Budapesti Közlöny, 1921. április (55. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

8 Budapesti Közlöny 1921 április 8. Pk. I. 12202/1920. sz. 34000 K-rs becsült bútorok, dísztárgyak, szőnyegek, Budapesten, II, Pálffy-u. 1.1. 6. sz. a. 1921 ápr. 8-án d. e. 9 órakor. Róh Ferenc, bir. vhajtó. 4176 1—1 48 pár női regattacipő, Budapesten, VI., Hunyadi-tér 0. sz. a. Bogyó, Fehér és Engel üzletében 1921. ápr. 12-én déli % 1 órakor. Dr. Bánd Lajos, kir. köz­jegyző. 4177 1—1 Pk. 1 201/1921. sz. 49280 K-ra becsült bútorok és más ingóságok; Budapesten, II., Zárda-u. 34. II. 10. ez. a. 1921. ápr. 8-án d. e. 8 órakor. Réh Ferenc, bir. vhajtó. 4182 1-1 Csődönklvül! kényszeregyesség. Ke. 3173/1921. sz. A szegedi kir. törvényszék Leit­­ner Mihály kisku»dorozsmai lakos ügyében vagyon­felügyelőül dr. Lévay Ferenc szegedi ügyvédet ren­delte ki. '684 1—1 Felhívások. 1. P. 32140/1921. sz. Kara Borbála férj. Molnár Andrásné volt budapesti lakos (VI., Sziv-u. 44.) a házassági életközösséget állítsa vissza. A bpesti kir. törvényszék. 4028 2—2 3391/1919. szám. Özvegy Kiss Györgynó Barkovecz Erzsébet kaposvári lakos örökösei egy óv alatt jelent­kezzenek a kaposvári kir. járásbíróságnál. 4151 1—1 P. VI. 2891/1921. sz. Tamás János volt erzsébet­­falvai cipészt a pestvidóki kir. törvényszék felhívja a házassági életközösség helyreállítására. *686 1—1 Pk. VI. 1959/1921. sz. Marmorstein Sámuel volt újpesti lakost a pestvidóki kir. törvényszék felhívja a házassági életközösség visszaállítására. *687 1—1 Gondnokságok. P. 1369/1920. sz. A kalocsai kir. törvényszék Trpák Pál kiskőrösi földmivest gondnokság alá he­lyezte. 4018 1—1 2. P. 39037/1920. sz. A budapesti kir. törvényszék Hazay Elemér budapesti lakost gondnokság alá helyezte. 4123 1—1 P. 2681/1919. sz. A nyíregyházai kir. törvényszék Kovács András nyíregyházai (Szegényház-tér 7.) lakost gondnokság alá helyezte. 4165 1—1 P. VI. 8262/1920. sz. A pestvidóki kir. törvényszék Müller András nagybörzsönyi lakost gondnokság alá helyezte. *680 1—1 P. 1586/1920. sz. A szolnoki kir. törvényszék Erdős Mór törökszentmiklósi lakos .gondnokság alá helyezését megszüntette. *685 1—1 Koltnaknyllvánltások. Aki az alább megnevezettek életbenlétéröl, halálának körülményeiről vagy a holtnaknyiivánitás szempont­jából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról tud, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetményt ki­bocsátó bíróságnál jelentse be. P. 671/1921. sz. Özv. Gajdos Jánosnó Molnár Mária ujfohértói lakos eltűnt. Bejelentések egy év alatt a nyíregyházi kir. törvényszékhez. 8907 3—3 Pk. XVII. 178149/1921. sz. Kégli András budapesti (VIII,, Orczy-tér 2.) kazánfűtő, aki 1885-ben Várpalotán született, K. András és Hanis Erzsébet üa, Markó Juli­anna férje, a 19. gy.-ezredböl Galicziában 1914. oki végén eltűnt. Bejelentések 1921 jun. 1-ig a bpesti közp. kir. járásbírósághoz. *655 1—1 Pk 716/1921. sz. Etil Mátyás féltoronyi földműves, aki 1887-ben született, E. Mátyás és Rechnitzer Anna fia, Uilram Erzsébet férje, a 13. honv. gy.-ezred kato­nája orosz fogságban Merfben 1915 juí. 10-én meg­halt. Bejelentések 60 nap alatt a nezsiderí kir. járás­­bírósághoz. 