Budapesti Közlöny, 1915. április (49. évfolyam, 76-100. szám)

1915-04-01 / 76. szám

Budapest, 1915. 76. szám. Csütörtök, április 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................ 40 korona Félévre .......................................20 * Negyedévre............................... 10 * Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. - Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K,100—200 szóig 1­K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény.­ ­ HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­t­atott legkegyelmesebben (Folytatás): megparancsolni, hogy: a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Kratochwill Ferenc főhadnagynak a 27., Bartl Leó tart. főhadnagynak a 28. és Dietrich Alfréd tart. hadnagynak az 59. gy.­e.-ben;­­ megparancsolni, hogy: a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért ; a következő századosoknak: Fobjeniki Bedekovic Károlynak a hadmér­nöki törzsnél; Fröhlich Bódognak és Steinböck Eberhardnak a 7. és Novák Gyulának a 18. gy.-e.-ben; Lechner Rikárdnak a 20. t. t.-e.-ben; Schorsch Antalnak a 9. vonatoszt.-ban; továbbá: Petr Bratiszláv tart. századosnak a 81. gy.­­e.-ben, a 18 gy.-e.-nél; a következő főhadnagyoknak: Jarosch Józsefnek a 18. és Novák Jaroszlávnak az 58. gy.-e.-ben; Pauer Gyulának a 6. t. tar.-e.-ben; továbbá: Urban Alfréd tart. főhadnagynak a 11. vonat­­oszt­ban; Tschernuth Miksa 7. és Stépánsky Károly 30. gy.-e.-beli hadnagynak ; a következő tart. hadnagyoknak: Bulirsch Vilmosnak, Jindra Ferenc jt.-nak, Pichler Jánosnak és Werner Ferencnek a 18. gy.-e.-ben; Hefty Rikárdnak a 24. t. v. z.-ban; báró Sobek­­kal és Komitz Győzőnek a 15. drag.-e.-ben;­­ Buhl Mórnak a 10. hegyi t.-e.-ben; Püschner Józsefnek és Schindler Ferencnek a táviró-e.-ben; Tomasek Rezsőnek a 11. vonatoszt.-ban; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Mayerweck Károly századosnak, számf. a 22. t. v.-z.-ban; József Ferdinánd föherceeg ur ő cs. és kir. fensége személyi segédtisztje; Maasburgi lovag Maschek Adolf századosnak a 4. vonatoszt.-ban; ns. Isakovics Adolf főhadnagynak a 18. gy.­­.-ben;­ az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül; a következő tartalékos hadnagyoknak: dr. Weinländer György tart. főorvosnak a 7. gy.-e.-ben; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Hoffmann György századosnak a 14. és Abart Károly nyugáll.-beli századosnak az 59. gy.-e.-ben ; a következő főhadnagyoknak: Weinhengst Győzőnek és Demoulin Brúnónak az 59. gy.-e.-ben; Alsó-Diskoczi Morvay Ákosnak a 12. h.-e.­­ben; Schöner Ádámnak a 3. hegyi t.-e.-ben; továbbá: Mössmer József tart. főhadnagynak a 12. h.­­e.-ben; Tauer János 14., Weber Ernő és Löberbauer János 59. gy.-e.-beli hadnagyok­nak; Reinisch Walter és Guldinger Károly 69. gy.-e.-beli tart. had­nagyoknak ; Skutta Leó és Schlosser János alhadbiztosoknak, a 12. had­test hadbiztosságánál; az ellenséggel szemben kitűnő szolgá­latukért; Hausgnost Alfréd századosnak a 14. vonat­­oszt.-ban; Rod Károly 11. és Stratil Károly 14. vonatoszt.-beli főhad­nagyoknak ; továbbá: Hartel Károly tart. főhadnagyoknak a 2. várt.­­e.-ben; Kőrisek Károly tart. hadnagynak a 13. egész­ségügyi o.-ban, a 8/9. tab. kórháznál; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül: dr. Schachtner Ottó tart. segédorvosnak a 27. t. v.­7.-ban; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : a következő századosoknak: Zauner Ferencnek a 23. gy.-e.-ben; Padhor Ágostnak a 14. hegyi t.-e.-ben; a következő főhadnagyoknak: Zellner Emilnek és Smolka Ervinnek a 11. t. t.-e.-ben; Kopp Ernőnek a 2. várt.-e.-ben; a következő tartalékos főhadnagyoknak: ifj. Moldoványi Istvánnak 23. gy.-e.-ben; Szabolcsi Pólyák István államtudornak a 13. h.-e.-ben; a következő hadnagyoknak: Andrein Jenőnek a 63. gy.-e.-ben; Streitmann Körnérnek a 11. t. t.-e.-ben; Schinzel Rezsőnek, Adamec József és Fasthuber Nándornak a 21. és Chat Ignácnak a 62. gy.-e.-ben; Egri Gézának és Szery Izsák Gyulának a 11. t. t.-e.-ben; Hahn Jánosnak a 2. várt.-e.-ben; a következő századosoknak: Felsővályi-Nagy Frigyesnek és Müller Emilnek a 39., Kwiech Györgynek és Kranichschaini Scherian Hugónak a 89., Tertsch Walternek a 97. és Kodella Guidónak a b.-h. 4. gy.-e.-ben; a következő főhadnagyoknak: Lajbek Józsefnek a 39. és Schmidt Pálnak a 89. gy.-e.-ben; Stanslicki Józsefnek a 4. t. v.-z.-ban; továbbá: Weinstein Lázár főhadnagy-számvivőnek a 89. gy.-e.-ben; Senekovic Miroszláv tart. főhadnagynak a b.-h. 4. gy.-e.-ben; Laass Oszkár 89., Sommer Ferenc 90. és Rácz Jenő 101. gy.-e.-beli hadnagyoknak; Glatz Lajos és Zechner Károly 27. és Lesovsky Rezső 89. gy.-e.-beli tart. hadnagyok­nak , az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Elek Miklós tart. főhadnagynak a 39. gy.­e.­­ben; Stephani Ferenc táviró-e.-beli tart. hadnagy­nak, a 3. hads. távbeszélő osztagban; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül: dr. Révész Ernő tart. főorvosnak a 90. gy.­­e.-ben ; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : a következő századosoknak: Winkler Ferencnek a 31. gy.-e.-ben; Bourcard Ettorenak a 20. t. v. z.-ban; Prettner Lajos tart. főhadnagynak a 22. gy.-e.-ben; Martincevic Zvonimir hadnagynak a 22. gy.­­e.-ben; a következő tartalékos hadnagyoknak: Nitsch Rezsőnek a 3., Vicar Lipótnak és Huppert Okaimnak a 22. gy.-e.-ben; Czuninka Mihálynak a 70. gy.-e.-ben, a 6. határvadász századnál; továbbá: dr. Heissler Károlynak a cs. kir. udw. nyilv.­­tart.-ban álló hadnagynak a cs. kir. 9. népf. gy.-e.-ben, az 1/6. határvadász menetnél. A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed év melléklettel

Next