Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. március (67. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. IX. 900702/1932. szám. Dr. Lőwenstein Árpád ügyvéd által képviselt Mannesmanncső és Vas­­kereskedelmi Rt. javára 1800 spengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­­bíróság 1931. P. XX. 353135. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 14. napján lefoglalt és 1897­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján: dr. Pető Béla ügyvéd által képviselt Vágó Rezső Rt. javára 2797 pengő, dr. Gárdos Félix ügyvéd által képviselt Szepes Nyomda bef. cég javára 816 pengő 12 fillér, dr. Kronfeld Miklós ügyvéd által képviselt Andrényi Zsigmond javára 63 pengő 34 fillér, Ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd által képviselt Lobi Dávid és Fiai javára 134 , 66 fillér, dr. Sándor Pál ügyvéd által képviselt Chitz Ármin javára 344 pengő 72 fillér, dr. Gergely Bertalan ügyvéd által képviselt Irsai Imre javára 1400 pengő, dr. Bakács Ignác ügyvéd által képviselt Rausch Ferenc javára 2000 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más, foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V. ker., Lipót­ körút 15. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1933. évi március hó 1. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, íróasztal, dívány, tükör, karosszék, függöny, berger, csillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási áv kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási árnak egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi február hó 6. napján. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2678 Árverés. Pk. VII. 910796/1932. szám. Dr. Czobor Ernő ügyvéd által képviselt Aczél Henrik javára 70 pengő és több követelés és járulékai erejéig­­a budapesti központi királyi járásbíróság 227703/1932. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi december hó 20. napján lefoglalt és 6290 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Kecske­méti­ utca 19. szám, V. emeleten leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor­­a biróilag lefoglalt ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási árnak egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, ,1933. évi január hó 30. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 2690 Árverés. Pk. IX. 529480/1929. szám. Dr. Huszovszky Lajos ügyvéd által képviselt Budapesti Műasztalosok L­akásberendező Szövetkezete javára 7950 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti­­számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január 18-án lefoglalt és 5096 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t­c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Próféta­ utca 5. szám, II. emelet 18. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi március bő 2. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, pianínó, edények és egyéb­­ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási árnak egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi február hó 12. napján. Dr. Meny­­hárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 2672 Árverés. Pk. VII. 774853/1931. szám. Dr. Vázsonyi Já­nos budapesti ,(VI., Andrássy­ út 7. sz.) ügyvéd által képviselt Gáspár Fülöp javára hátralékos 320 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 368753. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 30. nap­ján­­lefoglalt és 4480 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi­­XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, áll. ker., Dohány­ utca 84. szám, III. emelet 23. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi március h­ó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, perzsaszőnyegek, festmények, könyvek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérnnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási árnak egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 22. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 2676 Árverés. Pk. IX. 602397/1933. szám. Dr. Faragó János József ügyvéd által képviselt Mezei Géza javára, a költ­ségek erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 207022/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. január hó 17. napján lefoglalt és 2060 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­ik javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIIi. kerület, Baross­ utca 45. szám, félemelet 20. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 1. napjának délelőtti fél 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, perzsa és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási árnak egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi február hó 14. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 2679 Árverés. Vk. 2749/1932. szám. Dr. Láng Lajos buda­pesti ügyvéd által képviselt Angol-Magyar Bank Rt. végrehajtató javára, közbenjárással, 2000 aranypengő tőkekövetelés és járulékai erejéig, a budapesti központi kir. járásbíróság 437970/1932. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán 1932. évi december hó 19. napján le- és felülfoglalt és 44.493 pengő 83 f-re becsült ingóságokat, közöttük: termények, jószág, gaz­dasági eszközök, bor, bordó, berendezés, bútor, a fenti Pk. számú­ivégzés és a­­Vht. 102. §-a alapján, Medina községben, végrehajtást szenvedő birtokán, Kápolna­pusztán 1933. évi március hó 6. napján délelőtt 10 órára, most kitűzött­­bírói árverésen a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár két­harmad részéért is el fogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezen árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajt­atóknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig, .p. fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Szekszárd, 1933. évi február hó 7. napján. Tárkonyi István, kir. kir. végrehajtó. O­F 2660 Árverés. Pk. I. 69056/3. 1932. szám. Közhírré­­teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 439087. 