Budapesti Közlöny, 1882. november (16. évfolyam, 251-275. szám)

1882-11-08 / 256. szám

12 M­A­GÁN HIR D E T É S E K. Árlejtési hirdetmény. Jászberény-árokszállási ut kövezetlen részének, s a jászberény-jákóhalmai egyenes utnak kikövezése Jász-Nagykun-Szolnok megye törvényhatóságának f. évi 18417. sz. alatt határozatával megrendeltetvén, ezen munkálatok biztosítása végett ezennel pályázat hirdet­­tetik.­­ A jászberény-árokszállási út kikövezendő része 10, a jászberény-jákóhalmai ut 6 kilométer hosszú, a kövezendő pálya szélessége 4 méter, terv szerint elhelyezve s lerakva 16 centiméter vastagságnak megfelelő Ezen munkálatokat képezi: I. Jászberény-árokszállási útnál: a) 10.000 folyóméter alapkövezés 4 méter szélességben, centiméter vastagsággal. b) 6000 köbméter gyöngyösi aprózott kavics vagyis 15 mennyiség. c) 60 kilométer hasonló kavics a pálya fentartásához. II. A jászberény-jákóhalmai útnál : a) 60.000 folyóméter, 4 méter széles alapkövezés, 16 centiméter vastagsággal. b) 3600 köbméter gyöngyösi aprózott kavics. c) 360 köbméter hasonló kavics a fentartáshoz. Az útpályák alapkövezése trachyt- vagy bazaltból, a fedanyag aprózott gyöngyösi kavicsból állí­tandó elő. A munkálatok a szerződés megkötése után legfeljebb 2 év alatt foganatosítandók. A vállalati összeg 10 év alatt fél éves részletekben fog vállalkozónak kifizettetni. Feltételek, úgy a műszaki műveletek a megyei államépítészeti hivatalban folyó hó 7-től a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Felhivatnak vállalkozni szándékozók, miszerint 50 kros bélyeggel ellátott ajánlataikat, melyekben a számtételek írásban és számmal is előtüntetve legyenek, f. évi november 24-ének déli 12 órájáig Jász- Nagykun-Szolnok megye alispáni hivatalában nyújtsák be. A szabályszerűleg lepecsételt ajánlatban világosan kiteendő, hogy az illető az általános és részletes feltételeket, valamint a munkaviszonyokat és helyszínét ismeri; biztosítékul óvadékképes papírokban 7000 írt tőzsdei érték, vagy készpénz, illetve a megye pénztára által kiállított letéti bizonylat melléklendő, mely óvadék a szerződés megkötésekor a vállalati összeg 10°/0-jára egészítendő. Az elkésetten, vagy nem szabályszerűen benyújtott ajánlatok egyszerűen mellőztetni fognak. Szolnok, 1882. november 3. Sipos Orbán, 909 3—* Jász-Nagykun-Szolnok megye al­ Mérsékelt árjegyzék, a Meidi­n­ger-kály luik _________gyá­ra.3a.a.ls 1882-re. 839 17 — 13 ggsn ah s FIÓKRA UTAK : Budapest, Mária Valéria­ utca,Thonetudvar. HC I M LJ BÉCS, Ober-Döbling, C. I M­­ n • Währingergasse 12. — Raktárhelyiség Bécs, Kftrtnerstra­sse 42. A legjobb mérsékeltető­-, töltő- és szellőzte­tő-kályhák. Nagy és gyors fűtési képesség, csekély kályhatérfogat mellett, teljes és a legegy­szerűbb mérsékelhetése az elégésnek, tet­szés szerinti tartama a tűznek, felettébb egyszerű kezelés s mindenemű tisztogatás mellőzése, a kellemetlen sugárzó hőnek eltávolítása, a legolcsóbb fűtés és a kályha tartóssága, jó szellőzés a szellőző cső alkalmazása mellett. 0** Két vagy három szoba fűtése csupán egy kályha által,­­tán központi fűtések egész épületek számára. A gyárnak ezen védje­gye akályha ajtajainak belsejére rá van öntve.' WEIDINGER-OFEN és H. H E I M ^ Áttekintések és árjegyzékek ingyen­es bérmentve. wsmimmimmmmammmBamm Magyar kir. államvasutak, 50412/IV. Folyó évi november hó 15-én a m. k államvasutak dunaparti pályaudvarában egy fővámhivati kirendeltség fog felállíttatni, mely a vasa­t bemondó elj­rásra, továbbá a tűzveszélyesség miatt a fű­vámhivatalt­­be nem szállítható áruk és 100 kilogrammonként 10­­ vám alá eső ásványolajok vámkezelésére, valamint a fogyasz­tási adó alá eső tárgyak kezelésére lesz felhatalmazva. Budapesten, 1882. november 6-án. 532 1—1 Am igazgatóság. MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK. a budapest-szabadkai vonal és a kis-kőrös-kalocsai szárnyvonal számára. Érvényes a megnyitás napjától. I. Budapest-Szabadka II. Szabadka-Budapest 1. Kilométer Állomások Személyvonat 2102. I., II., III. Vegyes vonat 2112. I., 11., Hl.­­Kilométer Állomások Személyvonat­ Vegyes vona 2101. 2111. X., II., III. I­I., 11., Hl. osztály osztály 10 15 21 25 40 49 59 69 78 84 96 106 116 133 151 162 173 Budapest (vendéglő) Budapest- K­eren­cz város Erzsébetfalva (megállóhely) Soroksár Haraszti (megállóhely) Taksony Laczháza Dömsöd Kan Szent-Miklós Nagyállás Szabadszállás Fülöpszállás Csengőd KiS-Kőrös (vendéglő) (Kalocsa lásd III. , IV.) Vadkert Halas Kis-Szállás Kelebia (megállóhely) Szabadka (vendéglő) Szeged Dálja Eszék Brod Indulás érkezés indulás érkezés Brod Eszék Dálja Szeged Szabadka (vendéglő) Kelebia (megállóhely) Kis-Szállás Halas Vad­kert Kis-Kőrös (vendéglő) (Kalocsa lásd III. és IV.) Csengrőd Fülöpszállás Szabadszállás Nagyállás Kun-Szt.-Miklós Dömsöd Laczháza Taksony Haraszti (megállóhely) Soroksár Erzsébetfalva (megállóhely) Budapest-Ferenczváros Budapest (vendéglői______ tu­tiális érkezés indulás érkezés | 3-30 || *'35 | 10'49 3- 40 4- 45 7-22 10-20 10- 46 11- 09 11- 50 12- 24 12 44 1-19 1- 40 204 2- 23 2- 41 3- 02 3-23 3- 46 416 4- 27 4- 42 4­54 5- 11 5-25 7-35 10- 35 11- 04 11- 31 12- 20 1-00 1-23 1- 43 2- 10 2- 39 3- 05 3- 27 4- 00 4- 26 457 5- 32 5-45 6-04 6-18 6-42 6-58 III. Kis-Körös-Kalocsa so 0 Állomások Személyvonat­Vegyes vonat 3202. 2212. I., II. III. , I., Ho­ltr. osztá­l­y IV. Kalocsa-Kis Koros so 3 Állomások SzemélyvonatiVegyes vonal 2201. , 2211. I., II., III.­­ I., II., III. _____osztály 10 21 31 Budapest (m. á. v.) Szabadka Kis-Bőrög (vendéglő) Keczel Öreg-Csertő (megállóhely) Kalocsa Indulás érkezés 9.10 10-20 2-03 2- 33 3- 05 3- 32 8-20 10-35 2- 30 3- 05 341 4- 08 10 21 31 Kalocsa Öreg-Csertő (megállóhely) Keczel Kis-Kőrös (vendéglő) Szabadka Budapest (m. á. v.) Indulás érkezés 11-01 11- 30 12- 07 12-34 4- 20 5- 25 11-17 11- 49 12- 35 1 -6a 4 53 6-58 Jegyzetek : A vonatok közlekedési ideje a budapesti idő szerint van kitüntetve. Szabadkán a vonatok csatlakozásban állanak az alföld-fiumei vasút vonataihoz Sze­ged, Dálya és Eszék felől és felé. A vastagabb keretbe nyomtatott számok az esti 6 órától reggeli 5 óra 59 perczig számított éjjeli órákat jelentik. Budapest, 1882. évi október hóban. 532 1 — 1 Az igazgiitóság. Budapest, 1832. Nyomatott az »Athenaeum« r.-társulat könyvnyomdájában, Perenoziek-tere, Athenatium-épület.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék