Budapesti Közlöny, 1924. június (58. évfolyam, 112-134. szám)

1924-06-01 / 112. szám

­ HIVATALOS RÉSZ.­ ­ 49. Pap­csik Károly csongrádi születésű és ugyanottani lakos, rom. kath. vallású, nőtlen, volt tart. tizedes, kőmüvessegéd családi nevének »Pap« névre. 50. Tábit Mihály mindszenti születésű, róm. kath. vallásu, nős, tömörkényi lakos, volt tart. tizedes, földmi­ves saját, valamint Ilonka, Eme­­rencia és Rózái nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Táborod« névre, 51. Hursán Pál békéscsabai születésű, ág. ev. vallásu, nőtlen, derékegyházai lakos, volt tart. tizedes, földmives családi nevének »Határ« névre, 52. Friedrich Jusztusz felsőnánási­­szüle­tésű, ág. ev. vallásu, nős, szentesi lakos, volt tart. főtűzmester, urmester saját, valamint Gyula­­László, Károly, Ferenc, Margit, Erzsébet és Anna Mária nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Tolnai« névre. 53. Tábit Márton tömörkényi születésű és ugyanottani lakos, rom. kath. vallásu, nős, volt tart. őrmester, földmives saját, valamint István, Márton, Sándor, Rozália és Ilona nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Takács« névre.­­ 54. Détár Ferenc szentendremajori (Nagyk­ínágócs) születésű, róm. kath. vallásu, nős, nagy­­m­ágócsi lakos, volt tart. tizedes, földmives saját,­­Valamint Ferenc és Anna nevű kiskorú gyer­mekei családi nevének »Dancsó« névre, 55. Kucsora Péter Pál kisteleki születésű és ugyanottani lakos, rom. kath. vallásu, nős, ivott tart. tizedes, földmives családi nevének »Kézdi« névre, 56. Vidács András algyői születésű és­­ugyanottani lakos, rom. kath. vallásu, nős, volt­­tart. közvitéz, földmunkás saját, valamint An­drás, Mihály és Áron nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Vadányi« névre, 57. Blaskovics István János csongrádi születésű és ugyanottani lakos, rom. kath. val­lásu, nős, volt tart. közvitéz, földmives saját, valamint Erzsébet nevű kiskorú gyermeke csa­ládi nevének »Baltás« névre.­­ 58. Kér­ti­­ János tömörkényi születésű és ugyanottani lakos, rom. kath. vallásu, nős, volt tart. őrvezető, zsellér családi nevének »Kertész« névre, 59. Gila János szegvári születésű, róm. kath. vallásu, mindszenti lakos, volt tart. közvitéz, vár­megyei utkaparó saját, valamint András és János nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Gazsi« névre, 60. Kucsora Pál kisteleki születésű, felső­­pusztaszeri lakos, rom. kath. vallásu, nőtlen, volt tart. tizedes, m. kir. csendőr családi nevé­nek „Pusztaszeri« névre, 61. Mönich József józseffalvai születésű, róm. kath. vallásu, nős, kiskundorozsmai lakos, volt tart. tiszthelyettes, kereskedő saját, vala­mint József Frigyes, László Antal és Lipót Márton nevű kiskorú gyermekei családi nevé­nek »Horvát« névre. 62. Huszka György mindszenti születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt népi. közvitéz, zsellér saját, valamint József, Anna, Terézia és Emilia nevű kiskorú gyer­mekei családi nevének »Pap« névre, 63. Buknics Antal kisteleki születésű és lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt népf. tizedes, földmives családi nevének »Benedeke« névre, 64. Stefán József nagyszénási születésű, gör. kel. vallásu, nős, nagymágócsi lakos, volt népf. törzsőrmester, földmives családi nevének »Szilágyi« névre, 65. Vichnai Imre békéssámsoni születésű, róm. kath. vallásu, özvegy, derékegyházai lakos, volt tart. szakaszvezető, földmives családi nevé­nek »Szőlősi« névre, 66. Buknicz Antal kisteleki születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. közvitéz, földmives saját, valamint Sándor nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Újvári« névre, 67. Kriván Károly kisteleki születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. köz­vitéz, földmives saját, valamint János és Matild nevű kiskorú gyermeke családi nevé­nek »Molnár« névre. 68. Matuszka János Szilveszter hantházai születésű, róm. kath. vallásu, nős, sándorfalvai lakos, volt tart. közvitéz, földmives saját, vala­mint János és Mihály nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Magyart« névre, 69. Gránicz József szentesi születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. közvitéz, szobafestő családi nevének »Székely« névre, 70. Gyovandor Mátyás csongrádi szüle­tésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu,­­nős, volt tart. tizedes, földmives saját, vala­mint Anna nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Gyula« névre, 71. Kucsora István kisteleki születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. tizedes, földmives családi nevének »Kemény« névre, 72. Holczmann György kübekházai szüle­tésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. őrmester, napszámos saját, vala­mint Péter, Erzsébet és Hona Heléna nevű kis­korú gyermekei családi nevének »Hegykői« névre. 73. Batyik István deszki születésű és ugyan­ottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. közvitéz, földmives saját, valamint Mihály nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Hegyközi« névre. 74. Mazur János szőregi születésű és ugyan­­ottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. szakaszvezető, földmives saját, valamint Mihály Ferenc, János és Rozália nevű kiskorú gyer­mekei családi nevének »Márfi« névre, 75. Otruba Ödön szegedrókusi születésű, róm. kath. vallásu, nős, ujszentiványi lakos, volt tart. szakaszvezető, máv. segédtiszt családi nevének »Szirmai« névre, 76. Schmidt Mátyás kiszombori születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. tizedes, földmives saját, valamint Viktória nevű kiskorú gyermeke családi nevé­nek »Kovács« névre. 77. Kriván Kálmán kiszombori születésű, róm. kath. vallásu, nős, szegedi lakos, volt tart. szakaszvezető, m. kir. rendőrtörzsőrmester saját, valamint Kálmán, Borbála és Gizella nevű kis­korú gyermekei családi nevének »Körmendi« névre. 78. Kothencz Sándor szegedszállási szüle­tésű, róm. kath. vallásu, nős, szegedfelsőtanyai (Gargonya) lakos, volt tart. őrvezető, föld­mives saját, valamint Sándor, József, Anna, Mária és Veronika nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Keresztúri« névre, 79. Föl­tán György szarvasi születésű, ág. ev. vallásu, nős, szegedi lakos, m. kir. honvéd­törzsőrmester saját, valamint Aranka nevű kis­korú gyermeke családi nevének »Foltányi« névre, 80. Vlasity Márton kiszombori születésű,­ róm. kath. vallásu, nős, szegedi lakos, volt tart. tizedes, hentes és mészáros saját, valamint Már­­­ria nevű kiskorú gyermeke családi nevének » Virág« névre,­­ 81. Suták Sándor szakáldi születésű, róm. kath. vallásu, nős, szegedi lakos, m. kir. honvéd számvivő almester saját, valamint Sándor és Erzsébet Anna nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Sárosi« névre. 82. Gaics (Nedelykő) Domokos mokrini születésű, gör. kel. vallásu, nős, szegedi lakos, volt tart. tizedes, cipészmester saját, valamint Nándor nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Gabor« névre, 83. Kaszt­a Ödön szegedi születésű és lakos, róm. kath. vallásu, nőtlen, volt tart. szakasz­vezető, kárpitossegéd családi nevének »Kászonyi« névre, 84. Pech­án János aradi születésű, görög kel. vallásu, nős, szegedi lakos, m. kir. honvéd tiszthelyettes családi nevének »Pécskai« névre, 85. néhai Fi­a­la Jenő volt tart. őrmester Klára Katalin nevű szegedi születésű, ugyan­ottani lakos, róm. kath. vallásu, kiskorú gyer­meke családi nevének »Kisfalui« névre, 86. Klenóczky Jenő zentai születésű, róm. kath. vallásu, nős, szegedi lakos, volt tart. szakaszvezető, nyomdász saját, valamint Mária nevű kiskori gyermeke családi nevének *Keresztúri« névre, 87. Kucsora István szegedszállási szüle­tésű, róm. kath. vallásu, nőtlen, szegedfelső­tanyai lakos, volt tart. közvitéz, földmives családi nevének »Kisteleki« névre, 88. Schleich Vilmos nagyőszi születésű, róm. kath. vallásu, nős, szegedi lakos, volt tart. tizedes, bádogosmester saját, valamint Vilmos Miklós és Jenő János nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Serédi« névre, 89. Gajdács Ferenc szegedi születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. tizedes, városi hivatalnok saját, valamint Matild nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Gajdos« névre, 90. Für István szegedi születésű és ugyan­­ottani lakos, róm. kath. vallásu, nőtlen, volt népf. tizedes, ácssegéd családi nevének »Rózsa« névre, 91. Rottenbiller János alsónánai szüle­tésű és ugyanottani lakos, ág. ev. vallásu, nős, volt népf. gyalogos, földmives saját, valamint János és Éva nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Rónai« névre, 92. Reiz­inger György bikácsi születésű és ugyanottani lakos, ág. ev. vallásu, nőtlen, volt tart. tizedes, földmives családi nevének »Reményi« névre, 93. Spiegel Ádám bikácsi születésű és ugyanottani lakos, ág. ev. vallásu, nős, volt tart. tizedes, földmives saját, valamint Ádám és Mihály nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Sipos« névre. 94. Rom­sits István kalocsai születésű, róm. kath. vallásu, nős, dombóvári lakos, volt tart. tiszthelyettes, szikvízgyártó saját, valamint Jó­zsef nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Csoknyay« névre, 95. Poszpis János nagykónyi születésű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, volt tart. őrmester, földmives saját, valamint Mihály és János nevű kiskorú gyermekei családi nevé­­nek »Pozsgai« névre, 96. Pleiz­er, István oldalmandpusztai szüle­tésű, róm. kath. vallásu, nős, ujdombóvári lakos. Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések : az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges ny­ugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Slagráf­hirdetések: 1 hatodhasábos «V» sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. KÖZLÖNY. Ideiglenes előfizetési árak az előfizetési dij utólagos­ kiegészítésének fenntartásával., Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi........................ 16000 K Egyes szám ára további 8 oldalan­ként .................................................... 2000 K A Hivatalos Értesitő ára .................2400 c Magánosoknak ff ........................40000 « Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2000 « Az »Országos Törvénytárá­ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminis­­térium által megállapított ára alapján történik, utólagos elszámolás mellett. — Az elszámo­­landó előfizetési összeg 65000 korona. SO I . Li X.Ci* Budapest, 1924. 112. szám. Vasárnap, Junius 1. BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Egyes szám ára 4000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék