Budapesti Közlöny, 1891. május (25. évfolyam, 99-122. szám)

1891-05-01 / 99. szám

2 ;­ attotta Alfrédet, a 2. gy. ezredben ; Skala Hugót, a 30. gy. ezredben; wiatrowicei lovag Wiktor Micziszlávot, a 80. gy­­ezredben; Iglieder Ágostot, a 3. gy. ezredben; Stojanovic Lőrinczet, a 96. gy. ezredben; Bobik Károlyt, a 18. gy. ezredben ; Batinic Mihályt, a boszna-herczegovinai csend­őrkarban, számf. a 75. gy. ezredben, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Simic Istvánt, a 62. gy. ezredben ; Grubic Simont, a 26. gy. ezredben; Katusic Tamást, beosztva a boszna-herczego­vinai 7. gy. zászlóaljhoz, számf. a 70. gy. ezred­ben, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Modritzky Ferenczet, a 71. gy. ezredben; Hlauschke Józsefet, a 41. gy. ezredben; Mohapel Gusztávot, a 18. gy. ezredben ; Kankowski Jánost, a 65. gy. ezredben; Rakusa Henriket, a 28. gy. ezredben; Heller Edét, a 20. gy. ezredben; Tiry Gézát,a 86. gy. ezredben; Frank Adolfot, az 1. gy. ezredben; Weber Adolfot, a 9. hadtest-parancsnokságnál, számf. a 41. gy. ezredben, ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Poleschewsky Gusztávot, a 81. gy. ezredben; Suchy Bódogot, a 21. gy. ezredben; Franz Lipótot, a 72. gy. ezredben ; Valentié Györgyöt, a 16. gy. ezredben; Mally Gusztávot, a 95. gy. ezredben; szent­miklósi és óvári Pongrácz Henriket, a 27. gy. ezredben; Malinowszki Mihályt, a 90. gy. ezredben; Vocke Vilmost, a 93. gy. ezredben; Tessarowicz Józsefet, a 77. gy. ezredben ; siegenborni Winkler Oszkárt, a 46. gy. ezredben; Reiszig Károlyt, a 32. gy. ezredben ; Mervo- Natálist, a 61. gy. ezredben ; Prihoda Rikárdot, a 71. gy. ezredben; Mayer Károlyt, a 24. gy. ezredben; Giebisch Miksát, a 86. gy. ezredben ; Haunzwickl Józsefet, a 32. gy. ezredben ; Braun Gyulát, a 3. gy. ezredben ; Paliczka Illést, a 41. gy. ezredben; Waitzendorfer Károlyt, az 1. gy. ezredben; Krauer Gyulát, a 83. gy. ezredben; Nikolini Lajost, a 32. gy. ezredben; Ulrich Szeverint, az 56. gy. ezredben; Rathausky Albint, a 71. gy. ezredben; Zikély Józsefet, a 32. gy. ezredben ; Stibenegg Ferenczet, a 47. gy. ezredben; Humitza Jánost, a 37. gy ezredben; baselburgi Kiepach Alfrédet, a 101. gy. ez­redben ; Horváth Bálintot, az 52. gy. ezredben; Landshut Józsefet, a 35. gy. ezredben; Glavacevic Józsefet, a 6. gy. ezredben; Felix Vilmost, a 92. gy. ezredben; Matura Jánost, az 54. gy. ezredben; Baderle Ödönt, a 90. gy. ezredben; Mucurk­a Gottliebet,a 15. gy. ezredben; Smércek Imrét, a 98. gy. ezredben; Radojkovic Ljubomirt, az 53. gy. ezredben; Mayr Sándort, a 18. gy. ezredben; Lorenz Othmárt, a 27. gy. ezredben ; Lovag Pozniak Alfrédet, az 58. gy. ezredtől a 13. számúhoz; Schultz Lajost, a 45. gy. ezredben; Fülepp Ákost, a 43. gy. ezredben; Bernát Jánost, a 74. gy. ezredben; Holterer Antalt, a 69. gy. ezredben; Damin Antalt, a 97. gy. ezredben; Müllner Mihályt, a 94. gy. ezredben; Glantschnig Ágostot, a 74. gy. ezredben; Togni Pétert, a 29. gy. ezredben; Lepesch Viktort, a 34. gy. ezredben; Hubl János segédtisztet a bécsújhelyi katonai akadémiánál, száml. a 35. gy. ezredben, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Jannosch Jánost, az 50. gy ezredben; Raubar Józsefet, a 46. gy. ezredben; Brandt Ferenczet, a 13. gy. ezredben ; Majewski Ferenczet, a 83. gy. ezredben; Czuna Tódort, a 10. gy. ezredben; hatmansdorfi Hatfaludy Ernőt, a 37. gy. ez­redben ; Ljubanovic Tamást, az 52. gy. ezredben; Kowarz Józsefet, az 57. gy. ezredben; Bannoch Tódort, a szt. pölteni katonai alreál­­iskola tanárát, számf. a 49. gy. ezredben, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Chmela Károlyt, az 57. gy. ezredben; Pöschmann Jenőt, a 7. gy. ezredben; Radicevic Mártont, a főiskolában, számf. az 53. gy. ezredben, — ezen szóig, viszonyában való meg­hagyással ; Klose Ernőt, a 14. gy. ezredben; lovag Chmielowski Mártont, a 93. gy. ezredben; Demar Lajost, a 49. gy. ezredben; Marginian Gyulát, a 43. gy. ezredben; Wimmer Antalt, a 84. gy. ezredben; Schiesz Károlyt, a 42. gy. ezredben; Nesweda Rikárdot, a 8. gy. ezredben; Ziegler Józsefet, beosztva a gyalogsági főfelügye­lőhöz, számf. a 