Budapesti Közlöny, 1904. december (38. évfolyam, 276-300. szám)

1904-12-01 / 276. szám

A belügyministérium vezetésével megbízott m. tk­. miniszerelnök Szatmár vármegyében a kántorjánosi anyakönyvi kerületbe Kocsár Géza jegyzői írnokot anyakönyvvezető-helyettessé ne­vezte ki és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szatmár vármegyében a nagymajtkényi anyakönyvi kerületbe lécsi Gyu­lát, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető - helyet­tessé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Davidovits Győző és Humay Nándor mindszenti külterületi állami elemi iskolai­ tanítókat a mind­szenti belterületi állami elemi iskolához jelen minőségben áthelyezte. A kassai kir. ítélőtábla elnöke Uzonyi Imre kassai kir. törvényszéki díjtalan joggyakornokot a kassai kir. ítélőtábla kerületében díjas joggya­kornokká kinevezte. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke az 1897: XXXIII. t. sz. 2. §-a alapján az 1905. év tartamára az aradi kir. törvényszéknél szervezett esküdtbiróság elnökéül, dr. Fábián Lajos kir. ítélőtáblái bírói czim- és jelleggel felruházott kir. törvényszéki bírót s elnök­helyettesül: Keller János kir. törvényszéki bírót; a gyulai kir. törvényszéknél szervezett esküdt­biróság elnökéül: Novák Kamill kir. curiai bírói czim- és jelleg­gel felruházott kir. törvényszéki elnököt s elnök­helyetteséül V. Szakmáry Arisztid kir. ítélőtáblái bírói czim- és jelleggel felruházott kir. törvény­se­ki bírót; végül a nagyváradi kir. törvényszéknél szer­­vezvezett esküdtbiróság elnökéül, Millye Gyula kir. ítélőtáblái birói czim- és jel­leggel felruházott kir. törvényszéki bírót, s elnök­­helyetteséül dr. Csulyok Béla kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke az aranyos­­maróthi kir. törvényszéknél szervezett esküdt­biróság elnökéül az 1897. évi XXXIII. t.-cz. 2-a alapján az 1905. évre Andrássy Sándor kir. törvényszéki elnököt, helyettes elnökül pedig dr. Gaál Homoky Kálmán kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke az 1897. évi XXXIII. t.-cz. 2. §-a alapján az 1905-ik év tartamára a pozsonyi kir. törvényszéknél szer­vezett esküdtbiróság elnökéül Petőcz Gábor kir. törvényszéki elnököt, helyettesül pedig dr. Sporzon Gyula kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke, az esküdt­­biróságról szóló 1897. évi XXXIII. t.cz. 2-a alapján az 1905-ik év tartamára az újvidéki kir. törvényszéknél szervezett esküdtbiróság elnökéül Ringhofer Lajos kir. törvényszéki elnököt, állandó helyetteséül pedig Saághy Ferencz törvényszéki bírót jelölte. A fiumei m. kir. pénzügyigazgatóság Ruzich Celso fiumei díjtalan adóhivatali gyakornokot ideiglenes minőségű segélydijas gyakornokká nevezte ki. A nyitrai kir. törvényszék elnöke Toman Mátyás nyitrai kir. törvényszéki I. észt hivatal­­szolgát hasonló minőségben a nyitrai kir. járás­bírósághoz helyezte át. 2 Fleischmann Miksa győri illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Ferenczi«-re kért átváltoztatása a f. évi 110.268. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Pollák Lajos szabadkai illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Pécsi«-re kért átváltoztatása a folyó évi 110.439.számú bel­­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Schreiber Bernát eperjesi illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Szász«-ra kért át változtatása a I. évi 110.561. számú belügyminis­­zeri rendelettel megengedtetett. Schwarz Dávid balassa­gyarmati illetőségű budapesti lakos családi nevének »Árvái«-ra kért átváltoztatása a f. évi 110.611. számú belügymi­­nisteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú M­i­n­á­r­i­k Antal baáni illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Molnár«-ra kért átváltoztatása a f. évi 110.855. számú bel­­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Ernszt Sándor jászfényszarui illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Erdősé­re kért átváltoztatása a f. évi 111.067. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett Dr. Sáfrán Mór rakamazi illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Székely«-re kért átváltoztatása a f. évi 111.077. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett Baruch Móricz (Mór) bak­fai illetőségű budapesti lakos családi nevének »Bálkányi«-ra kért átváltoztatása a f. évi 111.093. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kornfeld Adolf budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Kornis«-re kért átváltoztatása a f. évi 111.094. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. H­i­r­s­c­h­­ Salamon budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Morvát«-ra kért átváltoztatása a f. évi 111.112. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Reismann Árpád joghallgató, budapesti lakos családi nevének »Molnár«-ra kért átváltoztatása a f. évi 111.299. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Steiner Miksa és Steiner Fri­gyes pécsi illetőségű budapesti lakosok családi nevének »Sellő«-re kért átváltoztatása a I. évi 111.429. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. A magyar királyi ministerelnök a »Mészáros termékek feldolgozására alakult részvénytársaság« budapesti czégnek Magyarország külön czimeré­­nek használhatását az 1883: XVIII. t.-czikk alapján megengedte. Az ungvári leányok­­Erzsébet­ körének alapszabályait a m. kir. belügyminister a­z évi 115.225. szám alatt láttamozta. NEMHIVATALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister özvegy Kohn Mórné szül. Fischer Ernesztina, zentai lakosnak, az ottani községi főgymnasium tanulói javára hatszáz korona tőkével tett ala­pítványáért, köszönetét nyilvánította. J­eg­ysselsie a­­Jószívó-egyesület sorsjegyeinek, melyek a­­t folyó évi november hó 15 én megtartott sorsolás­nál kihúzattak. (Folytatás.) 2 forinttal húzottak: Sorozat Szám Sorozat Szám Sorozat Szám Sorozat Szám 4743 52 4746 77 4747 42 4748 81 4750 79 4751 35 4753 61 4754 25 4755 31 4755 37 4755 43 4755 45 4755 46 4758 84 4760 51 4763 87 4764 35 4764 73 4765 32 4767 74 4768 59 4768 85 4770 84 4771 27 4771 45 4773 19 4773 100 47758 47759 4775 10 4775 11 4775 34 4775 62 4776 42 4776 59 4776 60 47846 4784 52 4784 53 4784 54 4784 72 4784 76 4787 91 4788 22 4789 11 4789 51 4791 12 4791 13 4792 20 4792 47 4793 95 47952 47959 4795 82 4797 25 4800 50 4800 52 4805 82 4808 44 4809 22 4812 76 4814 79 4819 59 4821 12 4821 50 4821 96 4822 29 4823 45 48264 48269 4831 96 4835 90 4835 91 4836 62 4837 60 4839 61 4840 37 4841 56 4844 45 4844 52 4845 42 4848 70 4849 71 4849 87 4850 76 4852 71 4855 75 4858 15 4860 45 4861 33 4866 96 4867 10 4868 83 48694 4870 39 4870 85 4872 70 4875 64 48806 4880 21 4880 79 4882 81 4883 83 4885 95 4889 11 4891 84 4897 44 4897 86 4898 69 4899 27 4900 17 4901 78 4902 55 ,4904 46 4906 73 4907 96­ 4909 94 49104 4910 28 4911 25 4914 98 4918 92 4921 23 4921 64 4928 64 49327 4932 80 4932 81 4932 85 4933 66 4938 11 4938 62 4938 93 49419 4941 85 4944 42 4945 * 23 4947 68 4947 77 4947 79 4947 85 4947 86 4947 87 4947 88 4947 89 4947 91 4947 94 4947 96 4947 100 4951 82 4951 99 4956 96 4957 100 4958 19 4960 23 4962 25 4971 67 4973 25 4973 86 4981 22 4985 20 4986 42 4988 28 4990 67 4994 75 4995 74 4996 80 4999 99 5000 97 5005 11 5005 12 50063 5006 45 5011 94 5012 62 5016 67 5018 38 5018 97 5019 89 5020 41 5020 55 5021 28 5022 41 5023100 5031 69 5031 95 5032 42 5034 44 5034 61 5036 76 5038 11 50408 5042 71 5042 84 5044 15 5044 81 5045 47 5045 93 50467 5047 45 5050 34 5051 40 5053 68 5054 46 50558 5056 74 5057 97 5057 98 50598 5059 92 5060 55 5060 67 5061 74 5062 71 5062 85 5063 24 5063 61 5064 97 5065 75 5065 93 5068 12 5069 62 5070 26 5072 39 5072 91 5075 26 6075 64 5076 76 5076 82 5076 84 5078 11 5079 84 5080 45 5082 47 5082 52 5082 97 5083 56 5084 26 5084 90 5085 100 50887 5088 86 50894 5092 53 5094 36 5094 66 50963 5096 25 5102 45 5102 99 51113 5111 92 5112 78 5118 66 5120 23 5121 46 5126 100 5127 63 5133 24 5137 35 5142 26 5142 91 5143 62 51446 5144 65 5149 54 6152 91 5152 97 5156 92 5158 80 5159 58 5159 90 5162 34 5163 70 5164 87 5169 13 5169 27 5169 60 5170 38 5170 41 5171 36 5172 92 5175 53 5177 47 5183 61 5185 42 5190 31 5194 79 5195 78 5197 45 5199 28 5199 65 5199 96 5200 59 5200 73 5205 25 5205 92 5207 56 5213 11 5213 13 5214 44 5214 57 5214 60 5215 26 5218 51 5225 58 5225 99 5226 21

Next