Budapesti Közlöny, 1923. június (57. évfolyam, 123-146. szám)

1923-06-01 / 123. szám

Budapest, 1923. 123. szám. Szombat, június 2. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20-21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 75 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 25 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 30 K. Kétszer vagy többször beiktatva 10®/o engedmény.'! it. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.................. Magánosoknak » ........................... 40* & .......... 1000 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ... 50 ‹ ‹ ‹ » további 8 oldalanként... 50 » A Hivatalos Értesitő ára ..................... 60 » BUDAPE­STI KÖZLÖNY. HIVATALOS RÉSZ. 1923. ÉVI XXI. TÖRVÉNYCIKK a Hágában 1912. évi január hó 28-án kötött „Nemzetközi ópiumegyezmény“ becikkelyezésről. »A trianoni békeszerződés 230. cikke értelmében a békeszerződés megerősítő okiratának letételéről szóló jegyzőkönyv az ópiumegyezmény meg­erősítő okiratának letétele gyanánt is tekintendő.« (Kihirdettetett a Országos Törvénytárban 1923. évi junius bó 2. napján.) Emlékezetül adom ezennel mindenkinek,akit illet,hogy Magyarország nemzetgyűlése a következő törvénycikket alkotta Le. * A Hágában 1912. évi január hó 23-án megkötött nemzetközi ópiumegyezmény ezennel a magyar állam törvényei közé iktattatik. Szövege a következő:­­ (Hivatalos magyar fordítás): Nemzetközi egyezmény az ópiumról. (Eredeti francia szöveg): Convention Internationale de i'opium. Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nőm de l’Empire Allemand ; le Président des États-Unis d’Amérique ; Sa Majesté l’Empereur de Chine; le Président de. la République Franchise; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de' Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au-dela des mers, Empe­­reur des Indes; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Sa Majesté la Reine des PayS-Bas ; Sa Majesté Impériale le Schab de Perse; le Président. de la République Portugaisé; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russes; Sa Majesté le Roi de Siam, désirant marquer un pás de plus dans la voie ouverte par la «Commission Internationale de Shanghai de 1909 ; résolus á! poursuivre la suppression progressive de Tabus de Topium, de la morphine, de la cocaine ainsi que des drogues prépa­­rées ou dérivées de ces substances dormant lieu, ou pouvant donner lieu, ä des abus analogues ; , considérant la uécessité et le profit mutuel d’une entente inter­nationale sur ce point; convaincus qu’Ils rencontrerout dans cet effort humanitaire l’adhésion unanime de tous les États intéresses Qjit résolu de conclure une Convention á cet eff et, et ont nomme pour Leurs Plénipotentiaires, ä savoir : Sa Majesté VEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence M. Félix de Müller, Son conseiller intime actuel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire á la Haye ; M. Delbrück, Son conseiller supérieur intime de Régence; M. le Dr. Grunenwald, Son conseiller actuel de légation ; M. le Dr. Kerp, Son conseiller intime de Régence, directeur ä TOffice Impérial de santé ; M. le Dr. Rössler, consul impérial a Canton. ]le Président des États-Unis d’Amérique: M. l’Évéque Charles H, Brent ; M. Hamilton Wright; M. H. J. Finger. Sa Majesté l’Empereur de Chine: Son Excellence M. Liang Ch’eng, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire ä Berlin. Le Président de la République Frangaise: M. Henri Brenier, inspecteur-conseil des services agricoles et commerciaux de l’Indo-Chine ; M. Pierre Guesde, administrateur des services civils de l’Indo- Chine. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­­lande et des territoires Britanniques au-delá des mers, Empereur des Indes: . ... . The Right-Honourable Sir Cecil dementi Smith, G. C. M. G. membre du conseil privé ; Sir William Stevenson Meyer K. C. I. E. secretaire en chef du Gouvernement de Madras ; M. William Grenfell Max Müller C. B, M. ,V. 0., Son conseiller ii’ambassade ; Sir William Job Collins M. D. 'deputy-lieutenant du Comté de E ondres._________________________________________ őfelsége Németország császára,­­Poroszország királya, a német császárság nevében; az amerikai Egyesült Államok elnöke; őfelsége China császára ; a francia köztársaság elnöke ; őfelsége Nagybritan­­nia és Izland egyesült királyság és a tengerentúli brit területek királya, India császára; őfelsége Olaszország királya; őfelsége Japán császára; őfelsége Németalföld királynője; ő császári­ felsége a perzsa Schah ; a portugál köztársaság elnöke ; őfelsége minden or­oszok császára ; őfelsége Sja® királya, attól a kívánságtól vezetve, hogy az 1909. évben Sanghaiban­­működött Nemzetközi Bizottság által kezdeményezett utón egy lépéssel tovább haladjanak; azzal az elhatározással, hogy­ az­­ópiummal, a morfiummal, a cocámnál, valamint az ezen anyagokból készült vagy előállított oly szerekkel való visszaéléseket, amelyek hasonló visszaélésekre adnak vagy adhatnak alkalmat, fokozatosan elnyomják ; megfontolva az erre a tárgyra vonatkozó nemzetközi megegye­zés szükségét és kölcsönös haszn­át; meggyőződve, hogy ezen ember­szer­etetből származó törekvésük az összes érdekelt­­Államok egyhangú hozzájárulásával találkozik ; elhatározták, hogy ezen cél elérésére Egyezményt kötnek és mint teljhatalmú képviselőiket a következő személyeket bízták meg: őfelsége Németország csász­ára, Poroszország királya, őnagyméltósága dr. Müller Félix urat, valóságos titkos taná­csosát, rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét Hágában; Delbrück urat, titkos főkor­mánytanácsosát; dr. Grunenwald urat, valóságos követségi tanácsosát dr. Kerp urat, valóságos kormánytanácsosát, a császári egészség­­ügyi hivatal igazgatóját; dr. Rössler urat, császári konzuli Dantonban.­­Az amerikai Egyesült Államok Elnöke: Brent Károly H. püspök urat; Wrigth Hamilton urat; Finger H. I. urat. Őfelsége China császára , őnagyméltósága Liang Ch’ing urat, rendkívüli követét és meg­hatalmazott miniszterét Berlinben. A francia köztársaság elnöke: Brenner Henrik urat, az indo-chinai mezőgazdasági és kereske­delmi szakosztály felügyelő-tanácsosát; Guesde Péter urat az indo-c­hinai polgári szakosztály igazgatóját őfelsége N­agybritannia és Izland egyesült királyság és a ten­gerentúli brit területek királya India császára; a nagyon tiszteletreméltó Smith’ Clementi Cecil urat, a­­titkos tanács tagját; Stevenson Mayer­­Vilmos urat, a madrasi kormányzóság fő­titkárát ; Grenfell Max-Müller Vilmos urai követségi tanácsosát; Job Collins Vilmos urai London grófság Helyettes képviselőjét Egyes szám­ára 100 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék