Budapesti Közlöny, 1880. december (14. évfolyam, 276-300. szám)

1880-12-01 / 276. szám

36,607. szám. Értesítés a keleti marhavész állásáról, s egyéb ragályos és járványos állati betegségekről, folyó 1880. évi november hó 22-től—30-ig. 1. Keleti marhavész. 1. Magyarország területe vészmentes. 2. Horvát-Szlavonországban marhavész van a belovári alispánság területén Sesvete köz­ségben. 3. A horvát-szlavon végvidéken megszűnt a marhavész Ljupina községben és a Mala neve­zetű marhaállásban, uralg még Svinjár községében. 4. Fiume és vidéke teljesen vészmentes. 11. A hasznos háziállatok közt uralgó ragályos és járványos betegségek kimutatása. Horvát-Szlavonországban a sziszeki alispánság területén Busevec és Buna községekben egy­­egy 16 takonykor miatt kiirtatott. A horvát-szlavon végvidéken, Brodban és a petrinjai kerületben lévő Hrastovica községben egy-egy lépfenés eset fordult elő. Kelt Budapesten, 1880. évi november hó 30-án. Az 1880. július hóban eszközölt titokbantartásróli lemondások kimutatása. 21. Escherich Hermin és Meiser Ferencz; ré­szükre Németországban 1879. márczius 4-én 7661. sz. a. 15 év tartamára szabadalmazott duglyapes újra fejlesztő légszesz tüzeléssel; a szab. kelt 1880. márczius 15.; tartama egy év. 22. Paget & Comp.; szellőztetése a kaucsukból való eső-köpönyegeknek, különösen a katonaság számára; a szab. kelt 1879. február 17.; tart. két év. 23. Schade János; összetett melegvizfütő- és főző-készülék; a szab. kelt 1879. julius 30.; tart. egy év. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium. Az 1880.junius hóban időtartam lejárta miatt megsemmisített szabadalmak kimutatása. 532. Hoffmann Frigyes Ede; úgynevezett kör alakú égető kemenczék tégla mész stb. égetésére; a szab. kelt 1865. jun. 21.; megsem. 1880. jun. 21. 533. Johnson John Robert; javítások a fény­képek gyártásában és előállításában; a szab. kelt 1869. junius 21.; megsem. 1880. junius 21. 534. Köller Vilhelmine előbb Köller Lipót; el­járás, mely szerint a borseprüből borsavas mész és borszesz állittathatik elő; a szab. kelt 1869. jun. 26.; megsem. 1880. jun. 26. 535. Reisch József előbb Reisch Ágoston; viasz­ gyertyákat czinidomok után önteni; a szab. kelt 1871. jun. 11.; megsem. 1880. jun. 11. 536. Hargreaves Jakab és Robinson Tamás; javítás a kénsavas sziksó és kénsavas káli gyártá­sában ; a szab. kelt 1871. jun. 11.; megsem. 1880. jun. 11. 537. Bech Vilmos és fiai; úgynevezett átváltoz­tatható mellény; a szab. kelt 1873. jun. 26.; meg­sem. 1880. jun. 26. 538. Dick Bruce Vilmos; Angolországban 1873. jan. 30-a óta, 14 év tartamára szabadalmazott ja­vítások a tűzoltó készülékeken; a szab. kelt 1874. jun. 12.; megsem. 1880. jun. 12. A meteorologiai m.kir. központi intézet időjá­rási jelentései 1880. november 80-ról. (Reggel 7 órakor.­ VÍZÁLLÁS. Felelős szerkesztő: SALAMON FERENCZ, METEOROLOGIAI JEGYZETEK. Megye Község Az állatok faja és darabjainak száma A kór megnevezése Elhullott, kiirta­tott vagy gyógy­­kezeltetik Árva Podbjel 1dbsz.-marha tüdővész gyógykezeltetik » 2 ‹ ‹ » elhullott Mármaros M.-Sziget1 ‹ ‹ › Nyitra Bajmócz5 ‹ ‹ › kiirtatott Alsó-Fehér Nagy-Enyed1 »ló lépfene elhullott Baranya Dunaszekcső1 ¡sz.-marha› Bihar Dusest6 ‡ · · » Hajdú Debreczen1 ló» › Heves Gyöngyös1 ‡ · · Komárom Nagy-Léi1 ‡ ~ · Nagy-Küküllő Mese6 1sz.-marha­2›· Prázsmár1 » ~ · Sándorf4 ‡ · · · Pest-P.S. Kiskun Péczel4 2·sertés» Czinkota1 ¡sz.-marha1 › Torda-Aranyos Torda6 ~ ~ · · Vas Rum1 ~ ~ 2¡· Veszprém Veszprém1 ‡ ~ ~ · Zala Szent-Rókus (major)1 ‡ › · Bács-Bodrog Palánka1 »ló bőrféreg kiirtatott Arad Arad1 ‡· takonykor ‡ · Békés Mezőberény1 · elhullott Brassó Szent-Péter1 1» kiirtatott Csongrád H.-M.-Vásárhely1 ‡· » · Fejér Ácsa1 ‡· · · J-N.k-Szolnok Turkevecz1 *2¡·­­· Komárom Nagy-Lét1 »» 2‹· Nagy-Küküllő Segesvár3 ‡‹ ‹ ‹ P.-P.-S.-Kiskun Budapest1 ‡ · · Temes Temesvár1 · · Veszprém Lovászpatona1 ~ juh» himlő› Alsó-Fehér Maros-Váradja 40· elhullott Szörény Mehádia2 » · » 111» · ‹ gyógykezeltetik » 61~ rühkór› Kornyaréva 24* * himlő Sopron Beled1 ~ló rühkór kiirtatott Tolna Zomba9 *juh› / * £ ■› £ se v›O -S ^ a n .-5 o 2 aa a tst n 3 se cs m 3 5-o0 M ‘O»ao 1 § S­zé 1 felhőzet Állomás iránya O 1 Bregenz Prága Bécs Sopron 776.2 + 2.0 ÉNy2 köd M.-Óvár 777.2 + LiK 1 köd Trencsén 776.4-- 1.3 köd Beszt.bánya 777.7 — 3.5K 1 borult Budapest 777.2 — 0.6 köd Szolnok + 0.1 köd Debreczen 778.4 — 0.8É köd Ungvár 776.7 -1- 0.8K 2 borult Szathmár 778.0 —1- 2.4K 2 borult N.­Szeben 778.4 — 1.4 ÉK 1 köd Orsová 777.5 — 2.2 derült Temesvár 780.5 ÉNy1 köd Szeged Csáktornya 776.0 — 2.6D 1 köd Zágráb 777.8 -1 0.2 Ny2 derült Fiume 776.4 + 7.0E 4 derült Pola Lesina Selmeczb. 777.7 — 1.2 DK2 derült A megelőző 24 óra alatti tünemények: A légnyomás keveset változott. A hőmérsék többnyire kevéssel sülyedett, Csáktornyán 5.6 fokkal. Eső : M.-Óvár 1 mm. Ozon: Budapesten nappal 0, éjjel 0.­­1 Névszerint 0 fölött falatt Időjárás·ofl méter 30 Budapesten Pozsonyban 2.08 köd ›M.-Szigeten :0.92 felhős ›Szathmártt 1.10‹ »Tokajban 3.70 köd Szolnokon­­4.52‹ ›Szegeden 4.58 • ‹ 29 Aradon 0.15 2‹ ‹N.-Becskereken , 6. 60‹ Bezdánnál 2.43 száraz »Verbászon­­1.93‹ 30 2‹ ‹ Eszéken 3.14 köd Barcson Mitroviczon Zimonyban Sziszeken Ó-Orsován 1.90 6.27 3.57 köd 9194

Next