3952 1—1 Pk. 717/1921. sz. Werdenits Jakab lajtakátai lakos, aki 1888-ban született, \V. Vida és Krieg Mária Üa, nötien, a 76. gy.-ezredben 1914 szept. havában Ivan­­gorodnái hősi halált halt. Bejelentések 60 nap alatt a nezsidori kir. jbirósághoz. 3953 1—1 PL 677/1921. sz. Kovács Antal jágonokl földmives, aki 1888-ban született, K. Ferenc és Nagy Julianna fia, Kovács Anna férje, az 52. gy.-ezredböl 1914-ben Mon­tenegro határán eltűnt. Bojolentósek 60 nap alatt a sásdi kir. jbirósághoz. 3955 1—1 Pk. 693/1921. sz. Läufer József mágócsi napszámos, aki 1889-ben született, L. János és Teufel Katalin fia, Blatt Erzsébet férje, az 1. honv. tüzórezred 1. gyalog­sági löszeroszlopából 1914-ben a szerb harctéren el­tűnt. Bejelentések 60 nap alatt a sásdi kir. járás­bírósághoz. 3956 1—1 j Pk. XVIII. 178867/1921. szám. Koósz Károly pisk máv. géplakatos, aki 1882-ben született Budapesíon, K. József és Szuszták Róza fia, Dlk Róza fórje, a 23. h. gy.-ezredből az orosz harctéren 1914 szept. 21-ún eltűnt. Bejelentések 1921 jun. 3-ig a bpesti közp. kir. jbirósághoz. 4121 l—l Pk. 908/1921. sz. Sápf István jászberényi kisbirto­kos, aki 1887-bon született, S. István és Dezmond Toréz üa, Dudás Rozália fórje, a 68. gy.-ezredben 1916 feb. 2-án Volhiniában hősi halált halt. Bejelentések 60 nap alatt a jászberényi kir. jbirósághoz. 4175 1—1 Pk. il. 3013/1921. sz. Bodó Márton szegődi (Felső­városi fokoteföJdek 87) földmives, B. Antal és Kertész Julianna fia, Mészáros Piros fórje, a 102. népf. gy.­­ezred 2. századában 1914 rtov. 27-én Végaszó mellett elesett. Bejelentések 60 nap alatt a szegedi királyi járásbírósághoz. J 3958 1—1 Pk 11480/1920. sz. Gárgyán Mihály szegedi (Alsó­­tanya) földmives, aki 1875-ben született, ü. Imre és Szekeres Bezália fia, Jójárt Verőn férje, az 5. honvéd gy.-ozredbon 1916 december havában a, görzi ütközet­ben elesett. Bejelentések 60 nap alatt a szegedi kir. járásbírósághoz. 3959 1—1 Pk. 410/1921. sz. Bagi Ferenc nagyivání földmivos, aki 1884-ben Dobreczenben született, B. József és Nagy­­fejoő Mária fia, Szabó Margit férje, a 3. honv. gy.­­ezred 1. századából 1915 jul. 21-én az olasz harctéren eltűnt. Bejelentések 60 nap alatt a tiszafüredi kir. jbirósághoz. 3963 1—1 Pk. 6228/1920. sz. Nagy Ferenc bárdudvarnoki földmives, aki 1887-ben Lipótfán született, N. Fereno és Tökölyi Anna fia, Balog Lina fórje, a 44. gy.-ezred­böl az orosz harctéren 1914 szept. havában eltűnt. Bejelentések 60 nap alatt a kaposvári kir. jbiró­sághoz. 3981 1—1 Pk. XVII. 177910/1921. sz. Máté Gyula budapesti (VIII., Dobozi-u. 17.) cipész, aki 1881-ben Hadadon született, M. János és Kulcsár Zsuzsanna fia, Lőrincz Borbála férje, a 31. honv. gy.-ezred 4. századának őr­vezetője, az orosz harctéren 1914 szept. 1-ón eltűnt. Bejelentések 1921 máj. 27-ig a bpesti közp. kir. járás­bírósághoz. *656 1—1 Pk. XVII. 178297/1921. sz. Simon Sándor, aki 1882-ben Zselizen született, S. András és Balog Mária üa. Pusztai Ilona férjo, budapesti (Jász-u. 54.) zenószprimás, a 14. honv. gy.-ezredböl 1915 márc. 29-én az orosz harctéren eJtttut. Bejelentések 1921 jnn. 1-ig a budapesti közp. kir. jbirósághoz. *657 1—1 PL II. 3111/1921. sz. Takács István dorozsmai föld­­mives, T. Lajos és Ottlik Julianna fia, Dudás Emília férje, az 5. honv. gy.-ezredből 1914 aug. 27-én Gaii­­ezi'ában eltűnt. Bejelentések 60 nap alatt a szegedi kir. jbirósághoz. *664 1—1 Pk. 1083/1921. sz. Lengyel István csőszi földmives, aki 1885-bon született, L. József és Zsinkó Julianna fia, Fenekes Rozália férje, a 68. gy.-ezred katonája orosz fogságban eltűnt. Bejelentések 1921 máj. 15-ig a székesfehérvári kir. jbirósághoz. *668 1—1 Idézések. 85/1921. sz. Németh Antal battonyai lakos hagya­tékának tárgyalása 1921 jul. 14-én Battonyán dr. Szily Ferenc kir. közjegyzőnél. Idézve Németh Pál és Németh Antal. 4043 1—1 P. 200/1921. sz. Dr. Nóvy Zoltánnak Horváth Jenő ellen indított peróbon, tárgyalás 1921 jun. 2-in a mar­­czaii kir. jbiróságnál. Idézve Horváth Jenő. 4160 1—1 40/1921. sz. Tóth István kisbéri lakos hagyatéká­nak tárgyalása 1921 jul. 8-án dr. Konkoly Thege Sándor nagyigmándi kir. közjegyzőnél. Idézve ifj. Tóth András. 4162 1—1 52065/1921. sz. Fridrich Albertnek Maróczí Géza ellen indított perében tárgyalás 1921 máj. 9-én & budapesti közp. kir. járásbíróságnál. Idézve Maróozi Géza» 4174 1—1 219/1920. sz. Scherer János varsódí lakos hagya­tékának tárgyalása 1»21 ang. 11-én dr. Nozdroviczky Fereno gyönki kir. közjegyzőnél. Idézve Trautmann Jánosnó Wigand Zsuzsanna. 4054 1—1 P. 1958/1920. sz. Papp Mihály és tsainak özv. Papp Sándornó és tsai ellen indított perében tárgyalás 1921 ápr. 26-án a hajdúnánási kir. jbiróságnál. Idézve Papp Julianna örökösei. 4055 1—1 2659/1921. sz. Dr. Sztroiny Jenőnek Hegedűs János ellen indított perében tárgyalás 1921 máj. 28-án a miskolczi kir. jbiróságnál Időzve Hegedűs János. 4063 1—1 84/1920. sz. Korpás Lajos bujt lakos hagyatékának tárgyalása 1921 jul. 12-én dr. Kovách Elek nyíregy­házai kir. közjegyzőnél.-Idézve Fodor Antal, F. Károly és F. Borbála. 4074 1—1 Körözések. 5460/1920. sz. Szigeti Antal váezi fegyeno 'kózre­­került, körözése tárgytalan. *661 1—1 5039/1920. k. szám Neumann Bernát a m. kir. bel­ügyminiszter 22176/1920. int. száma rendeletével inter­nált biidszentmihályi. lakos az internálás elől Ismeret­ien helyre távozott. Megkeresem az összes hatóságo­kat, hogy nevezettet nyomoztatni s feltalálás esetén hivatalomhoz elvezettetni szíveskedjonek. Tiszalök, 1921. évi március hó 20-án. Dr. Málnay, főszolga­bíró. *663 1—1 Körözés. 1583/1921. szára. Borcsik László a debre­­ezeni kir. törvényszék 1920. évi november hó 3. nap­ján 1576/1919. szám alatt kelt Ítéletével 3 évi 5 hónapi fegyházbüntetésre ítélt Szabolcsmogye nyírbátori szü­letésű, debreezsni lakos, 26 éves, magyar uiiyanyolvü, református vallásu, mechanikus és földmives polgári foglalkozású, nőtlen, irni-olvasni tudó fegyene 1921. évi március hó 31. napján külmunkáról Gyada pusztá­ról megszökött. Kérem a hatóságokat, hogy a nevezettet nyomozni és feltalálás esetén vagy a váezi orsz. fegyintézetbe, vagy a lcgközelobbi ügyészséghez beszállítani s engem erról értesíteni szíveskedjenek. Borcsik László fegyene szeméiyleirása: magassága 166 cm., testalkata szikár, arca hosszas, arcszine egészséges, szemöldöke barna, orra rendes, szája sza­bályos, fogai épek. Vácz, 1921. évi április hó 1 napján. Gedeon Emil, igazgató. *690 1—1 Körözés. 