Budapesti Közlöny, 1930. december (64. évfolyam, 276-298. szám)

1930-12-02 / 276. szám

1930 december 2. BUDAPEST­ KÖZLÖNY 663686/1930. szám. 640 pengő becsértékü bútorok, írógép, irodai berendezés és más ingóságok Budapesten, Dandár­ u. 23. alatt, december 2-án, 9 órakor. Dr. Papp István, bir. végrehajtó. O­F 21890 643487/1930. szám. 17.600 pengő becsértékü bútorok, festmény, rádió, zongora, írógép, ezüst kenyérkosár és más ingóságok Budapesten, Szent Domonkos­ u. 10. a., december 3-án, 6 órakor. Dr. Ladányi Lajos, bírósági végrehajtó. O­F 21881 1290/1930. szám. 2250 pengő becsértékű benzinmotor, cséplőszekrény, szaknakazalozó, mázsa sulyokkal Tisza­­kesziben, december 5-én, 2 órakor. Bulik­ay Kálmán, kir. végrehajtó. O­F 21839 Ingatlan árverések. 9871/1930. szám. Ház Zalaszentgyörgyön, 3000 pengő kikiáltási árban, december hó 23-án, 10 órakor a köz­ségházán. Zalaegerszegi kir. járásbíróság. N 20394 12871/1930. szám. Ház, kert, legelő és szántó Üröm­ben, 3100 pengő kikiáltási árban, december 22-én, 11 órakor a községházán. Pestvidéki kir. járásbíróság. N F 21873 4574/1930. szám. Kert és ház Tiszapalkonyán, 6875 pengő kikiáltási árban, december 15-én, 10 órakor a községházán. Mezőcsáti kir. járásbíróság. N F 21865 11982/1930. szám. Ház Bugyiban, 1500 pengő kikiál­tási árban, december 18-án, fél 11 órakor a község­házán. Ócsai kir. járásbíróság. N F 21850 8615/1930. szám. Ház felerésze Vácott, 10.000 pengő kikiáltási árban, december 16-án, 9 órakor a kir. járás­bíróságnál. N F 21847 4167/1930. szám. Ház Bicskén, 4200 pengő kikiáltási árban, december 18-án, 10 órakor a kir. járásbíróság­nál. N 20167 4207/1930. szám. Kertek, ház, legelő és szántó Etye­ken, 1081 Jr 181 + 298 pengő kikiáltási árakban, december 23-án, 3 órakor a községházán. Bicskei kir. járásbíróság. N 20468 11017/1930. szám. Szántók és erdő Bőrösön és szántók Abdán 8334 + 2481­­]­ 1531 pengő kikiáltási árakban, december hó 22-én, 9 órakor a győri kir. járásbíróság­nál.­­­N F 21834 41139/1930. szám. Ingatlanok Budapesten 29.470 + 9.626 P kikiáltási árakban, december 17-én, 3 órakor a bpesti közp. kir. jbiróságnál. N 20525 15594/1930. szám. Szántók és más ingatlanok Adá­­cson, december 17-én, 12 órakor, a községházán. Ki­kiáltási árak a Hivatalos Értesítőben. Gyöngyösi kir. járásbíróság. N F 21841 6101/1930. szám. Ház és más ingatlanok Hajdúná­náson, december 29-én, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. Kikiáltási árak a Hivatalos Értesítőben. N F 21874 6680/1930. szám. Ház és más ingatlanok Ősiben, dec. 19-én, 9 órakor, a községházán. Kikiáltási árak a Hiv. Értesítőben. Veszprémi kir .biróság. N F 21861 8565/1930. szám. Szőlő és ház Akasztón, 5400 pengő kikiáltási árban, december hó 19-én, 9 órakor a község­házán. Kiskőrösi kir. járásbíróság. N 20481 16837/1930. szám. Szántó, szőlő és ház, Cegléden, Sarló­ utca 3. szám alatt,­­6600 pengő kikiáltási árban, december hó 18-án, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N 20471 6717/1930. szám. Ház, szántók, rétek, szőlő, legelő, kert és erdő Sopronban, 8066 + 1243 + 1270 + 372 pengő kikiáltási árakban, december hó 22-én, 2 órakor Kópháza községházán. Soproni kir. járásbíróság. N F 21842 5036/1930. szám. Ház és más ingatlanok Kisújszállá­son, december 5-én, 9 órakor, a kir. járásbíróságnál. Kikiáltási árak a Hivatalos Értesítőben. N F 21898 4827/1930. szám. Ingatlanok Rába­szóvá­r községben, december 15-én, 9 órakor a községházán. Kikiáltási árak a Hivatalos Értesítőben. N 20550 5818/1930 szám. Ház és más ingatlanok Sóstófalván, december 22-én, 10 órakor, a szerencsi kir. járásbíró­ságnál. Kikiáltási árak a Hiv. Értesítőben. N F 21814 14440/1930. szám. Ingatlan Tápiógyörgyén, 1500 P kikiáltási árban, december hó sz­ám, 9 órakor a község­házánál. A nagykátai kir. járásbíróság. N F 21849 3407/1930. szám. Ingatlan Somogyszobon, 6000 P ki­kiáltási árban, január 3-án, 9 órakor, a községházán. Nagyatádi kir. járásbíróság. N F 21897 8892/1930. szám. Ingatlanok Kiskunlacházán, dec. 10- én, 3 órakor, a községházánál. Kikiáltási árak a Hiv. Értesítőben. Ráckevei kir. járásbíróság. N 20557 5726/1930. szám. Ház és más ingatlanok Gerejen, de­cember hó 20-án, 11 órakor a mezőcsáti kir. járásbíró­ságnál. Kikiáltási árak a Hivatalos Értesítőben. N­F 20462 8920/1930. szám. Ingatlanok Jászárokszállásott, dec. 17- én, 9 órakor a községházánál. Kikiáltási árak a Hivatalos Értesítőben. N 20555 11­97/1930. szám. Ingatlanok Gyöngyösön, december 18- án, 10 órakor a kir. járásbíróságnál. Kikiáltási árak a Hiv. Értesítőben. N 20556 4436/1930. szám. Ingatlanok Móron és Csókakőn, dec. 11- én, 9 órakor a móri kir. járásbíróságnál. Kikiáltási árak a Hiv. Értesitőben. N 1990- 13951/1930. szám. Legelő és szántó slevesugrán, ház felerésze Gyöngyösön (Wachot-u.) s ingatlanok Gyön­­gyösoroszin és Gyöngyössolymoson 7262 + 2400 + 965 + 1823 pengő kikiáltási árakban dec. 23-án, 12 órakor a gyöngyösi kir. járásbíróságnál. N F 21871 31271/1930. szám. Házak és más ingatlanok Ószent­­ivánon, január 14-én, fél 12 órakor a szegedi kir. járásbíróságnál. Kikiáltási árak a Hivatalos Értesítő­ben. N F 21835 2465/1930. szám. Malom és más ingatlanok Senyő­­h­ázán, Dávidházán és Gödörházán, február 19-én, 10 órakor a szentgotthárdi kir. járásbíróságnál. Kikiáltási áraik a Hivatalos Értesítőben. N F 21843 6605/1930. sz. Ház, kert és más ingatlanok Szendrő­ládon, február 13-án, 10 órakor az edel­ényi kir. járás­bíróságnál. Kikiáltási árak a Hivatalos Értesitőben. N 20497 5857/1930. szám. Ingatlan Kaposvárott, 13500 pengő kikiáltási árban, január hó 5-én, 9 órakor a kir. járás­­bíróságnál. N F 21846 csődh­irdetmén­yek. 1335/1929. szám. Szántó Ödön rőrös- és rövidáru­­kereskedő (Simor­ u. 6.) ellen a székesfehérvári kir. tör­vényszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok dr. Eisenbarth Ferenc ügyvéd, követelések bejelentése dec. 20-ig, felszámolási tárgyalás január 15-én. 2030/ 1208/1930. szám. A Makai Gyula kismarjai vegyes­­kereskedő ellen nyitott csődöt a debreceni kir. tör­vényszék megszüntette. 20474 3071/1929. szám. Politzer Sándor rábahidvégi vőrös­­kereskedő ellen nyitott csődöt a szombathelyi kir. tör­vényszék megszüntette. F 21838 1731/1927. szám. A Sztanyik Lajos (Endrőd) ellen nyitott csődöt a gyulai kir. törvényszék megszüntette. F 21837 Cr­ödönkivüli kény­sz­er e­gy­ességek. 6292/1930. szám. Özv. Kerekes Lajosné és Fiai Kere­kes Zoltán és Kerekes Lajos mezőgazdasági gépműhely, kovács- és géplakatos üzem és cséplőgéptulajdonosok (Jászalsószentgyörgy) kérelmére a szolnoki kir. tör­vényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő Szabó Pál közs. tisztviselő, követelések bejelentése 20 nap alatt az OHE. decemberi kamarakerü­leti szervéhez. *9877 37300/1930. szám. Mihályi József és neje kereskedők (Erkel-utca 4.) ügyében tárgyalás 1931. jan. 9-én, a budapesti kir.­­széknél. *9847 2344/1930. szám. Kelin Ödön dombóvári szabó ügyé-­é­ben tárgyalás 1931. január 12-én a szekszárdi kir. tszéknél.­­ *9885 3314/1930. szám. Maróthy Ferenc, mint a hasonnevű mechanikai cipőgyár tulajdonosa ügyében a szegedi kir. tszék az eljárást befejezte. *9875 45870/1930. szám. Kardos B. Dezsőné pensió-ipar üzleti­ tulajdonos (V., Nádor­ utca 38.) ügyében a tárgyalás 1931. évi január hó 13-án a bpesti kir. tvszéknél. *9841 39140/1930. szám. Reisz Izidor (Főherceg Sándor­ u. 42. sz.) ügyében a budapesti­­kir. tszék az eljárást be­fejezte. *9842 50295/1930. szám, Kovács és Heller közkereseti tár­saság (Wesselényi­ utca 6. sz.) és tulajdonosai ügyében új vagyonfelügyelő dr. Szabó Kornél ügyvéd. *9843 6344/1930. szám, Teller Mayer ibrányi vegyeskeres­kedő ügyében tárgyalás december 13-án a nyíregyházai kir. tvszéknél. *9890 47790/1030. szám. Minerva Autófuvarozási Vállalat budapesti (Magdolna­ utca 25.) cég és ennek tulajdo­nosai Richter Károly és neje ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%, teljesítési idő 6 hó. Országos Hitel­­védő Egylet. F 21920 47747/1930. szám. Barabásy János és társa budapesti (Nagy Sándor­ utca 7.) cég ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 %, teljesítési idő 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 21956 3842/1930. szám. Wertheimer Géza hevesi cipőkeres­­kedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%, teljesítési idő 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 21957 47748/1930. szám. Balla Imre (Ármin) budapesti (Király­ utca 10.) posztókereskedő ügyében a magán­egyesség létrejött. Kvóta 53%, teljesítési idő 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 21958 7290/1930. szám. Révész Zsigmond debreceni cipő­­kereskedő cég és ennek tagjai dr. Révész Miklós és Aszódi Miksáné ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%, teljesítési idő 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 21959 14988/1930. szám. Rosenberg Ferdinand Nándor kis­pesti (Ülői­ út 101.) textil- és divatérakereskedő ügyé­ben a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%, teljesítési idő S hó. Országos Hitelvédő Egylet, F 21960 475­5/1930. szám. Precíziós Fogaskerékgyár Benkő és Gyémánt budapesti (Jász­ utca 33.) cég és ennek tulaj­donosa Gyémánt Birtalan ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%, teljesitési idő 8 hó. Országos Hitel­védő Egylet. F 21961 558/1930. szám. Chay Antal vili plébános hagyatéka ügyében a követelések bejelentése dec. 31-i­g Pekker Emil bicskei kir. közjegyzőhöz. 20492 35689/1930. sz. Ujpestvidéki Takarékpénztár Rt.-nak Szabó József és néhai Szabó Imréiné ismeretlen örö­kösei ellen indított perében a tárgyalás dec. 30-án az újpesti kir.­­biróságnál. Idézve Szabó Imréné sz. Töbtik Erzsébet örökösei. F 21848 27—1­18/1930. szám. Hegedűs Gyula budapesti lakos gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapitányság. 19206 245/1930. szám. Dr. Török Miklós mezőtúri lakos gépjárműjének igazolólapja semmis. Szolnoki rendőr­­kapitányság. 19685 245/1930. szám. Ulicska Endre motorkerékpárjának forgalmi engedélye és igazolólapja semmis. Gyulai rendőrkapitányság, 20104 tagánérdetések kivonata. Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt. meghívója az 1930. évi december hó 10-én, délután 4 órakor V. ker., Fálk Miksa­ utca 26. szám alatt tartandó rendes köz­gyűlésre. 4128 „Magas“ Írók és Színészek Filmgyártó Rt. mérleg­számlája. 4132 Pénzintézeti Központ a Pollák Károly és Társa Szállít­mányozási Rt. kényszerfelszámolására vonatkozó hir­detménye. 4133 „Napudvar“ Társasház-Szövetkezet meghívója az 1930. évi december hó 11-én, délután 15 órakor I. ker . Horthy Miklós­ ut 48. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésre. 4134 Magyar Királyi Államvasutak. G. 712097/1930. G. II. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar kir. államvasutak igazgatósága az 1931. évi január hó 1-től az 1931. évi március hó 31-ig terjedő időre szükséges huszonnyolc kocsirakomány (2800 g) faszén szállítására nyilvános pályázatot hir­det. Az ajánlat tehető úgy belföldi, mint külföldi szárma­zású retorta minőségű bükk­faszénre. A szállításra, illetőleg az ajánlattételre vonatkozó részletes feltételeket és módozatokat magában foglaló •„Ajánlati felhívás“ valamint az ajánlatok megtételére szolgáló kötelező „Ajánlati űrlapok“ a magyar kir. államvasutak üzletvezetőségeinél a hivatalos órák alatt megtekinthetők és a Magyar kir. államvasutak igazgató­ságának anyag és leltár beszerzési főosztályánál (Buda­pest, VI. ker., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 380.) díjtalanul megszerezhetők. Az ajánlatok legkésőbben 1930. évi december hó 13-ának déli 12 órájáig az igazgatóság anyag és leltár­beszerzési főosztályához (Budapest, VI. ker., Andrássy­­út 75. száma, III. emelet 368. szám) benyújtandók, vagy posta utján küldendő be, a bánatpénzek pedig az aján­latok benyújtását megelőző nap déli 12 óráig a magyar kir. államvasutak központi főpénztáránál teendők le. Budapest, 1930. évi november hó. Az Igazgatóság. *9870 (Utánnyomást nem díjazunk.) G. 711094. G. I. 1930. szám. Pályázati hirdetmény (külföldi öntödei és műhelyi célokra szolgáló darabos koksz szállítására). A magyar királyi államvasutak igazgatósága 1930. évi december hó 15-től kezdődő szállítással 2300 méter­mázsa I. rendű öntödei célokra alkalmas külföldi szár­mazású öntödei darabos koksz és 1100 q 1. rendű kül­földi származású,­­ vagy külföldi szénből belföldön gyártott műhelyi célokra alkalmas darabos koksz szál­lítására nyilvános pályázatot hirdet. Az évenként 1 pengő 60 filléres magyar okmány­bélyeggel ellátott ajánlatot sértetlen borítékba téve és az ajánlattevő saját pecsétjével lepecsételve 1930. évi december hó 19-én déli 12 óráig nyújtandók be. A pályázatra vonatkozó részletes feltételek és az ajánlat­tételre használandó ajánlati űrlap a magyar ki­rályi államvasutak igazgatóságának anyag- és leltár­­beszerzési szakosztályánál (Budapest, VI. kerület, Andrássy­ ut 75. szám, III. emelet 330 ajtó) szerezhetők meg. Budapest, 1930. évi november hó. Magyar királyi államvasutak *9660 igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) A 59 B Mdsipesti Közlöny K­iadó­vatala csak d. e. 8-tól d. u. 2 óráig van nyitva. Telefonssáim: Ant. 604—64. Felelős kiadó: A m. kir. állami nyomda igazgatósága. Dr. KIS TAMÁS igazgató. Felhívás: Idézés:'­­ Okiratmegsemmisitések. Vegyes hirdetmények. 3515/1930. szám. Győr város által köztér létesítésére, illetve szabályozás céljára Bástya­ utca egy részének kisajátítása ügyében tárgyalás december 9-én a győri törvényszéknél. 321­20478 11469/1930. szám. A mátészalkai kir. járásbíróság az elveszett nagyecsedi 3484. számú telekkönyvi betétet pótolta. Kifogások január 16-ig. *9618 899/1930. szám. Dorch Hugó épület- és bútorasztalos (Postákért 3.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe be­vezetése iránt a debreceni kir. törvényszék az eljárást megindította. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. *9829

Next