Budapesti Közlöny, 1928. október (62. évfolyam, 224-249. szám)

1928-10-02 / 224. szám

2 pályázati kérvényéhez semmiféle okmány csa­tolása nem szükséges. Budapest, 1928. évi szeptember hó 27-én. dr. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter. A miskolci ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte : Dr. Kálmán Ödön és Dr. Rázsó Gyula ügyvéde­ket Miskolc székhellyel. A miskolci ügyvédi Kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédek névjegyzékéből törölte : dr. Bálint Zoltán sárospataki ügyvédet az 1928. évi XI. t.-c. 1. §-a alapján. A miskolci ügyvédi Kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törölte : Dr. Wallner Samu ózdi és Dr. Pikó Zsigmond putnoki ügyvédjelölteket, átjegyezte : Dr. Flóhr Iván ügyvédjelöltet Dr. Fűrész Viktor mező­­csáti ügyvédtől, Dr. Gergely Sándor miskolci ügyvédhez. Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY Az 1925: Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében n mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Nándor-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 711215/1928. szám. Az igazgatóság 10.000 darab sás­gyékény lábtörlő szállítására pályázatot hirdet. Határnap október 11-én. *5697 Árverések. 1135/1928. szám. Az igali 3234. számú ingatlan 1928. október 2-án, d. e. 10 órakor a kir. járásbíróságnál. 3—3 18­95 13911/1928. szám. Ház és házhely Pesthidegkúton, a községházán, október 22-én, 9 órakor. Kikiáltási ár 6910 pengő. Pestvidéki kir. járásbiróság. F 10054 13001/1928. szám. Ház és kert fele Budapesten, Ná­­nási­ út 46. szám alatt, az I—III. ker. kir. járásbíróság­nál, november 3-án, 10 órakor. Kikiáltási ár 9764 pengő. F 10051 314759/1928. szám. 6250 pengő becsértékű bútorok, Írógép, Íróasztal és más ingóságok Budapesten, Lossy Imre­ utca 1., földszinten, okt. 2-án, 2 órakor. Báthor József, bír. végrehajtó. F 10040 330582/1927. szám. 5921 pengő becsértékü bútorok, pianino, kerékpár, borok és más ingóságok Budapesten, Lehel­ utca 31. szám alatt, október 2-án, 2 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bir. végrehajtó. F 10052 346075/1926. szám. 5848 pengő becsértékű bútorok, festék és más ingóságok Budapesten, Frangepán­ utca 82. szám alatt, okt. 16-án, fél 3 órakor. Dr. Konkoly Iván, bir. végrehajtó. F 10048 345576/1928. szám. 9100 pengő becsértékü bútorok, írógép, pénzszekrény, szerszámok s más ingóságok Budapesten, Csáky­ utca 9., földszinten, okt. 5-én, fél 2 órakor. Baráth Ferenc, bir. végrehajtó. F 10047 345245/1927. szám. 2430 pengő becsértékü bútorok, zongora, szőnyegek, írógép és más ingóságok Buda­pesten, Rákóczi­ út 8/b, III. 4. szám alatt, okt. 4-én, 6 órakor. Páll Lajos, bir. végrehajtó, F 10046 336553/1928. szám. 3444 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, pénzszekrény, tüköráruk és más ingó­ságok Budapesten, Alkotmány­ utca 5—7. szám alatt, okt. 4-én, 1 órakor. Dr. Makai László, bir. végre­hajtó. F 10055 328268/1928. szám. 3000 P becsértékű 39 láda korona­­dugó és más ingóságok Budapesten, Fálk Miksa­ u. 2. a., okt. 10-én, 2 órakor. Biró János, bir. végrehajtó. 13450 343781/1928. szám. 1500 P becsértékű bútorok, zon­gora és más ingóságok Budapesten, József-u. 16. a., okt. 4-én, 6 órakor. Dr. Ladányi Lajos, bir. végrehajtó. 13449 344840/1928. szám. 2980 P becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Röppentyű-u. 3. a., okt. 2-án, 3 órakor. Terray Béla, bir. végrehajtó. 