1888/1921. szám. Nagy Tamás a pest­vidéki kir. törvényszék 1920. évi szeptember hó 29. napján 3919/1920. szám alatt kelt ítéletével 2 évi és 6 hónapi fegyházbüntetésre itólt Jász-Nagykun-Szoinok­­megye kisújszállási születésű és illetőségű lakos, 28 éves, magyar anyanyelvű, rof. vallásu, szíjgyártó pol­gári foglalkozású, nős, irni-olvasni tudó fegyeno a váezi kir. orsz. fegyintézetből 1921. évi április hó 1. napján megszökött Kérem a hatóságokat, hogy a nevezettet nyomozni és feltalálás esetén vagy a váezi orsz. l'ogyintózotbe, vagy a legközelebbi ügyészséghez beszállítani s engem erről értesíteni szíveskedjenek. Nagy Tamás szeméiyleirása: magassága 168 cm., testalkata középmagas, arca hosszas, arcszine barna, szemöldöke barna, orra rendes, szája rendes, fogai hiányosak, különös ismertető jele nincs. Vácz, 1921. évi április hó 2. napján. Gedeon Emil, iguzgató. *691 1—1 j Oklratmegsemmlsltések. Aki az alább megjelölt okiratok valamelyikének bir­tokosa, ha más határidő megjelölve nincs, egy év alatt az okiratot az eljárást megindító bíróságnál matassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Pk. 6846/1920. szám. A Somogyvármegyei takarék­­pénztár áltai 111/745. sz. a. 1964 K 62 f-ről kiállított betétkönyv. Kaposvári kir. járásbíróság. 3566 3—2 Pk. 440/1921. sz. A Rohonczi takarékpénztárnak M. 33/8697. sz. a. 1032 K 58 f.-ről Schodits Anna nevére kiállított botótkönyve. Kőszegi kir. ,j tár óság. 4081 3—2 OPk. I. 178096/1921. sz. A Pesti hazai első tpónztár egyesületnek 25554. sz. a. Sebestyén István névre ki­állított, 397 K 10 f.-ről szóló és 10543. sz. a. Sebestyén László névre kiállított, 1996 K 20 f.-ről szóló két betét­könyve. Bpesti közp. kir. jbiróság. 4125 1—1 Pk. I. 180211/1921. sz. A Pesti magyar kereskedelmi bank erzsébetvárosi fiókjának 1918 jun. 24-ón 68. sz. a. Brüll Lajos részére 10000 K névértékű 5%%-os VIII.. hadikölcsönről kiállított pénztári elismervónyo. Bpesti közp. kir. jbiróság. 4127 1—1 Pk. I. 176682/1920. sz. A Pesti hazai első takarék-, pénztár egyesület erzsébetvárosi flókpénztárának 532. F. 4. sz. a. Hirschl Lajosnó névre 60000 K-ról kiállított betétkönyve. Bpesti közp. kir. jbiróság. 4128 1—1 Pk. 1653/1921. sz. A máv. kaposvári pénztára által' 2847. és 5067. sz. a. 489 K 80 f-ről, illetve 538 K-ról Hirsch Bernát és fia cég részére kiállított utánvétel! igazolvány. Kaposvári kir. jbiróság. 4183 1—1 Pk. 737/1921. sz. A Szabolcsmegyei tpénztárnak 15811. XI. 330. sz. a. Mirilovics György névre 3106; K-ről kiállított betétkönyve. Nagykállói kir. járásbiró-i ság. - 4065 i-i * Pk. 4691/1920. sz. Az > Égisz« F.-t. áital kibocsátott] 107951—108000. sz. részvényekről kiállított két ideig-i lenes részvény. Sátoraljaújhelyi kir. jbiróság. 