Budapesti Közlöny, 1932. szeptember (66. évfolyam, 197-221. szám)

1932-09-01 / 197. szám

1932 szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY 26640/1932. szám. Ház és kert Budapesten, Hungária­­körút 189. és Gizella­ út 25. szám alatt, 133.000 pengő kikiáltási árban, október 26-án, 5 órakor a központi kir. járásbíróságnál. N­F 14688 7049/1932. szám. Ház és egyéb ingatlanok Gerendáson 14.678 pengő kikiáltási árban december 17-én 9 órakor a békéscsabai kir. járásbíróságnál. N 11881 6999/1932. szám. Házak és egyéb ingatlanok Békés­csabán a Hív. Értesítőben felsorolt kikiáltási árakon de­cember 19-én 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N 11882 18921/1932. szám. Ház és egyéb ingatlanok Debrecen­ben, 13913 pengő kikiáltási árban, október 11-én, 10 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 14706 6906/1932. szám. Ingatlanok Bugyiban, 2790 pengő kikiáltási árban, október 4-én, fél 10 órakor a község­házán. Ócsai kir. járásbíróság. N F 14711 8788/1932. szám. Ingatlan Bócsán, 11435 pengő ki­kiáltási árban, október 1-én, 12 órakor a kiskőrösi kir. járásbíróságnál. N­F 14710 12290/1932. szám. Ház és egyéb ingatlanok Kisteleken a Hivatalos Értesítőben felsorolt kikiáltási árakon, szep­tember hó 19-én, 9 órakor a szegedi kir. járásbíróság­nál. N 11326 11663/1932. szám. Szántók Nyíregyházán 5.062 P ki­kiáltási árban szeptember 21-én 9 órakor a kir. járás­­bíróságnál. N 11879 Csődhirdetmények. 1348/1932. szám. Kocziha Mihály békéscsabai bútor­kereskedő és kárpitos ellen nyitott csődöt a gyulai kir. törvényszék megszüntette. F 14681 2778/1929. szám. Ackermann Simon tiszafüredi szabó­mester ellen nyitott csődöt az egri kir. törvényszék megszüntette. 11887 Csődönkiili kényszeregyességek. 32556/1932. szám. Kály Margit (Gizella) budapesti női szabó ügyében az egyesség jóváhagyása jogerős. *7085 39150/1932. szám. Havas Erzsébet és Miklós nőiruha -kereskedő cég és tagjai ügyében a budapesti kir. tör­vényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyon­felügyelő dija 460 pengő. *7086 1050/1932. szám. Ádelman József kaposvári kereskedő ügyében az egyesség jóváhagyása jogerős. *7093 1010/1932. szám. Mráz Jenőné és Mráz Jenő hentes­áru kereskedők ügyében tárgyalás szeptember 15-én a nagykanizsai kir. törvényszéknél. *7090 585/1931. szám. Özv. Schwarczenberg Ignácné és Isa cég és tulajdonosa ügyében a nagykanizsai kir. törvény­szék az eljárást befejezte. *7087 2047/1931. szám. Hohn Lajos nagykanizsai drogéria tulajdonos ügyében az egyesség jóváhagyása jogerős. A vagyonfelügyelő dija 248 pengő. *7088 235/1932. szám. Lázár József keszthelyi cég és tulaj­donosa ügyében a nagykanizsai kir. törvényszéknél Szeptember 1-re kitűzött tárgyalás elmarad. *7089 4660/1931. szám. Özv. Böbl Nándorné és Böbl Ernő siklósi könyvkereskedők ügyében a pécsi kir. törvény­szék az eljárást befejezte. *7091 2241/1932. szám. Schwarcz Hermann pécsváradi cég birtokosa ügyében tárgyalás szeptember 9-én a pécsi kir. törvényszéknél. *7092 2220/1932. szám. Schwarcz Jenő cipőkereskedő ügyé­ben a kaposvári kir. törvényszék az egyességet jogerő­sen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 435 P. *7076 3139/1931. szám. Steiner Miklós pásztói rőföskeres­­kedő ügyében az egri kir. törvényszék az eljárást be­fejezte. *7079 1951/1932. szám. Krausz Ferenc kereskedő és neje ügyében a kaposvári kir. törvényszék az egyességet jog­erősen jóváhagyta. *7039 Gondnokságok, 556/1932. szám. Rideg Albert homokmégyi lakost a kalocsai kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. 11886 5657/1931. szám. Balogh A. Mihály sarkadkereszturi lakost a gyulai kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. 11884 Idézések: 19169/1932. szám. Löwentritt S. és Fia cégnek Nádasi László és társai ellen indított perében tárgyalás szept. 20-án az újpesti kir. járásbíróságnál. Idézve Nádasy Gusztáv örökösei. F- 14720 214/1932. szám. Widder Jenő budapesti lakos hagya­tékának tárgyalása 3 hó múlva dr. Holitscher Szigfrid budapesti kir. közjegyzőnél. Idézve Widder Aurél. F 14675 Okiratmegsemmisitések. 2959/1932. szám. Varga Károly győri lakos 16 drb sertésének marhalevelei semmisek. Közig. ügyosztály. 11820 984/1932. szám. Vitéz Varjassy István szegvári lakos lovának marhalevele semmis. Mindszenti főszolgabíró. 11837 Cseh Márton csépai lakos lovának marhalevele elve­szett. Elöljáróság. 11838 436/1932. szám. Ifj. Galambos Lajos dunaföldvári lakos csónakigazolványa semmis. Dunaföldvári révkapi­tányság. 11842 7336/1932. szám. Rabóczki Pálné alsószentiváni lakos lovának marhalevele semmis. Sárbogárdi főszolgabíró. *11895 22—935/1932. szám. Kőbányai Szövőgyár Rt. gépjár­műjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőr­főkapitányság. 10627 41—806/1932. szám. Méray Motorkerékpárgyár Rt. gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapitányság. 10803 25—414/1932. szám. 8 Órai Újság kiadóhivatala gép­járműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapitányság. 10357 44—493/1932. szám. Trotzer Zoltán gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapi­tányság. 9515 17635/1932. szám. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank újpesti fiókjának 22798. sz. a. 51 P-ről Holstein Elemér névre kiállított betétkönyve. Újpesti kir. járásbíróság. F 14678 29—262/1932. szám. Dr. dr. Hellenbach Gottfried budapesti lakos gépjárműjének forgalmi engedélye el­veszett. Budapesti rendőrfőkapitányság. 9292 V­er­senytárgy­alás. 853/1932. szám.­ Kenyér, zsemlye, liszt, burgonya és takarmányneműek szállítására. Ajánlatok szeptember 26-ig a budapest-angyalföldi áll. elme- és ideggyógy­intézet igazgatóságához. 3—3 11824 Vegyes hirdetmények. 10502/1932. szám. Az Alföld-Fiume vasútvonalhoz ki­sajátított ingatlanokról készült összeírás, stb. hitelesítése Gyulán és Kötegyánban a vasúti állomásokon szeptem­ber 28-án. Gyulai kir. járásbíróság. 11896 8321/1932. szám. Az Alföld—Fiume vasútvonalhoz ki­sajátított ingatlanokról készült összeírás, stb. hitelesítése Vésztőn a vasúti állomáson szeptember 29-én. Szeg­halmi kir. járásbíróság, 11897 15437/20. szám. Nemzetközi Lloyd Biztosító Rt. magyarországi vezérképviselete (Sas­ u. 1.) cég megszű­nésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. **1157 33618/5. szám. Mandl Testvérek (Erzsébet-tér 8.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Ki­fogásolt bejelentése 45 nap alatt. **1156 563924/1932. szám. Lettl Ilona budapesti (Grassalko­­vich­ u. 22.) lakos hagyatékára örökösödési bizonyítvány kiadását kérték. Igénybejelentések 45 nap alatt a buda­pesti központi kir. járásbírósághoz. *7084 Holtnaknyilvánítások. 5661/1932. szám. Szűcs Miklós nagyecsedi földmives, aki 1895-ben született, S. András és Murguly Ráchel fia, a 15. vadászzászlóaljból orosz fogságba esve 1919. január havában eltűnt. Mátészalkai kir. járásbíróság. 11847 542077/1932. szám. Bordás Antal budapesti (Haller­ u. 14.) gyári munkás, aki 1884-ben született. B. István és Karakas Erzsébet fia, az 1. h. gyalogezredből orosz fogságba esve 1916-ban eltűnt. Budapesti központi kir. járásbíróság. **1161 12909/1932. szám. Tamasi János bácsborsódi lakos, aki 1880-ban Mélykuton született, T. Dömötör és Kuruc Anna fia, a 30. h. gyalogezredből a harctéren eltűnt. Bajai kir. járásbíróság, 11880 9 A közönség figyelmébe! A­­BUDAPESTI KÖZLÖNY­-ben és melléklapjában, a­­HIVATALOS ÉRTESÍTŐ­K-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság székházában (volt haditermény épület) V. kerület, Szalay­ utca 10—14. szám, alagsor 30. szám alatt levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvéte­lére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A Budapesti Közlöny kiadóhivatala. DR. TAUFFER VILMOS udvari tanácsos, ny. egyetemi tanár, a szülészeti ügyek rendezé­sével megbízott miniszteri biztos JELENTÉSE AZ ÚJ SZÜLÉSZETI RENDTARTÁS ÉLETBELÉPTETÉSÉRŐL 4 pengő árban kapható a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Kapisztrán-tér 1.) A m. kir. központi vámigazgatóság által kiadott értesítő a m. kir. vámhivatalok részére hivatalos közlöny megrendelhető a M. KIR. ÁLLAMI NYOMDÁNÁL (Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 3. sz.) ÉVI ELŐFIZETÉSI ÁRA 1z PENGŐ, melyet a m. kir. állami nyomda 103.200. száma postatakarékpénztár­ számlájára kell befizetni A „Budapesti fgfözlösfig” kiadóhivatala csak d. e. 8-tól d. u. 9 óráig van nyitva. Telefgonszáma: Aut. 604—64­ 3 lagáfár­áesések kivonata. Dr. Fejes Zoltán tanári oklevele elveszett. 3—3 3260 Deutsch Salamon és Fia Ft. meghívója az 1932. évi szeptember hó 7-én, délután 5 órakor, a Gyöngyösi Bank Rt. üléstermében tartandó rendes közgyűlésre. 3273 Ruhakonfekció Kereskedelmi és Ipari Rt. (Rosenthal H. utóda) mérlegszámlája. 3275 Kristályüveg Ipari Rt. meghívója az 1932. évi szept. hó 10-én, délután 5 órakor, VI., Frangepán­ utca 27. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 3272 Első Magyar Rizshántoló- és Rizskeményítőgyár Rt. f. a. elleni követelések hat hónapon belüli bejelentésére felhívás. 3261 Victoria Szőrmekikészítő és Festőgyár Rt. mérleg­­számlája. 3261 László Lajos indexe elveszett. 3269 Szatur István, Aggteleki­ utca 19. sz. alatti szatócs­­üzlete elleni követelések 3 napon belüli bejelentésére felhívás. 3270 Entremont és Társa Rt. mérlegszámlája: 3271

Next