Budapesti Közlöny, 1876. november (10. évfolyam, 251-275. szám)

1876-11-01 / 251. szám

Budapest, 1870. 351. szám. Szerda, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztősség : Bud­apesten, egyetem-utcza 1-g. szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok­ tere­­­ik szám­a. földszint. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdető­házhoz hordva : Egész évre ...... 20írt. sek dijai­­ hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri Félévre................................. 100 hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt. 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 Negyedévre ......5­0 szóért 1 írttal több. Egy lap ára 30 kr. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Budapest, 1876. october hó 22-én. HIVATALOS RÉSZ. I. K­i­m­utatás a magyar koronához tartozó állampénztáraknál 1876. évi julius 1-tő­l September végéig előfordult brutto állambevételekről, összehasonlítva azokat az 1875. évi eredményekkel. M. k. pénzü­gyministeri központi számvevőség. s*3á -z­ -4-6 'O *c­r—to Bevételek Tényleges eredmény 1876. 1875. évi 111-dik negyedben Az 1875. évi eredménynyel szemben az 1876. évi eredmény kedvezőbb­­ kedvezőtlenebb 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Egyenes adók Fogyasztási adók Vámkezelési átalányból Bélyeg Jogilletékek Díjak Fémjelzés Út-, Zlid- és révvám Dohányjövedék Lottójövedék Sójövedék (a bányászatnak megtérítendő sóelőállítási költség nélkül, miután ez csak az év végével leszámolás útján egyenlíttetik ki) és pedig : Államjószágok Államerdők Bányászat és pénzverés (a sójövedék által megtérí­tendő összeg nélkül) Államnyomda Államépületek Ingó államvagyon Államvasutak és gyárak tiszta jövedelme Különféle rendes bevételek Különféle rendkívüli bevételek Távirda Posta Ménesek 23005906 75 2925110 35’/ 139984 411/a 1935738­85*/2 3526596 33 126249 80 3701­71 10589160 7149536 001 929191­95 3450475 98*/,■ 1079217 05’/, 1530216 17 507740437 110835 36’/­ 13548118 ’/, 389552 147 */2 863157 22 18795098 3092994 130476 1828566 3507358 96189 4583 7432 6866271 888811 3300006 81 */2 91 81 */2 46 02 */2 68 46 16 */2 21 */2 02 */, 421080793*/7 167884 221641 319518 416490 64 63 39 1275504 33 284979 54785147 49 1346238 31 1472384 46 */* 3873422 84*4 98249 83*4 10171 11*/­ 240622 458456 195926 377280 340799 1237878 334809 63*/2 11 82‘/2 03*4 16 90*4 79 9507 60 107172 39*4 19238 30*4 30060 80 315714 28326484*4 1­40380 73’/2 150469 96 55*/­881 97 57831 1203981 12585 3377 148929 404701 26714 75691 37625 26702125*4 70*4 52*4 53 07 84 11 81*­ 57761,40’/, 23 43 49­3­30 08*4 4850402860 6281118,48’4 ! !! Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék