Budapesti Közlöny, 1930. december (64. évfolyam, 276-298. szám)

1930-12-02 / 276. szám

­ A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 186.641/1930. VII/b. számú rendeletével Béldi Izidor dr. és szülei emlékét megörökítő jóté­konysági alapítvány alapítólevelét jóváhagyta. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 186.764/1930. VH/b. számú rendeletével a Fekete Kovács Gábor volt debreceni lakos által szegény keresztény gyermekek segélyezésére létesített alapítvány alapítólevelét jóváhagyta. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925:VI­i. i.­e. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések. 630414/1930. szám. 1380 pengő becsértékű bútorok, áruszekrény, szőnyeg és más ingóságok Budapesten, Piarista­ u. 6. szám alatt, december 9-én, fél 7 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó. O F 21813 2814/1930. szám. 13.617 pengő becsértékű gépek, autó, bútorok, rádió, írógép és más ingóságok Győrött, az Erzsébet ligeti gőzmosodában, december 15-én, 4 órakor. Molnár Ferenc, bir. végrehajtó. O 20618 2669/1930. szám. 21.517 pengő becsértékü autók, bú­torok, írógép, gőzvasalógép, stb. Győrött, Erzsébet li­geti gőzmosodában, december 6-án, 3 órakor. Molnár Ferenc, kir. végrehajtó. O 20517 2901/1930. szám. 5190 pengő becsértékü páncélszek­rény, bútorok és más ingóságok Győrött, Teleszky­­utcában, december 5-én, 3 órakor. Somhegyi Géza, bir. végrehajtó. O 20516 2934/1930. szám. 21.517 pengő becsértékű gőzvasa­­lógép, autók, bútorok, írógép, stb. Győrött, Erzsébet ligeti gőzmosodában, december 18-án, 6 órakor. Molnár Ferenc, bir. végrehajtó. O 20519 5173/1930. szám. 7274 pengő­­becsértékű bútorok, festmények, fürdőkályha káddal, könyvek, zongora, rádió és más ingóságok Gyöngyösön, december 10-én, 3 órakor. Spanyár Lajos, bir.­vhajtó. O 20477 2933/1930. szám. 21.517 pengő becsértékü autók, bú­torok, gőzvasalógép stb. Győrött, Erzsébet liget­ utcai gőzmosodában, december 24-én, 10 órakor. Molnár Ferenc, bir. végrehajtó. O 20515 1892/1930. szám. 13.930 pengő becsértékű élő- és holt gazd. felszerelés és más ingóságok Alsó-legencse pusz­tán, december 6-án, 10 órakor. Németh György, szent­­lőrinci bir. végrehajtó. O 20513 2270/1930. szám. 1400 pengő becsértékü búza, csikó és borjak Rakacaszenden, december 10-én, 2 órakor. Latzkó Tóth István, edelényi bir.­vhajtó. O 20495 3262/1930. szám­. 3800 pengő becsértékü tüzesgépek, cséplőszekrények, elevátorok, mázsák, szivattyú és más ingóságok Vadnán, december 9-én, órakor. Bonc István, sajószentpéteri kir. végrehajtó. O 20494 468878/1920. szánt. 4500 pengő becsértékű bútorok, fúrógép, villanymotor, transmissió és más ingóságok Budapesten, Nagytemplom­ u. 33. szánt alatt, decem­ber 2-án, 2 órakor. Joó Károly, bir. vhajtó. O F 21870 616630/1930. szám. 1820 pengő becsértékü teherautók és más ingóságok Budapesten, Gönth­ u. 63. alsik­. dec. 5-én, fél 6 órakor Hipszky Endre, bir. végrehajtó. O F 21809 541/1930. szám­. 13.550 pengő becsértékü lovak, ko­csik, tehenek, birkák és más ingóságok Szolnokon, gr. Apponyi-u. 9. szám és folytatva Becsenyszögön, Puszta­­tenkén, december 6-án, 12 órakor. Emánuel, szolnoki kir. végrehajtó. O­F 21808 684764/1930. szánt. 3300 pengő becsértékű bútorok, berendezés és más ingóságok Budapesten, Rákóczi-ut 56. alatt, december 3-án, V,1 órakor. Pongrácz Olivér, bir. végrehajtó. O F 21863 676677/1930. szám. 2060 pengő becsértékű bútorok, kép, könyv és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty­­áb­a 60. a., december 4-én, 9 órakor. Pongrácz Olivér, bir. végrehajtó. O F 21862 646742/1930. szám. 3675 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ út 51. szám, 1. emeleten, december 5-én, 2 órakor. Dr. Szenta­iklósy László, bir. végrehajtó. O­F 21860 844771/1030. szám,. 1600 pengő becsértékü bútorok, festmény, írógép, esztergapad transm­issióval, szíjjal és tárcsával, villanymotor, kapcsoló­tábla, satu és más in­góságok Budapesten. Főherceg Sándor­ utca 34. alatt, december 2-án, 4 órakor. Dr. Ladányi Lajos, bírósági végrehajtó. O­F 21859 517869/1929. szám. 1340 pengő becsértékű perzsa­­szőnyegek, festmény, óra és más ingóságok Budapesten, Barcsay­ u. 9. szám, félemelet 2. aku­t, december 3-án, 5 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 21857 455307/1929. szám. 1130 pengő becsértékű bútorok, irodai berendezés, ir­ógép -aszta­l­ká­val, reklám-lámpa, szekrények és más ingóságok Budapesten, Eötvös­ utca 28. alatt, dec. 5-én, fél 9 órakor. Talán Árpád, bírósági végrehajtó. , C­F 21818 642830/1930. szám. 1829 + 1510 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Rákóczi-út 29. szám, V. em. és Gyulai Pál­ utca 1. szánt, V. ént., dec. 3- án, 2 órakor. Horváth János, kir. bir. végrehajtó. O F 21830 69529/1930. szám. 1830 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Donáti­ u. 26., fszt., dec. 4- én, fél 7 órakor. Dr. Szilágyi Imre, kir. végrehajtó. O F 21884 652718/1930. szám­. 5920 pengő becsértékü bútorok, zongora, szőnyeg, csillár, függöny, képek, diszpárna, könyvek és más ingóságok Budapesten, Dohány­ u. 46., II. em., dec. 5-én, 4 órakor. Dr. Konkoly Iván, bir. végrehajtó. O­F 21885 1994/1930. szám. 2000 pengő becsértékű autóbusz Nagykállóban, dec. 4-én, fél 9 órakor. Lévy Elemér, bir. végrehajtó. O 20484 5341/1930. szám­. 10.708 pengő becsértékű üzletberen­dezés, szőnyegek, ruhák és más ingóságok Hódmező­vásárhelyen, Nap­ u. 14. és folyt. 2. sz. alatt, dec. 5-én, fél 10 órakor. Székely Ferenc, bir. végrehajtó. O­F 21882 636666/1930. szám. 10.600 pengő becsértékű bútorok, írógép és mosógépek és más ingóságok Budapesten, Korponay­ u. 16—18. alatt, dec. 4-én, fél 7 órakor. Dr. Dobrev Ede, kir. végrehajtó. O­F 21892 679419/1930. szám. 1810 pengő becsértékü bútorok, csillár, villanylámpa, öltöny és más ingóságok Buda­pesten, Csáky­ u. 13., III. em. 12. alatt, dec. 4-én, 2 órakor. Szabó Gábor, bir. végrehajtó. O F 21806 654458/1930. szám. 1840 pengő becsértékű bútorok, zongora, rádió, képek Budapesten, Nagydiófa­ u. 30. a., dec. 5-én, 8 órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. O F 21895 28557/1930. szánt. 3150 pengő becsértékű bútorok, teherautó és más ingóságok Kispesten, Kossuth Lajos­­utca 16. és folytatva Bocskay­ u. 4. alatt, dec. 5-én, egynegyed 3 órakor. Ferenczy Albert, kir. végrehajtó. O­F 21822 343121/1928. szánt. 1700 pengő becsértékü villany­­motor, félig kész virágtartók, munkapad és más ingó­ságok Budapesten, Fecske­ u. 8. alatt, dec. 3-án, 2 óra­kor. Talán Árpád, bir. végrehajtó. O­F 21820 493252/1929. szám. 2200 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Róna­ u. 39. alatt, , dec. 5-én, fél 5 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 21886 682299/1930. szám­. 1650 pengő becsértékü üzleti be­rendezés és szövetek s más ingóságok Budapesten, Te­­réz-körút 3. alatt, dec. 3-án, 2 órakor. Hipszky Endre, bir. végrehajtó. O F 21889 496660/1929. szám. 1200 pengő becsértékü bútorok, írógép és más ingóságok Budapesten, Király ú tt. 43—45., III. em. 22. alatt, dec. 5-én, háromnegyed 6 órakor. Pongrácz Olivér, bir. végrehajtó. O­F 21807 682833/1930. szám. 1234 pengő becsértékű bútorok, fűszeráruk és más ingóságok Budapesten, üllői­ út 124., A. pavillon, dec. 4-én, 7 órakor. Br. Schweitzer Brúnó, bir. végrehajtó. O F 21805 634929/1930. szám. 1650 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, motorkerékpár és más ingóságok Buda­pesten, Lázár­ u. 1. alatt, dec. 3-án, 2 órakor. Szabó Gábor, bir. végrehajtó. O F 21811 683125/1930. szám. 1150 pengő becsértékü bútorok, és más ingóságok Budapesten, Eskü­ tér 6. alatt, dec. 2-án, 2 órakor. Bisitz Mihály, kir. végrehajtó. O­F 21­87 4247/1930. szám. 19.605 pengő becsértékü bútorok, könyvek, függönyök, festmények, csillár, szőnyegek, zongora és rádió Budapesten, József­ körút 2., III. 3. szán­ alatt, december 3-án, 2 órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. O F 21875 670374/1930. szám. 3000 pengő becsértékű bútorok, autó és más ingóságok Budapesten, Alpár­ u. 9. szám alatt, december 3-án, 6 órakor. Bíró János, bir. végre­hajtó. O F 21888 671412/1930. szám. 2070 pengő becsértékü bútorok, zongora, husáru és más ingóságok Budapesten, Nefe­­lejts­ u. 38., II. 5. szám alatt és folyt. Vámház-körút, Közp. Vásárcsarnokban, december 3-án, 3 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O­F 21891 70255/1930. szám­. 9690 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Döbrentei­ u. 2., fszt. 1. sz. alatt, december 6-án, fél 12 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O­F 21893 687018/1930. szám. 11.220 pengő becsértékü bútorok, festmény, zongora, gobelin és más ingóságok Buda­pesten, Andrássy­ út 8., I. 3. szám alatt, december 5-én, fél 10 órakor. Bíró János, kir. kir. vhajtó. O­F 21894 665017/1930. szám. 11.272 pengő becsértékű irodai berendezés, szőnyeg, női bundák és ruhák és más ingó­ságok Budapesten, Váci­ u. 11/b., félemelet, dec. 4-én, 2 órakor. Talán Árpád, bir. végrehajtó. O F 21810 71267/1930. szánt. 8000 pengő becsértékü bútorok, gépkocsi és más ingóságok Budapesten, Bicskei­ u. 3. alatt, dec. 10-én, háromnegyed 9 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O F 21812 1633/1930. szánt. 71.724 pengő becsértékü ebédlő és uriszoba berendezés, üres boroshordó, traktor, gőz­kazán, lószerszám, mázsa, elektromotor, tehenek, lovak, hordó musttal, szőlőprés, gazda felszerelések, accumu­­látor, áramfejlesztő gép és más ingóságok Örkényhez tartozó István majorban, Örkény és Gyón között, dec. 5 én, 10 órakor. Józsa Ferenc, ócsai bir. végrehajtó. O F 21821 687428/1930. szám. 1037 pengő becsértekű jégszek­rény, állványok, pult, mérleg, reklámtábla, konservek és más ingóságok Budapesten, Ferenc­ körút 27. alatt, dec. 4-én, 6 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O F 21836 4323/1930. szám. 6116 pengő becsértékű bútorok, kocsik, deszkák, faanyagok, téglák, szén és más ingósá­gok Rákospalotán, Rákos­ út 77. alatt, december 9-én, 4 órakor. Lamoss Rezső, újpesti kir. végrehajtó. O F 21831 670487/1930. szám­. 2313 pengő becsértékü villany­körték, trapispareos, villlat­yikapcsoló biztosítékkal és más ingóságok Budapesten, Lipót­ körút 30. szám, földszinten, dec. 5-én, 3 órakor. Dr. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O­F 21832 622280/1930. szám. 6738 pengő becsértékü bútorok, morváry­ai sztail­ik, óra, festmények és más ingóságok Budapesten, Baross­ utca 109. ala­tt, dec. 5-én, fél 3 óra­kor. Páll Lajos, ker. bir. végrehajtó. O­F 21827 4463/1930. szám. 6295 pengő becsértékű gépkocsi, lakásbeli ingóik és irtás ingóságoik Putnokban, december 10-én, 12 órakor. Steinsdorfer Viktor, bir. végrehajtó. O F 21866 660266/1930. szám. 1044 pengő becsértékű bútorok, könyvek, rádió és más ingóságok Budapesten, Ügynök­­utca 16. szánt, V. emelet 1. ajtószám alatt, december hó 3-án, 3­2 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bir. végrehajtó. O F 21867 677855/1930. szám 2500 pengő becsértékű villany­motor, pénzszekrény, írógép és más ingóságok Buda­pesten, Almássy­ tér 17. alatt, december 3-án, 4 órakor. Dr. Zongor Endre, kir. végrehajtó. O­F 21864 615830/1930. szám­. 2950 pengő becsértékü bútorok, tükör, bőrgarnitúra és más ingóságok Budapesten, Pannónián. 8. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt, dec. 5-én, 2 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. O­F 21741 633979/1930. szám. 1375 pengő becsértékű bútorok, csillár, férfi­ ruha és más ingóságok Budapesten, VII., Nefelejts­ u. 40. sz. alatt, dec. 3-án, fél 7 óraikor. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O F 21877 670302/1930. szám. 1490 pengő becsértékű bútorok, gyógyászati­ cikkek, csillár és más ingóságok Budapes­ten, Király­ u. 67. sz. alatti, dec. 2-i­si, háromnegyed 6 órakor. Dr. Szentank­lósy László, bírósági végrehajtó. O F 21878 653370/1930. szám. 6916 pengő becsértékű fény­képé­­sze­ti cikkek, hőmérőik, üzleti berendezés és más ingósá­gok Budapesten, Rákóczi­ út 80. szám, földszinten, dec. 2- án, fél 4 órakor. Terray Béla, kir. végrehajtó. O F 21879 600253/1930. szám­. 4230 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Rákóczi­ ut 61. szánt, Ilil. emeleten, dec. 5-én, fél 6 órakor. Bu­sitz Mihály, kir. végrehajtó. O­F 2184/ 1161/1930. szám. 10.350 pengő becsértékü bútorok, téglák és más ingóságok Budapfalkon, Péter Pál­ u. 74. óra­, december 9-én, 10 óraikor. Dr. Bárány Kálmán, bir. végrehajtó. O F 21869 4585/1930. szám. 1340 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Pont azon, december 5-én, 1 órakor. Kovács Ferenc, szentendrei bir. végrehajtó. O F 21872 5504/1930. szám. 2040 pengő becsértékü bútorok, üz­letberendezés, fűszeráru és ma is ingóságok Pécsett, F. Malom-u. 17. alatt, december 9-én, 12 órakor. Müller Győző, kir. végrehajtó. O­F 21876 524633/1929. szánt. 3680 pengő becsértékű bútorok, írógép, pénzszekrény, gyalupadok és más ingóságok Budapesten, Forgács-u. 17. szám, földszinten, december 3- án, 4 órakor. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O F 21828­60.001/1929. szám. 1­450 pengő becsértékű bútorok, szőnyeg, festmény és más ingóságok Budapesten, I., K­risz­t­iita­­körút 141. szám, III. em. 2. alatt, december 2-án, 10 órakor. Dr. Szilágyi Imre, kir. végrehajtó. O F 21880 35042/1928. szám. 3020 pengő becsértékü bútorok, perzsaszőnyegek, képek, gramofon és más ingóságok Budapesten, Verpelét­ út 4. sz., V. em. 7. alatt, decem­ber 4-én, fél 5 óraikor. Dr. Szilágyi Imre, bir. végrehajtó. O F 21851 70517/1930. szám. 1440 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Retek­ utca 79/a. sz., I. 3. alatt, dec. 4-én, 11 órakor. Szabó István, bir. végre­hajtó. O­F 21824 58083/1929. szám. 1240 pengő becsértékü bútorok és m­á­s ingóságok Budapesten, L. Horthy Miklós­ út 15/b., III. em. 21. alatt, dec. 2-án, 11 órakor. Dr. Sziliágyi Imre, bir. végrehajtó. O­F 21825 2534/4930. szánt. 1080 pengő becsértékű bútorok, írógép és más ingóságok Debrecenben, Piac­ u. 43. szánt és Török Bál­int­ u. 18. szám alatt, december 5-én, 1 óra­kor. Bocsikor László, bir. végrehajtó. OF 21856 734/4930. szállt. 35.745 pengő becsértékü bútorok, zongora, ló, kocsi, juh, termények Pilinyben, december 11-én, 10 órakor. Riedl Ákos, szécsényi kir. végrehajtó. O­F 21855­­­677741/1930. szám. 6590 pengő becsértékü bútorok, motorok és más ingóságok Budapesten, Dessewffy­ u. 47. alatt, december 2-án, 5 órakor. Gombos Ernő, bírósági végrehajtó. O F 21868 66502/1930 szám. 1454 pengő becsértékű bútorok, vendéglői berendezés, borok, pálinkák és más ingósá­gok Budapesten, Tétényi-út 12—16. szám alatt, decem­ber 3-án, 8 órakor. Engler Kálmán, kir. végrehajtó. O 20546 6188/1927. szám. 2929 pengő becsértékü bútorok,­­ répadaráló, építési anyagok és más ingóságok Vecsé­­sen, Uj­ utca 80. szám alatt, december 3-án, 11 órakor. Eltér Géza, atonor­ bir. végrehajtó. O 20527 871/1930. szám­. 5600 pengő becsértékü tehenek, ló, szekér, autóbusz és más ingóságok Ürömben Fő­ u. 19. alatt, december 5-én, 3 órakor. Glavina János, bírósági végrehajtó. O­F 21852 BUDAPESTI KÖZLÖNY 1930 december 2.

Next