Budapesti Közlöny, 1896. november (30. évfolyam, 260-284. szám)

1896-11-01 / 260. szám

Budapest, 1896. 260. szám. Vasárnap, november 1. Magánhirdetések : KÖZLÖNY 87sBjcx­ zTóscai iroda , IV. kerület, képiró-utcza 11. szám,­­Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkin.) Kiadó-hivatal : Előfizetési Árak : BAponAenU postai nSzkfildeavel, TAI, helybe* kixhoA kordra­­ Egész évre .........................20 frt Félévre.....................................10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. H­ITATALOS LAP, Fersscziek tere, Athenaeum-épület, Hivatalos hirdetések: A ,Hivatalos Értesítő“-be Iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-széig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200-­­sóig 2 frt, 200—300-SEDig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 kr­aj ez árjával is megkül­dendő. Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg a»* nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 far, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba terül mindez* egyes megjelenésért. A bélyegdij minec... beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 28-án kelt legfelső elhatározásá­val, berzeviczei és kakas-lomniczi Berzeviczy Jádám vezérőrnagynak és első istál­ómesternek a főpálczásmesteri állást legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott továbbá legkegyelmesebben kine­vezni :*) a vezérkari testnél, első osztályú századosokká, (1896. november 1-től számítandó ranggal) a vezérkarba osztott következő főhadna­gyokat : Keki Rickhárdot, számfeletti a 17. számú gya­log­ezrednél ; Latka Vinczét, számf. a 7. sz. hadtesti tüzér ezrednél; Lukachich Gézát, számf. a 62. sz. gy. e-nél; lovag Hoen Miksát, számf. a 4. sz. gy. e-nél; báró Foullon de Norbeeck Vilmost, számf. a 4. sz. hadoszt. t. e-nél; Riml Ferenczet, számf. a 4. sz. utász zászló­aljnál ; Eckhart Györgyöt, számf. a 2. sz. utász 7-nál; ns. Cron Ottót, számf. a 47. sz. gy. e-nél; Jelenchich Rikhárdot, számf. a 27. számú gy. ezrednél; Sallagár Ármint, számf. a 42. sz. gy. e-nél; második osztályú századosokká, a csapatokhoz azonnal való bevonulással. (1896. nov. 1-től számítandó ranggal) a vezérkarba osztott következő főhadna­gyokat : Dauscha Frigyest, számf. a 36. sz. gy. e-nél; ns. Kaltenborn Ferdinándot, számf. a 10. sz. utász z-nál, a 6. sz. tábori vadász z-hoz; galánthai gróf Esterházy Jánost, számf. a 9. sz. huszár e-nél, a 7. sz. huszár ezredhez ; Zahradniczek Károlyt, számf. a 3. sz. gy. e-nél, szolgálatra beosztva a bosnia-herczegovinai 4. sz. gy. e-hez; Kreujcy Ágostont, számf. a 14. sz. hadoszt. tüzér e-nél, a 13. sz. hadoszt. tüzér e-hez; Wossala Ernőt, számf. a 85. sz. gy. e-nél, a 26. sz. gy. e-hez; Haas Károlyt, számf. a 9. sz. gy. e-nél, a 70. sz. gy. e-hez; ns. Luxardo Jenőt, számf. az 1. sz. tábori vadász z-nál; Schmid Hugót, számf. a 13. sz. utász z-nál, a 28. sz. gy. e-hez; ns. Heimerich Oszkárt, számf. a 40. sz. had­oszt. tüzér e-nél, a 21. sz. hadoszt. tüzér e-hez; Peters Tivadart, számf. a 14. sz. gy. e-nél, a 23. sz. gy. e-hez; lovag Gruber Rikhárdot, számf. a 13. sz. utász z-nál, a 16. sz. tábori vadász z-hoz; Margutti Albertet, számf. a 15. sz. utász z-nál, a 43. sz. gy. e-hez; Hívek Vilmost, számf. a 74. sz. gy. e-nél; *) Folytatólagos közlés: Schönauer Venczelt, számf. a 73. sz. gy. e-nél, a 24. sz. gy. e-hez; Kindl Ernőt, számf. a 6. sz. t. vadász z-nál, a 12. sz. t. vadász z-hoz; ns. Schiefner Ágostont, számf. a 102. sz. gy. e-nél, az 56. sz. gy. e-hez; Rudél Rudolfot, számf. az 1. sz. gy. e-nél, a 20. sz. gy. e-hez; Lettowsky Bódogot, számf. a vasúti és táviró ezrednél, a 13. sz. t. vadász 7-hoz; Schaible Ernőt, számf. a vasúti és táviró e-nél, a 60. sz. gy. e-hez; gróf Mikes Kelement, számf. a 3. sz. huszár e-nél, a 11. sz. huszár e-hez; Wlaschütz Ferdinándot, számf. az 1. sz. gy. e-nél, a 11. sz. gy. e-hez; Wiedstruck Ferenczet, számf. a 28. sz. gy. e-nél, a 7­8. sz. gy. e-hez; Martinek Ágostont, számf. a 11. sz. tábori vadász z-nál, a 24. sz. t. vadász z-hoz; Králo­vetz Gottliebet, számf. a 21. sz. t. va­dász z-nál, a 4. sz. t. vadász z-hoz; Schamsula Rudolfot, számf. a 41. sz. gy. e-nél, az 57. sz. gy. e-hez; Kovaceviá Pált, számf. a 83. sz. gy. e-nél, a 18. sz. gy. e-hez; ns. Mouillard Viktort, számf. a 10. huszár e-nél, a 14. sz. huszár e-hez; bahnbrücki lovag Schilhawsky Józsefet, számf. a 17. sz. gy. e-nél, a 37. sz. gy. e-hez; a gyalogságnál, első osztályú századosokká, a következő 2. oszt. századosokat: Meisel Emilt, a 72. sz. gyalog e-nél; Stokbauer Jánost, a 101. sz. gy. e-nél; Nowak Jánost, a 44. sz. gy. e-nél; Schubert Jánost, a 45. sz. gy. e-nél; Knesl Józsefet, a 60. sz. gy. e-nél; Bouvier Ottokárt, a 16. sz. gy. e-nél; Beran Gyulát, az 55. sz. gy. e-nél; Schmidt Raimondot, az 1. sz. császár gy. e-nél; Schneider Gusztávot, a 92. sz. gy. e-nél, a 78. sz. gy. e-hez; Geyer Oszkárt, az 52. sz. gy. e-nél; Bank­ovac Oszkárt, beosztva a bosznia-hercze­­govinai 4. sz. gy. e-nél; Steiner Vilmost, a 71. sz. gy. e-nél; Zich Gottliebet, a 9. hadtestparancsnokságnál; Haase Gusztávot, a 102. sz. gy. e-nél; Krenn Rudolfot, a 12. sz. gy. e-nél; Seyferth Viktort, a 35. sz. gy. e-nél; Groszmann Ernőt, a 75. sz. gy. e-nél; lovag Lindner Miksát, a 20. sz. gy. e-nél; Peters Gusztávot, a 49. sz. gy. e-nél; Stipeti­ Edét, a 35. sz. gy. e-nél; Neumann Józsefet, az 59. sz. gy. e-nél; Czapek Róbertet, a 10. sz. gy. e-nél; Tartler Jánost, a 63. sz. gy. e-nél; Schneck Vilmost, a 41. sz. gy. e-nél; Hospodarz Henriket, a 88. sz. gy. e-nél; ziembliczei lovag Bogusz Lajost, a 20. sz. gy. e-nél; ■ Kühnl Ferenczet, a 73. sz. gy. e-nél, a 94. sz. gy. e-hez; Teus Izidort, a 38. sz. gy. e-nél; Strach Viktort, a 10. sz. gy. e-nél; Holub Antalt, a 76. sz. gy. e-nél; Hubravd­ó Andrást, a 14. sz. gy. e-nél; Hammerschmidt Józsefet, a 26. sz. gy. e-nél; Müler Károlyt, a 24. sz. gy. e-nél; Zobel Károlyt, a 90. sz. gy. e-nél; Turczyk Jánost, a 93. sz. gy. e-nél; Malind Gyulát, a 79. sz. gy. e-nél; Sonnenfeld Sándort, a 92. sz. gy. e-nél ; Willan Ferenczet, a 17. sz. gy. e-nél, a 78. sz. gy. e-hez; Schwanda Károlyt, a 92. sz. gy. e-nél; Komposch Andrást, a 91. sz. gy. e-nél; Prinz Ferenczet, a 19. sz. gy. e-nél; Jenniker Antalt, és Müller Jánost, mindkettő a 46. sz. gy. e-nél Stanger Adolfot, a 23. sz. gy. e-nél; lobsdorfi Goppold Károlyt, a 95. sz. gy. e-nél; Winter Bernátot, a 22. sz. gy. e-nél; Benedik Ferenczet, a 10. sz. gy. e-nél; Tenzer Tivadart, az 52. sz. gy. e-nél; arloni Van-Zél Alfrédet, szolgálatra beosztva a bosznia-herczegovinai 4. sz. gy. e-nél; Schmidt Gusztávot, a 36. sz. gy. e-nél; Marie Niklóst, a 34. sz. gy. e-nél; ns. Aichinger Miksát, a 102. sz. gy. e-nél; Stockmann Vilmost, a bosznia-herczegovinai csendőrségi testnél; Bischitzky Alfrédet, a 40. sz. gy. e-nél; Wurzer Edét, az 51. sz. gy. e-nél; Chodzinski Jánost, a 74. sz. gy. e-nél; Burian Jánost, a 84. sz. gy. e-nél; Kruschitz Ármint, az 53. sz. gy. e-nél; Czansky Ferenczet, az 55. sz. gy. e-nél; Skerbinz Antalt, a bosznia-herczegovinai csendőrségi testnél; Feuerstein Gábort, a 85. sz. gy. e-nél; Mikolasek Norbertet, az 54. sz. gy. e-nél; Mar­zik Raimondot, a 18. sz. gy. e-nél; Lawitzka Aladárt, a 82. sz. gy. e-nél; Wanka Antalt, a 21. sz. gy. e-nél; Heyder Ottót, a 82. sz. gy. e-nél; Mánál Miksát, az 51. sz. gy. e-nél; Unterreiner Lőrinczet, a 37. sz. gy. e-nél;­ Ullmann Gyulát, a katonai főreáliskolánál tanító; Dültz Emánuelt, az 55. sz. gy. e-nél; ns. Divéky Zsigmondot, a 32. sz. gy. e-nél; Stacel Jánost, a 90. sz. gy. e-nél; Piskor Mátyást, szolgálatra beosztva a bosz­nia-herczegovinai 4. sz. gy. e-nél; Siemens Frigyest, a 13. sz. gy. e-nél; Wanek Károlyt, a 33. sz. gy. e-nél; Filas Henriket, a 85. sz. gy. e-nél; Fiebich Rudolfot, szolgálatra beosztva a bos­nia-herczegovinai 3. sz. gy. e-nél; Kerzum Károlyt, a 82. sz. gy. e-nél; Meitzer Rudolfot, szolgálatra beosztva a bosz­nia-herczegovinai 2. sz. gy. e-nél; Rustler Mihályt, tanító a katonai alreálisko­­lánál Kassán; ungerschützi, frättingi és püllützi gróf Berch­­told Károlyt, a 42. sz. gy. e-nél; pernikgradi Mik­c Szaniszlót, a 70. sz. gy. e-nél; Urbanski Ferenczet, az 56. sz. gy. e-nél; Uxa Adolfot, szolgálatra beoszta a bosznia­­herczegovinai 1. sz. gy. e-nél; Starkl Ágostont, a 91. sz. gy. e-nél; Kukacka Frigyest, a 95. sz. gy. e-nél. Lapunk mai számához egy iv melléklet, s egy és egynegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next