4:6, 6:4, 6:4, 1:6, 6:1 arányban Puncsec nyerte. A harmadik helyért vívott mérkőzésben a fiatal Csikós 6:3, 6:2, 6:2 arányban legyőzte a jugoszláv Palladát. * Tisztázzák a teniszezőknél az amatőrség fogalmát. A Középeurópai Tennisz Kupa bi­zottsága Budapesten tartott értekezletén meg­állapította az idei kupamérkőzések, valamint a Mária királynő serlegért kiírt női tenniszkupa meccsek terminusait, majd pedig foglalkozott a teniszezők amatőrségének a kérdésével. A bizottság végül úgy határozott, hogy a Pá­rizsban tartandó nemzetközi kongresszuson tisztázzák a kérdést és azután kérni fogják a tenniszsportnak az olimpiai játékok program­jába való beiktatását. * A BSzKRT vezet az ökölvívó csapatbaj­nokságban. Az ökölvívó csapatbajnokság teg­napi fordulóját is nagy közönség előtt tartot­ták meg a BSzKRT tornacsarnokában. A for­duló két mérkőzése meglepetéssel végződött, amennyiben az FTC 9:7 arányban legyőzte a B. Vasutast, a BTK pedig 8:8 arányban dön­tetlent csikart ki a bajnokjelölt BSzKRT-tól. Különösen jól szerepeltek a BTK fiatal boxo­­lói. A vasárnapi eredmények figyelembevételé­vel így alakult a bajnokság állása: 1. BSzKRT 3 pont, 2. BTK 2 pont (16:16), 3. FTC 2 pont (16:17), 4. B. Vasutas 1 pont. * Téli halászat, fakutyaverseny és vitorlás szánozás a Balatonon. A Magyar Jogász Sport Egyesület vasárnap rendezte immár hagyomá­nyossá vált téli sportkirándulását a balaton­kenesei székesfővárosi üdülőtelepre. A kirán­dulás alkalmából a Balatoni Halászati Társu­lat Iklódy Szabó János elnök és Lukács Ká­roly igazgató irányításával vasárnap délelőtt bemutatta a téli halászatot, majd az előkelő társság vitorlás szánozással és fakutya ver­sennyel szórakozott. A férfiak fakutya-verse­nyében Terlandy Lajos dr. ,a nők versenyében Barla Szabó Józsefné győzött, második volt Markos Béláné, harmadik Karafiáth Jenőné, negyedik Lázár Ferencné. A győztesek és he­lyez­tek a Magyar Jogász Sport Egyesület em­lékplakettjét kapták. A Magyar Filmiroda a kiállításról felvételeket készített és a filmet csütörtökön mutatják be meghívott közönség előtt. * Kammermayer és Gedényi olimpiai kitün­tetése. Hitler vezér és kancellár Kammermayer Oszkár dr. tanügyi tanácsosnak, az Országos Testnevelési Tanács titkárának, és Gedényi Mi­hály dr. szakelőadónak az olimpiai érdemérem II. osztályát adományozta. * Rajcsányi győzött a BEAC kardversenyé­ben. A kardvívó gárda jelesei vasárnap a BEAC jubiláris válogató versenyén találkoz­tak. Hatalmas küzdelem után győzött Rajcsá­nyi László (MAC) hat győzelemmel, második Erdélyi (UTE) 5 győz­, harmadik Palócz (UTE) 4 győz. A további sorrend: 4, 5, 6, 7 holltversenyben Gerei (MAC), Maszlay (HTVK), Rajczi (REAC) és Berczelly (MAC) 3—3 győz, 8. Kövér (HTVK) 1 győz. Jirczi visszalépett. Kabos, Kovács Pál és Bay dr. nem indult. — A Spárta II. osztályú női tőr­vívó versenyében: Machán Tiborné (BEAC) 7 győz., 2. Bartha (BBTE) 6 győz, 3. Szép (Spárta) 5 győz. — Az UTE II. osztályú pár­bajtőrversenyében: 1. Árva (UTE) 16 ponttal, 2. Szidanits (RAC) 15 pont, 3. Malanotti (LASE) 16 pont. * Bácskai véglegesen megnyerte a Manno Miltiades vándordíját. A BKE gyorskorcsolyá­zói vasárnap a Manno Miltiades vándordíjért versenyeztek. Bácskai véglegesen megnyerte a díjat. 500 m. 1. Bácskai 46.4 mp. 2. Somlai 49.3 mp. 3. Terták II. 49.4 mp. 1600 m. 1. Bácskai 2 p. 30 mp. 2. Enyedi 2 p. 33.9 mp. 3. Somlai 2 p. 38.8 mp.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék