Budapesti Közlöny, 1933. március (67. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

2 M. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság, 81/1933. évi. szám. A m. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizott­ság 1933. évi február hó 16-tól 22-ig tartott ülésein nyilvános előadásra alkalmasnak ta­lálta a következő képszalagokat : 1. „A kis ártatlan“ (Justizmaschine) (Ko­vács E. és Társa) hangosvígjáték 1 felvonás-­­ban, az Imago Vox Tonfilm gyárban 1932. évben készült, 315 m­. hosszú. 2. „Silm, a nőrabló“ (Peeking in Peking) (Universal) hangos bohózat 2 felvonásban, az Universal filmgyárban 1932. évben készült, 574 m. hosszú. 3. „Zungu, a dsungel réme“ (A titokzatos dsungel) (Jungle Mystery) (Universal) hangos dráma 14 felvonásban, az Universal filmgyár­ban 1932. évben készült, 2635 m. hosszú. 4. „Általános részvét mellett kisérték utolsó útjára Décsi Gyulát, a magyar mozgókép­szakma úttörőjét és kimagasló alakját“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 31 m­. hosszú. 5. „Róma, az örök város“ (Ewiges Rom) (Schuchmann) hangos ismeretterjesztő 1 fel­vonásban, a Cabinet filmgyárban 1932. évben készült, 278 m. hosszú. 6. „Rejtélyes merénylet“ (A megzavart nászút) (Kriminalreporter Holm) (Universal) hangos dráma 8 felvonásban, az Engels & Schmidt filmgyárban 1932. évben készült, 2182 m. hosszú. 7. „Hollywoodi Hiradó II.“ (Hollywood Sound News) (M. G. M.) hangos riport 1 fel­vonásban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyár­ban 1933. évben készült, 88 m. hosszú. 8. „Tökmag kisasszony“ (Scampolo) (Pátria) hangos vígjáték 5 felvonásban, a Lothar Stark filmgyárban 1932. évben készült, 2487 m. hosszú. 9. „Tengerre-Szakáll“ (Ahol-Ahoi) (Phöbus) hangos bohózat 2 felvonásban, a D. L. S. filmgyárban 1933. évben készült, 624 m. hosszú. 10. „Fox hangos hiradó VII/8.“ (Fox Movieton News) (Fox) hangos riport 1 felvo­násban, a Fox filmgyárban 1933. évben ké­szült, 363 m. hosszú. 11. „Megölöm ezt a Hacseket“ (M. F. I.) hangos vígjáték 2 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 530 m. hosszú. 12. „Magyar Világhiradó 470.“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 247 m. hosszú. 13. „Képek az Örkényi lovastáborból“ (M. F. I.) hangos katonai oktató 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 109 m. hosszú. 14. „Képek az örkénytábori új lovagló­tanárképző iskoláról“ (M. F. I.) hangos kato­nai oktató 1 felvonásban, a Magyar Film Iro­dában 1933. évben készült, 350 m. hosszú. 15. „Ifj. Noé bárkája“ (Captain Kidd Kittens) (Fox) hangos bohózat 2 felvonásban, a Fox filmgyárban 1928. évben készült, 497 m. hosszú. 16. „A kis rikkancs“ (A Dogos Pál) (Fox) hangos bohózat 2 felvonásban, a Fox film­gyárban 1927. évben készült, 521 m. hosszú. 17. „Paradicsom madár“ (Bird of Paradise) (M. G. M.) hangos dráma 9 felvonásban, a R. K. O. filmgyárban 1932. évben készült, 2359 m. hosszú. 18. „A Ganges királynője“ (Vestale du Gan­ges) (Danubius) keskeny film, dráma 6 fel­vonásban, a Star filmgyárban 1927. évben ké­szült, 707 m. hosszú. 19. „Noé bárkája“ (Noahs Arch) (Warner) dráma 11 felvonásban, a Warner filmgyárban 1929. évben készült, 2579 m. hosszú. 20. „Terta“ (Danubius) keskeny film, rek­lám 1 felvonásban, 1933. évben készült, 60 m. hosszú. Külföldre való kivitelre engedélyezte : 1. „Apponyi Albert gróf temetése“ (M. F. I.) riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1933. évben készült, 130 m. hosszú. Budapest, 1933. évi február hó 24-én. Dr. Jeszenszky Andor s. k. elnök, 1946 miniszteri tanácsos. A közönség figyelmébe! A Budapesti Közlöny hivatalos lap és melléklapja a Hivatalos Értesítő Budapesten a következő helyeken kapható: Budapesti Közlöny k­éncsettsége V." Szalay-t1." 10—14., Alagsor 39. sz. T­oldi Lajos könyvkereskedése II. kerület, Fő-utca 2. szám. Szent István Társulat Részvénytársaság könyvkereskedése IV. ker., Kecskeméti-utca 2. sz. Grill-féle R.-T. könyvkereskedése V. ker., Dorottya-utca 2. szám. Lampel R. könyvkereskedés R.-T. VI. ker., Andrássy­ út 21. szám. Pfeifer Ferdínánd (Zeidler Testvérek) nemzeti könyvkereskedése Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos­ utca 5. szám. Csáthy Ferenc könyvkereskedés R.-T. I. ker., Krisztina­ körút 133. szám. Az előfizetési díjakat közvetlenül a kiadó­hivatalhoz (Budapest, I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám alá) kell beküldeni. A Budapesti főőaslöny­­kiadóh­ivatala. Az 1925: V­II. t.-c. 50. §-a értelmében a Bud­a­­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát könti, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1933 március 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesitéjsben közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések: 797107/1931. szám, 1.595 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Wesselényi­ utca 18. szám, I. emelet 10. ajtószám és Rákóczi­ út 38. szám, IV. eme­let 14. ajtószám alatt, március hó 2-án, 2 órakor. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 2643 878862/1932. szám. 1300 pengő becsértékű bútorok, zongora, csillár és más ingóságok Budapesten, IV., Váci­ utca 66., III. em. 7. alatt, március 2-án, 8 órakor. Dr. Papp István, kir. végrehajtó. O 1942 11462/1932. szám. 16.180 .pengő becsértékű bútorok, moziberendezés és gépek, csillár, szőnyeg, látcső, va­dászfegyver, tenniszütők, jégszekrény, bőrfind és más ingóságok Csillaghegyen, Fő­ út 16. és folyt, az Ország­úti moziban, március idő 4-én, 11 órakor. Gillemot Ödön, pestvidéki bir. végrehajtó. O F 2682 63455/1930. szám. 1190 pengő becsértékű bútorok, könyvek, tükör, óra és imás ingóságok Budapesten, C­ö­­szörményi­ ut 38/b. szám, IV. em. 1. ajtószám alatt, március n­ó 4-én, háromnegyed 9 órakor. Dr. vitéz Hid­­jed Gyula, bir. végrehajtó. O F 2641 859981/1932. szám. 2560 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, A­­drássy­ út 88. szám, III. em. 67. ajtószám alatt, március hó 2-án, fél 6 órakor. Borsitz Mihály, bir. végrehajtó. O F 2695 902443/1932. szám. 3842 pengő becsértékü bútorok­, állványok, áruszekrény, pultok, kefék, manikűrkészletek, parfümök, gyógyszermérleg és más ingóságok Budapes­ten, Vilmos császár­ út 58. szám alatt, március hó 1-én, fél 4 órakor. Kirchner Béla, bírósági végrehajtó. O­F 2691 911186/1932. szám. 1022 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten Peterdy­ utca 39. szám, fszt. 2. ajtószám alatt, március hó 1-én, 10 órakor. Dr. Papp István, bir. végrehajtó. O­F 2693­910796/1932. szám. 6.290 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Kecskeméti­ utca 19. sz., V. emeleten, március hó 3-án, 3 órakor. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 2653 73411/1930. szám. 1460 pengő becsértékű bútorok, festmények, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Csalogány­ utca 55. szám, földszint 1. ajtószám alatt, március hó 2-án, fél 11 órakor. Engler Kálmán, bírósági végrehajtó. O F 2654 900702/1932. szám. 1897 pengő becsértékű bútorok, tükör, függöny, csillár és más ingóságok Budapesten, Lipót­ körút 15. szám alatt, március hó 1-én, 2 órakor. Dr. Csiky László, bir. végrehajtó. O F 2678 910796/1932. szám. 6290 pengő becsértékü ingóságok Budapesten, Kecskeméti­ utca 19. szám, V. emeleten, március hó 3-án, 3 órakor. Dr. Konkoly Iván, bírósági végrehajtó. O­F 2690 529480/1929. szám. 5096 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, pianínó, edények és más ingóságok Buda­pesten, Próféta­ utca 5. sz., II. em. 18. ajtószám alatt, március hó 2-án, fél 3 órakor. Dr. Menyhárth Andor, bir. végrehajtó. O F 2672 602397/1933. szám. 2060 pengő becsértékű bútorok, perzsa és más ingóságok Budapesten, Baross-u. 45. sz., félemelet 20. ajtószám alatt, március hó 1-én, fél 11 órakor. Dr. Papp István, bir. végrehajtó. O F 2679 774853/1931. szám. 4480 pengő becsértékű bútorok, zongora, perzsaszőnyegek, festmények, könyvek és más ingóságok Budapesten. Dohány­ utca 84. szám, III. em­ 23. ajtószám alatt, március hó 3-án, 6 órakor. Dr. Bá­rány Kálmán, bir. végrehajtó. O F 2676 2749/1932. szám. 44.494 P becsértékü élő- és holt gazdasági felszerelések, bor, bútor és más ingóságok Medina községben, Kápolna-pusztán, március hó 6-án, 10 órakor. Várkonyi István, szekszárdi kir. végrehajtó-O­F 2660 69056/1932. szám. 51.740 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Kelenhegyi­ út 16/a. szám, fszt. és em., március hó 6-án, fél 11 órakor. Rakssányi Zoltán, bir. végrehajtó. O­F 2674­65/1933. szám. 19.130 pengő becsértékű bútorok, élő- és holt gazdasági felszerelés és más ingóságok Dérben, március 7-én, 11 órakor. Sinkó Guidó, csornai bir. végrehajtó. O F 2655 5749/1930. szám. 9157 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Mezőkomáromban, március 8-án, 2 órakor. Molnár János, enyingi bir. végrehajtó. O F 2656 811444/1931. szám. 3000 pengő becsértékü autó és más ingóságok Budapesten, Dob­ utca 63. szám alatt, március 9-én, egynegyed 3 órakor. Dr. Menyhárth An­dor, bir. végrehajtó. O F 2657 576/1932. szám. 1918 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Komáromban (Klapka György­ út), 1933. március hó 8-án, 11 órakor. Borsitzky László, bírósági végrehajtó. O F 2681 66911/1931. szám. 6390 pengő becsértékű bútorok, gépek és más ingóságok Budapesten, Bertalan­ u. 10. szám, földszinten, március 6-án, 10 órakor. Rakssányi Zoltán, kir. végrehajtó. O F 2645 64598/1932. szám. 2060 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Fő­ utca 73. szám, III. em. 16. ajtószám alatt, március hó 6-án, fél 2 órakor. Rakssányi Zoltán, kir. végrehajtó. O­F 2683 600090/1933. szám. 1733 pengő becsértékű bútorok, vendéglői berendezés, hordók és más ingóságok Buda­pesten, Murányi­ utca 1. szám alatt, március 8-án, fél 9 órakor. Dr. Papp István,­ bir. végrehajtó. O­F 2659­37/1933. sz. 10.312 pengő becsértékű állatok, szalma, lucerna, lóhere, cséplőszekrény A részben: triör, ten­geri, búza, benzinmotor, malacok, vaseke és más ingó­ságok Nagylónyán, március 8-án, 10 és 11 órakor Preineszberger Ishád,­­ kiscvárdai bir. végrehajtó. ........................ OF 2650 2292/1930. szám. .7991 .pengő becsértékű traktor, cséplőszekrény, lovak, tehenek, süldők, vetőgép, sze­kerek, hordók és más ingóságok Mányi Nándorpusztán, március 8-án, 3 órakor: Sturiyogh Pál, bicskei bir. végrehajtó. .... OF 2648 817614/1931. szám. ■ 1270 pengő becsértékü bútorok, zongora, festmények,­­perzsateritő és más ingóságok Budapesten, Rudolf-tér 5. szám alatt, március 11-én, 3 órakor. Páll Lajos, bír. végrehajtó. O­F 630 69172/1932. szám. 2345 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Vörösvári­ utca 104. szám alatt, március hó 3-án, 8 órakor. Dr. Pongrácz Sándor, bir. végrehajtó. O­F 2647 603057/1933. szám.­­ 1372 pengő becsértékü bútorok, berendezés, áru­s más­ ingóságok Budapesten, Rákóczi­ út 19. szám alatt, március hó 2-án, egynegyed 2 órakor. Pongrácz Olivér, kir. végrehajtó. O­F 2692 93/1933. szám. fl23'l pengő , becsértékű bútorok, állatok, cséplőszekrény­, Szalma, szekerek, benzinmotor fél részben, fegyverek, zongora,­­ termények, hintó, futókocsik és más­ ingóságok Nagybányán, március hó 8-án, 12 órakor. Preineszberger István, kisvárdai bir. végrehajtó. , OF 2649 5749/1930. szám. 9157 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Mezőkomáromban március hó 8-án, 2 órakor. Molnár János, enyingi bir. végrehajtó, O­F 2644

Next