13448 29506/1927. szám. 2480 pengő becsértékü bútorok, kocsi, ló, lószerszám, ócskavas és más ingóságok Buda­pesten, Lógodi­ utca 17., fsz. 3. szám alatt, okt. 4-én, 11 órakor. Réh Ferenc, bir. végrehajtó. F 10045 1823/1928. szám. 3050 pengő becsértékü tehenek, bor­jak, műtrágya és más ingóságok Mányban, Kurtasor 401. szám alatt, okt. 11-én, 12 órakor. Páll Ferenc, bicskei kir. végrehajtó. F 10049 36856/1928. szám. 16848 pengő becsértékü vendéglői berendezés, hordók, borok és más ingóságok Budapes­ten, Margit-körút 44. szám alatt, okt. 2-án, 10 órakor. Ádám Albert bir. végrehajtó. F 10058 384899/1926. szám. 1720 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Ilka­ utca 30. alatt, okt. 2-án, 5 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. F 10070 324722/1928. szám. 3500 pengő becsértékü bútorok, vaspénzszekrény és más ingóságok Budapesten, VIII., József­ utca 14. sz., I. em. 7. alatt, október 2-án, fél 7 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó, F 10071 339327/1928. szám. 3940 pengő becsértékű vegyes­­terményáruk, mérlegek, pénzszekrény, fából épült iroda­­helyiség, gázkályha, teherkocsi s más ingóságok Buda­pesten, Lónyai­ utca 18/b. alatt, okt. 17-én, 9 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó, F 10062 332998/1928. szám. 8592 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Szabóky­ utca 5. szám, Iszten, okt. 5-én, 3 órakor. Páll Lajos, bir. végrehajtó. F 10041 360313/1927. szám. 1948 P becsértékű bútorok, zon­gora és más ingóságok Budapesten, Nefelejts­ u. 51. fszt. okt. 4-én, fél 5 órakor. Baráth Ferenc, bir. végrehajtó. F 10086 314522/1928. szám. 6660 P becsértékü bútorok, festmé­nyek, különféle gépek és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty-u. 51/a. okt. 2-án, fél 1 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. F 10085 330357/1928. szám. 1030 P becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Jász-u. 52. a., okt. 2-án, 1 óra­kor. Dr. Konkoly Iván, bir. végrehajtó. 13441 360922/1927. szám. 11050 P becsértékű bútorok, auto­mobil és más ingóságok Budapesten, Amerikai­ u. 5. a., okt. 4-én, 4 órakor. Pongrácz Olivér, kir. végrehajtó. 13452 336924/1928. szám. 14530 P becsértékű bútorok, zon­gora, szőnyeg, pénzszekrény és más ingóságok Buda­pesten, Gr. Haller­ u. 36. I. 1. a., okt. 3-án, 4 órakor. Baráth Ferenc, kir. végrehajtó. 13451 2990/1928. szám. Fél ház Dombóváron, a kir. járás­bíróságnál, december 22-én, 9 órakor. Kikiáltási ár 6000 pengő. 13444 3756/1928. szám. Ház fele Gyúrón, a községházán, október 18-án, 10 órakor. Kikiáltási ár 561 pengő. Bics­kei kir. járásbiróság. F 10056 454/1928. szám. Ház és kert Magyaróvárott, a kir.­­ járásbíróságnál, december 27-én, 11 órakor. Kikiáltási ár 25.000 pengő. 13467 14373/1928. szám. Ház, kert és szántó Békásmegyeren, a pestvidéki kir. járásbiróságnál, október 25-én, 9 óra­kor. Kikiáltási ár 2400 pengő. F 10042 1018/1928. szám. 10720 pengő becsértékű gazdasági élő- és holt felszerelés, bútorok, ruhaneműek és más ingóságok Borsosberényben, október 11-én, 10 órakor. Pintér Ignác, rétsági kir. végrehajtó. F 10050 384310/1926. szám. 7399 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, szövet, kabát és más ingóságok Buda­pesten, Ankerköz 2. félemeleten, október 2-án, 5 órakor. Cseresnyés Zoltán, kir. végrehajtó. F 10081 9937/1928. szám. 5060 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Pilisvörösváron, 406. alatt, október 3-án, 10 órakor. Gillemot Ödön, pestvidéki kir. végrehajtó. F 10066 330330/1927. szám. 25944 pengő becsértékű bútorok, paninó, festmény, függöny és más ingóságok Budapes­ten, Rákóczi-út 59. sz., II. em. 1. alatt, okt. 3-án, fél 9 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó. F 10067 346447/1928. szám. 2500 pengő becsértékű eszterga­pad, fúrógép és más ingóságok Budapesten, Tüzér­ utca 15. szám alatt, október 2-án, 3 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. F 10069 13001/1928. szám. Ház és kert fele Budapesten, Ná­­nási­ út 46. szám alatt, az I—III. ker. kir. járásbiróság­nál, november 3-án, 10 órakor. Kikiáltási ár 9764 pengő. F 10060 621/1928. szám. 3059 pengő becsértékű asztalok, szé­kek, jégszekrény, bor, bútorok és más ingóságok Csillag­hegyen, Fő-u., október 5-én, egynegyed 3 órakor. Glavina János, pestvidéki kir. végrehajtó. F 10059 1309/1928. szám. A Biedermann M. L. és Társa Bank­­betéti Társaság f. a., követelései Budapesten, Andrássy­ ut 1. szám alatt, dr. Holitscher Szigfrid kir. közjegyzőnél, október 9-én, fél 1 órakor. ■ F 10072 340239/1928. szám. 1218 pengő becsértékű­ írógép, áruszekrény, állólámpák és más ingóságok Budapesten, Dohány­ u. 1/b. alatt, október 3-án, 2 órakor. Adorján Béla, bír. végrehajtó. F 10074 1161/1928. szám. 2690 pengő becsértékű bútorok, varrógép, vadászfegyver, cimbalom, ruhaneműek és más ingóságok Beremenden, okt. 10-én 4 órakor. Hegyi Károly, siklósi kir. végrehajtó. 13472 2205/1928. szám. 140557 pengő becsértékű jószágok, lakberendezés, írógép, rádió, juhok, sertések és más ingóságok Zsákán (Dózsa-puszta), okt. 25-én 9 órakor. Nedeczky Aladár, berettyóújfalui bir. végrehajtó 13458 337855/1928. szám. 2308 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty­ utca 73., IV. 34. szám alatt, okt. 2-án 3 órakor. Reicher Aladár, bir. végrehajtó­ 13447 344436/1928. szám. 3000 pengő becsértékű motor­­kerékpár és más ingóságok Budapesten, Komócsi­ út 33/b fszt. 4. szám alatt, okt. 2-án 5 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó, 13446 326599/1928. szám. 1300 pengő becsértékű bútorok, festmény, könyvek és más ingóságok Budapesten, Kő­faragó­ utca 7., félemelet 1. szám alatt, okt. 4-én 2 óra­kor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. 13461 26843/1927. szám. 1690 pengő becsértékü bútorok, ló, tehén, varrógép és más ingóságok Budapesten, Ágnes­ út 29., fszt., okt. 4-én egynegyed 9 órakor. Ádám Albert, bir. végrehajtó. 13456 1051/1928. szám. 201.054 pengő becsértékü jószág­állomány, gazdasági gépek, szerszámok, kocsik, autó, termények és más ingóságok Tetétlenen, okt. 24-én 9 órakor. Beczmann József, püspökladányi kir. végrehajtó. 13459 8209/1928. szám. Szántó és legelő Nagytarcsán, házas beltelek Kerepesen, a gödöllői kir. járásbiróságnál, október 25-én, 9 órakor. Kikiáltási ár 8808 pengő. F 10061 9929/1928. szám. Ház Pécsett, Munkácsy Mihály­ u. 20. szám alatt, a kir. járásbiróságnál, november 16-án, 9 órakor. Kikiáltási ár 6699 pengő. 13469 Szántó, szőlő, rét és legelő Cecén, a községházán, de­cember 15-én, 11 órakor. Kikiáltási ár 6134 pengő. Sár­bogárdi kir. járásbiróság. 13470 1248/1928. szám. 17.825 pengő becsértékü állatok, gaz­dasági instrukció, bútorok, termények és más ingóságok Sátán, okt. 17-én 2 órakor. Steinsdorfer Viktor, putnoki kir. végrehajtó. 13455 490/1928. szám. 8105 pengő becsértékü malomberen­­dezés és más ingóságok Tárkányban a vizimalomban, okt. 17-én 4 órakor. Borsitzky László, nagyigmándi bir. végrehajtó. 13460 535/1928. szám. 21619 pengő becsértékü cséplőszek­rény, lovak, prések, hordók, bútorok és más ingóságok Tökölön, okt. 5-én fél 1 órakor. Halmos Antal, ráckevei bir. végrehajtó. 