Budapesti Közlöny, 1901. szeptember (35. évfolyam, 200-224. szám)

1901-09-01 / 200. szám

A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Puskár Dezső p.­toldi lakost, végzett joghallgatót a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe dijas joggya­kornokká nevezte ki. Kiskorú K­o­h­n Frigyes nagy-kanizsai illető­ségű bécsi lakos vezetéknevének »Kozári”-ra kért átváltoztatása, I. évi 88.841. számú belügy­­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Apfelzweig Sámuel alsó-józsai lakos vezetéknevének „Farkas”-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 90.130. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Kiskorú Siegelmann Zsigmond kassai lakos vezetéknevének »Sebök*-re kért átváltoz­tatása, f. évi 90.229. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedte­tett. I n s e 11 Ödön (Ede) kercseligeti illetőségű zilahi lakos, valamint kiskorú Ernő és Andor fiai vezetéknevének »Jenő*-re kért átváltoztatása, f. évi 91.395. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Czeizler József mátészalkai lakos vezetéknevének »Fülep”-re kért átváltoztatása, f. évi 91.506. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. _______ Bienenstok Kálmán és kiskorú fiai Bienenstok Arthur és Bienenstok Ervin szabadkai lakosok vezetéknevének »Bogdányi*-ra kért átváltoztatása, f. évi 91.516. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. M­á­n­d­­­i Alajos szombathelyi illetőségű ugyan­ottani lakos saját, valamint kiskorú fia Károly vezetéknevének »Mezei”-re kért átváltoztatása, I. évi 91.532. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. ____ Barvinek Alajos és kiskorú fiai Barvi­n­­e­k Dezső és Barvinek László paksi lakosok Végleges kimutatás a magyar korona országainak szesztermeléséről és szeszforgalmáról 1901. évi julius havában és 1900. évi szeptember hó 1-tól bezárólag 1901. julius végéig terjedő idő alatt. Kezdőleges szeszkészlet az 1900/1901. termelési időszak kezdetén (1900. szeptember 1-én) a kisebbik adótétel alá eső 95.859 hl. 64 1. a nagyobbik * * * 42.726 hl. 58 1. Fenmaradt szeszkészlet az 1900/1901. termelési időszak III. negyedének végén 274.350 hl. —­­ Budapest, 1901. évi augusztus hó 29-én. 1901. julius havában 1900. szept. 1-től bezárólag 1901. julius végéig. hektoliter fokonként a fogyasz­tási adó hektoliter fokonként a fogyasz­tási adó kisebbik nagyobbik Összesen kisebbik nagyobbik Összesen tétel alá eső tétel alá eső tiszta alkohol mennyiség I. Termelési adó. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. 1. Termelési adó alá eső szeszfőzdék által terme­lésre bejelentetett ................................................... 1.926— — — 1.926— 35.515 -- '•— — 35.515— II. Fogyasztási adó. 2. Termeltetett szeszfőzdékben .............. ..................— — — — 42.203 ■■ 1­. _ »960,134 3. Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelten szesz szabadraktárakká nyilvánított szeszfinomítókban és szeszszabadraktárakban : 24.031 --- 1 1.875— 25.906 -- 1460.974_ 1 17.685_ 478.659-4. Elszállittatott a fent említett vállalatokból : a) a fogyasztási adó lefizetése mellett .............. 65.264— 2.770— 68.034 — 16710.816 -- i 9.439— 720.255— b) a fogyasztási adóval terhelten ......................— — — --­­— — — — _ — — aa) a magyar korona országaiban levő vállala-­­tok részére ................................................... 22.228— 1.949 --­­ 24.177— 461.843— 17.573— 479.416_ bb) a vámvonalon át való kivitelre ..............5 — 10.985---­­ 10.990_ 8 — 47.962_ 47.970_ cc) másnemű adómentes felhasználásra.......... 4.238— 4.862— 9.100— 44.462 —­­ 50.924— 95.386— A m. kir. pénzügyministeri számvevőség szeszadóügyi csoportja. 2 vezetéknevének »Bárdost*-ra kért átváltoztatása, f. évi 91.594. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. _______ Rothschild Lajos kaposvári lakos vezeték­nevének »Rózsa”-ra kért átváltoztatása, f. évi 91.666. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Palmperger Adolf bogyoszlói illetőségű kapuvári lakos vezetéknevének »Pataki*-ra kért átváltoztatása, f. évi 91.668. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Fuchs Adolf és kiskorú gyermekei Fuchs Magdolna, Fuchs Edith és Fuchs Lajos aradi lakosok vezetéknevének »Fodor*-ra kért átváltoztatása, f. évi 91.691. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Politzer Bertalan puchói lakos vezeték­nevének »Pajor“-ra kért átváltoztatása, f. évi 91.745. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Spitzer József kun-szen­tmártoni lakos vezetéknevének »Székelyére kért átváltoztatása, f. évi 91.750. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Csur­ka József bajai illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint kiskorú gyermekei Adelheide, Rózsa, Ilona és József vezetéknevén­ek »Csong­rádiéra kért átváltoztatása, f. évi 92.096. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Roth József adai illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének „Révész”-re kért átváltoztatása, f. évi 92.102. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Linenburg Samu és kiskorú gyermekei Linenburg Rozália és Linenburg József kaposvári lakosok vezetéknevének »Ligetiére kért átváltoztatása, f. évi 92.189. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Schlesinger Mór kaposvári lakos vezeték­nevének »Szirmai*-ra kért átváltoztatása, f. évi 92.190. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Gyuga István privniczai illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Tarnóczi”-ra kért átváltoztatása, f. évi 92.326. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Steiner Móricz budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Ernő és Margit vezetéknevének »Somlyó*-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 92.338. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. Deutsch Hugó lugosi lakos vezetéknevének »Dezső*-re kért átváltoztatása, f. évi 92.504. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Wolf Pál és Wolf István vár­palotai lakosok vezetéknevének »Farkas*-ra kért átváltoztatása, f. évi 92.510. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtétek. Rosenzweig Henrik lugosi lakos vezeték­nevének »Radócra kért átváltoztatása, f. évi 92.581. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Kiskorú Pollacsek Rezső szepsi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Lengyel*-re kért átváltoztatása, f. évi 92.585. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Nasch Sámuel rohosi illetőségű budapesti lakos, valamint kiskorú fivére Nasch Miksa vezetéknevének a Mártonéra kért átváltoztatása, I. évi 92.587. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett.

Next