84. gy. ezredben, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Petelenz Lénárdot, a 95. gy. ezredben; Novák Rikárdot, a 18. gy. ezredben; Schiefer Oszkárt, a 90. gy. ezredben; Teisinger Józsefet, a 35. gy. ezredben; Szeiff Károlyt, a 23. gy. ezredben; Görgl Adolfot, a 42. gy. ezredben; Levacic Jánost, beosztva a katonai földrajzi in­tézethez, száml. a 70. gy. ezredben, ezen szóig, vi­szonyában való meghagyással; Oehler Frigyest, az 54. gy. ezredben; továbbá: Jonas Károly 2. oszt. századost, az utászezredtől a 62. gy. ezredhez ; 2. oszt. századosokká: ohabamutniki ruschi és russinoschi Petrovits Mihály czím7. századost, a 46. gy. ezredben; továbbá a következő főhadnagyokat: Binder Károlyt, a 31. gy. ezredben ; Cuti­ Ambrust, az 51. gy. ezredben ; eberswaldi Siegler Györgyöt, a 13. gy. ez­redben ; Hrinna Gábort, a 9. sz. gy. ezredben; Ludas Tamást, a 22. gy. ezredben; Fabrner Miklóst, a 84. gy. ezredben; Rottmann Miksát, a 49. gy. ezredben; Wück Adolfot, a 27. gy. ezredben; Radler Adolfot, a 7. gy. ezredben ; Vogdragovic Fülöpöt, a 37. gy. ezredben; Frosch Károlyt, beosztva a ch. kir. Landwehr­­hez, számf. a 76. gy. ezredben, — ezen szóig, viszo­nyában való meghagyással; Komma Györgyöt, all. gy. ezredben ; Jemk­ó Andrást, a 15. gy. ezredben; Knejevic Dávidot, a 101. gy. ezredben; Bannert Ádámot, a 90. gy. ezredtől a 28. szá­múhoz ; Richter Emilt, a 90. gy. ezredtől a 95. szá­múhoz ; Horváth Lászlót, a 62. gy. ezredben; Leobner Oszkárt, a 81. gy. ezredben ; Hefner Lipótot, a 35. gy. ezredtől a 10. szá­múhoz ; Rajkovic Jánost, a 101. gy. ezredben; Gruszecki Róbertet, a 30. gy. ezredtől a 75. számúhoz; Pucarin Vazult, a 66. gy. ezredben; Gärtner Vilmost, a 88. gy. ezredtől a 24. szá­múhoz ; Zdunic Mátyást, a 76. gy. ezredben; Razl Lipótot, a 100. gy. ezredben; Schneider Emilt, a 6. gy. ezredben ; Veinovic Mihályt, a 29. gy. ezredben; Morgenstern Gusztávot, a 23. gy. ezredtől a 68. számúhoz; Gürtler Józsefet, a kismartoni kát. alreáliskola tanárát, számf. a 19. gy. ezredben, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Mandl Albertet, a szt. pölteni kát. alreáliskola tanárát, számf. a 67. gy. ezredben, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; Millasowicz Károlyt, a 80. gy. ezredtől a 85. számúhoz; Steindl Rudolfot, a 77. gy. ezredben ; Pitas Károlyt, a 98. gy. ezredben; Garber Adolfot, a 47. gy. ezredben ; Dmitrasinovic Prokopot, a 79. gy. ezredtől a 10. számúhoz; Némec Venczelt, a 98. gy. ezredtől a 77. szá­múhoz ; Richter Adolfot, a 30. gy. ezredben ; Müller Józsefet, a 42. gy. ezredben; Valendia Antalt, az 59. gy. ezredtől a 18. szá­múhoz ; Kristóf Ernőt, beosztva a kát. földrajzi intézet­hez, száml. a 17. gy. ezredben, a jelen szóig, viszonyában való meghagyással; Jurák Emilt, a 39. gy. ezredben ; Hübmer Györgyöt, az 58. gy. ezredben; Saáb­ Gábort, a 70. gy. ezredtől a 45. szá­múhoz ; Cinko Antalt, a 37. gy. ezredben; Radosevic Pétert, a boszna-herczegovinai csend­őrkarnál, számf. a 48. gy. ezredben, a jelen szóig, viszonyában való meghagyással; lovag Geramb Rudolfot, a 87. gy. ezredben; Bobb-Hangea Sándort, a 82. gy. ezredben; Dominie Jánost, az 5. gy. ezredtől a 85. szá­múhoz ; Glück Dávidot, a 3. gy. ezredben ; lovag Mostowski Henriket, a 80. gy. ezredben; Kreutzer Lajost, a 31. gy. ezredtől a 61. szá­múhoz ; Szende Ferenczet, a 25. gy. ezredben ; Vuchetich Istvánt, a 99. gy. ezredben; Radi Hermannt, a 92. gy. ezredben; Krausz Mihályt, a 31. gy. ezredtől a 62. szá­múhoz ; Minió Mihályt, a 83. gy. ezredben; Reznicek Emilt, a 25. gy. ezredtől a 60. gy. ezredhez; dannenfeldti lovag Pittoni Bélát, a 26. gy. ez­redben ; Burian Lajost, a 48. gy. ezredben. (Folytatjuk.) A m. kir. pénzügyminister: Papp János VI. oszt. adótisztet, a temesvári jószágigazgatósághoz III. oszt. számtisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Csák Lajos Csák­tornyai kir. járásbirósági írnokot, az 1890: XXV. t.-cz. értelmében szervezendő győri kir. ítélőtáb­lához írnokká nevezte ki. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság: Giadrossich János Candidus lussinpiccoloi, Jakobovich Antal szolivoi és Soppa Ecius L. lus­sinpiccoloi születésű kereskedelmi tengerész-had-

Next