Budapesti Közlöny, 1871. augusztus (5. évfolyam, 174-199. szám)

1871-08-01 / 174. szám

Buda-Pest 1871. 174. szám. Kedd, augustus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS L­A­JP. BzK8U8£TÖ8£a : Pesten , hatvani-uter.* 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok - tere 7. ez. a. földszint. KÁVIRATOK nem küldetnek timba. Bdrmentet- tei. K evesek ónak rendes levelezőinktől fa­gadtato-tt L el. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe*4 igt&tandó hirdetési dijak a hirdetnényivel együtt el&Ugegen beküldendő, még pedig: 1­00 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 írt, és 30 kr. a bélyegén, 100— 200-ig 2 írt.­­.­00—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. MaGÁHHIRDEtA8EK: Egy hasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatás­ nál. A bélyeg­ dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért. Előfizető Naponta] postát letétküldéssrt. : Égész évre ..... 20 írt. Félévre..........................10 „ Negyed évre .... 6 „ sí Áras : Bálapestbb házhoz boliivá : Égés* évre. . . 18 írt.— kr. Félévre ... 9 „ — „ Negyed évre . . 4 . 50 , HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé : TÖRVÉNYCZIKK a chinai császársággal 1869-ik évi September hó 2-án kötött kereskedelmi szerződésről. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1871. junius 10-én.) Az osztrák magyar monarchia és chinai csá­szárság között az 1867. évi XVI. t. sz. III czikke értelmében kötött és Pekingben 1869. évi Septem­ber hó 2-án aláirt kereskedelmi és hajózási szer­ződés, miután az országgyűlés által elfogadtatott, s utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott mó­don megerősittetett, — ezennel az ország törvé­nyei közé igtattatik. Szövege a következő : (Folytatás.) VÁMJEGYZÉK. I. Bevitel, és nem hosszabbak 40 Parket, mely nem hoszabb T. Pásztó, mely nem széle­ Elefánt-agyarak egész da sebb 34 angol hüvelyk­rabokban .... 714 nél és nem hosszabb 48 Elefánt agyarak tört dara­yardsnál ....1­8 bókban .... 173 T. Posztó, mely nem széle Jégmadár tollak . 100—4 sebb 34 angol hüvelyk Pávatollak .... 174 nél és nem hosszabb 24 Kovák .......................... 100 catties 3 yardsnál ....n 41 Halbőr.......................... 172 T. Poszta, festve mustrával •­Halak sózva .... n Ta­r g y Agár — Agár Assa foetida .... Építő fa. Árboczok és szálak kemény fából, melyek 40 angol lábnál nem hosszabbak Kemény fából, melyek 60 angol lábnál nem hosz­­szabbak .... Kemény fából, melyek 60 angol lábnál hosszabbak Puha fából , melyek nem hosszabbak 40 angol láb­nál .......................... Puha fából, melyek nem hosszabbak 60 angol láb­nál.......................... Puha fából, melyek 60 an­gol lábnál hosszabbak Gerendák , kemény fából, melyek nem hosszabbak 26 angol lábnál és me­lyeknek átmérője 12 hü­velyknél kisebb . Deszkák, kemény fából, me­lyek nem hoszabbak 24 angol lábnál, nem széle­sebbek 12 hüvelyknél és nem vastagabbak 3 hü­velyknél .... per 100 catties n darab 100 m 5 5 Tárgy per Tm­cc Tárgy per Tmcc Deszkák, kemény fából, me-Damasz, mely nem szélet lyek nem hoszszabbak 16 sebb 36 angol hüvelyk és 1 angol lábnál, nem széle­nem hosszabb 40 yards­sebbek 12 hüvelyknél,n­ál.......................... darab2 nem vastagabbak 3 hu-Dimity vagy piqué, mely velyknél .... 1002 nem szélesebb 40 angol Deszkák puha fából . 1000 “láb 7 hüvelyk és nem hosszabb „ Teák fából. köbláb 35 12 yardsnál .a 65 Pamut nyers állapotban . 100 catties 35 Gingham, mely nem széles­­ebb 28 angol hüvely és Pamut-áruk. nem hosszabb 30 yards­ Szürkék, fehérek , simák,n­ál..........................n 35 croszirozottak melyek szé-Kendők, melyek egy é­lesebbek 34 hüvelyknél yardsnál nem nagyobbak tuczat 25 yardsnál . . darab­ 35 yardsnál . darab—2 Szürkék, melyek szélesek­ Bársony , mely nem hosz­bek 34 hüvelyknél és szabb 34 yardsnáln — 15 hosszabbak 40 yardsnál10 yards2 Pamut etérna 100 catties7 Drills és Jean­ (parket fajta) „ fonalak .n 7 melyek nem szélesebbek Bétel-dió..........................n 15 30 hüvelynél és nem kosz­„ dióhéj ....n 75 azabbak 40 yardsnál -darab1 Béche de mer, fekete 17 . 11-­ Drills és Jeans (parket fajta) » „ » fehér . .n 3 5 melyek nem szélesebbek Méh-visz sárga . . . 751 30 angol hüvelyknél és Cochenille ....n 5 nem rosszabbak 30 yards-Con, bezoár, indiai . Catty 15 n ál.......................... 75Cutch ..... 100 catties 18 ii 18 vagy mustra nélkül, mely Hal-gyomrok iit nem szélesebb 36 angol Gambier.......................... ii 15 hüvelyknél és nem hosz ■Ollótlan rákok szántva . 1731) szabb 40 yardsnál Ti 15 Szegfű .......................... 115 Több színű áruk, fehér bro-Szegfü-szeg .... 11 18 cat, shirting pontokkal, Guiseng amerikai, nem tisz­ melyek nem szélesebbek titva..........................6­36 angol hüvelyk és nem Giuseng amerikai tisztítva 718 hosszabbak 40 yardsnál. 1 Ablak-üveg .... 100 láb 15 Nyomatott cic és butorkár-Arany-sodrony igazi Catty 16 tonok, melyek nem szé-Arany-sodrony utánzott .——3 lesebbek 31 angol lett­ Bemon-mézga 100 cattiesö velyk és nem hosszabbak Mézga-olaj .... 116 30 yardsnál . 1­7 Mézga bodros uszony Ti 45 Cambric, mely nem széle-Mirha-mézga 45 sebb 46 angol hüvelyk Olibanum mézga 45 és nem hosszabb 24 Sárga mézga1 yardsnál ....n 7 Czápa - szárnyak (feketék) 115 Cambrie, mely nem széle­k „ (fehérek) 15 sebb 46 angol hüvelyk „ bőrök .... 1002 és nem hosszabb 12 yards-Vizahólyag (hólenyv) . 100 catties— 65 nál......................... 35 Mousselin, mely nem széle-Bőrök, úgy mint sebb 46 angol hüvely és Bivaly vagy tehén .5 nem hosszabb 24 yards-Szarvorru 42 ál......................... 1175Nagy róka .... darab 15 Mousselin, mely nem széle-Kis..........................75 sebb 46 angol hüvelyk Nyest .... 15 és nem hosszabb 12 yards­Tengeri vidra_ 16 n­ál..........................n 35Tigris és párducz darab I-1 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék