Budapesti Közlöny, 1930. szeptember (64. évfolyam, 199-222. szám)

1930-09-02 / 199. szám

2 Az előadás délelőtti és délutáni. Hivatali állás, vagy egyéb elfoglaltság nem vállalható. Budapest, 1930. évi augusztus hó 30.-án. Az Orsz. M. Kir. Színművészeti Akadémia 3—2 Igazgatósága. 3—1527/1930. szám. Hirdetmény. Budapest, 18. sz. postahivatal 1930. évi szep­tember hó 1-től kezdve I., Csörsz­ utca 23. szám alatt újból megkezdi működését. Budapest, 1930. évi augusztus hó 30-án. M. kir. postaigazgatóság. A miskolci ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy : A. az ügyvédek névjegyzékében : dr. Csillag Károly bódvaszilasi ügyvéd szék­helyének a kamara területén belül Edelénybe történt áthelyezését feltüntette ; B. az ügyvédjelöltek névjegyzékébe : dr. Novák Józsefet dr. Fisch Ignác sáros­pataki, dr. Orosz Györgyöt dr. Keresztessy Sán­dor mezőkövesdi, dr. Schul Ödönt dr. Póka István miskolci és dr. Szende Lajost dr. Vas Miklós miskolci ügyvédhez joggyakorlatra be­jegyezte . C. az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törölte : dr. Radda Gyulát dr. Horváth Zoltán miskolci ügyvédtől (ügyvédi vizsgát tett), dr. Schvvarcz Lajost dr. Schweiger Mór sátoraljaújhelyi, dr. Nagy Lászlót és dr. Kovaliczky Eleket dr. Radó Bálint szikszói ügyvédtől (a kamara területéről távoztak), dr. Szende Lajost dr. Láng Lajos miskolci ügyvédtől (joggyakorlatát abban­­hagyta). Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY­­ Budapesti Közlöny Hivatalos kötött hirdetmények kinta, A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­hivatalban. I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 78165/1930. sz. Az igazgatóság 2050 k­r kettős vitorla­vászon és 2000 fm. vörös jelzőzászló szövet szállítására pályázatot hirdet. Határnap -szeptember 18. *7305 78130/1930. szám. Az igazgatóság 17605 drb ecset és 1165 drb. acél és sárgaréz kefe szálllítására pályázatot hirdet. Határnap szeptember 11. *7301 78759/1930. szám. Az igazgatóság villanykábel meg­védésére 4300 fm. 10 cm. átméretű betoncső vagy ha­sonló védőcső szállítására pályázatot hirdet. Határnap szeptember 16.­­ *7306 78758/1030. szám. Az igazgatóság 114.000 drb. normál­­méretű égetett tégla szállítására pályázatot hirdet. Határnap szeptember 26. *7307 77309/1930. szám. Az igazgatóság 142.000 drb. csavar­biztosító lemez vagy más biztosító gyűrűk szállítására pályázatot hirdet. Határnap szeptember hó 17. *7308 Ingó árverések. 657718/1930. szám. 3150 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Kaas Ivor­ u. 9. szám, I. emeletem, szeptember 5-én, 2 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O F 15498 649778/1930. szám. 1300 pengő becsértékü lámpásos rádiók és más ingóságok Budapesten, Do­hány­ u. 63/a. alatt, szeptember 3-án, 2 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. O F 15524 467848/1929. szám. 2300 pengő becsértékü bútorok és m­ás ingóságok Budapesten, Lónyai­ u. 24. és Alkotmány­­utca 16. szám­ alatt, szeptember 3-án, 5 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. O­F 15532 643878/1930. szám. 18.000 pengő becsértékű bútorok, mozgóképszínház berendezés és más ingóságok Buda­pesten, Teréz-körút 41. szám alatt, szeptember 3-án, 1 órakor. Hipszky Endre, bir. végrehajtó. O F 15537 614856/1930. szám. 1140 pengő becsértékű bútorok, csillár, festmény, lámpaernyő és más ingóságok Buda­pesten, Karpfenstein­­ u. 21. sz. alatt, szept. 3-án, fél 6 órakor. Biró János, bir. végrehajtó. O F 15557 50317/1930. szám. 3580 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, pénzszekrény, gramofon, könyvek és más ingóságok Budapesten, Krisztina­ körút 137., fszt. 1. sz. alatt, szept. 5-én, fél 11 órakor. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. O­F 15566 655508/1930. szám. 1200 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Szigetvári­ u. 22. alatt, szep­­te­tber 3-án, fél 5 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó, 461747/1929. szám. 2950 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Vay Ádám­ u. 8., III. 10. a., szeptember 3-án, fél 7 órakor. Reicher Aladár, bir. vég­rehajtó. O F 15523 648632/1930. szám. 3260 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapestem, Podmaniczky­ u. 63. alatt, szeptember 5-én, 8 órakor. Dr. Papp István, bir. vég­rehajtó. O F 15533 650930/1930. szám. 1150 + 5000 pengő becsértékü bútorok, 2 darab esztergapad és más ingóságok Buda­pesten, Telep-u. 45. a. és Tüzér-u. 15—17. a., szeptem­ber 3-án, 5 órakor. Gombos Ernő helyett, Kirchner Béla, kir. végrehajtó. 0 F 15536 626900/1930. szám. 8560 pengő becsértékű bútorok, edények, ezüsttárgyak, könyvek és más ingóságok Buda­pesten, Hollán­ u. 17. a., szeptember 3-án, fél 2 órakor. Biró János, bir. végrehajtó. O­F 15495 636741/1930. szám. 3240 pengő becsértékű bútorok, zongora és más­­ingóságok Budapesten, VII., István-ut 67. szám, II. em. 22. alatt, szept. 3-án, fél 4 órakor. Baráth Ferenc, bir. végrehajtó. O F 15549 529696/1930. szám. 5790 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, VI., Vörösmarty­ utca 34/b. szám, földszint 2. alatt, szeptember 3-án, 2 órakor. Reicher Aladár, bir. végrehajtó. O F 15528 3671/1930. szám. 6700 pengő becsértékü lovak, kocsi, tengeri és más ingóságok Hódmezővásárhelyen, Tanya­utca 62. alatt, szept. 5-én, fél 4 órakor. Székely Ferenc, kir. végrehajtó. O­F 15527 648179/1930. szám. 26.930 pengő becsértékű bútorok, pianínó, szőnyegek, festmények, írógép, zongora és más ingóságok Budapesten, Reviczky-u. 4/c., I. em. és folyt. Baross-u. 87., IV. 1. a., szeptember 3-án, fél 6 órakor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. O­F 15550 47-1-17/1929. szám. 1630 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten Kapás-u. 30., fszt. 1. a., szeptember 3-án, 10 órakor. Fugler Kálmán, bir. végrehajtó. O F 15554 643269/1930. szám. 99.970 pengő becsértékű bútorok, írógép, kötöttáru, gépek, pénzszekrény és más ingóságok Budapesten Sas­ u. 15., fszten és folyt. Jász-u. 67. fszten, szeptember 3-án, 3 órakor. Horváth János, bir. végre­hajtó. O F 15553 645765/1930. szám. 6330 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten. Székely Bertala­n-u. 22. a., szeptember 2-án, fél 5 órakor. Reicher Aladár kir. végrehajtó. O F 15544 651493/1930. szám. 2990 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten. Hársfa­ u. 29., II. 25. a., szeptember 3-án, fél 2 órakor. Hipszky Endre, kir. végrehajtó. 0­F 15545 652775/1930. szám. 2070 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, kirakat, kerékpárok és más ingóságok Budapesten, István­ út 38. szám alatt, szeptember 2-án, 4 órakor. Dr. Ladányi Lajos, bir. vhajtó. O F 15491 630225/1930. szám. 38.559 pengő becsértékű autó­­mű­helyberendezés, autóalkatrészek szerszámok, autó­­nyersalkatrész és más ingóságok Budapesten, Thaly Kálmán­ u. 41. a., szeptember 3-án, 6 órakor. Talán Ár­pád, bir. végrehajtó. O F 15505 1082/1930. szám. 7260 pengő becsértékű­­bútorok, női bundák és más ingóságok Körmenden, szeptember 4-én, 2 órakor. Chászár Viktor, kir. végrehajtó. 62649/1930. szám. 1700 pengő becsértékü bútoro­k, lakásberendezés, szőnyeg és­­más ingóságok Budapesten, Naphegy­ u. 21. szám, I. emelet 7. szám alatt,­­sz­aptem­ber 3-án, fél 9 órakor. Makk Iván, bir. végrehajtó. OF 15558 4639/1930. szám. 7200 pengő becsértékű 2 autó, pénz­­szekr­ény­­é­s más ingóságok Szegeden, Madách-u. 16. alat­t, szeptember 3-án, fél 1 órakor. Balogh Lajos, bir. végre­hajtó. O 14907 2400 pengő becsértékü bútorok Újpesten, Király­ u. 7. a., szeptember 4-én, 9 órakor. Dr. Héderváry Lehel, kir. közjegyző. O 14905 2284/1930. szám. 5980­­pengő­­becsértékü vető­gép, kocsi és más ingóságok Ujhar­tyánban, szeptember 9-én, félt 9 órakor. Józsa Ferenc, ócsai bir. végrehajtó. O­F 15518 1036/1930. szám. 4590 pengő bec­sértékü Megfölöző-, vasköpü­lőg­ép és más ingóságok Pusztaszemesen, 1930. évi szeptember hó 4-én, délután 3 órakor. Ifj. Czotler Jenő, tahi bir., végrehajtó. O 15001 650­82/1930. szám. 2540 pengő becsértékű bútorok, varrógép, írógép, fehérneműanyag, áruszekrény és más ingóságok Budapesten, Apponyi-tér 4. szám, félemelet 1. alatt, szeptember 3-án, 3 órakor. Kirchner Béla, kir. vég­rehajtó. O­F 15534 13988/1930. szám. 1330 pengő becsértékü bútorok, borjú, sertés, malac, liba és más ingóságok Jászkara­­jenőn, Jenő puszta-u. 167. alatt, szeptember 4-én, fél 11 órakor. Wünsztner Szilárd, ceglédi kir. végrehajtó, 637336/1930. szám. 2278 pengő becsértékű bútorok, pianino és más ingóságok Budapesten, Főherceg Sán­­dor-u. 6. sz. pince, szept. 3-án,­­6 órakor. Pongrácz Iű­vér, bir. végrehajtó. O­F 15531 643269/1930. szám. 37.740­­+­ 5560 + 11.890 + 43.080 ’-1, 1700 pengő becsértékű bútorok, kötöttáru, pénzszek­rény, Írógép, gépek és más ingóságok Budapesten, Sas­utca 15., fszt. udvar és Jász­ u. 67., fszt., szept. 3-án, 3 órakor. Horváth János, bir. végrehajtó. O­F 15515 4380/1930. szám. A Kertész-féle zárgyár Rt. csőd­tömegéhez tartozó 290.009 pengő értékű követelés Sze­geden, Széchenyi-tér 4. sz. alatt, sze­pt. 12-én, fél 12 órakor. Kulin János, bír. végrehajtó. O 14924 636865/1830. szám. 4320 pengő becsértékű szobrok, autógén hegesztő és más ingóságok Budapes­ten, Hungária­ körú­t 201. és Kerepesi­ út 32. szám alatt, szeptember 4-én, fél 7 órakor. Lengyel Aurél, kir. végre­hajtó. O­F 15500 636865/1930. szám. 4320 pengő becsértékű szobrok, autógén hegesztő és más ingóságok Budapes­ten, Hungária­ körút 201. és Kerepesi­ út 32. szám alatt, szeptember 4-én, fél 7 órakor. Lengyel Aurél, kir. végre­hajtó, I­Q E 15499 1954/1930. szám. 8870 pengő becsértékű gazdasági gépek, állatok, gabonaneműek és más ingóságok Deb­recenben, a Bellegelő 143. sz. tanyán, szept. 4-én, 3 órakor. Rákóczy László, kir. végrehajtó. O­F 15520 660789/1930. szám. 4140 -pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Hungária­ körút 163. szám alatt, szeptember 12-én, fél 7 órakor. Dr. Konkoly­­Iván, helyett : Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 15546 650088/1930. szám. 1610 pengő becsértékü bútorok, ebédlőszekrény, tálaló, vitrin és más ingóságok Buda­pesten, Kigyó­ u. 2., III. em., szeptember 3-án, 5 órakor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. O 14959 509747/1929. szám. 11.295 pengő becsértékü bútorok, gépek, esztergapadok és más ingóságok Budapesten, Liget­ u. 22., Iszten, szept. 3-án, 6 órakor. Schrank Jó­zsef, bir. végrehajtó. O­F 15504 261/1930. szám. 5800 pengő becsértékű traktor, ben­zinmotor, gőzgép, cséplőszekrények, mérlegek, eke és más ingóságok Balaton­bogláron, szeptember 13-án, 2 órakor. Komlenecz Pál, lengyeltóti bir. végrehajtó. 16526/1930. szám. 1036 pengő becsértékű bútorok, üzleti felszerelés, ló és más ingóságok Csillaghegyen, Attila­ utca 109. szám alatt, szept. 5-én, 4 órakor. Glavina János, pestvidéki bir. végrehajtó. O F 15503 640412/1930. szám. 2030 pengő becsértékű bútorok, zongora, szőnyegek, könyvek és más ingóságok Buda­pesten, Baross­ utca 98., I. em. 3. sz. alatt, szept. 3-án, 6 órakor. Dr. Makai László, bir. végrehajtó. O F 15555 639599/1930. szám. 4350 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ út 56., I. emeleten, szept. 3-án,­­2 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bir. végre­hajtó. O­F 15497 653291/1930. szám. 1250­­pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Paulay Ede­ u. 7. sz. alatt, szept. 3-án, 3 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bir. végre­hajtó. O F 15508 630492/1930. szám. 3700 pengő becsértékű bútorok, pianino, csillárok és más ingóságok Budapesten, Zol­­tán­ u. 11. sz. alatt, szept. 5-én, 3 órakor. Schrank József, bir. végrehajtó. O F 15502 61174/1929. szám. 20.905 pengő becsértékű bútorok, nyomdai berendezés, gépek, írógép és más ingóságok Budapesten, Iskola­ u. 26., fszt. 1. sz. alatt, szept. 20-án,­­fél 11 órakor. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. O­F 15529 2348/1930. szám. 29.400­­pengő becsértékű elevátor, cséplőgép, szekrény, traktor, állatok, szekér, autó, vető­gép és más ingóságok Bugyi községben, König-tanyán, szept. 16-án, 9 órakor. Józsa Ferenc, ócsai kir. végre­hajtó. O­F 15541 41848/1929. szám. 4060 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Szőllőskert­ u. 38. szám, föld­szint 2. szám alatt, szeptember 9-én, fél 10 órakor. Dr. Szilágyi Imre, kir. végrehajtó. O­F 15494 631988/1930. szám. 2815 +3433 pengő becs­értékű búto­rok,­­borkimérő,­­abrosz, poharak, csillár, lámpa, borok, zongora és más ingóságok Budapesten, Baross­ u. 105. alatt, szeptember 2-án, fél 7 óraikor. Szabó Gábor, bir., végrehajtó. O­IF 15547 648179/19-30. szám. 26.930 pengő becsértékű bútorok, pianino, zongora, festmények, szőnyegek, Írógép és más ingóságok Budapesten, Reviczky­ u. 4/c. I. em. és Baross­­utca 87., IV. em. 1. sz. alatt, szept. 3-án, fél 6 órakor. Kirchner Béla, bir. végrehajtó. 0 14909 1291/19­30. szám. 25.349 pengő becsértékű bútorok, lakásberendezés, zongora, cséplőgépek, traktor, jószá­gok és más ingóságok Képespusztán, szept. 5-én, 4 órakor. Sz­edlay Béla, sásdi­­bir. végrehajtó. 0 14916 624247/1930. szám. 1760 pengő becsértékű bútorok,­­zongora és más ingóságok Budapesten, Mátyás­ tér 5. sz. alatt, szept. 3-án, 4 órakor. Véniss Béla, bir. végre­hajtó. O­F 15560 655706/1930. szám. 3230 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Egressy­ út 57. sz. alatt, szept. 4-én, 7 órakor. Reicher Aladár, kir. végrehajtó. O­F 15496 653674/1930. szám. 1­589 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Párizsi­ u. 4. sz. alatt, szept. 2-án, 1 órakor. Reicher Aladár, kir. végrehajtó. O 14957 489078/1930. szám. 2500 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Hajtsár­ u. 32. sz. alatt, szept. 4-én, fél 4 órakor. Bisitz Mihály, bir. végre­hajtó. O­F 15492 329-02-5/1928. szám. 2840 *+’ 1110 pengő becsértékű bútorok, olajfestmények, varrógép és más ingóságok Budapesten. Baross­ u. 57., III. em. 7. és Vilmos császár­­út 50., II. em. 16. sz. alatt, szept. 4-én, 4 órakor. Dr. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O­F 15521 646118/1930. szám. 110.310 + 15.960 pengő becsértékű bútorok, festmény, csillár, zongora, szőnyeg és más ingóságok Budapesten, Munkácsi­ u. 21. sz. alatt, szept. 9-én, 6 órakor. Biró János, bir. végrehajtó. O F 15522 614909/1930. szám. 19630+2850 pengő becsértékű bútorok, szőnyeg csillár, ezüs­tnemű és más­­ingóságok Budapesten, V., Mérleg­ utca 2. szám, II. emelet 5. ajtó­szám alatt, szeptember 10-én, 8 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O F 15­50­1 647278/1930. szám. 1430 pengő becsértékű pip­ere­­tárgyak, női ruhák és más ingóságok Budapesten, VI­L. Mikszáth Kálmán­ tér 4. szám alatt, szeptem­ber 4-én, 1 órakor. Hi­pszky Endre, kir. végrehajtó. O F 15569 643269/1930. szám. 105.070 pengő becsértékü­­bútorok, kötöttáru, pénziszc­krény,­­írógép, gépeik és más ingósá­gok Budapesten, V., Sas-utca 15. szám és folyt. VT., Jász-utca 67. szám, föld­szinten, szeptember 3-án 3 óra­kor. Horváth János, kir. végrehajtó. O­F 15556 18272/1930. szám. 1890 pengő becsértékü bútorok, üzleti felszereléseik, cséplőgép, szecskavágó, lovaik és más ingóságok Békásmegyeren, Kőbánya­ u. 71.­­alatt, szeptember 5-é­n 2 órakor. Glavina János, pestvidéki bir. végrehajtó. O­F 15559 525836/­1329. szám. 4780 pengő becsértékű bútorok, evőeszközök és más ingóságok Budapesten. VI. ker., Király­ utca 98/b. alatt, sz­eptember 3-án, 2 órakor. . Baráth Ferenc, bir. végrehajtó, a . yb­ ~ O­F 15568. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1930 szeptember 2.

Next