4077 1—1 ■ Vegyes hirdetmény. PL II. 175215/1921. sz. MendI Géza és Mendl Gyula; budapesti lakosok özv. Mendl Hermanné Abeles'í KarolJn' hagyatékára örökösödési bizonyítvány kiadását kértéL Igénybejelentések 45 nap alatt n budapesti központi] kir. jbirósághoz. 4124 1—1 Zárlat. P. II. 704/1921. sz. A pécsi kir. törvényszék Újhelyi] József csonkamindszenti földmives ingatlanaira a zár-; latot elrendelte. 4129 1—1 i Magán hirdetések. Nagymaros-Visegrádi Takarékpénztár r.-t. meghívója az 1921. évi április hó 17-ón d. u. 2 órakor Nagy­maroson tartandó rendes közgyűlésére. 8669 Ujpestvidéki takarékpénztár r.-t. meghívója az 1921. évi április hó 24-ón d. e. 11 órakor Újpesten tartandó rendes közgyűlésére. 8667 Árverése egy lónak április 14-én délután 1 órakor Rákóczi-ut 88. 8661 Griffaton és Társai előző hirdetményének megsemmi­sítése. 8663 Gyulavidéki Földbirlö és Parcellázó r.-t, aktív köve­teléseinek eladása. 8651 Eszter?om-Szászvári Kőszénbánya r.-t. szelvénybevál­tási hirdetménye. 8657 Magyar Uszámitolé- is Pénzváltóbank 4%%-os köz­ségi kötvényeinek sorsolási jegyzéke. 8303 Eckar;t /:1m 03 felszámolási hirdetménye. 8665 Magyar Országos Központi Takarékpénztár számjegy­­zéke az 1921. évi február hó 28-án tartott 4%%-oa zálogleveleinek kisorsolásárói. * 8526 Kocsi, k Erzsébet elleni követeléseknek három napon beiül való bejelentésére felhívás. 8673 Kenyérmezői Sertéshizlalé és Állatforgalmi r.-t. meg­hívója az 1921. évi április hó 20-án délután 4% órakor Veres Pálnó-utca 17. szám alatt tartandó rend­kívüli közgyűlésére. 8654 Magyar Kir. Államvasutak Alkalm. Fogy. és Takarék­­szőv. meghívója az 1921. évi április hó 24-én dél­után 3 órakor Főherceg Sándor-utca 8. sz. a. tartandó rendes közgyűlésére. 8670 „Optima“ Háztartási Gépek r.-t. meghívója az 1921. évi április hó 28-án d. u. 5 órakor Báthory-utoa 3. sz. alatt tartandó rendes közgyűlésére. 8675 Dobsinai Rézművek r.-t. meghívója az 1921. évi április hó 23-án d. e. 11 órakor Rudolf-íór 5. szám alatt tartandó rendos közgyűlésére. 8674 „labor“ Gyógyszer- és Vég észeti Gyár r.-t. meg­hívója az 1921. évi április hó 21-ón délután 5 órakor Deák Ferenc-utoa 7. szám alatt tartandó rendes köz­gyűlésére. 8650 Hatvani Bank r.-t. meghívója az 1921. évi április hó 20-án d. e. 10 órakor Hatvanban tartandó rendes köz­gyűlésére. 8645 Magyar Játékkártyagyár r.-t. Piatnik Nándor és Fiai meghívója az 1921. évi április hó 16-án délután 4 órakor Rottenbiller-utea 17. szám alatt tartandó rendes közgyűlésére. 8649 „Terra“ Magksresk. és Kiviteli r.-t. meghívója az 1921. évi április hó 23-án d. n. 5 órakor Baiaton-uíca 16. sz. a. tartandó rendes közgyűlésére. 8636 Ceer- és Erdőipari r.-t. meghívója az 1921. évi április hó 18-án d. n. 4 órakor Nagykorona-utca 11. sz. alatt tartandó r.ondes közgyűlésére. 8664 Telefon Hír .toníő r.-í. meghívója az 1921. évi április hó 17-ón d. e. 11 órakor Rákóczi-ut 22. sz. alatt tar­tandó rendes közgyűlésére. 8662 Budapesti Köz vetítési Vállalat r.-t. felszámolási hir­detése. 8639 3—2 Dobrebzeni Keresztény Biztosító Intézet r.-t. felhívás» a hátralékos részvénybofizetosekre. 8655 3—2 ' yAtkenaeum? LrtJiöayYfWóMíüfUMA ÍYiL Rákóczi-ut 64. azX-l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék