Budapesti Közlöny, 1892. március (26. évfolyam, 49-74. szám)

1892-03-01 / 49. szám

2 -A.) tarifa. (Vámok az Olaszországba való bevitelnél.) A szerződés aláírása ide­jében érvé­nyes olasz vámtarifa száma Az áru megnevezése Vám­egység 3 a) 1­) 4-ből a) 6-ból a) 7 a)-ból 8-ból b) c) d) e) 9 la a) b) 30-ból 50 d) b) i) 1) m)-ből 33 a) b) 34 35 37-ből c) d)-ből e) 40-ből a) 44 46 51 b)-ből Természetes vagy mesterséges ásvány­vizek és pezsgő vizek Sör: hordókban palac­kokban Borszesz: tiszta borszesz, hordókban (beleértve a tartályt is) Zsíros olajok: tiszta faolaj Terpentinolaj Zlid olajok vagy essencziák: narancsból és narancsfélékből szegfűszegből fodormentából külön meg nem nevezettek, a rózsa­olaj és rózsa-esszenczia kivételével Mindennemű élesztő katáng és minden egyéb kávépótló, szárítva pörkölve vagy őrölve is Savak: gubacssav és csersav, nem tiszta eczetsav nem tiszta borkősav phenylsav eczetsav, folyékony (ideértve a közön­­séges eczetet is), melynek tiszta eczet­savtartalma: 1. 10 százalék és annál kevesebb 2. 10 százaléknál több, de 50 százalék­nál kevesebb 3. 50 százalék s annál több benzoesav; szénsav, gáz alakjában is tiszta gubacs és csersav; phosphor sav; pyrogallussav; kénessav Alkaloidok: chinasók külön meg nem nevezettek s ezeknek sói Vas-, ólom- és ón-oxyd Czinkoxyd Szénsavvegyületek: szénsavas ólom kettős szénsavas nátron (soda bicarbonata szénsavas káli, beleértve a kettős szén­savas kálit Salétromsav vegyületek: salétromsavas ezüst Borkő (kettős borkősavas káli), nyersborkői borseprő Kénes kéneső (czinober vagy vermilion) jód; bróm; agyagföld, tiszta vagy gela­­tinszerű ; glycerin, nyers és tisztított; sóskasó (bioxalat); strontiansók; fehér kénsavas káli (cyankalium); ammoniak­­sók, kivéve az ammóniumnak brommal és jóddal való vegyületeit; kénkáli és kénnatrium; kénarzén (auripigment); sárga és vörös, nem por alakú; b­rom­­savas és kettős bhromsavas káli és nat­ron ; b­romtimsó; ónsók; tiszta fehérje (albumin); kadmiumkészítmények; réz­­oxid; a kazánkőképződés elleni szerek; az eczetsavnak báriummal, calciummal (mészszel), káliummal és nátriummal való vegyületei; antimonoxyd (a kén­ antimonoxydek, mint az antimonkrokus, antimonmáj és antimonüveg kivételé­­vel); benzoesavas sók (az alkaloidokból és kénesőből való benzoátok kivételével); appreturfényle (szövetek appretálásá­­hoz); czitromsavas vas; kénmáj (hepar sulphuris, kálium sulphuratum) ; phos­­phátok (az alkaloidokból és kénesőből való phosphátok kivételével); mangán­­savas sók; dió- vagy lenolajból és ólom­­oxydból vagy szénsavas ólomból való ragasz, gyantából, viaszból és okker­ből való ragasz, márvány vagy más ha­sonló anyagok ragasztására vagy pa­­laczkdugaszok tömítésére (bevonására) 100 kg. hectl 100 drb. hectl. 100 kg 1 kg. 100 kg. 100 kg. 1­­ 1 kg. 100 kg. 1 kg. 100 kg. Vám Lira Cent. 0.50 3.— 3.— 14.-6.— 3.— 1.50 7.50 7.50 3.— vámmentes vámmentes 8.— vámmentes 1_— 10.— 10.— 15.— 90.— 180.— 10.— 5.— 5.— 4. — 5. — 8.— 0.50 0.50 5.— vámmentes 80.— 00 kg. A szerződés aláírása ide­jében érvé­nyes olasz vámtarifa száma Az áru megnevezése 53-ból a) d) 58-ból b) 61-ből 62-ből 64 a)-ból 67-ből a) b) a) b) 70 71 72 73-ból b)-ből 74 a) b) 86 d)-ből 88 89-ből a) 94-ből a)-ból Lőkupakok és töltények: üres töltények lőkupakok nélkül lőkupakok Kámfor: tisztított Antiseptikus pamut és vatta; tiszta pep­sin ; komlókivonat; kakaóvaj; kám­­foros olaj; terpin Porrátört, de más módon el nem készített vasreszelék Kocsikenőcs, gyantaolajból és mészből ké­szítve Gyökerek, héjak, levelek, virágok, zuz­mók, növények és gyömölcsök festéshez vagy cserzéshez: nem őrölve őrölve Kátrányból vagy más bituminosus anya­­gokból kivont festékek: száraz állapotban tészta­ alakban vagy folyékony álla­potban Festőanyagkivonatok festőfából és min­dennemű más festőanyagok Festékek táblácskákban, por- és minden alakban, ideértve az anilin lakkfestéke­­ket is Fény máz: alkoholmentes, az ásványolajat tartal­mazónak kivételével Czeruzák: színes czeruza foglalás nélkül és min­­dennemű czeruza nem fehér, simitott vagy firniszelt foglalatban másfélék Vám­egység Vám Lira Cent. 75-ből a) Nyomdafesték b) Mindennemű tinta 78-ból Kötelek, alattságok és zsinegek, kátrá­­nyozva is: b) 2 mm, s ennél kisebb vastagságúak 82 a)-ból Lenfonalak, lúgozva vagy fehérítve, egyes fonalak: 1. a melyekből egy kilogrammra 7.000 egész 20.000 méter esik 2. a melyekből egy kilogrammra 20.000 egész 37.000 méter esik 86 c)-ből Lenszövetek lúgozott vagy fehérített, sima lenszövetek, melyeknél 5 mm. oldalú négyzetben, a lánczban és vetelékben együttvéve foglaltatik: 1. 10 egész 26 fonal 2. 26 egész 45 fonal Fehérített, mustrás vagy damasztszerűen szőtt lenárúk 86 e) és f)-ből Lenszövetek festve vagy tarkán szőve Paszomántárúk lenből és kenderből Harisnyakötő árúk az V. tarifaosztály alá tartozó fonóanyagokból: egyszerűek Varrott árúk az V. tarifaosztály alá tar­tozó fonóanyagokból: zsákok, ágy- és asztalnemű, törülközők, függönyök egyszerűen beszegve, vagy szegélylyel és hasonló czikkek­­enből b) 10 106 115-ből 120 a) b) c) gallérok, kézelők és férfiingek másfélék (az a) alatt foglalt nem lenből készült árúk kivételével) Színnyomatos pamutárúk Lámpabelek pamutból Varrott árúk a VI. tarifaosztály alá tar­tozó fonóanyagokból: zsákok, ágy- és asztalnemű, törülközők, függönyök egyszerűen beszegve vagy szegélylyel s efféle áruk gallérok, kezelők és férfiingek másfélék (Folytatjuk.) 100 kg. — 100 kg. 60.— 220.— 25 — 10.— 10.— vm­. vm. vm. vm. vm. 10.— 10.— 20.-100. 50, 12. 15. 25.— 17.50 22.— 66.40 84.— A fehérített sima szövetek vámja A nyers szövetek vámja s azon felül 100 kg.-ként 35 lira no.— no.— A szövet vámja 10 százalékkal meg­toldva szövetek vámjának kétszerese A szövet vámja 40 százalékkal meg­toldva A fehérített szövet vámja s azon felül 100 kg.-ként 70 líra 100.— A szövet vámja 10 százalékkal meg­toldva A szövet vámjának kétszerese A szövet vámja 40 százalékkal meg­toldva

Next