Budapesti Közlöny, 1932. október (66. évfolyam, 222-247. szám)

1932-10-01 / 222. szám

2­ l'ngár Dávid Ozdin községben 1854. évben született, izr. vallásu, özvegy, magánhivatalnok, a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1929. évi július hóban kiállított, 125.329. 1929. szám alatt meghosszabbított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Schweiczer Rózsi Budapesten 1895. évben született, izr. vallásu, hajadon, magánhivatal­­noknő a budapesti m. kir. rendőrség főkapi­tánysága által 1932. évi augusztus hó 25-én kiállított, 368.407/134.135. számú útlevelét el­vesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Lapos Ferenc 1906. évi október hó 2-án Alagon született, lovász, róm. kath. vallásu, belgrádi lakos a belgrádi követség által 1929. évi május hó 21-én 976.500/1693. szám alatt kiállított, Európára — Oroszország kivételé­vel — szóló útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Lapos Ferencné született Gyurics Mileva 1904. évi április hó 23-án Zasavicán született, görög keleti vallásu, háztartásbeli, belgrádi lakos a belgrádi m. kir. követség által 1930. évi ápri­lis hó 23-án A. 123.237/2012. szám alatt kiállí­tott, Európára — Oroszország , kivételével — szóló útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. NEMI­ HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter köszönetét fejezte ki Beer József Konstantin kormányfőtanácsosnak, az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum konzervátorának azért, mert nevezett Domenico Tiepolonak „A mene­külő szent család pihenését“, valamint Balló Edének az adományozót ábrázoló arcképét az említett múzeumnak ajándékozta. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY M. kir. Országos P­opképvizsgáló Bizottság, 333/1932. évi. szám. A m. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizott­ság 1932. évi szeptember hó 22-től 28-ig tartott ülésein nyilvános előadásra alkalmasnak találta a következő képszalagokat : 1. „Az egyetértés titka“ (M. F. I.) hangos reklám­­­felvonásban, a Magyar Film Irodában 1932. évben készült, 59 m. hosszú. 2. „Paramount hangos híradó 4. szám“ (Paramount Sound News) (Paramount) hangos riport 1 felvonásban, a Paramount filmgyárban 1932. évben készült, 279 m. hosszú. 3. „Halló, halló, figyelem !“ (Kovács és Faludi) hangos reklám 1 felvonásban, a Kovács és Faludi laboratóriumban 1932. évben készült, 68 m. hosszú. 4. „Csak a valódi jó“ (M. F. I.) hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1932. évben készült, 25 m­. hosszú. 5. „Támadás és védelem“ (Volley and Smash) (M. G. M.) hangos ismeretterjesztő 1 felvonás­ban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyárban 1932. évben készült, 228 m. hosszú. 6. „Flippy, a szálloda réme“ (Room Runners) (M. G. M.) hangos rajzfilm 1 felvonásban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyárban 1932. évben készült, 205 m. hosszú. 7. „Idegen légió“ (Sergeant X.) (Eco) hangos dráma 9 felvonásban, a Glória filmgyárban 1931. évben készült, 2245 m. hosszú. 8. „A kellemes meglepetés“ (M. F. I.) hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1932. évben készült, 31 m. hosszú. 9. „Magyar Világhíradó 449.“ (M. F. I.) han­gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodá­ban 1932. évben készült, 254 m. hosszú. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1932 október 1. 10. ..Fox hangos híradó VI/39“ (Fox Movie­tone News) (Fox) hangos riport 1 felvonásban, a Fox filmgyárban 1932. évben készült, 309 m. hosszú. 11. „A ghetto szive“ című, „A szeretet him­nusza“ alcímű (No greater Love) (Európa film) hangos dráma­i felvonásban, a Columbia film­gyárban 1932. évben készült, 1654 m. hosszú. Előadásra alkalmasnak találta — de eltiltotta, hogy azon 16 évnél fiatalabb korúak jelen lehes­senek, — a következő képszalagokat : 1. „Hajnali merénylet“ (Schuss im Morgen­graues) (Ufa) hangos dráma 8 felvonásban, az Universum filmgyárban 1932. évben készült, 2083 m. hosszú. 2. „Az álmodó száj“ (Der träumende Mund) (Hirsch és Tsuk) hangos dráma 10 felvonásban, a Bayerische Film Ges. gyárban 1932. évben készült, 2519 m. hosszú. Külföldre való kivitelre engedélyezte : 1. „Tenniszverseny“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1932. évben készült, 35 m. hosszú. 2. „Katonatánc“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1932. évben készült, 19 m. hosszú. 3. „Budapest- symfoniája“ (Osso) zenés han­gulatképek 2 felvonásban, a Hunnia filmgyár­ban 1932. évben készült. 429 m. hosszú. Budapest, 1932. évi szeptember hó 29-én. ■­­ • Horváth Elek s. k. elnök, 13195 nyug. h. államtitkár. Az 1925: Vili. I.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonasát kövti, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele­ a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítéjéből küzösl­et illet­mé­nyek kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban. I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések. 808011/1931. szám. 1210 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Király­ u. 70. szám, III. em. 20. ajtószám alatt, október hó 3-án, fél 4 órakor. Dr. Augner Pál, bír. végrehajtó. O­F 16240 875796/1932. szám. 1735 pengő becsértékű bútorok, kassza, mérleg, jégszekrény, berendezés és más ingósá­gok Budapesten, Kisdiófa­ u. 3. szám alatt, október hó 6. napján, háromnegyed 4 órakor. Dr. Issekusz Viktor, bír. végrehajtó. O F 16219 891044/1932. szám. 1885 pezsgő becsértékű bútorok, nyomdai gépek és más ingóságok Budapesten, Podma­­niczky­ utca 41. szám alatt, október hó 3-án. 4 órakor. Dr. Coiky László, bír. végrehajtó. O F 16187 45320/1929. szám. 21.950 pengő becsértékü bútorok, festmény, csillár és más ingóságok Budapesten, Áldás­­utca 12. szám, földszinten, október hó 5-én, 2 órakor. Makk Iván, bir. végrehajtó. O­F 16190 888336/1932. szám. 1700 pengő becsértékü bútorok, tükör, festmények, szoborállvány és más ingóságok Budapesten, Damjanich­ utca 52. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt, október hó 3-án, fél 10 órakor. Talán Árpád, kir. végrehajtó. O­F 16209 874725/1932. szám. 1800 pengő becsértékű tehenek Budapesten, Bokréta­ utca 21. szám alatt, október hó 5-én, fél 7 órakor. Páll Lajos, bírósági végrehajtó. O­F 16191 888324/1932. szám. 1495 pengő becsértékű bútorok, virágállvány, villanylámpa, szőnyegek, festmények, csil­lár, cimbalom, függöny és más ingóságok Budapesten, Rökk Szilárd­ utca 35. szám, III. emelet 14. ajtószám alatt, október hó 5-én, fél 10 órakor. Hável Ede, bir. végrehajtó. O F 16208 2512/1932. szám. 7047 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, áruk, 2 arany gyűrű és más ingósá­gok Magyaróvárott, október hó 7-én, fél 12 órakor. Bak József, bir. végrehajtó. O F 16238 1226/1932. szám. 5380 pengő becsértékű melegágyi nö­vények és más ingóságok Mezőtúron, Vágóhidi-kert 5. szám alatt, október 3-án, fél 11 órakor. Bérczy Imre, kir. végrehajtó. O­F 16221 622/1932. szám. 3540 pengő becsértékü bútorok, vető­gépek, autó, gépalkatrészek és más ingóságok Mohá­cson, Kossuth Lajos­ utcában, október hó 7-én, 9 óra­kor. Kanyó Abel Béla, bír. végrehajtó. O­F 16210 890832/1932. szám. 6754 pengő becsértékű bútorok, rádió, írógép, pénzszekrény, zongora, festmények és más ingóságok Budapesten, Baross­ tér 20. szám, III. emelet 15. ajtószám alatt, október hó 3-án, 1 órakor. Szászy-Kovách Ernő, bir. végrehajtó. O­F 16214 3131/1932. szám. 8000 pengő becsértékü autó és más ingóságok Kevermesen, október hó 3-án, 2 órakor. Varga Gyula, battonyai bir. végrehajtó. O 13194 869656/1932. szám. 12.240 pengő becsértékü bútorok, függönyök, dísztárgyak, díszpárnák, csillárok és más ingóságok Budapesten, Zrinyi­ u. 1. szám, IV. emelet 4 ajtószám alatt, október 5-én, háromnegyed 4 órakor. Cseresnyés Zoltán, kir. végrehajtó. O­F 16237 3065/1932. szám. 13.784 pengő becsértékű bútorok, gazdasági gépek és más ingóságok Tótvázsonyban, Kövesgyár-pusztán, október 31-én, 3 órakor. Pádár Sán­dor, veszprémi bir. végrehajtó. O F 16192 2474/1932. szám. 39.100 pengő becsértékű verseny­lovak és más ingóságok Alagon, okt. 5-én, 4 órakor. Roitter József, váci bir. végrehajtó. O F 16239 769700/1931. szám. 2380 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, dísztárgyak és más ingóságok Budapesten, gróf Haller­ u. 36. szám alatt, okt. 10-én, 1 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O F 16248 893966/1932. szám. 1088 pengő becsértékü bútorok, üzleti berendezés, illatszerek és más ingóságok Buda­pesten, Sziv­ utca 11. szám alatt, október 25-én 4 órakor. Dr. Konkoly Iván, bir. végrehajtó. O­F 16252 867490/1932. szám. 2610 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, István­ út 51. alatt, okt. 4-én, 3 órakor. Dr. Rácz József, bir. végrehajtó. O­F 16247 802151/1931. szám. 1388 pengő becsértékü üzletberen­dezés, csokoládé és más ingóságok Budapesten, Teréz­­körút 5. száma alatt, okt. 25-én, fél 4 órakor. Dr. Kon­koly Iván, bir. végrehajtó. O F 16253 887112/1932. szám. 1500 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Anker-köz 1., I. óra. 1. alatt, okt. 3-án, 2 órakor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. ’’ F 16217 323230/1927. szám. 2260 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Sziv­ utca 34. szám alatt, október 21-én, egynegyed 4 órakor. Dr. Menyhártot Andor, bir. végrehajtó. O F 16250 463522/1929. szám. 3253 pengő becsértékű bútorok, borok, szivattyúgép, hordók és más ingóságok Budapes­ten, Akácfa­ utca 12. szám alatt, október 7-én, 4 órakor. Dr. Moldoványi Gyula, bír. végrehajtó. O F 16251 9620/1932. szám. 1500 pengő becsértékü tehenek Uj­­fehértón (tanyán), okt. 5-én, 2 órakor. Dr. Zathureczky Álmos, nyíregyházi kir. végrehajtó. O­F 16213 57330/1932. szám. 1792 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Németvölgyi­ út 22., fszt. 2. alatt, okt. 5-én, fél 10 órakor. Rakssányi Zoltán, bir. végrehajtó. O F 16215 881710/1932. szám. 3600 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Üllői­ út 57. szám alatt, október 7-én, 5 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó. O F 16233 622/1932. szám. 2000 pengő becsértékü 1000 darab kasza és más ingóságok Zalaegerszegen, október 8-án, 10 órakor. Szalay István, bir. végrehajtó. O F 16212 788591/1931. szám. 2880 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Nádor­ u. 28. szám alatt, okt. 4-én, 1 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. O F 16200 25416/1932. szám. 10.200 pengő becsértékü autók, gé­pek, cséplőgarnitúra és más ingóságok Miskolcon, Hadi­­rokkantak­ u. 46. szám alatt, október 5-én, fél 12 órakor. Gyenes György, bir. végrehajtó. OF 16218 459/1932. szám. 1340 pengő becsértékü búza, rozs, árpa és más ingóságok Harta Kékes pusztán, október 4-én, 2 órakor. Szabó Aladár, dunavecsei bir. végre­hajtó. O 13198 2838/1931. szám. 1650 pengő becsértékű borjak, tehe­nek és más ingóságok Harta Kékes pusztán, október 4-én, fél 3 órakor. Szabó Aladár, dunavecsei bir. végre­hajtó. O 13197 2845/1931. szám. 1866 pengő becsértékű­ búza, zab és más ingóságok Harta Szentkirály pusztán, okt. 4-én, 3 órakor. Szabó Aladár, dunavecsei kir. végrehajtó. O 13196 248/1932. szám. 9310 pengő becsértékű teherautó, bútorok, szőnyegek, képek, jéggyártó készülék és más ingóságok Mezőkovácsházán, Árpád­ utca 152. sz. alatt, okt. 31-én, 3 órakor. Morvay János, battonyai bir. vég­rehajtó. O­F 16199 308/1932. szám. 7516 pengő becsértékű bútorok, élő és holt gazd. felszerelés és más ingóságok Fehérgyar­maton, nov. 5-én, 10 órakor és Vámosoroszin 4 órakor. Páblé Antal, fehérgyarmati bir. végrehajtó. O 13144 763495/1931. szám. 930 pengő becsértékü bútorok, szőnyeg, festmény, csillár és más ingóságok Budapes­ten, Irányi­ utca 25. szám, IV. em., okt. 3-án, 6 órakor. Schrank József, bir. végrehajtó. O F 16222 10863/1932. szám. 13920 pengő becsértékü bútorok, lakásberendezés és más ingóságok Pécsett, Király­ utca 23. szám alatt, okt. 6-án, 9 órakor. Jobszt József, bir. végrehajtó. O 13147 2737/1932. szám. 26900 pengő becsértékü bútorok, állatok, gépek és más ingóságok Vandházon, okt. 12-én, 11 órakor. Fischer Nándor, bir. végrehajtó. O­F 16194 12781/1932. szám. 8180 pengő becsértékű bútorok, rádió, sertések, üszők, borjak, lovak, birkák, gazd.­esz­közök, pulykák, tehenek és más ingóságok Győrött, a Kiskuton túl levő városi bérgazdaságban és Bud­a­ u. 32. és Buda­ u. 11. szám alatt, okt. 3-án, 10 órakor. Mol­nár Ferenc, kir. végrehajtó. O 13162 895390/1932. szám. Rácz József budapesti központi kir. járásbirósági végrehajtó Pk. V. 895390/1932. szám alatt folyó évi szeptember 19-én kiadott árverési hir­detményét helyesbíti. Árverésre kerülő ingóságok, állatbőrök. F 16216

Next