Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. szeptember (58. évfolyam, 187-210. szám)

1924-09-02 / 187. szám értesítője

Budapest, 1924. 187. szám. Kedd, szeptember 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Á­rverések. Árverés. 1924/84. szám. Dr. Bernfeld Izsó ügyvéd által képviselt Stein Bernát cég javára 1621190 korona követelés­ig járulékai erejéig a pesterzsébeti kir. járásbíróság 1924. évi Pk. II. 5499/3. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől 1924. évi május hó 27. napján lefoglalt és 2100000 koronára becsült ingóságokra a pesterzsébeti Mr. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Kispesten, Batthyány­­át 31. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Pest­erzsébeten, 1924. évi augusztus hó 14. napján. Balassa Jenő, kir. bírósági végrehajtó. 10246 Árverés. 1924. Pk. XI. 215753. szám. Dr. Farkas Zoltán ügyvéd javára 1503187 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1924. évi 54760. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi junius hó 27. napján lefoglalt és 8200000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes fog­laltaiét javára is elrendeltetik, alperes telepén Buda­pesten, X., Gergely­ utca 47—49. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígér­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Buda­pesten, 1924. évi augusztus hó 8. napján. Dr. Dobrev Ede, Mr. bírósági végrehajtó. 10196 Árverés. 1924. Pk. X. 216295. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével dr. Fejér Leó ügyvéd által képviselt Hecht Berthold cég végrehajtató részére valót. 2069518 korona és 223428 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 6700000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielé­gítésre jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IV. ker., Irinyi­ utca 20. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1924. évi szeptember hó 2. napjá­nak délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefog­lalt üzleti berendezést, írógépet és permetezőket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett bevsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1924. évi augusztus hó 3. nap­ján. Sinkó Adorján, kir. bírósági végrehajtó,­­ 10198 Árverés. 1924. Pk. V. 214430. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével dr. Bisler Imre ügyvéd által képviselt Mineritia olajkereskedelmi r.-t. végrehajtató részére 3000000 korona követelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 13000000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a Melégítésre jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő műhelyében Budapesten, VIII. kerület, Örömvölgy­ utca 14. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 2. napjának dél­utáni 2 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt irodaberendezést, írógépet és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1924. évi augusztus hó 3-án. Sinkó Ador­ján, kir. bírósági végrehajtó. 10201 Árverés. 1924. Pk. I. 9703/2. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 77526/2. 1924. számú végzésével ifj. dr. Nagy István ügyvéd ál­tal képviselt Arany D. és fia r.-t. végrehajtató részére 612993 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 21300000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásm­ Budapesten, II. ker., Margit-körut 48. számú hasban földszint 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 17. napjának délelőtti jó 11 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzleti bútorokat, berendezést, italneműeket és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becs­áron alul is eladom. I­Mhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1924. évi augusztus hó 24. napján. Engler Kálmán, bírósági végrehajtó. 10202 Árverés. 102/1924. szám. Dr. Fischer Manó ügyvéd által képviselt Adamecz Elek javára 4067520 korona követelés és jár. erejéig a pesterzsébeti kir. járás­biróság 1924. évi Pk. II. 6364/3. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi junius hó 18. napján lefoglalt és 26500000 koro­nára becsült ingóságokra a pesterzsébeti kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. fj­ a alapján zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elren­deltetik, alperes lakásán Kispesten, Üllői­ út 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szep­tember hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt motor, gépek, hűtők, tej, tejeskannák és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Pesterzsébeten, 1924. évi augusztus 14. napján. Balassa Jenő, kir. bír. végrehajtó. 10204 Árverés. 1924. Pk. VII. 211331. sz. Dr. Rátkai Béla ügyvéd által képviselt Marton Béla javára ingók ki­adása vagy 35000000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1924. évi február hó 16. nap­ján lefoglalt és 36100000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglal­tatók javára is elrendeltetik, alperes műhelyében Budapesten, VIII. kerület, Tisza Kálmán­ tér 26. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 15. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gyalupad és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi augusztus hó 23. napján. Biró János, kir. bírósági végrehajtó. 10205. Árverés. 1924. Pk. XI. 214078. szám. Dr. Königsthal Leó ügyvéd által képviselt Andrényi Zsigmond javára 5543550 lak. korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi Pk. XI. 214078. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1924. évi május hó 14. napján lefoglalt és 25000000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi Mr. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elren­deltetik, alperes lakásán Budapesten, VI. ker., Próféta­­utca 6. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt könyvkötőgépek és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi augusztus hó 14. napján. Rechnitzer Ernő, kir. bírósági végrehajtó. 10207 Árverés. 1924. Pk. X. 214279. száza. Dr. Frankl Imre ügyvéd által képviselt Zsürger Zsigmond és fia javára 10000000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi május hó 19. napján le­foglalt és 140400000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-o. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyv­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VI., Bajza­­utca 25. házszám L em. 10. ajtósz. és folytatva VII. ker., Erzsébet királyné-uti ügetőversenypályán Kovács­­istálójában leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 5. napjának délutáni 2 órája tűzetik­­, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeg, villanylámpa, ló és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi augusztus hó 18-án. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. 10209 Árverés. 1924. Pk. VIII. 216217. szám. Dr. Lukács Bernát ügyvéd által képviselt Általános nyomda, könyv­­es lapkiadó r.-t. javára 15146718 lak. korona követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi julius­­hó 8. napján lefoglalt és 88000000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, V. ker., Vécsey­ utca 5. számú házban leendő meg­tartására határidőül 1924. évi szeptember hó 4­ napjának déli 12 órája tűzetik­­, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken, alul is eladatnak. ,Kelt Budapesten, 1924. évi augusztus hó 7-én. Albrecht Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 102 M* Árverés, 1924. Pk. V. 215995. szám. Dr. Kósa György ügyvéd által képviselt Pernauer Zwinnerei und Stick­garn Fabrik Otto Weiss javára 4500000 osztrák korona­követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi julius hó 2. napján lefoglalt és 55950000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi Mr. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fenti és a Pk. 212176. számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VII. ker., Klauzál­ tér 5. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi szeptember hó 12. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi augusztus hó 16. napján. Bisitz Mihály, Mr. bírósági végrehajtó. 10212 Árverés. 1924. Pk. 220. szám. Dr. Miklós Feren© ügyvéd által képviselt dr. Csongrády Dénesné és dr. Ehleiter István javára ingó kiadása és járulékai ere­jéig a pestvidéki kir. törvényszék 1823. évi P. VII. 11707. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1924. évi január hó 9. napján lefoglalt és 18000000 koronára becsült ingóságokra a szentendrei kir. járásbiróság 171/1924. számú végzésé­­­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján 6/1924. számú jegyzőkönyv­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Csobánkán leendő meg­tartására határidőül 1924. évi szeptember hó 6. napjá­nak délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt lovak, gépek és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken­­ alul is eladatnak. Kelt Szentendrén, 1924. évi augusz-­­tus hó 18. napján. Kovács Ferenc, kir. bírósági végre-­ hajtó. 10213 Árverés. 1924. Pk. Vil­. 215482. szám. Dr. Faragó­ János József ügyvéd által képviselt dr. Nádas f* javára 1000000 kor. követelés és jár. erejéig a bu­da-­ pesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti Bálra végzésével elrendelt kielégítési végren­­d­­és folytán., alperestől 1924. évi junius hó 23. napján lefoglalt 4», 5336000 koronára becsült ingóságokra a budapesti kös­­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésév az sszve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 1 «. 2?. 5- j alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot ezer-, tett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes, lakásán Budapesten, V. kar., Perczell Mór­ utca L hat ­szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. é­v. szeptember hó 3. napjának délutáni 3 órája es­e­inek befejeztével V., Nádor­ utca 23. sz. a. felperes irodái­ban tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt butoro írógép és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kér - pénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is el­adatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi augusztus hó­napján. Albrecht Árpád, Mr. kir. végrehajtó. 10234 Árverés. 291/1924. végreh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-p. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnak 1924. évi 55776/2. számú végzése következtében dr. Faragó János József ügyvéd által képviselt Reich Miklós javára 19362 aranykorona, 206309 papírkorona és 1611416 takarékkorona és járu­lékai erejéig 1924. évi augusztus 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 28000000 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: pénztár, 3 drb kerékpár, 80 rézmozsár stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a soproni kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 2744/1. számú végzése folytán fenti tőke­követelés, ennek 1923. évi március hó 26. napjától­ járó heti 2% kamatai és eddig összesen 1265400 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig Sopronban, Várkerület 103. szám alatt leendő meg­tartására 1924. évi szeptember hó 5. napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg,­ hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-és 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.­­ Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Sopron­ban 1924. évi augusztus 22. napján. Krausz István, Mr.­ bírósági végrehajtó. 10235 Árverés. 1924. Pk. VIII. 216709. szám. Dr. Taffler: Artur ügyvéd által képviselt Schenker és Társa cég javára 58000000 osztrák­­ követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán alperestől 1924. évi augusztus hó 2-én lefoglalt és 338000000 kontyára becsült ingóságokra a budapesti­ Egyes szám­ára 2400 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék