Budapesti Közlöny, 1911. november (45. évfolyam, 251-275. szám)

1911-11-01 / 251. szám

Szerkesztőség : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám, Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre 40 korona Félévre.................. »....... 20 » Negyedévre ......... 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 filli, kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., ■ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. Budapest, 1911. 251. szám. Szerda, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. 1911. évi XXI. TÖRVÉNYCIKK a házasság érvényességének előfeltételeire vonatkozó törvények összeütközéseinek kiegyenlitése végett az 1902. évi junius hó 12-én Hágában kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában. (Szentesítést nyert 1911. évi október hó 19-én. — A megerősítő okirat Hágában. 1911. évi szeptember hó 22-én tétetett le. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1911. évi október hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: A házasság érvényességének előfeltételeire vonatkozó törvények összeütközéseinek kiegyenlítése végett az 1902. évi június hó 12-én Hágában kötött nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a (Eredeti francia szöveg.) Convention pour régler les couflits de lols en matiére de mariage. Sa Majesté I’Empereur d’AlIemagne, Roi de Prusse, au nőm de PEmpire Allemand, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Beiges, Sa Majesté le Roi d’Éspagne, Le Président de la République Frangaise, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sou Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de RoUmanie, Sa Majesté le Roi de Suéde et de Norvégé, au nőm de la Suéde, et le conseil Fédéral Suisse i Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois concernant les conditions pour la validité du mariage. Ont résolu de conclure une Convention á cet effet et ont nőmmé pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de PEmpire Allemand : M. M. le Comte de Pourtalés, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur Hermann Dungs, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie : M. Okolicsányi d’Okolicsna, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi des Beiges: M. M. le Comte De Grelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministére des Affaires Etrangéres; Sa Majesté le Roi d’Espagne : M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son Chargé d’Affaires intéri­­maire á La Haye ; Le Président de la République Frangaise : M. M. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Frangaise prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International á l’Université de Paris, Juris­­consulte du Ministére des Affaires Etrangéres; Sa Majesté le Roi d’Italie : M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten­tiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; következő: (Forditás.) Egyezmény a házasságra vonatkozó törvények összeütközéseinek ki­egyenlítése végett. Ő Felsége a Német császár, Poroszország királya a Német Birodalom nevében, Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb., stb. és Magyarország apostoli királya, ő Felsége a Belgák királya, ő Felsége Spanyolország királya, a Francia Köztársaság elnöke, ő Felsége Olasz­ország királya, ö királyi Felsége Luxemburg nagyhercege, Nassau hercege, ő Felsége Németalföld királynője, ő Felsége Portugália és Algarbia királya stb., stb., Ő Felsége Rumánia királya, ő Felsége Svédország és Norvég­ország királya Svédország nevében és a Svájci Szövetségi tanács . Közös rendelkezéseket óhajtván megállapítani a házasság érvényes­ségének előfeltételeire vonatkozó törvények összeütközéseinek kiegyenlítése végett. Elhatározták, hogy e célra egyezményt kötnek és meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig: ö Felsége a Német császár, Poroszország királya a Német Birodalom nevében , de Pourtales gróf urat, rendkívüli követét és meghatalmazott ministerét ö Felségénél Németalföld királynőjénél, Dungs Hermann doktor urat, titkos főkormánytanácsosát és Kriege János doktor urat, követségi titkos taná­csosát ; ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb., stb. és Magyar­­ország apostoli királya , Okolicsnai Okolicsányi urat, rendkivüli követét és meghatalmazott ministerét ö Felségénél Németalföld királynőjénél; ő Felsége a Belgák királya , De Grelle Rogier gróf urat, rendkivüli követét és meghatalmazott ministerét Ö Felségénél Németalföld királynőjénél és van den Bulcke Alfréd urat, rendkivüli követét és meghatalmazott ministerét, főigazgatót a kül­­ügyministériumban ; ő Felsége Spanyolország királya: Crespi de Valldanza y Fortuny Károly urat, hágai ideiglenes ügyvi­­vőjét; A Francia Köztársaság elnöke : de Monbel urat, a Francia Köztársaság rendkivüli követét és­­meghatal­mazott ministerét Ő Felségénél Németalföld királynőjénél és Renault Lajos urat, a nemzetközi jog tanárát a párisi egyetemen, a külügyministerium jogi tanácsosát; ő Felsége Olaszország királya, Tugini Szalvátor urat, rendkivüli követét és meghatalmazott ministerét ő Felségénél Németalföld királynőjénél. A lap mai számához van mellékelve az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1911. évi október 31-iki 280-dik üléséről.­ ­ ■ .

Next