Budapesti Közlöny, 1931. május (65. évfolyam, 98-122. szám)

1931-05-01 / 98. szám

2 FÜGGELÉK Sor­szám Az időszakos hitelesítési központok Sor­ Az időszakos hitelesítési központok az 1931. évi 141.780. számú m. kir. kereskedelem­ügyi miniszteri rendelethez. Első táblázat. Változások a m­. kir. mértékhitelesítő hiva- talok hatásköri területében, valamint az idő­szakos mértékhitelesítési központok álladéká­­ban­ és csoportosításában az 1928. évi 90.997. szám­i m­. kir. kereskedelemügyi miniszteri ren­delet Függelékének Első táblázat­ában foglalt megállapításokhoz képest. (Az alábbi I—XI. pontok szerint a hivatkozott rendelet említett táblázatának I—VI. és IX—XII. pontjai módo­sulnak ; a szóbanlevő táblázat VII., VIII. és XIII—XV. pontjai változatlanul maradnak.) I. M. Kir. Mértékhitelesítő Hivatal Békéscsabán. Hatásköre kiterjed : Békés vármegye, Bihar vármegye biharkeresztesi s cséffa-nagyszalon­­tai járásai és komádi szolgabirói kirendeltsége, valamint Csanád, Arad és Torontál közigaz­gatásilag egyelőre egyesített vármegyék bat­­tonyai, eleki és mezőkovácsházi járásai terü­letére. Sor- Az időszakos hitelesítési­­szám központok A. Csoport. (Időszakos hitelesítés éve minden páratlan számú év.) Békés vármegye területén : 1. Békéscsaba m. város. ( 2. Gyula m. város. ) . Gyulai járás : 3. Doboz.­­ 4. Gyulavári.­­ a. Kétegyháza.­­■ 6. Újkígyós. Orosházi járás : 7. Békéssámson.­­ 8. Csorvás. 9. Gádoros. 10. Gerendás. 11. Nagyszénás. 12. Orosháza. 13. Pusztaföldvár. 14. Szentetornya.­­ 15. Tótkomlós. Bihar vármegye területén : Biharkeresztesi járás . ) 16. Berekböszörmény.­­ 17. Biharkeresztes.­­ 18. Mezőpeterd. ( 19. Nagykereki. .fA komádi szolgabirói kirendeltség területén : 20. Komádi. 21. Körösszakál. Cséffa-nagyszalontai járás : 22. Biharugra. 23. Geszt.­t. 24. Kötegyán.­­ 25. Méhkerék. 26. Okány. 27. Sarkad. 28. Sarkadkeresztur. 29. Zsadány, Csanád, Arad és Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területén : . Eleki járás :­­ 30. Almáskamarás. ,31. Elek. 32. Medgyesbodzás. 33. Medgyesegyháza. Nagykamarás. B. Csoport. (Időszakos hitelesítés éve minden páros számú év.) Békés vármegye területén : Békési járás : 35. Békés. 36. Köröstarcsa. 37. Mezőberény. Gyomai járás : 38. Endrőd. 39. Gyoma. Szarvasi járás : 40. Békésszentandrás. 41. Kondoros. 42. Öcsöd. 43. Szarvas. Szeghalmi járás 44. Füzesgyarmat. 45. Körösladány. 46. Szeghalom. 47. Vésztő. Csanád, Arad és Fotontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területén : Battonyai járás . 48. Battonya. 49. Dombegyháza. 50. Kevermes. 51. Mezőhegyes. Mezőkovácsházi járás 52. Csanádapáca. 53. Dombiratos. 54. Kunágota. 55. Magyarbánhegyes. 56. Mezőkovácsháza. 57. Nagybánhegyes. 58. Reformátuskovácsháza. 59. Végegyháza. N­. M. Kir. Mértékhitelesitő Hivatal Budapesten. Az időszakos mértékhitelesítési központok közé felvételnek a következő községek : A. csoportban : 1. Ápolóka (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye ráckevei járásának területén). 2. Soroksárpéteri (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye központi járásának területén). B. csoportban : 3. Alsógád (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci járásának területén). 4. Rákoscsaba (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye gödöllői járásának területén). 5. Sashalom (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye központi járásának területén). 6. Vasad (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monori járásának területén). III. M. Kir. Mértékhitelesítő Hivatal Debrecenben. a) A hatásköri terület újabb megállapítása : A 90.997/1928. K. M. számú rendelet függeléke első táblázatának II. pontja alatt megállapított hatásköri területből Bihar vármegye biharke­resztesi és cséffa-nagyszalontai járásai, vala­mint komádi szolgabirói kirendeltsége kivétel­nek, mert ezek a jelen táblázat I. pontja sze­rint a békéscsabai m. kir. mértékhitelesítő hivatal hatásköri területéhez tartoznak. b) Egyes községeknek törlése az időszakos mértékhitelesítési központok közül : az A. csoportban , a 90.997/1928. K. M. sz. rendeletben foglalt függelék első táblázata II. pontjának 10—15. és 28—35. folyószámai alatt felsorolt községek a hatásköri területnek az előbbi a) pont szerint bekövetkezett változása folytán, valamint a B. csoportban , ugyanazon pont 93. folyó­száma alatt megnevezett Anarcs község az idő­szakos mértékhitelesítési központok sorából tö­röltetnek. c) Járásnévváltozás: A 90.997/1928. K. M. sz. rendeletben foglalt függelék első táblázatának II. pontja alatt a B. csoportban „Hajdúszo­boszlói járás“ helyett „Püspökladányi járás“ értendő., ^ . IV. M. Kir. Mértékhitelesítő Hivatal Győrött. Hatásköre kiterjed : Győr t­jf. város, Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék pusztai és tószigetcsiliz­­közi járásai, valamint Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területére. A. Csoport. (Időszakos hitelesítés éve minden páratlan számú év.) 1. Győr t­jf. város (az I. ker. Belváros, Ferencváros és Ferdinándváros, V. ker. Győrsziget és Révfalu, VI. ker. Gyárváros részére). Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területén : Pusztai járás . 2. Bőnyrétalap. 3. Győrasszonyfa. 4. Győrszentmárton. 5. Mezőőrs. 6. Nagybarátfalu. 7. Nyulfalu. 8. Pázmándfalu. 9. Pér. Tószigetcsilizközi járás : 10. Abda. 11. Bácsa. 12. Enese. 13. Hédervár. 14. Gönyü.­­ 15. Győrsövényház. 16. Győrszentiván. 17. Győrzámoly. 18 Kóny. 19. Kunsziget. 20. Markotabödöge. 21. Ménfő. 22. Öttevény. 23. Rábapatona. 24. Báró. Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék területén : Gesztesi .járás : 25. Ács. 26. Bana. 27 Császár. 28. Kisbér. 29. Mocsa. 30. Nagyigmánd. 31. Szőny. 32. Tárkány. Tatai járás : 33. Dad. 34. Kocs. 35. Kömlőd. B. Csoport. (Időszakos hitelesítés éve minden páros számú év.) 36. Győr t­jf. város (a II. ker., Újváros, III. ker., Nádorváros és Újlak és a IV. ker., Szabadhegy részére). Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területén : 37. Esztergom m. város. 38. Komárom m. város. Esztergomi járás . 39. Bajna. 40. Dorog.­­ 41. Kesztölc. 42. Nyergesujfalu. 43. Pilismarót. 44. Piszke. 45. Sárisáp. 46. Süttő. 47. Tokod. Gesztesi járás . 48. Dunaalmás. 49. Neszmélyi. . BUDAPESTI KÖZLÖNY 1931 május

Next