Budapesti Közlöny, 1930. július (64. évfolyam, 147-173. szám)

1930-07-01 / 147. szám

­ Az 1925. Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében kezelt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések. 631002/1930. szám. 1600 pengő becsértékű bútorok, személyautó és más ingóságok Budapesten, Figyelő­ utca 14. szám alatt, Fiat Rt. biztatátában, július 10-én, 2 óra­­kor. Dr. Pa­pp István, bír. végrehajtó. 0 F 11593 330288/1923. szám. 5000 pengő becsértékű felőlépi­­­tmény, bódék és más ingóságok Budapesten, Perih­ály­­utca 14. szám alatt, július 3-án, 2 óraikor. Dr. Dobrev Ede, bir. végrehajtó. 0 F 11592 614077/1930. szám. 3270 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Király­ utca 90. szám alatt, július 4-én, 3 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. 0 F 11587 57016/1930. szám. 1699 pengő becsértékü üzletbe­ren­dezés, árucikkek, rádió és más ingóságok Budapesten, Alkotás­ utca 39. szám földszint 1. ajtó­szám alatt, július 4-én, 11 órakor. Engler Kálmán, kir. végrehajtó. O­F 11586 499964/1929. szám. 1200 pengő becsértékü pianinó és tojás ingóságok Budapesten, Vörösmarty­ utca 43. szám atollt, július 11-én, fél 2 órakor. Horváth János, kir. bír. végrehajtó. O­F 5653 634417/1930. szám. 1720 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Mester­ utca 9. szám alatt, július 2-án, fél 6 órakor. K. Szemző Lajos, kir. végre­hajtó. O­F 11594 6614/1929. sz. 2610 pengő becsértékü bútorok, varró­gépeik, kerékpárok, gazdasági gépek és más ingóságok Vecsésen, Telepi­ utca 30. sz. a Vali, július 3-án, 3 órakor. Eiter Géza, monor kir. végrehajtó. O­F 11645 690/1930. szám. 37.120 pengő becsértékü gazdasági gé­pek, állatok, termények és más ingóságok Tiszaszőlősön, az Oszkár majorban, július 10-én, 4 órakor. Rákóczy János, tiszafüredi b.r. végrehajtó. O 10917 020110-'' 1930 szám. 10-10 pengő becsértékű bútorok, író­gép és más ingóságok Budapesten, Barcsay­ u. 14. szám, földszinten, július 2-án, fél 11 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O F 11628 519318/1929. szám. 2250 pengő becsértékü lovak és ló­szerszám és más ingóságok Budapesten, Petneházy­ utca 68. szám alatt, július 2-án, fél 3 órakor. Hável Ede, bir. Végrehajtó O F 11595 633653/1930. szám. 2750 pengő becsértékü bútorok, fos­téskáruk, drogéria- és háztartási cikkek Budapesten, Madách-utca 21. szám alatt, július 2-án, 10 órakor. Dr. Makai László, kir. végrehajtó. O­F 11648 637232/1930. szám. 1485 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Nagymező­ utca 46. szám alatt, július 2-án, fél 2 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O F 11616 633029/1930. szám. 1410 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Parnónia­ u. 10/b. a., július 2-án, 3 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 11647 630414/1930. szám. 1380 pengő becsértékű bútorok,­­áruszekrény, szőnyeg és más ingóságok Budapestem, Piarista­ u. 5. a., július 15-én, 5 órakor. Bátkor József, bir. végrehajtó. O 10885 2710/1930. szám. 27.900 pengő becsértékü autók, autó­buszok és más ingóságok Hódmezővásárhelyen, Lázár­ u. 3. a., július 