Budapesti Közlöny, 1921. április (55. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

' l*>y fr 1 .......................■—.....-----------------------­pnűszaki leírásban és mfitárgykimutatásban sze­replő műtárgyak, továbbá a helyszinrajzon fel­­jtünteteté vámsorompók és vámházak építése, ientartása, kezelése és esetleges újból való “épí­tése fejében a m. kir. belügyminiszter úrral cgyetértőleg az ottani vasúti állomáson fel- és leadott és a vámtárgyak igénybevételével szólh­atott áruk (szállítmányok) után, valamint a (Sorompóknál kő vezet vámszedósi jogot enged é­­jyezek, illetve azt meghosszabbítom és azt, vala­mint annak gyakorolhatását a következő fel­itételekhez kötöm: A) Feljogosítom Gyöngyös rendezett tanácsú .‘▼áros közönségét arra, hogy az 1890. évi L t.-e, 93. §-a értelmében a legközelebbi egymásután “következő tiz éven át, illetőleg az 1931. évi március hő 31-óig bezárólag kövezetvámszedési jogot gyakorolhasson a annak érvényesítésénél az 1922- évi junius hó 30-áig bezárólag ideig­lenest® a következő vámdíjakat szedhesse: Vámdí j ak. A) A vámsorompóknál 1. Szarvasmarha, lő, szamár, öszvér és ezek­hez hasonló nagy állatok darabonként, akár be vannak fogva, akár szabadon bajtatnak, 1 K. 2. Kisebb állatok, t. i. borjú, csikó, sertés, jub, kecske és ezekhez hasonló állatok darabon­ként 50 f. 3. Könnyű jármüvek (targonca, járgány, taliga, kerékpár) üresen 50 f. 4. Ugyanilyen járműrek teherrel 1 K. 5. Rendes jármüvek (hintó, kocsi, szekér, motoros kerékpár stb.) üresen 1 K 50 f. 6. Ugyanily jármüvek teherrel 3 K. 7. Személyszállító automobilok és a rendisnél nagyobb önsulylyal bíró jármüvek 10 K. 8. Teherautomobilok és a rendesnél nagyobb önsulylyal bíró megterhelt járművek 20 K. 9. Nagy önsulylyal biró és magánjáró gépek (cséplőgépek, gőzekék, gőzhengerek, gőzgépek stb.) 40 K. Megjegyzések. 1. Kövezetvám a sorompóknál csak a városba bejövő járművek, állatok és gépek után szedetik. 2. Vasútnál leadott és a leadáskor a vasútnál már megvámolt Szállítmányok, állatok, gépek a sorompónál történt behozataluk alkalmával új­ból meg nem vámolhatok. B) A vaspályán fel- vagy leadott, alább felsorolt cikkek után. 1. Tömegáruk métermázsámként szedendő. I. Vámtételek. i AJ .A vasútnál (fel- és. leadás). Tömegáruk (nyers állapotban) nwuaázsiai­ként 20 fillér. 1. Agyag közönséges. 2. Borseprő. 3. Qseréptégla. 4. Csonk 5. Deszka (gyalulatlan). 6. Építési állványok 7. Építési szerelékek. 8. Épí­tési szerszámok. 9. Érc (nyers) 10. Ea (abroncs-, ácsoit-, dorong-, szál-, tűzi-, talp-). 11. Takarék. 12. Fém (nyers). 13. H áncs. 14. Homok, homokkő. 15. Hulladék (külön meg nem nevezett). 16. Jég. J7. Kavics. 18. Koksz. 19. Korom. 20. Korpa. 21. Kő (nyers). 22. Kőszén. 23. Léc. 24. Ma­lomkő. 25. Mészkő. 26. Nád. 27. Olajpogácsa. 28. Rongy. 29. Salak. 30. Szikföld. 31. Szőlő­karó. 32. Tégla. ,33. Törmelékkő. 34. Tőzeg. 3-5. Trágya. 36. Vas (nyers, ócska,). 2, Félgyártmányok, állati nyers termények, emberi és állati élelemre szolgáló cikkek feldol­gozatlan állapotban. Méter mázsán kén t 40 fillér. 1, Ablakkjt. 2. Acél és vas (félgyártmánj). 3. Árpa. 4. Árpadara. 5. Ásványkátrány. 6. Ás­ványolaj. 7. BaÚonokÁüresen). 8. Aszfalt. 9. Bécsi mész. 10. Beton. 