Budapesti Közlöny, 1932. szeptember (66. évfolyam, 197-221. szám)

1932-09-01 / 197. szám

2 Útlevelek és útiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. A m. kir. rendőrség pécsi kapitánysága köz­hírré teszi, hogy a következő 2 darab I. oszt. üres útlevél, amelyeknek száma A. 213.076. és A. 213.063., elvesztek. Ez a két üres útlevél ezennel érvényét veszíti és előkerülés esetén a pécsi m. kir. rendőrkapi­tányság értesítést kér. (59/1932. szám.) Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY A közönség figyelmébe! A Budapesti Közlöny hivatalos lap és melléklapja a Hivatalos Értesítő Budapesten a következő helyeken kapható: Budapesti Közlöny kirendet­tsége V., Szalay-é. 10—14., Alagsor 30. sz. Toldi Lajos könyvkereskedése II. kerület, Fő-utca 2. szám. Szent István Társulat Részvénytársaság könyvkereskedése IV. ker., Kecskeméti-utca 2. sz. Grill-féle R.-T. könyvkereskedése V. ker., Dorottya-utca 2. szám. Lampel R. könyvkereskedés R.-T. VI. ker., And­ássy­ út 21. szám. Pfeifer Ferdínánd (Zeidler Testvérek) nemzeti könyvkereskedése Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos­ utca 5. szám. Csáthy Ferenc könyvkereskedés R.-T. I. ker., Krisztína­ körút 133. szám. Az előfizetési díjakat közvetlenül a kiadó­­hivatalhoz (Budapest, I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám alá) kell beküldeni. A bu­d­apesti M­özlöny kiadóhivatala. Az 1925: Vl­l. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 76795/1932. szám. Az igazgatóság 30 vagyon vulkán­olaj szállítására pályázatot hirdet. Határnap szeptember hó 27-én. **1160 Ingó árverések, 6651/1932. szám. 1.140 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Tiszaföldvárt, szeptember hó 29-én, fél 11 órakor. Lengyel Dezső, szolnoki kir. kir. végrehajtó. 0 F 14724 791074/1931. szám. 2.252 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Elemér­ utca 29. szám, II. emelet 18. alatt, szeptember hó 1-én, fél 7 órakor. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 14722 10293/1932. szám. 1.800 pengő becsértékü teherautó és más ingóságok Pécsett, Majláth­ utca 24. szám alatt, szeptember hó 12-én, fél 11 órakor. Jobszt József, kir. kir. végrehajtó. O F 14690 13257/1932. szám. 5405 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Domonyban, szeptember 3-án, 9 órakor. Horváth Lajos, gödöllői kir. végrehajtó. O F 14676 1138/1932. szám. 6470 pengő becsértékü bútorok, tehe­nek és más ingóságok Túrkevén, Árpád­ u. 45. szám­­., szeptember 5-én, 9 órakor. Bérczy Imre, mezőtúri bir. végrehajtó. O­F 14695 650/1931. szám. 8220 pengő becsértékü bútorok, fa­anyag és más ingóságok Sarkadon, szeptember 9-én, 2 órakor. Becsy Sándor, gyulai bir. végrehajtó. O­F 14721 770168/1931. szám. 15.000 pengő becsértékű Austro- Daimler 4 üléses autó Bp. 26—732. rendszámú Buda­pesten, VI., Lehel­ utca 25. szám alatt, szeptember 1-én 1 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O 11932 470/1932. szám. 33.900 pengő becsértékű bútorok, gazdasági felszerelés, borjak és más ingóságok Gersén és Vasváron szeptember 5-én 2 és 4 órakor. Szócska Dániel, vasvári kir. végrehajtó. O­F 14719 699123/1930. szám. 12.000 pengő becsértékű bútorok, zongora, szőnyegek, festmények és más ingóságok Buda­pesten, József­ körút 84. szám, V. emeleten, szeptember 2-án, 5 órakor. Páll Lajos, bir. végrehajtó. O­F 14723 860616/1932. szám. 16.960 pengő becsértékű bútorok, gépek, autó s más ingóságok Budapesten, Szent László­ u. 35. szám, I. emelet 18. ajtószám alatt, szeptember 5-én, 2 órakor. Menyhárth Andor, bir. végrehajtó. O­F 14679 60546/1932. szám. 5.011 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Mátrai­ utca 9., I. em. 5. szám alatt, szeptember 15-én 9 órakor. Dr. Váró Pál, bir. végrehajtó. O 11888 757346/1931. szám. 1650 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Szondy­ utca 86/c. szám, II. em. 19. ajtószám alatt, szeptember 6-án, 1 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. O­F 14725 697695/1930. szám. 3.458 pengő becsértékű bútorok, írógép, fűszeráruk és más ingóságok Budapesten, VII., Hajtsár­ út 32. szám alatt, szeptember 6-án 2 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. O F 14697 872223/1932. szám. 1.705 pengő becsértékű bútorok, bőröndök és más ingóságok Budapesten, Práter­ utca 46. szám alatt, szeptember 6-án 3 órakor. Dr. Issekutz Viktor, bir. végrehajtó. O F 14698 61704/1932. szám. 11.195 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Váralja­ utca 2., I. elm. 1. szám alatt, szeptember 12-én háromnegyed 4 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O­F 14705 884405/1932. szám. 1.710 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Szentkirályi­ utca 11. sz. alatt, földszinten szeptember 1-én fél 4 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O 14702 885226/1932. szám. 1483 pengő becsértékű bútorok, mosodaberendezés és más ingóságok Budapesten, Rökk Szilárd­ u. 29. szám alatt, szeptember 21-én, 2 órakor. Dr. Dobrev Ede, bir. végrehajtó. O F 14691 800232/1931. szám. 2100 pengő becsértékű bútorok, pianínó és más ingóságok Budapesten, Petróczy­ utca 30. szám alatt, szeptember 2-án, 5 órakor. Dr. Moldo­­ványi Gyula, bir. végrehajtó. O F 14696 882220/1932. szám. 1780 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Dembinszky­ u. 4. szám, IV. emelet 48. ajtószám alatt, szeptember 6-án, 7 órakor. Pongrácz Olivér, bir. végrehajtó. O­F 14699 70585/1931. szám. 1880 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Horthy Miklós­ út 79. szám, IV. emelet 6. ajtószám alatt, szeptember 2-án, 3 órakor. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. O F 14700 823/1932. szám. 3940 pengő becsértékű bútorok, autó és más ingóságok Pócsmegyer-Leányfalun 147. sz. a., szeptember 14-én, 4 órakor. Dr. Boér Kálmán, szent­endrei bir. végrehajtó. O F 14674 884566/1932. szám. 15.980 pengő becsértékű bútorok, festmények, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Kossuth Lajos­ tér 4. szám, magasföldszint 4. ajtószám alatt, szeptember 5-én, 9 órakor. Adorján Béla, kir. végrehajtó. O F 14693 2852/1932. szám. 2520 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Pusztaföldváron, Nagy-u. 108. sz. a., szeptember 5-én, 8 órakor. Rév Géza orosházi kir. végrehajtó. O­F 14672 853789/1932. szám. 2.860 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Zoltán­ utca 6. szám alatt szeptember 6-án 9 órakor. S­zlfránk József, bir. végre­hajtó. O F 14682 873036/1932. szám. 3490 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Rákóczi­ út 19. szám, I. em. 16. ajtószám alatt, szeptember 1-én, 4 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 14680 344610/1928. szám. 9684 pengő becsértékű bútoros villanymotorok, gépek és más ingóságok Budapesten, Magdolna­ utca 6. szám alatt, szeptember 7-én, fél 6 órakor. Dr. Issekutz Viktor, bir. végrehajtó. O­F 14683 884208/1932. szám. 2504 pengő becsértékü bútorok, varrógépek, áruszekrény és más ingóságok Budapesten, Hagy Sándor­ u. 3. szám alatt, szeptember 6-án, 6 óra­kor. Dr. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O F 14684 Ingatlan árverések. 6024/1932. szám. Ház és egyéb ingatlanok Esztergom­ban 23.643 pengő kikiáltási árban szeptember 19-én 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N 11885 13943/1932. szám. Ház Debrecenben, Bercsényi­ u. 87. szám alatt 7.200 pengő kikiáltási árban szeptember hó 22-én 10 órakor a kir. járásbíróságnál. N 11883 6228/1932. szám. Ingatlanok Seregélyesen, 6950 pengő kikiáltási árban, szeptember 17-én, 10 órakor a község­házán. Székesfehérvári kir. járásbíróság. N F 14687 15441/1932. szám. Házak és egyéb ingatlanok Hajdu­­sám­sonban, 13.252 pengő kikiáltási árban, október 1-én, 9 órakor a debreceni kir. járásbíróságnál. N F 14686 6556/1932. szám. Ház, kert és szőlő Budakeszin, 1620 pengő kikiáltási árban, szeptember 5-én, 10 órakor a községházán. Pestvidéki kir. járásbíróság, N­F 14692 2023/1932. szám. Ingatlanok Szabadszállás községben, különböző kikiáltási árakban, szeptember 16-án, 10 óra­kor a községházán N 11941 14618/1932. szám. Ingatlanok Berettyószentmártonban, 5.000 pengő kikiáltási árban, szeptember hó 21-én, 9 órakor a községházán. Berettyóújfalui kir. járásbíró­ság. N­F 14715 6734/1932. szám. Ingatlanok Vattán, 53.564 pengő ki­kiáltási árban, október hó 11-én, 3 órakor a mezőkö­vesdi kir. járásbíróságnál. NF 14714 9477/1932. szám. Ingatlanok Tatárszentgyörgyön, 4.574 pengő kikiáltási árban, október hó 21-én, 10 óra­kor a községházán. Az ócsai királyi járásbíróságnál. N­F 14718 13437/1932. szám. Ingatlanok Komádiban, 16.851 P kikiáltási árban, október 20-án, 10 órakor a berettyó­újfalui kir. járásbíróságnál. N F 14712 7002/1932. szám. Ingatlanok Gyulán, 11.034 pengő ki­kiáltási árban, október hó 12-én, 9 órakor a kir. járás­bíróságnál. N F 14713 12594/1932. szám. Ingatlan Székesfehérvárt 8.000 P kikiáltási árban október 21-én 9 órakor a kir. járás­bíróságnál. N F 14726 346/1932. szám. Ingatlanok Tamásiban 8.348 pengő kikiáltási árban, október hó 27-én, 10 órakor a kir. já­rásbíróságnál. N F 14717 14377/1932. szám. Ingatlan Sashalomban, 7400 pengő kikiáltási árban, szeptember 17-én, 10 órakor a község­házán. Gödöllői kir. járásbíróság. N F 14673 4923/1932. szám. Ingatlan Szombathelyt 10.000 P ki­kiáltási árban szeptember 28-án 10 órakor a kir. járás­bíróságnál. N 11900 2415/1932. szám. Ingatlanok Celldömölkön, 29912 P kikiáltási árban, október 29-én, 9 órakor a kir. járás­bíróságnál. N F 14708 6557/1932. szám. Ingatlan Nagykátán, 8348 pengő ki­kiáltási árban, október 3-án, 9 órakor a kir. járásbíró­ságnál. N F 14709 12288/1932. szám. Ingatlanok Törtelén, 8588 pengő kikiáltási árban, október 6-án, fél 12 órakor a község­házán. Ceglédi kir. járásbíróság. N F 14689 19879/1932. szám. Ház és egyéb ingatlanok Debrecen­ben, 11435 pengő kikiáltási árban, október 26-án, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 14707 20759/1932. szám. Ház, szántó és rét Egyeken, 8.800 pengő kikiáltási árban, szeptember 14-én, 9 órakor a községházán. Debreceni kir. járásbíróság. N F 14677 36729/1932. szám. A budapesti központi kir. járásbíró­ság 22.382/1932. számú árverési hirdetményének kiegé­szítése. Az árverés a Vaskályha és Vasáru Keresk. Rt. érdekében is kitüzetett. N 11934 2526/1932. szám. Ház Dunakeszin, 7080 pengő ki­kiáltási árban, szeptember 29-én, fél 3 órakor a község­házán. Váci kir. járásbíróság. N­F 14685 6575/1932. szám. Ingatlanok Szentmártonkátán, 2042 pengő kikiáltási árban, október 6-án, 9 órakor a köz­ségházán. Nagykátai kir. járásbíróság. N­F 14716 9871/1932. szám. Szántók és egyéb ingatlanok Tó­szegen, 14700 pengő kikiáltási árban, szeptember 17-én, 10 órakor a ceglédi kir. járásbíróságnál. N­F 14703 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Budapesti Közlöny 1932 szeptember 1.

Next