4-én,­­ 11 órakor. Székely Ferenc, kir. vég­rehajtó. O­F 11612 510238/1929. szám. 6710 pengő becsértékű bútorok. Villanymotor, hídmérleg, fűrészgép, puhafa és más ingó­ságok Budapesten, Kőbánya Alsó pályaudvar raktárában és folyt. Liget-tér 2., I. 4. a., július 2-án, 6 órakor. Kirchner Béla, bir. végrehajtó. O F 11649 623410/1930. szám. 9760 pengő becsértékü bútorok, szőnyegek és más Ingóságok Budapesten, Vilma királynő­út 39. a., július 2-án, F13 órakor. Barát­h Ferenc, bir. Végrehajtó. O F 11625 606572/1930. szám. 1880 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Klotild­ u. 22., Iszlen, július 3-án, 2 órakor. Dr. Szentm­iklósy László, bir. végrehajtó. O­F 14600 634090/1930. szám. 2368 pengő becsértékű bútorok, korcsmái berendezés, italok és más ingóságok Budapes­ten, Akácfa­ u. 3. a., július 8-án, 4 órakor. Talán Árpád, bir. végrehajtó. O F 11603 636538/1930. szám. 7360 pengő becsiértékü bútorok, írógép, varrógépek és más ingóságok Budapesten, Tűz­­olő­ u. 51. a., július 21-én, 3 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O F 11658 330288/1928. szám. 5000 pengő becsértékü felülépít­m­ény, bódék és más ingóságok Budapesten, Béke­ u. 32. s­zám alatt, július hó 3-án, 2 órakor. Dr. Dobrev Ede, bír. végrehajtó. O­F 11598 624612/1930. szám. 2200 pengő becsértékü bútorok és Inas ingóságok Budapesten, Fecske-utca 45. szám alatt, július hó 15-én, 4 órakor. Dr. Ladányi Lajos, bírósági Végrehajtó. O­F­ 11596 50228/1929. szá­m. 2369 pengő becsértékű bútorok, férfiruhák és más ingóságok Budapesten, Zárda­ utca 22. szám allattt, július hó 3-án, mál 12 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bfT. végrehajtó. O F 11599 23128/1930. szám. 5990 pengő becsértékü bútorok, gépeik teherautó és más ingóságok Soroksárpéteriben, Templom­ tér 6. szám alatt, július 3-án, 4 órakor. Ludwig Gyula, kir. végrehajtó. O­F 11657 17396/1930. szám. 6200 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Szajolon, július 7-én, 14 óra 40 perckor. Kovács Béla, szolnoki bir. végrehajtó. O F 11636 1998/1930. szám. 5565 pengő becsértékű üzletberen­dezés, áruk, tégla és más ingóságok Hajdúböszörmény­ben, Bocskay­ tér 1. szám alatt, július 16-án, 12 órakor. Bú­ti Bálint, bir. végreha­jtó. O F 11590 1825/1930. szám. 2137 pengő becs­ér­t­ékű­ bútorok, üzletberendezés, áruik és más ingóságok Cinkotán, Gyár­­u., július 21-én, 11 órakor. Borsitziky Dezső, gödöllői kir. végrehajtó. O­F 11624 52790/1929. szám. 6008 pengő becsértékü bútorok, jég­szekrény és más ingóságok Budapesten, Fény­ u. i. a. julius 4-én, 9 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végre­hajtó. O F 11627 620/1930. szám. 1855 pengő becsértékű­ bútorok, korcs­mai berendezés és bilizárd asztal Tabon, július 7-én, 4 óraikor. Ifj. Czefdler Jenő, bir. végrehajtó. O F 14643 453/1930. szám. 2220 pengő becsértékü gazdasági fel­szerelés és jószágok Botpaládon, július 24-én, 3 órakor. Publé Aulai, fehérgyarmati kir. végrehajtó. O 10903 535278/1929. szám. 3655 pengő becsértékü bútorok, férfi­ ruhák, szőnyeg, csillár és dísztárgyak Budapesten, Csáky­ u. 24. a. és folyt. Vág­ u. 22. a., 9 és fél 10 órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. 