11. Borcefre. 12. Bőr, nyers (bőrmunkára nem alkalmas hulladék). 13. Bur­gonya. 14. Búza. 15. Bntor (használt). 16. Bük­köny. 17. Dobozok. 18. Chamottkő-téglaliszt. 19. Cement. 20. Cirok. 21. Cinkhamuhulladék. 22. Cink. 23. Cser, cserzőanyag. 24. Csontliszt­­szén. 25. Cukorrépa. 26. Dörzskő. 27. Fagyapot. 28. Faáruk, közönséges (abroncs küllőhasitvány). 29. Friss gyümölcs, 30. Földpát. 31. Fősz (gipsz). 32. Főzelék (zöld). 33. Gabonanemüek. 34. Gön­­gyöles és rakedények. 35. Gyanta. 36. Gyékény (nyers). 37. Gyümölcs (friss). 38. Habkő. 39. Hagyma. 40. Hamuzsir. 4L Hordó (hasz­nált). 42. Hüvelyes vetemények. 43. Kátrány, víz. 44. Klórmész. 45. Kóc. 46. Kő (faragott­­mű). 47. Költözködési holmi. 48. Kréta. 49. Ládák (használt). 50. Lekvár. 51. Lemez (nemtelen fémből). 52. Lucerna. 53. Mész (ége­tett). 54 Mészpor. 55. Moha. 56. Muhar. _ő8.liéeaeaelöt. _ 59. .Salétrom, j Budapesti Közlöny 60. Sör (városbeli). 61. Stukkatura. 62. Szalma- 63. Szecska. 64. Széna. 65. Sziksó. 66. Sturok. 67. Takarmánynemüek. 68. Tengerifü (orind­­afrique). 69. Tönköly. 70. Vesszők. 71. Zsindely. 3. Ipari, kereskedelmi, valamint fogyasztási, ■illetőleg élelmezési cikkek teljesen feldolgozott álla­potban gyarmatáruk. Métermázsánként 60 fillér. , 1. Agyagáruk közönséges. 2. Ásványvíz. 3. Állatok (élő). 4. Állatsereglet. 5. Állati fonó­anyagok és termékek. 6. Bádog. 7. Belek. 8. Benzin. 9. Bor hordóban. 10. Bormust. 11. Boríték­­vászon. 12. Borkő. 13. Bőrök (kikészített). 14. Calcium carbid. 15. Csillagfürt. 16. Csontzsir. 17. Csomagoló és újságpapír. }8. Dara. 19. De­naturált azesz. 20. Ecet. 21. Élesztő 22. EÍam. 23. Enyv. 24. Faékitmény. 25. Faggyú. 26. Fa­szeg. 27. Fémforrasztó. 28. Fénymáz. 29. Festőfa. 30. Festőfű. 31. Festőfpld (budai föld). 32. Fa­gyökér. 33. Firneisz. 34. Fornér, lécek. 35. Grafit. 36. Gyapothulladék. 37. Gyékény (jobb). 38. Gyertyák 39. Gyökerek és füvek. 40. Hal. 41. Halzsir. 42. Házi iparcikkek. 43. Husiás (enyv­­ből). 44. Juta. 45. Jutazsákok. 46. Karácsonyfa. 47. Karmok. 48. Kátrányolaj. 49. Kátránypapir. 50. Keményítő. 51. Kender. 52. Kendermag. 53. Kékkő. 54. Kékkőolaj. 55. Kénlap, rúd, sav. 56. Klórmagnézium. 57. Konkoly. 58. Kocsi­kenőcs. 59. Lábtörlő. 60. Láda (uj). 61. Len (kikészített). 62. Liszt. 63. Marhazsir. 64. Maró­nátron. 65. Mubarmag. 66. Műfaneműek (kül­földi). 67. Nafta. ,68. Olajok, kenő. 69.' Olajos vetemények. 70. Ólom. 71. Olomcsövek. 72. Pa­lack. 73. Paprika. 74. Parkett. 75. Prém (nyers). 76. Réz (nyers). 77. Sajt. 78. Seprő (közönsé-* ges). 79. Só. 80. Sírkő. 81. Szakajtó. 82. Szappan (közönséges). 83. Szarvasmarba. 84. Szaruhegyek. 85. Szárnyas. 86. Szikviz. 87. Takarmánymag­vak. 88. Tej. 89. Tejfel. 90. Terpentin. 91. Tojás. 92. Túró. 93. Üveg-és üvegáru közönséges szal­mába fonva. 94. Virágok (levágott). 95. Viz­­üveg. 96. Zsák. 4. Darabáruk (gépek, bútorok, járművek), finomabb ipari, kereskedelmi és fogyasztási cik­kek. Métermázsánként 60 fillér. 1. Acéláruk .(díszműáruk). 2. Acyagáruk (fino­mabbak). 3. Ágynemű. 4. Apró mazsolaszőlő. 5. Alpakkaáru. 6; Arrak (hordóban). 7. Aszbeszt és aszbesztáru. 8. Aszalt gyümölcs. 9. Automaták. 10. Bor palackban. 11. Bőráru (cipő, bőrönd, papucs). 12. Bútor (uj finomabb). 13. Bútor hálók. 