Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. március (7. évfolyam, 9-13. szám)

1873-03-02 / 09. számú melléklap

1873. Buda-Pest. 11-dik szám Vasárnap, mártius 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. Az állandó pénzügyi bizottság jelentése a honvédelmi minister 1873. évi költségvetése tárgyéiban. (Folytatás és vége.) Állandó Szabadságok­ állományra forint | krjj forint kr| __ 31123185 4784094 1173255 37080534 14832— — — 355973— — — 2475672 10441379 4534380 — — 410263­ 905580— — — 166747 285056 16560— — — 2190— 99— 1 10801 _ __ 1838520, —; 48047 165276 34283679 11468721— 1­­­1 ' rAthozat.......................... Lóereség: A csapatok állandó állományára....................................................................... „ szabadságolt . ....................................................................... Tiszti, tisztképző- ás altiszti iskolákra................................................................ Összesen................................ Ebből levonván 4% intercalaris megtakarítást............................................. lenne megszavazandó.......................................................................................... Összesen Ruházat és felszerelés. a) Utánszerzés a fejenkinti kimutatás szerint ........ b) Veszteségek pótlására: a 20 dandár-szerlő vészosztagnál 242 frt 25 krral, a 144 századra 213 frt 95 kr., a 40 lovas-századra 242 25 krral . 12 a szabad­ságolt állo­mánynál a 432 századnál 213 95 krral, 1 3.545 ? 20 dandár - szórlö­veg - osztagnál f 14 napra lg5 242 frb 25 krral, 1­­­40 lovas-századnál 242 frt 25 krral ) 371 84 67 c) Lófelszerelési utánszerzésre, és pedig 100 hátas és 160 igás a dan­dárok és szórlöveg-osztagoknál, és 1360 hátas a lovasságnál, összesen 1620 állandó kincstári ló után 5 frt 59 krral.......................................................... a szabadságolt állománynál, és pedig: 87 hátas, és 1000 igás a dandárok és szerlöveg-osztagoknál, 1680 hátas, és igás a gyalogságnál, és 4690 hátas és 320 igás a lovasságnál; összesen 7777 kincstári ló után 5 forint 59 krral 14 napra ............................................................................................................. d) Szijazatbefeketítési átalány, és pedig : az 1873. évben növedékbe jövő 27200 gyalogsági fő után: 402 408 136 816 680 408 56 27200 pár bakancsra­l*8A°o krral 27200 darab fegyverszij IVI krral­­ 27200 „ köpenyszij 1V2 krral 27200 „ derékszij hüvelytáskával 3 krral 27200 „ tölténytáska 21/* krral 27200 „ háti bőrönd szíjazattal 170 krral e) Fegy­verj­avítási átalány: 44 puhaművesnek 180 írtjával és 40-nek 216 írtjával évenkint....................................... f) 3000 darab forgonypisztoly kijavítására szükséges pótalkatrészek beszerzésére átalány darabonkint évi 73A»« krral g) 4500 darab karabély kijavítására szükséges pótalkatrészek beszerzésére átalány darabonkint évi 22 fo­krral .... h) a használatban lévő 90 Montigny- és Gattling-féle rendszerű szerlö­vegeknek a puskamű­vesek általi jókarban tartására és kijavítására lövegen kint t­art, tehát egy évre.............................................­­) Utánszerzés (az iskoláknál) a kimutatás szerint k) Szállítási költségekre, a fennebbi a), b), c) és i) alatti összegek után l’A %-áva], vagy 1­10 %....................................... Összesen Átvitel Összesen forint ! kr 457524 — MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. Előfizetési árak: Egész évre...........................................................................2 frt 40 kr. Fél évre......................................................................1 frt 20 kr. Negyed évre................................................................— 60 kr. EGYES SZÁM AHA 5 kr.

Next