0 F 11664 14459/1930. szám. 14.459 pengő becs­értékű korcsma­­berendezés, autó és más ingóságok Újpesten, Váci­ út 7. szám atollt, július 7-én, fél 11 óraikor. Sass István, újpesti ibir. végrehajtó. 0 F 11626 674427/1930. szám. 1075 pengő becsértlaku­ bútorok, szőnyeg és más ingóságok Budapesten, Elemér­ utca 16. szám, I. emelet 45. ajtószám alatt, július 10-én, fél 2 óraikor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O­F 11662 355123/1928. szám. 3800 pengő becs­értékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty­ utca 34/b. szám alatt, július 3-án, 7 óraikor. Reicher Aladár, bir. végre­hajtó.­­ O­F 11642 771/1930. szám. 2276 pengő becs­értékű kalap és sapka­áruk és más ingóságok Karádon, július 9-én, 10 órakor. Ifj. Czotter Jenő, tahi bir. végrehajtó. O 10884 14354/1930. szám. 5265 pengő becsértékü tűzhelyek, ■kerékpárok, vasáruk és más ingóságok Rákospalotán, Bethlen­ u­tca 99. szám alatt, július 3-án, 1 órakor. Sass István, újpesti­­bir. végrehajtó. O­F 11585 635220/1930. szám. 1870 pengő fpec­sérlékü bútorok, áruállvány és más ingóságok Budapesten, Hungáriia­­körút 68. szám, földszinten, július 3-án, 9 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O­F 11588 1265/1930. szám. 4000 pengő becsértékű személyautó Miskolcon, Csengery G.­u. 1. szám alatt, július 3-án, fél 7 órakor. Sir Nándor, bir. végrehajtó. O 10887 620118/1930. szám 1040 pengő becsértékű bútorok, iróg­ép és más ingóságok Budapesten, Barcsay­ utca 14. szá­m, földszinten, július hó 2-án, fél 11 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. 0­F 11633 314943/1928. szám. 1160 pengő­­becsértékü bútorok, festmények és más ingóságok Budapesten, Pannonia­­utca 9/A. szám, IV. emelet 5. ajtószám alatt, július hó 2-án, 2 óra­kor. Horváth János, bírósági végrehajtó. O­F 11631 487690/1929. szám. 1370 pengő becsértékű bútorok, képek és más ingóságok Budapesten, Baross­ utca 88. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt, július hó 2-án, 6 órakor. Hipszky Endre, kir. végrehajtó O F 11632 333953/1927. szám. 11280 pengő becsértékű irodaberen­dezés, motorok, feszül­tségmérők, vegyes gé­pek és más ingóságok Budapesten, Baross­ utca 91. szám, földszinten, jú­li­us 3-án, fél 9 órakor. Terray Béla, b­r. végrehajtó. O F 11624 333953/1927. szám. 11280 pengő becsértékű irodaberen­­dezés, motorok, feszül­tségmérők, vegyes gépek és más ingóságok Budapesten, Baross­ utca 91. szám, földszinten, július 3-án, fél 9 óraikor. Terray Béla, brr. végrehajtó. O F 1463­7 59741/4930. szám. 5840 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Margit-körút 5/a., III. 5. alatt, jul. 2-án, 6 órakor. Makk Iván, kir. végrehajtó. O­F 11640 55689/1930. szá­m. 6395 pengő becsértékü bútorok, könyvek, festmények, szőnyegek és más ingóságok Buda­pesten, Fő-u. 73., III. 18. alatt, jut. 7-én, 10 órakor. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. O F 11651 618474/1930. szám. 1480 pengő becsértékű bútorok, kézimunka és má­s ingóságok Budapesten, Aranykéz­­utca 2. alatt, jut. 2-án, 6 órakor. Dr. Ladányi Lajos, bir. végrehajtó. O F 11629 604806/1930. szám. 3590 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Rollenbiler­ u. 8., földszin­ten, júl. 2-án, 6 órakor Horváth János, bir. végrehajtó. O­F 11614 635220/1930 szám. 1870 pengő becsértékü bútorok, áruállvány és más ingóságok Budapesten, Hungária­­k­örút 68. szám, földszinten, július hó 3-án, 9 óraikor. Joó Károly, bir. végrehajtó. 0 F 11607 636666/1930. szám. 10.500 pengő becsértékű gépek, író­gép, abroszok és más ingóságok Budapesten, Korponai­­ulca 16. szám alatt, július hó 7-én, 5 órakor. Dr. Dobrev Ede, bir. végrehajtó. 0 F 11608 57328/1930. szám. 1190 pengő becsértékű üzletberen­dezés, bor és más ingóságok Budapesten, Torbágyi­ út 37. szám alatt, július hó 3-án, 3 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bír, végrehajtó,­­ E 41597 307808/1928. szám. 1400 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Váci-u. 79. szám azoltt júliu­s hó 11-én, fél 6 órakor. Horváth János,­­birósági végrehajtó. O F 1164*1 4401/1930. szám. 1128 pengő becsértékű vendéglő- berendezés és más ingóságok Újpestem, Váci-út 7. számai alatt, július 3-án, 7 órakor. Sass István, bir. végre­hajtó. O F 11639 907/1930. szá­m. 1737 pengő becsértékü szeszes italok és más ingóságok Gödöllőn, a Ferenc J.-téri Hév. állo­máson, július 12-én, 10 órakor. Horváth Lajos, bir., végrehajtó. 0 F 11620 3194/4930. szám. 5750 pengő becsértékü bútorok, bo­rok, zongora és más ingóságok Gyöngyösön, július 9-én, 5 órakor. Spanyár Lajos, bir. végrehajtó.­ O F 11635 341793/1928. szám. 12820 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Podmaniczky­ u. 77. szám alatt, július 2-án, 3 órakor. Dr. Forgács Tiva­dar, bir. végrehajtó. O F 11643 631808/1930. szám. 2167 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Izabella-u. 66., 11. emeleten, július 2-án, fél 6 órakor. Véniss Béla, kir. végrehajtó. O­F 11654 6371232/1930. szám. 1485 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Nagymező-u. 46. szálm alatt, július 2-án, fél 2 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 11615 1296/1926. szám. 49108 pengő becsértékű bútorok, gazdasági felszerelés, állatok és más ingóságok Enyin­­gen, a bérgazdaság terület­én, július 5-én, fél 11 órakor. Kelecsényi Károly, bir. végrehajtó. O 10865 408856/1969. szám. 14520 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Reáltanoda­ utca 11. szám, III. emelet 1. alatt, július 2-án, fél 1 órakor. Dr. Konkoly Iván, bvt. végrehajtó. O­F 11656 620470/1930 szám. 1400 pengő becsértékű íróasztal, zongora és más ingóságok Budapesten, Korai-u. 20. alatt, jul. 2-án, órakor. Hipszky Endre, bir. végre­hajtó. O F 14602 535710/1930. szám. 6080 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Szabóky-u. 5. alatt, jul. 4-én, 147 órakor. Páli Lajos, bir. végre­hajtó. O F 14604 620692/1930. szám­. 