Budapesti Közlöny, 1871. május (5. évfolyam, 100-123. szám)

1871-05-02 / 100. szám

Fischer Frigyest a 8. sz. b. Willsdorf tüzér­ez­rednél ; végre az eddigi táborkar alábbnevezett törzs tisztjeinek, a kijelölt csapattestek concretuel lét­számába beosztását, a csapatszolgálatra bevonu­lásra való kijelöléssel, még pedig­ a következő ezredesét : poppenheimi Papp Vilmos, a 31. sz. Frigyes meklenburg strelitzi gy.e.-hez. Ugyanekkor an­nak parancsnokává való legkegyelmesebb kineve­zéssel , a következő alezredesekét: Huti Antal, a 3. sz Károly főherczeg gyalog ezrednél; lovag Korwin Manó, a 47. sz. Hartung gyalog­oi­nél ; lovag Madurovicz Oszkár, a 14. vadászzászló­aljhoz, ugyanekkor annak parancsnokává kine­vezéssel, és báró Devaux Lajos, a 3. sz. Károly főherczeg dzsid. e. nél; a következő őrnagyokét: Essatzky Constantin, a 12. sz. Vilmos főherczeg gy.-e.-nél; Ettner Móricz, a 78. sz. báró John gy.-e.-nél; Phisterer Ágoston a 69. sz. gróf Jellasics gy.­­ezrednél; nemes Döpfner Gusztáv, a 33. sz. báró Kusse­­vich gy.-e.-nél; Cziharcz Alajos, a 8. sz. báró Wildedorf tüzér­ednél ; és"* Hranilovics de Cvetasin Péter, a 48. sz. Ernő fhg. gy.-e.-nél (1871. ápril 26 tólkelt legf. elirat.) (Folytatjuk.) A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minis­zer a postai szakszámvevőségnél újból rendszere­sített számtanácsosi állomásokra: Lukács Sándor, Hág Gyula, Gánóczy József és Simon Pál szám­titkárokat nevezte ki. Présinger János aradi lakos vezetéknevének ,­Szakolczai A­ TSL kért átváltoztatása I. évi 10.302. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. A pécsi pénzügyigazgatóság részéről Bolits Béla III. oszt. adóhivatali segédtisztté nevezte­tett ki. A verseczi hitelbank alapszabályai a földmi­velés-, ipar- és kereskedelmi m. k. ministerium ál­tal i. é. 4636. sz. a. a törvényes bemutatási zára­dékkal elláttattak Baranya megyében kebelezett Viszló községe engedélyt nyert, hogy évenkint ápril hó 1-én és octóber hó 2- án országos vásárokat tarthasson. Az „általános felső- magyarországi takarék- és hitelegylet mint népbank Kassány czimü részvény­társulatnak alapszabályai a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. ministerium által i. é. 4166. sz. a. a törvényes bemutatási záradékkal ellát­tattak. A cb. k. belügyministerium közlése szerint a keleti marhavész folyó évi ápril­is 1-től egész 15-ig Gácsországban a tarnopoli járáshoz tartozó Chodaczkow, Zagrobeta és Oswieczim községek­ben uralgott. Bukovinában a czernoviczi járáshoz tartozó Ba­ján határszéli helységben merült fel, a többi laj­­thán­túli osztrák tartományok vészmentesek. Kelt Pesten, 1871. ápril­ió 24. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi magy. kir. ministeriumtól. 2294 A. Kimutatása az 1871 -ki április havi sorsoláskor kihúzott ma­gyar földtehermentesitési kötelezvényeknek. (A záradéktalan kötelezvények 28-ik, a záradéko­­sok 8 ik sorsolása.) Budai szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 forintos: 59 142 270 279 283 631 1679 1950 1967 2124 2164 2190 2346 2487 2536 számok. szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 frtos: 396 1333 1437 1577 2561 számok: 100 frtos: 206 740 1051 1680 1940 2127 2285 2400 2898 3649 3880 4052 4675 4769 5101 5441 6040 6262 6476 6590 6902 6907 7036 7059 7659 7689 8623 8680 8875 9044 9280 9281 9322 9583 9942 10521 10817 12160 12206 32369 számok: 500 frtos: 412 611 761 1145 1205 2139 szármik : 1000 frtos: 301 407 531 716 1044 1251 1520 1828 2180 2469 2492 2567 2955 3693 3841 3883 4112 4214 4599 4627 4631 6699 7018 Kisorsolt 100 írttal. 2) Kisorsolt 4000 írttal. 7) Kisorsolt 150 írttal. 4) Kisorsolt 200 írttal. 1OO Irtos: 177 188 211 493 555 559 666 893 1020 1084 1093 1573 2145 2246 2312 2546 2872 3063 3204 3254 3255 3376 3533 3615 3680 3899­ 3976 4211 4283 4425 4493 4618 4645 4679 4787 4796 4808 4928 4947 5038 5070 5177 5351 5359 5537 5730 6122 6211 6522 6864 6876 7145 7162 7406 7415 7443 7663 7727 7878 8059 8063 8086 8169 8255 8368 8588 8663 8673 8681 8952 8999 9290 9504 9531 9550 9581 9832 9985 10075 10201 10218 10442 10621 10864 10943 10982 11021 11156 11179 11385 11607 11717 11769 11918 11920 12013 12097 12160 12198 12247 12263 12319 számok: 500 frtos: 14 127 258 530 547 723 850 1044 1109 1198 1257 1478 1716 1739 1809­ 1877 2013 2080 2101 2178 2202 2280 2361­­ számok 1000 frtos: 510 526 668 1121 1227 1285 1­1320 1519 1521 1551 1579 1660 2013 2028 2160 2217 2465 2534 2576 2847 2870 3149 3755 3855 3955 4321 4695 4714 4813 5256 5454 5465 5510 5675 5727 5845 5931 6044 6079 6092 6133 6307 6588 6666 6955 6965 7016 7026 7035 7149 7187 7303 7567 7576 7776 7819 8220 8271 8272 8340 8442 8695 8826 8860 9204 9260 9283 9310 9319 9351 9366 1­2 3)9440 9582 9611 9947­ 9960 9977 10043 10163 számok. 5000 frtos : 2­432 609 639 825 számok. 10,000 frtos: 263 276 318 számok. A) betűs : 48. sz. á 2000 frt, 110. sz. á 3000 frt, 141. sz. á 1000 frt, 163. sz. á 1260 frt, 1030. sz. á 100 frt. Kassai szelvényes kötelezvények, és pedig : 50 frtos: 7 140 536 833 1306 1744 2146 2412 2849 3113 3500 3609 3634 3772 3854 4025 44­­26 4099 4147 4156 4175 4280 4389 4476 4493 4891 4749 számok. 100frtos: 4 123 209 313 538 603 855 1206 1355 1568 1600 2146 2525 2533 2965 2975 3152 3500 3630 3778 3826 4396 4456 4596 4627 4705 4754 4819 4866 5038 5413 5424 5455 5934 5959 5970 6099 6322 6331 6399 7121 7494 7591 7849 7981 8011 8174 8182 8324 8422 8433 8508 8543 8970 9081 9536 9698 9789 9918 10021 10127 10282 103201 10374 10825 10842 11255 11368 11438 11938 12110 12234 12494 12559 12583 13040 13051 13194 13277 13708 14073 14102 14330 14463 14509 14922 15259 15502 15511 15757 16046 16099 16314 16612 16856 17187 17937 18380 18393 18425 18446 18474 18612 18766 18798 18874 18899 számok: 500 frtos: 21 149 350 399 623 690 974 1248 1423 1579 1646 2563 2569 3­2676 3063 9017 0710 IYWIk 1000 frtos: 97 700 709 726 869 951 1132 1407 1675 1677 1794 1807 2232 2673 2717 2913 2935 2986 3043 3170 3376 3425 3437 3532 3853 3952 4726 4860 5100 5797 4­5851 6707 6752 7108 7192 7376 7437 7494 7510 7524 7737 számok. 5000 frtos : 6 99 227 265 285 410 számok: 10,000 frtos: 141 401 464 számok. A) betűs: 57. sz. á 400 frt, 362. sz. á 600 frt, 417. sz. á 670 frt, 934. sz. á 6660 frt, 1047. sz. á 8500 frt. Nagyváradi 7125 7201 7246 7558 7793 8015 8553 9598 9711 10039 10166 10186 10479 számok. 5000 frtos: 322 számok. 10.000 frtos: 542 1286 számok. A) betűs :)613. sz. á. 110850 forint. 2)858 sz. á. 2620 forint. Pozsonyi szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 frtos: 124 242 576 730 900 1202 1228 1622 1780 1820 1930 2395 2397 2419 2492 2712 2804 2825 2851 2936. sz. 100frtos: 184 222 408 436 573 782 815 861 875 1081 1226 1405 1451 1487 1498 1578 1594 1623 1654 1705 1904 2104 2178 2232 2414 2433 2450 2570 2636 2822 2837 2993 3067 3203 3304 3472 3479 3512 3679 3680 3705 3717 3817 3988 3996 4175 4310 4325 4441 4774 4935 4949 4962 5221 5302 5505 5526 5707 5727 6188 6217 6242 6319 6378 6498 6678 6873 6917 7047 7099 7118 7278 7408 7526 7563 7573 7662 7766 7971 8141 8197 8260 8278 8328 8463 8526 8544 8582 8586 8595 8804 8936 9185 9298 9362 9713 9756 9824 9920 10033 10039 10102 10149 10175 10186 10412 10540 10815 10969 11060 11061 11065 11127 11140 11151 11178 11245 11358 11517 11568 11587 11780 12004 12064 12122 12187 12232 12581 12709 13079 13136 13160 13293 13366 13456 13755 13775 14190 14301 14382 14511 14843 14938 14956 14959 15013 15070 15152 15186 15273 15451 15571 15642 15852 16390 16508 16540 sz. 500 frtos : 110 181 188 278 360 654 752 765 948 1005 1106 1128 1248 1283 1286 1409 1650 1655 1825 2219 2224 2462 2589 2607 2626 2633 2709 2812 2983 3116 3127 3491 3496 3611 3668 sz. 1000 frtos: 43 148 249 264 279 290 296 361 505 597 642 686 718 795 959 1078 1372 1746 1812 2065 2389 3008 3034 3519 3541 3619 3684 3738 3914 3995 4208 4327 4349 4696 4731 4948 4965 5222 5263 5285 5569 5631 5790 5919 5976 6027 6052 6083 3­ 6129 6155 6194 6349 6492 6540 6770 6780 6792 4)7127 7146 7194 7325 7398 7446 7456 7522 7615 7616 7806 8045 8425 8468 8569 8579 8678 8850 8929 9023 9089 9155 9211 9333 9350 9351 9401 9643 9678 9695 9729 10111 10207 10372 10597 sz. 5000 frtos: 117 120 159 574 750 848 sz. 10.000 frtos: 395 531 786 953 995 1019 sz. A­ 135 sz. 20200 frt össz. p. p. 329 sz. 620 frt össz. p. p. 775 sz. 1000 frt össz. p. p. 965 sz. 220 frt össz. p. p. 1071 sz. 1000 frt össz. p. p. 1076 sz. 300 frt össz. p. p. Ilii sz. 2000 frt össz. p. p. S O P R O N Y I szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 frtos: 125 810 983 1041 1141 1233 1260 1291 1579 1655 1922 számok: 100 frtos: 83 282 342 349 458 778 916 1747 1952 2152 2220 2250 2311 2347 2585 2619 2814 2945 2946 3055 3160 3191 3196 3423 3438 3541 3566 3740 3745 3757 3769 3953 4133 4233 4397 4462 4553 4947 5153 5186 5341 5502 5713 5817 5851 6015 6102 6169 6476 6599 6671 6767 6850 6891 6920 7156 7421 7564 7718 7725 7786 7894 8030 8100 8198 8392 8400 8597 8751 8758 8860 8879 8935 9031 9145 9471 9552 9558 9906 9949 9950 10114 10160 10342 10864 10909 10928 11147 11405 11445 11876 11883 11970 12159 12316 12328 12415 12483 12555 12881 12917 12932 13170 13607 13932 13969 13979 14050 14229 14243 14253 14377 14379 14391 14477 14531 14553 14605 14608 14646 14679 14735 14802 14852 14915 14956 15002 15340 15435 15464 15552 15646 15786 15905 16077 1627716529 számok: 500 frtos: 16 239 379 530 640 1027 1317 1652 1813 1918 1964 1989 2149 2222 2420 2528 2560 2766 2769 2895 3040 3046 3112 3214 3357 3396 3471 3627 3979 4101 számok. 1) Kisorsolt 90200 írttal. 2) Kisorsolt 2300 írttal. 3) Kisorsolt 500 írttal. 4) Kisorsolt 350 írttal.

Next