14. Bútorszövet. 15. Cérna. 16. Citrom. 17. Cirkusz. 18. Csiriz. 19. Cukor (süveg és kocka). 20. Cukoiszörp. 21. Disznózsír. 22. Darócszövet. 23. Dió. 23. Dísznövények. 25. Dohány és belföldi cigaretta. 26. Dugó fá­ból. 27. Elíh 28. Ételolaj. 29. Esernyők. 30. Esszencia és szeszesitalok. 31. Faékit­­rnények. 32. Fehérnemű (kész). 33. Fegyver­­agyfa. 34 Friss bús. 35. Festékáru. 36. Finomabb faáru. 37. Fizikai készülékek. 38. Forfklak. 39. Fürdőkádak és berendezések. 40. Fűszeráruk. 41. Gyapjú. 42. Gyapot. 43. Gombok. 44. Gyar­matáru. 45. Gyermekkocsi. 46. Gyolcs és gyolcs­áruk. 47. Gyógyfüvek és gyökerek. 43. Gyújtó­­szerek. 49. Gyüjtőkocsiban érkezett, ha külön megnevezve nincsen. 50. Gyümölcspálinka. 51. Gyümölcsszörp. 52. Háj. 53. Hajtü. 54. Halina­­posztó. 55. Hurka. 56. Hús. 57. Hinták (szét­­szedetten is). 58. Hűtőszekrény. 59. írószerek. 60. Kefekötőárak. 61. Kerékpár. 62, Kenyér (macesz). 63. Kénsav. 64. Képkeretek és lécek. 65. Keményítő. 66. Kétszersült. 67. Klosette. 68. Kókuszdió. 69. Konzerv. 70. Konyak (hordó­ban). 71. Koporsó ércből. 72. Kosáráru. 73. Kották. 74. Kolbászfélék. 75. Kámfor*. 76. Kávé­­pótszer. 77. Kályha. 78. Kályhaalkatrész. 79. KöDyv. 80. Kötél. 81. Körképek. 82. Kötött és szövött áru. 83. Körhinta. 84. Lenszövetek (rit­­kás, tüli, bebinet, petinet, gazé, linón). 85. Lég­­hinta. 86. Likőr. 87. Lámpa (közönséges). 88. Látványossági cikkek. 89. Levestészta. 90. Méz. 91. Mézeskalács. 92. Mogyoró. 93. Motorkocsi (uj). 94. Mérlegek. 95. Magvak. 96. Mandula. 97. Mazsola. 98. Mák. 99. Mustár. 100. Mustár­mag és liszt. 101. Müvaj. 102. Műzsir. 103. Nemez (film). 104. Norinbergi áru. 105. Narancs. 106. Növényszir. 107. Nyomdacikkek 108. Nafta­­lin. 109. Olajok élvezetre. 1,10. Pecsétviászk. 111. Pezsgő vizek (gyümölcsszörp). 112. Pénz­szekrény. 113. Pókok és rákok (tengeri). 114. Pokróc (közönséges). 115. Porcellánáru (közön­séges). 116. Ponyvák. 117. Pámutfonalak. 118. Pamutazövet. 119. Parafa (dugó, lemezek, téglák). 120. Paratin (parafingyertyák). 121. Pálinka. 122. Piperecikkek. 123. Pipaszár. 124. Puskapor. 125. Robbanószerek. 126. Rövidáru. 127. Rákok. 128. Rk-i.129._Rum. 130. Sörét. 13L Szalma-1921 AprDls S. áru általában. 132. Szalámi. 133. Szarvasgomba. 134. Szágó. 135. Szesz, szeszes italok égetett. 136. Szijak. 137. Sör (idegen): 138. Szörp. 139. Tapéta. 140. Tinta. 141. Tintapor. 142. Úrmös (hordóban). 143. Üveg és üvegáru (ládába cso­magolva). 144. Vad. ! 45. Vadhús. 146. Vatta. 147. Vászon. 148. Vaj. 149. .Vegyi anyagok. 150. Viasz. 151. Villanyvilágításhoz és kezeléshez tartozó anyagok és áruk. 152. Zöldolaj. 5. Fényűzést cikkek (arany- és ezüsttárgyak, ékszerek, műtárgyak, illat- és pipereszerek stb. Métermázsánként 1 korona. 1. Aluminium és aluminiumáru. 2. Ancko­­vicb (csemege bal). 3. Aranyáru. 4. Arany­fonadék. 5. Arrak (palackban). 6. Batiszt és batisztáru. 7. Bársony. 8. Bélburok. 9. Bőr (díszműáru). 10. Cacaó. 11. Cuocoládó. 12. Cukor­kák. 13. Csecsebecsék. 14. Csemege. 15. Csemege­­halacskák. 16. Csemegesajt. 17. Csipke. 18. Csil­lárok és jobb lámpák. 19. Csukamájolaj. 20. Déli­­gyümölcs (citrom és narancs kivételével). 21. Díszműáruk. 22. Dísztárgyak. 23. Divatcikkek. 24. Dohányáru (különlegesség, szivar). 