10000 pengő becsértékü személy­autók és más ingóságok Budapestem, a Rádai­ u. 14. sz. alatti garázsban, júl. 4-én, 5-8 órakor. Páll Lajos, bir. végrehajtó. O­F .14663 628487/1930. szám. 6760 pengő becsértékü bútorok, szőnyegek, rádió és más ingóságok Budapestem, Arany János­ u. 23. alatt, jul. 23-án, 142 órakor. Dr. Papp István, bir. végrehajtó. O 10886 2949/1930. szám. 6165 pengő becsértékű bútorok,, boltberendezés és más ingóságok Makóm, Szt. Jámos­­i tér 2. alatt, jul. 3-án, háromnegyed 11 órakor. Dr. Pálffy József, bir. végrehajtó. O F 14589 1125/1930. szá­m. 5300 pengő becsértékü autó, jég­szekrény és más ingóságok­­Békéscsabán, az Árpád­­strandfürdőn, júl. 3-án, 5 órakor. Fischer Nándor, kir. végrehajtó. O F 14659 2298/1930. szám. 8827 pengő becsértékü bútorok, rádié, teherautó és más ingóságok Szegeden, Indóház tér 2. alatt, július 10-én fél 12 órakor. Kulin János, bir. végrehajtó. O 10890 629128/1930. számi. 6668 pengő becsértékű bútorok, divatáru üzletberendezés és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ út 57., földszint 3. alatt, júl. 2-án, 10 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O 10951 20679/1929. szám. 1097 pengő becsértékü bútorok, 2 drb. tehén, 1 tizedesmérleg és más ingóságok Viss köz­ségben, júl. 3-án, 14 órakor. Be­rky István, bir. végre­hajtó. O 11006 2153/1930. szám. 38934 pengő becsértékü bútorok, ipari mezőgazdasági gépek, gépalkatrészek és más ingó­ságok Mohácson, július 4-én, 2 órakor. Kanyó Ábel, bir. végrehajtó. O­F 11618 611422/1930. szám. 2850 pengő becsértékű bútorok, könyvek, fehérnemű és más ingóságok Budapesten. VI., Teréz-körút 6. szám, V. emeleten, július 9-én, 5 órakor. Talán Árpád, bir. végrehajtó. 0 F 11638 1130/1930. szám. 16000 pengő becsértékü 5 lepároló­­ü­st és más ingóságok Büdszentm­ihályon, július 7-én, 6 órakor. Szücsy Béla, tiszalöki bir. végrehajtó. 0 F 11630 3997/1929. szám. 13940 pengő becsértékü cséplőgép, traktor, tehenek, borjak, szin és más ingóságok Gyönkön, júl. 5-én, 9 órakor. Szabó Andor, bírósági végrehajtó. O F 11610 23524/1930. szám. 5500 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Csepelen, Király­ utca 50. alatt, július 1-én, egynegyed 3 órakor. Ludwig Gyula, pesterzsébeti kir. vég­rehajtó. O F 11653 629836/1930. szám. 2230 pengő­­becsértékű bútorok, írógép, fúrógép, villanymotor és más ingóságok Buda­pesten, VI., Csángó­ utca 3/a. alatt, július 3-án, 8 órakor. Joó Károly, kir. végrehajtó. O F 11660 457247/4929. szám. 1850 pengő becsérték­ű hegedű, pénzszekrény, írógép és más ingóságok Budapesten, Agg­teleki­ utca 46. szám, I. emelet 10. ajtószám alatt, július 2-án, fél 6 óraikor. Gombos Ernő kit. végrehajtó. 0 F 11661 638748/1930. szám. 1615 pengő becsértékű bútorok, üzletberendezés, vegyiáruk, benzin és más ingóságok Budapesten, Pozsonyi-út 4/b. szám alatt, július 17-én, d. u. 7 órakor. Báthor József kir. végrehajtó. O­F 14591 629619/1930. szám. 4569 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Andrássy-ut 79. szám, III. emeleten, július 2-án, 1 órakor. Makai László,­­bir. végre­hajtó. O 10892 1843/1930. vht. szám. 1183 pengő becsértékű bútorok, olajfestmény, vátonycanlár és egyebeik Mátyásföldön, Géza­ utca 70. szám alatt, 1930. július 21-én, délelőtt 9 órakor. Bor­sitzk­y Dezső, gödöllői kir. végrehajtó. P­­­OF 141531 BUDAPESTI KÖZLÖNY 1930 jufixts I.

Next