Budapesti Közlöny, 1931. november (65. évfolyam, 250-273. szám)

1931-11-03 / 250. szám

vétségben s ezért őt a 70. §. 3. pontja alapján az­ ügyvédség gyakorlatától hat hónapi felfüg­gesztésre ítélte. Ennek az ítéletnek a vétkességet megállapító részét a m. kir. Kúria ügyvédi tanácsa 1931. évi október hó 17-én holott kft. 318/16. 1931. számú ítéletével helybenhagyta, a kiszabott büntetést azonban kettő havi időtartamra le­szállította. A felfüggesztés a Budapesti Közlönyben való közzététel napját követő napon veszi kezdetét. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925: Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny fölapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. a Budapesti Közlöny Hiva­los Értesítőjében szött h­í­ni élmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban. I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 78472/1931. szám. Az igazgatóság grafitos asbest tömítés szállítására pályázatot hirdet. Határnap no­vember 28. *10170 Ingó árverések. 2903/1931. szám. 5550 pengő becsértékü bútorok, gazdasági eszközök, jószágok és más ingóságok Nagy­kopáncson, november 18-án, 2 órakor. Dr. Pálffy József, nélkül kir. végrehajtó. O­F 21941 799225/1931. szám. 2820 pengő becsértékü bútorok, zongora, csillárok és más ingóságok Budapesten, Lovag­utca 7., I. 10. alatt, november 3-án, fél 11 órakor. Dr. Papp István, kir. végrehajtó. O­F 21943 789534/1931. szám. 21.220 pengő becsértékű bútorok, írógép, szénpapír, festmény és más ingóságok Buda­pesten, Nagymező­ utca 23. és Izabella­ utca 84. alatt, november 3-án, 2 órakor L­engyel Aurél, kir. végrehajtó. O­F 21981 373419/1928. szám. 10.880 pengő becsértékű motor­kerékpár, villanymotorok, különféle gépek, eszterga­­padok és más ingóságok Budapesten, Nefelejts­ utca 17. szám alatt, november 3-án, fél 6 órakor. Dr. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O F 22008 801138/1931. szám. 3400 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Katona József­ utca 14., III. emeleten, november 3-án, 5 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 22006 784017/1931. szám. 3055 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Váci­ út 18. alatt, novem­ber 6-án, 3 órakor. Dr. Rácz József, bir. végrehajtó. O­F 21980 303156/1927. szám. 1320 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Tóth Iválmán­ u. 21. sz., földszint 4. ajtószám alatt, november 26-án, fél 5 óra­kor. Terray Béla, bir. végrehajtó.­­O 10166 31236/1930. szám. 10.870 pengő becsértékű bútorok, gépek, villanymotor, varrógép, rádió és más ingóságok Pécsett, Rákóczi­ út 66. alatt, november 6-án, 9 órakor. Müller Győző, bir. végrehajtó. O F 21942 699392/1930. szám. 29.690 pengő becsértékű bútorok, motor, betonáru és más ingóságok Budapesten, Kere­­pesi­ u. 73. alatt, november 6-án, fél 5 órakor. Baráth Ferenc, kir. végrehajtó. O­F 21973 663379/1930. szám. 2450 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Liszt Ferenc­­tér 2., III. em. 2. ajtószám alatt, november 6-án, 5 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 21937 696293/1930. szám. 19.737 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Jókai­ utca 6. sz. alatt és folyt. Mikszáth Kálmán­ tér 4. szám, I. emelet 5. ajtó­szám alatt, december hó 2-án, fél 6 órakor. Terray Béla, bir. végrehajtó. O­F 21903 790596/1931. szám. 1400 pengő becsértékű bútorok, írógépek, pénzszekrény, iratállvány és más ingóságok Budapesten, Fáy­ utca 9. szám alatt, november hó 3-án, 5 órakor. Dr. Csiky László, bir. végrehajtó. O F 21902 784379/1931. szám. 2790 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Nürnberg­ utca 36. sz. alatt, november hó 3-án, fél 5 órakor. Bisitz Mihály, bírósági végrehajtó. O F 21901 3309/1931. szám. 16.746 pengő becsértékü bútorok, képek, lovak, traktor, szivattyú, boroshordó, benzin­motor és más ingóságok Hatvanban, a határban, nov. hó 4-én, 4 órakor. Karácsony Dezső, kir. végrehajtó. O­F 21922 860/1931. szám. 27.382 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, állatok, gazdasági felszerelés és más ingó­ságok Szügyben, november 6-án, 9 órakor. Lukács Miksa, bir. végrehajtó. O F 21904 801893/1931. szám. 2100 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Kápolna­ utca 7., földszinten, november 9-én, 6 órakor. Dr. Schweiger Gyula, bir. végrehajtó. O F 21873 3949/1931. szám. 2283 pengő becsértékü bútorok, ezüst tárgyak, férfiruhák és más ingóságok Úri községben, november 25-én,­­11 órakor. Etter Géza, monori kir. végrehajtó. o­F 21874 61048/1931. szám. 4721 pengő becsértékü bútorok, zongora, festmények, csillár, perzsaszőnyeg és más ingó­ságok Budapesten, Sárbogárdi­ út 6. szám alatt, novem­ber 6-án, tíll órakor. Dr. Váró Pál, kir. végrehajtó. O­F 21875 1231/1931. szám. 7082 pengő becsértékű bútorok, tehenek, kocsik, ebédlőgarnitúra, festmények, szőnyeg, zongora, függönyök és más ingóságok Barcson, Halász­­csárdában, november hó 19-én, 9 óra 20 perckor. Papp Imre, kir. végrehajtó. O 17067 5873/1931. szám. Wertheim-szekrény, bőrdivány, sző­nyegek, gobelin-képek, grammofon 24 lemezzel, mán­gorlógép, íróasztal, óra, drapériák, függönyök, terntők, ágynemű, zongora, evőeszközök, tányérok, zománcedé­nyek, konyhaedények, házi- és kertibútorok Nyírtasson, november 5-én, 10 órakor. Preineszberger István, kis­­várdai kir. végrehajtó. O 17068 576/1931. szám. 5434 pengő becsértékű bútorok, fe­hérnemű, asztalok, ágyak, éjjeli-szekrény, képek, szer­számok, könyvek, kalitkák, virágok Kőszegen, Erdődy­­villában, november 7-én, 8 óra 30 perckor. Zinhobel Nándor, bir. végrehajtó. O 17070 6093/1931. szám. 1000 pengő becsértékű teherautó­alváz Miskolcon, Laktanya­ u. 11. szám alatt, november 7-én, 3 órakor. Sir Nándor, bir. végrehajtó. O F 21915 5524/1931. szám. 34980 pengő becsértékü élő- és holt gazdasági felszerelés és más ingóságok Baján, Máté­­háza puszta, VI. majorban, november 17-én, 3 órakor. Drescher József, bir. végrehajtó. O F 21885 791585/1931. szám. 11.160 pengő becsértékü bútorok, rádió, csillár és más ingóságok Budapesten, Visegrádi­utca 16., III. 8. alatt, november 6-án, 3 órakor. Cseres­nyés Zoltán, kir. végrehajtó. O­F 21887 22953/1931. szám. 6000 pengő becsértékű teherautó és más ingóságok Újpesten, Rákóczi­ u. 16. szám alatt, november 13-án, 5 órakor. Csillaghy Miklós, bir. végre­hajtó. O F 21886 802183/1931. szám. 1610 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Személynök­ utca 16. szám, 1. emelet 1. ajtószám alatt, november 4-én, 1 órakor Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. O F 21912 5802433/1931. szám. 1680 pengő becsértékű bútorok, lak- és üzletberendezés és más ingóságok Budapesten, Mérleg­ u. 12. szám, földszint 6. és Petőfi S.­u. 16. szám alatt, november 4-én, 2 órakor. Joó Károly, bir. végre­hajtó. X­O­F 21914 3723/1931. szám. 28.000 pengő becsértékű traktorok, gazdasági gépek és más ingóságok Nagyrécsén, novem­ber­ 25-én, fél 11 órakor. Haán Gyula, bir. végrehajtó. O­F 21888 791585/1931. szám. 11.160 pengő becsértékű bútorok, rádió, csillár és más ingóságok Budapesten. Visigtrádi­­utca 16., III. 8. alatt, november 6-án, 3 órakor. (Wres­­nyés Zoltán, bir. végrehajtó. O F 21908 628247/1930. szám. 1436 pengő becsértékű bútorok, női bundák és ruhák és más ingóságok Budapesten, Izabella­ utca 12., földszint 7. szám alatt, november 5-én 3 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó. O F 21896 6111/1931. szám. 1000 pengő becsértékű teherautó­alváz, Miskolcon, Laktanya­ u. 11. szám alatt, decem­ber 4-én, fél­­12 órakor. Sir Nándor, kir. végrehajtó. O­F 21884 14471/1931. szám. 1296 pengő becsértékü bútorok, csillár és más ingóságok Pesthidegkuton, gróf Klebels­­berg Kunó­ u. 236. szám alatt, november 7-én, 1 órakor. Gillemot Ödön, pestvidéki kir. kir. végrehajtó. O F 21917 559/1931. szám. 5800 pengő becsértékü ezüst tárgyak, kocsik, autó és más ingóságok Dombóvárott, november 6-án, fél 5 órakor. Tóth József, kir. végrehajtó. O F 21916 750471/1931. szám. 2200 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, könyvek, olajfestmény és más ingóságok Budapesten, Dorottya­ utca 3. szám, II. emelet 2. ajtó­szám alatt, november hó 4-én, fél 9 órakor. Dr. Papp István, kir. végrehajtó. O­F 21918 803254/1931. száza. 2585 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, jégszekrények, írógép, mérleg és más ingóságok Budapesten, Nagymező­ utca 31. szám, föld­szinten és folyt. Kisfaludy-köz 3. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt, november hó 20-án, fél 4 órakor. Dr. Bárány Kálmán, bir. végrehajtó. O­F 21890 692151/1930. szám. 3010 pengő becsértékű bútorok, zongora, pénztár és más ingóságok Budapesten, Aréna­­út 56. szám alatt, november hó 5-én, fél 3 órakor. Joó Károly, kir. végrehajtó. O­F 21893 798210/1931. szám. 7530, stb. pengőre becsült bútorok, könyvek, zongora, csillár, óra, írógép, pénzszekrény és más ingóságok Budapesten, Hold-utca 6. szám, III. em., 2. ajtószám alatt, november hó 4-én, 3 órakor. Szabó Gábor, kir. végrehajtó. O­F 21882 675044/1930. szám. 2000 pengő becsértékű zongora és más ingóságok Budapesten, Nürnbergi­ utca 36. szám, III. em. 3. ajtószám alatt, nov. 3-án, fél 3 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó. O F 21880 789327/1931. szám. 1130 pengő becsértékű írógép, zongora, smizett, sezlonteritő és más ingóságok Buda­pesten, Belső Jászberényi­ út 11. szám, földszint 1. sz. alatt, nov. 5-én, 3 órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. O F 21881 783504/1931. szám. 1022 pengő becsértékű jégszek­rény, asztalok, székek, rádió és más ingóságok Buda­pesten, Szapáry­ utca 7. szám alatt, nov. 10-én, fél 10. órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. O F 21871 2197/1931. szám. 2054 pengő becsértékű varrógépek, í­íudvas, kerékpárok, tengelyvas és olaj Tatán, nov. 10-én, 12 órakor. Vicenty György, bír. végrehajtó. O­F 21879 798210/1931. száza. 7530 stb. pengő becsértékű búto­rok, könyvek, zongora, csillár, óra, írógép, pénzszek­rény és más ingóságok Budapesten, Hold­ u. 6., III. em. 2. ajtószám alatt, november 4-én, 3 órakor. Szabó Gábor, bír. végrehajtó. 0­17190 464054/1928. szám. 6050 pengő becsértékű bútorok, kredenc, pohárszék, óra, zongora és más ingóságok Budapesten, Közraktár­ u. 10., I. em. 2. ajtószáma alatt, november 3-án, 5 órakor. Dr. Szentmiklósy László, bir. végrehajtó. O F 21971 801001/1931. szám. 2650 pengő becsértékű bútorok, zongora, vitrin és más ingóságok Budapesten, József­­körút 44., II. em. 12. ajtószám alatt, november 3-án, fél 2 órakor. Dr. Szentmiklósy László, bir. végre­hajtó. O F 21970 512286/1929. szám. 1460 pengő becsértékű gépek, eszterga és más ingóságok Budapesten, Piarista­ u. 8., földszinten, november 4-én, 4 órakor. Dr. Moldoványi Gyula, bir. végrehajtó. O­F 21967 5809/1931. szám. 15.911 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, képek, edények, régiségek és autó Nagyrá­­bén, a Füst tanyán, november 11-én, fél 11 órakor. Jóny Lajos, berettyóújfalui kir. végrehajtó. O F 21968 867/1931. szám. 2080 pengő becsértékű benzinmotor, borjú és más ingóságok Ajkán, november hó 6-án, 12 órakor. Wetzel Antal, devecseri birósági végrehajtó. O F 22005 5064/1931. szám. 6480 + 2104 + 854 pengő becsér­tékű bútorok, lak- és vendéglői berendezés, bőráruk és más ingóságok Pécsett, Majláth­ tér 7. szám alatt, nov. hó 7-én, 10 órakor. Szalay János, bírósági végrehajtó. O F 21929 602/1931. szám. 25487 pengő becsértékű lakás- és műhelyberendezés, ezüstnemű, gabona, takarmány és más ingóságok Nőtincsen, nov. 4-én, 9 órakor. Pintér Ignác, rétsági kir. végrehajtó. O­F 21988 481661/1929. szám. 2480 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Cserhát­ utca 9., II. 4. szám alatt, november 10-én, 0-­ órakor. Bisitz Mihály, kir. végrehajtó. O­F 21872 792416/1931. szám. 8414 pengő becsértékű bútorok, zongora, csillár, irod­a be­rendezés, zsákvarrógépek, var­rógépek, liszteszsákok, mérleg és más ingóságok Buda­pesten, Üllői­ út 42. szám, II. emelet 3. ajtószám alatt és folyt. Soroksári­ út 40. szám, V. emelet 12. ajtószám alatt és Tóth Kálmán­ utca 1. szám alatt, november hó 4-én, fél 5­­órakor. Hável Ede, bír. végrehajtó. O­F 21921 2926/1931. szám. 13.855 pengő becsértékű bútorok, koporsók, kocsik és más ingóságok Ferenc József­ tér 15. szám alatt, november hó 10-én, 9 órakor. Fischer Nándor, békéscsabai bir. végrehajtó. O F 21919 2614/1931. szám. 23.400 pengő becsértékű szőlőtermés és szőlőgazdasági felszerelés Tibolddarócon, november hó 9-én, 11 órakor. Venczel Gyula, mezőkövesdi bir. végrehajtó. O F 21920 798210/1931. szám. 7530 stb. pengő becsértékű búto­rok, könyvek, zongora, csillár, óra, írógép, pénzszekrény és más ingóságok Budapesten, Hold­ u. 6. szám, III. em­. 2. ajtószám, november 4-én, 3 órakor. Szabó Gábor, kir. végrehajtó. O F 21911 799988/1931. szám. 8670 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, csillárok, gyalupadok, jávorfák és más ingóságok Budapesten, Rudolf­ tér 6. szám alatt, a föld­szinten, november 4-én, 8 órakor. Dr. Papp István, bir végrehajtó. OF 21913 795746/1931. szám. 1270 stb. pengő becsértékü búto­rok, csillár, szőnyeg és más ingóságok Budapesten, Kassai­ u. 55. alatt, november 7-én, 5 órakor. Szabó Gá­bor, bir. végrehajó. O­F 21910 297/1931. szám. 5.500 pengő becsértékű traktor, cséplő­gépek és más ingóságok Sárospatakon, november 7-én, 2 órakor. Hazay Béla, bir. végrehajtó. O 17074 754774/1931. szám. 2420 pengő becsértékű bútorok, áruszekrények, férfi divatcikkek, írógép és más ingósá­gok Budapesten, gróf Tisza István­ utca 12. szám alatt, november hó 6-án, fél 2 órakor. Kirchner Béla, birósági végrehajtó. O­F 21900 775620/1931. szám. 17.250 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Állatkerti­ út 10. sz. alatt, november hó 4-én, 1 órakor. Lengyel Aurél, bírósági végrehajtó. O­F 21899 60242/1931. szám. 13769 pengő becsértékü bútorok, ezüst szervizek, zongora, szőnyegek, csillár, könyvek, varrógép, írógép és más ingóságok Budapesten, Bimbó­ u. 3., IV. em. 2. ajtószám alatt, november 5-én, 9 órakor. Dr. Váró Pál, bir. végrehajtó. O­F 21930 602/1931. szám. 25487 pengő becsértékű lak- és műhelyberendezés, ezüstnemű, gabona, takarmány és más ingóságok Nőtincsen, november 4-én, 9 órakor. Pintér Ignác, rétsági bir. végrehajtó. O F 21940 799392/1930. szám. 29.690 pengő becsértékű bútorok, motor, betonáru és más ingóságok Budapesten, Kere­­pesti­ út 73. szám alatt, november hó 6-án, fél 5 órakor. Baráth Ferenc, bir. végrehajtó. O F 22007 780053/1931. szám. 2190 pengő becsértékű bútorok, rádió, evőkészlet, könyvek és más ingóságok Budapes­ten, gróf Zichy Jenő­ utca 5. szám alatti manzárd lakás­ban, november hó 24-én, fél 5 órakor. Dr. Bárány Kál­mán, kir. végrehajtó. O­F 21974 792416/1931. szám. 8414 pengő becsértékü bútorok, zongora, csillár, irodai berendezés, írógép, zsákvarró­gépek, varrógép, liszteszsákok és más ingóságok Buda­pesten, Üllői-út 42. szám, II. emelet 3. ajtószám alatt és folyt. Soroksári-út 40. szám, V. emelet 12. sz. alatt és Tóth Kálmán-utca 1. sz. alatt, november hó 4-én, fél 5 órakor. Hável Ede, bir. végrehajtó. O F 21947 7057/1931. szám. 7230 pengő becsértékű gazd.­gépek és más ingóságok Nagykörűn, november hó 17-én, 12 órakor. Lengyel Dezső, szolnoki birósági végrehajtó.. . O F 22002­ ­­ 2___________________________ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1931 november­­.

Next