25. Droge­­áruk. 26. Ékszerek. 27. Ezüstfonadék. 28. Ezüst­ára. 29. Fegyverek. 30. Fogak mesterséges. 31. Függöny. 32. Gombkötőáru. 33. Gyapjúszövet, 34. Gyógyszerészeti áruk és készülékek. 35. Gyümölcs (befőt és cukor). 36. Haj. 37. Haj­­muukák. 38. Hangszerek. 39. Hímzés. 40. Illat­szer. 41. Illóolajok. 42. Kanditták. 43. Kártya. 44. Kávé. 45. Kaviár. 46. Kelmék. 47. Kenőcs. 48. Keztyii. 49. Kép. 50. Konyak (palackban). 51. Kötött áru. 52. írógép. 53. Látcső. 54. Likőr (palackban). 55. Malagaszőlő. 56. Műszerek (mérnöki, orvosi stb. finom). 57. Művészeti cik­kek. 58. Necesair. 59. Pástétom. 60. Paszománt­­áru. 61. Pelybek. 62. Pezsgő. 63. Posztó. 64. Prém- és szőrmeáruk. 65. Ruhanemű. 66. Sajt (csemege). 67. Sál és sálszerii szövet. 68. Selyem­áru. 69. Szalagáruk. 70. Szardínia. 71. Szem­üveg. 72. Szőnyeg. 73. Tea. 74. Tükör és tükör­üveg. 75. Útitáska felszerelve. 76. Üvegáru (finom). 77. Zsebóra. Megjegyzés. 1. A vámdíj a teljes (brutto) súly után fizetendő; göngyölet tára csomagolás címén levonásnak nincs helye. 2. Minden megkezdett métermázsa 50 kgr.-on alul fél, 50 kgr.-on felül egész métermázsának tekintendő. B) A vámszedés érvényesítésénél a vámmen­tességet az 1890. évi I. t.-c. 99. §-a alapján a következőleg állapítom meg: a) A sorompóknál szedett vámdíjak fizetése alól mentesek: ’ 1. Az uralkodóbáz minden tagjának, illetőleg az államfőnek és családtagjainak, továbbá az uralkodóbáz, illetőleg az államfő és udvartar­tásának állatai, fogatai és járóművei; 2. a kir, udvar, annak közvetlen kíséretéhez és az udvarhoz tartozó állatok, fogatok és járó­müvek ; 3. az idegen hatalmasságok követeinek és kép-, vise.jinek állatai, fogatai és járóművei; . i 4. a fegyveres erőhöz tartozó vagy annak szolgálatában álló egyének állatai, fogatai és járómüvei, nemkülönben mindazon fogatok (ide­értve a kirendelt községi előfogatokat is) és álla­tok, melyek a fegyveres erő szükségleteinek szál­lítására használtatnak. Ha az állatok és szállí­tási eszközök katonai minősége külsőleg fel­ismerhető nem lenne, megfelelő hatósági bizo­nyít vány nyal kell birniok; o. az állami és törvényhatósági tisztviselőket, továbbá a közbiztonság fentartásával megbízott hivatalos közegeket, a pénzügyőröket és fegyen­­ceket, foglyokat, toloncokat és az azokat kísérő személyzetet szállító állatok, fogatok és járó­művek ; 6. az állami javakat szállító állatok, fogatok és járóművek; 7. a m. kir. postát és a távirdai küldöncöket szállító állatok, fogatok és járóművek; 8. mindazoknak állatai, fogatai és járóművei, akik törvényhatósági, vasúti állomásokhoz vezető községi, közlekedési és községi közutak 8 azokoq, levő műtárgyak építésével és jókarban tartásá­val vagy ezen teendők ellenőrzésével vannak megbízva, amennyiben hivatalos tevékenységük­nél ezen vámtárgy használatára vannak utalva; 9. mindazon állatok, fogatok és járőművek, amelyek az állami vasutak, állami, törvényható­sági, vasúti állomáshoz vezető községi közleke­dési vagy községi közutak, azokon levő mű­tárgyak építésére vagy feutartására, továbbá az árvédelem biztosítására szükséges anyagot szállí­tanak, még ha a szállítás vállalat utján tör­ténik is;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék