Budapesti Közlöny, 1930. augusztus (64. évfolyam, 174-198. szám)

1930-08-01 / 174. szám

Ugyanakkor felnőttek számára 3 hónapos délutáni és esti tanfolyamok nyílnak. E tan­folyamok a következők : 1. Fehérneműek szabásrajza, szabása, var­rása. 2. Felsőruhák szabásrajza, szabása, varrása. 3. Felsőruhák szabásrajza. 4. Női kalapkészítés. 5. Művirág- és lámpaernyőkészítés. 6. Kézihimzés (monogramm, színes és mű­­himzés). 7. Géphimzés. 8. Csipkekészítés. 9. Montírozás és díszmunkák készítése. 10. Fűzőkészítés. 11. Szabadkézi és díszítő rajz, tervezés. Egy-egy tanfolyam díja három hóra 35 P. * Ezenkívül német, francia, angol és olasz tanfolyamok is lesznek. A nyelvi tanfolyamok dija félévenként 20 pengő. Részletes felvilágo­sítást készséggel ad az igazgatóság. Budapest, 1930. évi július hó 24-én. Zulawszky Elemérné s. k. 15—15 igazgató. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925. Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapion jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei.­ ­29710/1930. szám. Az igazgatóság szürke sima rongy kéreglemez szállítására pályázatot hirdet. Határnap augusztus 12. *6600 Ingó árverések. 53945/1930. szám. 1210 pengő becsértekű­ bútorok, csillár, festmények, szőnyegek és más ingóságok Buda­pesten, Alkotás­ utca 31­, fszt. 6. sz. alatt, augusztus 8-án 8 órakor. Engter Kálm­án, bír. végrehajtó. O F 13736 613787/1930. szám. 3000 pengő becsérlékű­ gépek és más ingóságok Budapesten, Bezerédy-utca 0. szám alatt, augusztus 5-én, 9 órakor. Gombos Ernő, bír. végrehajtó. O F 13704 53497/1929. szám. 6140 pengő becsértékü bútorok, írógép, zongora, szőnyegek és más ingóságok Budapes­ten, Bimbó­ utca 5. szám, VI. emelet 1. ajtószám alatt, augusztus hó 4-én, fél 12 órakor. Raksisányi Zoltán, bír. végrehajtó. O­F 13742 603292/1930. szám. 25.211 pengő becsértékű­ bútorok, gépek, írógép Budapesten, Gömb­ utca 44. szám alatt, augusztus hó 6-án, 2 órakor. Dr. Zomgor Endre, bír. végrehajtó. O­F 13718 616894/193. szám. 2602 pengő becsértékű festékü­zleti lerendezés, festékáruk, szappanok, enyv, ecsetek, festő­­mintáik, írógép, irodai berendezés és más ingóságok Budapesten, Lehel­ u. 45/a. szám alatt, augusztus hó 7-én, 2 órakor. Talán Árpád helyett: Dr. Konkoly Iván, kir. bír. végrehajtó. O­F 13729 1104/1930. szám. 5790 pengő becsértékű kályhák, kerékpárok és más ingóságok Szolnokon, Baross­ u. 30. a., augusztus 11-én, fél 12 órakor. Ernásmér, bír. vég­rehajtó. O 13081 1747/1930. szám. 3550 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Szolnokon, Baross­ u. 7., I. emeleten, augusztus 9-én 14 órakor. Emnásmér, bír. végrehajtó. O­F 13733 121/1930. szám. 12.930 pengő becsértékü lábasjószá­gok, gazd. eszközök, sertések, juhok, bútorok, zongora Paposon, augusztus 26-án, 4 órakor. Péncz Samu, máté­szalkai kir. végrehajtó. O 130150 239/1930. szám. 7380 pengő becsértékü tehenek, lo­vak és más ingóságok Tökölön, augusztus 8-án, fél 14 órakor. Halmos Antal, ráckevei kir. hír. végrehajtó. 0 E 13750 751/1930. szám. 7858 pengő becsértékü cséplőkészlet, bútorok, géprészek, cimbalom és rádió Jászfényszarun, augusztus 7-én, 4 órakor. Petróczy József, jászberényi kir. végrehajtó. O­F, 13727 831/1930. szám. 690 + 126 + 380 pengő becsértékü bútorok, bolti berendezés, áruk és más ingóságok Miezerberényt nem, augusztus 4-é­n, 11 órakor. Bárány László, békési bír. végrehajtó. O F 13701 612394/1930. szám. 2280 pengő becsértékű bútorok és más­ ingóságok Budapesten, Üllői­ út 18. szám alatt, augusztus hó 5-én, 3 órakor. Bátkor József, bir. végre­hajtó. O F 13721 50315/1930. szám. 646 pengő becsértékű korcsmai be­rendezés és más ingóságok Budapesten, Virámyos­ út 2. szám alatt, augusztus hó 11-én, 9 óraikor. Engler Kál­mán, kir. végrehajtó. O­F 13748 59386/1930. szám. 1240 pengő­­becsértékü üzleti bútor, mérleg, jégszekrény Budapesten, Hadapród­ u. 1. szám alatt, augusztus hó 2-án, 10 órakor. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. O F 13746 55067/1930. szám. 1020 pengő becsértékű bútorok, lakásberendezés és más ingóságok Budapesten, Léd­er­­út 32/b. szám, földszinten, augusztus hó 4-én, fél 6 órakor. Makk Iván, bir. végrehajtó. O F 13743 645018/1930. szám. 1572 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Kaas Ivor­ utca 9. szám, IV. emelet 6. ajtószám alatt, augusztus hó 14-én, 3 óra­kor. Terray Béla, kir. végrehajtó. O F 13698 634676/1930. szám. 2020 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Podmaniczky­­utca 91 szám, V. emelet 18. ajtószám alatt, augusztus hó 1-én, 3 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O­F 13747 339170/1928. szám. 3310 pengő becsértékű hálóingek, combinók, kötött mellények, varrógép, íróasztal, pénz­­szekrény és más ingóságok Budapesten, Népszintház­ u. 22. szám, földszinten, augusztus hó 1-én, egynegyed 8 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 13745 47443/1930. szám. 2370 pengő becsértékű bútorok, zongora, csillár és más ingóságok Budapesten, Sasadi­ út 62. szám alatt, augusztus hó 19-én, 3 órakor. Dr. Dobro­­vits Aladár, bir. végrehajtó. O F 13730 1449/1930. szám. 2357 pengő becsértékü deszkák, lécáruk, kútgyűrük, kerépár és mérleg Alsógödön, aug. 11-én, éi 11 óraikor. Muth János, váci bir. végrehajtó. O F 13706 1533/1930. szám. 2941 pengő becsértékü faraktári áruk Hajdúszoboszlón, augusztus 8-án, 9 órakor. Páll Ferenc, bir. végrehajtó. O F 13719 3327/1930. szám. 27.900 pengő becsértékü autók, autóbuszok és más ingóságok Hódmezővásárhelyen, Lázár­ u. 3. a., augusztus 8-án, 2 órakor. Székely Ferenc, bir. végrehajtó. O F 13712 609245/1930. szám. 2820 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Gyáti­ út 10. sz., földszint 4. ajtószám alatt augusztus 8-án, fél 10 óra­kor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 13702 más ingóságok Újpesten, Széchenyi-tér 2. szám atollt­­augusztus hó 4-én, 2 órakor. Schmelz Miklós, bír. végre­hajtó. O F 13738 1173/1930 szám. 22535 pengő becsértékű új bútorok és más ingóságok Orosházán, Táncsics Mihály­ utca 27. szám alatt, augusztus hó 9-én, 5 órakor. Rév Géza, bir. végrehajtó. O F 13720 646900/1930. szám. 1620 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Rákóczi­ út 6. szám, II. emeleten, augusztus 2-án, 4 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bir. végrehajtó. O­F 13713 2964/1930. szám. 18070 pengő becsértékü bútorok és 1722. sz. 13080 pengő becsértékü gazdasági élő és bolt felszerelések, Színben, augusztus hó 8-án, 4 órakor. Latzkó Tóth István, edelényi kir. végrehajtó. O 13038 2338/1930. szám. 18590 pengő becsértékű bútorok, gazdasági épületek, jószágok és más ingóságok Hód­mezővásárhelyen, Tanya 2017. szám alatt, augusztus hó 2-án, fél 3 órakor. Székely Ferenc, bir. végrehajtó. O F 13741 645/1930. szám. 7450 pengő becsértékű szarvasmar­hák, sertések és csikók, Császártöltés határában. Csata pusztán, augusztus 23-án, 9 óraikor. Kőszegi Karoly, kiskőrösi bir. végrehajtó. O F 13728 621077/1930. szám. 4570 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Üllői­ út 42. szám alatt, augusztus 4-én 1 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. 0­F 13711 645618/1930. szám. 2692 pengő­­becsértékü liszt, bab, mák, szappan, kávé és más ingóságok Budapesten, VII., Klauzál-­tér 16., fszf., augusztus 18-án háromnegyed 6 órakor. Dr. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O­F 13739 632095/1930. szám. 9580 pengő becsértékű bútorok, sublót, szalongarnitura és más ingóságok Budapesten, Nádor­ utca 38., félemeleten 3. sz alatt, augusztus 19. napján fél 2 órakor. Dr. Szentmik­lósy László, bir. vég­rehajtó. O­F 13740 651070/1930. szám. 1960 pengő becsértékű bútorok, íróasztal, szekrény, félkész asztalos áruk és más ingó­ságok Budapesten, Viola­ utca 17. szám alatt, augusztus 9-én 9 órakor. Dr. Papp István, bir. végrehajtó.­­ ‘ ~ O­F. 13749 643234/1930. szám. 3458 pengő becsértékű könyvek, bútorok, borkimérő asztal sörapparáttal, korcsma­berendezés, italok, bor, boroshordók, festmény és más ingóságok Budapesten, Váci­ út 38. szám alatt augusztus 1-én 1 órakor. Hável Ede, bir. végrehajtó. O­F 13744 59386/1930. szám. 1240 pengő becsértékü üzleti búto­rok, mérleg és jégszekrény Budapesten, Hadapród­ utca 1. szám alatt, augusztus 2-án, 10 órakor. Engler Kál­mán, bir. végrehajtó. O­F 13737 38968/1928. szám. 1100 pengő becsértékü bútorok, kép, kocsi, ló és más ingóságok Budapesten, Budakeszi­üt 51. szám alatt, augusztus 4-én 8 órakor. Dr. Dobro­­vits Aladár, bir. végrehajtó. O­F 13723 481308/1929. szám. 12180 pengő becsértékű bútorok, számológép és más ingóságok Budapesten, Bálvány­­utca 8. szám alatt, augusztus 14-én fél 2 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. végrehajtó. O­F 13016 3693/1930. szám. 2070 pengő becsértékű gazdasági felszerelés, mérleg, cséplőszekrény és gőzgép felerésze és más ingóságok Tápiószeléhez tartozó Ebeczki földe­ken levő tanyán, augusztus 6-án fél 12 órakor és Tápiógyörgyén, augusztus 6-án, 2 órakor. Dobsa János, nagykátati kir. végrehajtó. O 13034 648043/1930. szám. 2415 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Szinnyei Merse­­utca 23., III. emelet 3. sz. alatt, augusztus 5-én 5 óra­kor. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13708 1838/1930. szám. 5175 pengő becsértékű 5500 darab falfestőmim­ta, 6 állvány, asztal, miintaelőmutató, 2 szekrény, 3000 karton, gép és más ingóságok Baján, Hunyadi János­ utca 5. szám alatt augusztus 6-án 14 órakor. Szegő József, bir. végrehajtó. 0 F 13717 2478/1930. szám. 58500 pengő becsérté­kű bútorok, gépek, szalagfűrészek, autó és más ingóságok Újpestem, Tavasz­ utca 37. és­ folytatva V­irág­ utca 80. szám állattt, augusztus 2-án, fél 5 órakor. Lamoss Rezső, bér. végre­hajtó. O­F 13697 635605/19­30. szám. 1520 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Országbíró­ utca 24. szám alatt, augusztus 4-én, fél 2 órakor. Szászy Kovách Ernő, bír. végrehajtó. , O­F 13699 322254/1928. szám. 2680 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Frangepám­ u. 34. szám alatt, augusztus 4-én, 3 óraikor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. O­F. 13700 2860/1930. szám. 6206 pengő becsértékü kitermelt tűzi és haszonfa és más ingóságok Arló-Remete dűlő erdő­részben, augusztus 5-én, 1 órakor. Steimdorfer Viktor, putnoki bír. végrehajtó. O­F. 13702 2768/1930 .szám. 43.456 pengő becsértékü bútorok, 2 autóbusz, kerékpár, rádió, könyviek képek és más ingó­ságok Nyáregyházán (Luther-ház), aug. 14-én­, 10 femkor. Labay Antal, bir. végrehajtó. 0 130412 301/1930. szám. 4000 pengő becsértékü lakásberende­zés Len­gyelh­ótim, aug. 4-én, 2 órakor. Komfevecz Pál, bir. végrehajtó. 0 F 13703 1596/1930. szám. 2660 pengő becsértékü esztergapad, lovak, lószerszámok, szekerek és más ingóságok Kar­cagom, k­ül­területen, a Kisrémikent melletti gőzmalom telepen aug. 7-én, 12 óraikor. Bodnár Béla, bir. végre­hajtó. O F. 13734 2492/1930. szám­. 2350 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, mérleg. National kassza és más ingó­ságok Újpesten, István­ út 19. a., augusztus 4-én, 5 órakor. Lamoss Rezső, bir. végrehajtó. O­F 13735 6319­24/11930. szám. 2368 pengő becsértékü bútorok, porszivógép, könyvek, dísztárgyak és más ingóságok Budapesten, Wesselényi­ u. 8. sz. alatt, augusztus 9-én, 9 óraikor. Talán Árpád, bir. végrehajtó. O­F 13731 16069/4930. szám 5190 pengő becsértékű üzleti beren­dezés, kalapok és más ingóságok Újpesten, Árpád­ út 30. a., augusztus 6-án, 12 órakor. Sass István, bir. végre­hajtó. O F 43709 44/4930 szám. 4205 pengő becsértékü lakásberende­zés, gazd. felszerelés, kerékpár, teherautó és más ingó­ságok Tatán, augusztus 4-én, 1412 órakor. Denkler Bol­dizsár, bir. végrehajtó. O F 13707 14­12/1930. szám. 8735 pengő becsértékü üzleti beren­dezés, ebédlőskredenc, porszivógép, cipő, kalap, kabát, gyermek ruhaáruk és más ingóságok Tatán, augusztus 6-án, 10 órakor Denkler Boldizsár, kir. végrehajtó. O 12597 Ingatlan árverések. 6814/1930. szám. Ház Budapesten, Bisz-tér 11. sz. és Bástya-sétány 7. alatt, 145.080 .pengő kikiáltási árban, augusztus hó 19-én, 9 órakor, az I—III. ker. kir. járás­bíróságnál. N 13013/71 4468/1930. szám. Ingatlanok Szentesen,­­különböző ki­kiáltási árakban, aug. 6-án fél 10 órakor a kir. járás­bíróságnál. N 13145 5755/1930. szám. Ingat­llanok M szállokon 8592 pengő kikiáltási árban szeptember 13-án, 9 órakor a község­házán. Pápai kír. járásbíróság. N 13038 5877/1930. szám. Ingatlam Tatárszentgyörgyön 1125 pengő kikiáltási árban augusztus 18-án, 10 órakor­ a községházán. Ócsai kir. járásbíróság. N 13049 6864/4930. szám. Ház Budapesten, Márvány­ utca 14. szám alatt, 36.043 pengő kikiáltási árban augusztus hó 23-án 9 órakor az I—III. ker. kir. járásbíróságnál. N­F 13710 Budapesti Közlöny 1930 augusztus 1.

Next