13457 778/1928. szám. 4561 pengő becsértékű gépek, meleg­­ágyi keretek, kocsi és más ingóságok Tökölön, Gyökér­pusztán, okt. 15-én 10 órakor. Halmos Antal, ráckevei bir. végrehajtó. 13454 2901/1928. szám. 2490 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Ócsán, Felsőbabádon, október 6-án, 3 órakor. Ócsai járásbirósági kiküldött. F 10082 319996/1928. sz. 1162 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Tavaszmező­ u. 20. földszint 3. a., okt. 3-án, 2 órakor. Dr. Makai László, bir. végrehajtó. F 10075 350120/1927. sz. 2625 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten. Ügynök­ u. 18. alatt, okt. 3-án, háromnegyed 1 órakor. Dr. Dobrev Ede, bir. végre­hajtó. F 10076 339534/1928. sz. 2260 pengő becsértékü bútorok, ven­­déglőberendezés és más ingóságok Budapesten, Thököly­­u. 20. földszinten, okt. 4-én, 6 órakor. Baráth Ferenc, bir. végrehajtó. F 10077 338152/1928. sz. 1890 pengő becsértékü bútorok, ven­déglőberendezés és más ingóságok Budapesten, Ferenc-­ körút 3. alatt, okt. 4-én, 1 órakor. Véniss Béla, bir. vég­rehajtó F 10078 336924/1928. sz. 14530 pengő becsértékű bútorok, zon­gora, szőnyeg, pénzszekrény és más ingóságok Buda-*­pesten, Gr. Haller­ u. 36. I. 1. alatt, okt. 3-án, 4 órakor. Baráth Ferenc, bir. végrehajtó. F 10087 341588/1928. sz. 1340 pengő becsértékű üzletberendezés, szappan, jégszekrény, darálógépek, bor és más ingósá­gok Budapesten, Erzsébet királyné-út 121. földszinten, okt. 3-án, 7 órakor. Horváth János, bir. végrehajtó. F 10088 323113/1927. sz. 8348 pengő becsértékű bútorok, mu­latóberendezés és más ingóságok Budapesten, Nagy­­mező­ u. 30. alatt, okt. 2-án, 12 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. F 10089 337855/1928. sz. 2308 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty­ u. 73. IV. 34. alatt, okt. 2-án, 3 órakor. Reicher Aladár, bir. végrehajtó. F 10083 338712/1928. sz. 2170 pengő becsértékü szorítógép, gya­­lupad, fadeszka és más ingóságok Budapesten, Lőcsei­­u. 81. alatt, okt. 5-én, fél 3 órakor. Gombos Ernő, kir. végrehajtó. F 10080 40282/1928. sz. 7911 pengő becsértékü bútorok, pia­nínó, könyvek és más ingóságok Budapesten, Kiss Áron­­u. 10. alatt, okt. 4-én, 10 órakor. Szabó István, bir. vég­rehajtó. F 10079 679/1928. szám. 1.191.636.000 pengő becsértékű szeszes italok, kávéházi, éttermi, szállodai bútorok és más ingó­ságok Békéscsabán, Szent István-tér 2. szám alatt, 1928. október 5-én délelőtt 9 órakor. Békéscsabai kir. járás­birósági végrehajtó. 13510 1298/1928. szám. 45.739 pengő becsértékű szállodai, éttermi, kávéházi bútorok, billiárdasztalok, szikvizgyártó­­gép, szikvizü­vegek, hordók, lovak, kocsik és más ingó­ságok Békéscsabán, Szent István­ tér 2. szám alatt, 1928. október 5-én délelőtt 9 órakor. Békéscsabai kir. járás­birósági végrehajtó. 13515 325673/1928. szám. 2065 pengő becsértékű bútorok, accumulatorok, üzleti berendezés, gázkályhák és más ingóságok Budapesten, VI., Podmaniczky­ utca 12. alatt, október 3-án, fél 2 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. vég­rehajtó. F 10064 302844/1928. szám. 1080 pengő becsértékű bútorok, virág, kocsi és más ingóságok Budapesten, Gyarmat­ u. 54. alatt, október 6-án, 5 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. F 10063 1518/1928. szám. 13580 pengő becsértékű mozi beren­dezés, mozigép, víztartály, zongora, benzinmotor és más ingóságok Nádudvaron, október 3-án 10 órakor. Becz­mann József, püspökladányi kir. végrehajtó. F 10073 BUDAPESTI KÖZLÖNY 1928 október 2.

Next