1932. számú végzésével dr. vitéz Balogh Gábor ügyvéd végrehajtató részére végrehajtást­­szenvedő ellen 1000­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 51.740 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a­­kielégítésére­ jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­­tűnő más foglaltatok követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, 1. kerület, Kelenhegyi-ut 16/a. szám, földszinten és emeleten leendő megtartására határidőül 1933.­­évi március hó 6. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberende­zést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál­­alacsonyabban nem — eladom, még­­akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem­ nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtás, jegyzőkönyvből ki nem riktik, igényüket­­az árverés megkezdéséig nálam írást vagy szóval jelentsék be. Pk. ,65993/2. sz. dr.­­Mez Pál ügyvéd által képviselt Keres­k. Bank javára 60.00,­ pengő és járulékai.­­Buda­pest 1933.­­évi február hó­­­napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 2674 Árverés. 65/1933. vh. szám. Dr. Láng Lajos buda­pesti ügyvéd által képviselt Nemzetközi Gépkeres­kedelmi Rt. javára 12.73­8 , 47 fillér tőke és több köve­telés és járulékai -erejéig a budapesti kir. törvényszék 1930 évi 16. P. 31933. számú végzésével -elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőktől 1932. évi december hó 22. napján lefoglalt és 19.130 pengőre becsült ingóságokra az árverés megkezdvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett : dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company Rt. javára 86 al. P 70 fillér és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­­tűnő más­­foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk oka is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­­igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást, szenvedők lakásán­­és gépházában, a foglalás szerinti sorrendben, Dérben l­eendő megtartására -határidőül 1933. évi már­cius bő 7. napjának délelőtti 11 órája -tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ebédlőberendezés, tehenek, lovak, sertések, hintó, szekerek,­­traktor, cséplőszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Csorna, 1933. február hó 15. napján. Sínkő Guidó, kir. kir. végrehajtó. O­F 2655 Árverés. Pk. 5749/4. 1930. szám. Dr. Láng Lajos ügy­véd által képviselt Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. javára 3798 pengő 90 fillér tőke és több követelés­­és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 48114. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 1. napján lefoglalt és 9157 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből­­ki nem kinő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban­­nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Mezőkomáromban leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 8. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb­­ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár­­kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Enying, 1933. évi február hó 8. napján. Molnár János, kir. kir. végrehajtó. O­F 2656 Árverés. Pk. IX. 811444/1931. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által­­képviselt Imperial Autókereskedelmi Rt. javára 2735 , 55 fillér és­­több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 41201. 1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 26. napján lefoglalt­­és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 863041. sz. dr. Dénes István ügyvéd által képviselt Márton Ferenc javára 165 - 20 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­­tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük­­halasztó hatályú igénykereset folyamatban n­incs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Dob­ utca 63. szám alatt az Erzsébet garageban leendő megtar­tására -határidőül 1933.­­évi ,­­március bő 9. napjának délutánni egynegyed 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt autót (Bp. 28—666.) -és egyéb ingóságokat -a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron­­alul is ,— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban­­nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi február hó 16. napján. Dr. Meny­­hár­th Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 2657 Árverés. 576/1932. vht. szám. Ezen árverés kitűzésé-­ nek alapját képező végrehajtás 1932. évi junius hó 30. napján, közbenjöttel lett foganatosítva. Alulírott kft. bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a ko­máromi kir. járásbíróságnak Pk. 3225/1932. számú vég­­­zése folytán, végrehajtató részére dr. Földes­ Kálmán ügyvéd által képviselt Gazdák Biztosító végrehajtató részére, végrehajtást szenvedett ellen 1228 pengő 63 f tőkekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1918 pengőre becsült ingóságokra a komáromi­­királyi járásb­iróság fenti számú végzésével az árverés -elrendel­tetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyi­ben azok törvényes zálogjogot nyer­tek volna s kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük­ halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán Komáromban, Klapka György­­uron leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 8. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron a­lul is, de legalább a becsérték kétharmadá­nak megfelelő összegért el fognak adatni. Félhivatnak mindazok, akik az­­elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kiel­égít­­tetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen­téseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek e biróság­­táb­láján történt kifüggesztését követő naptól számitt­atik. Komárom, 1933. évi február hó 5. napján. Borsitzky László, kir. kir. végrehajtó. O F 2(kit Árverés. Pk. I. 66911/5. 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 18657/1930. számú végzésével dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz—Clayton stb. végre­hajtató részére 485 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 6390 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, I. ker., Bertalan­ utca 10. szám, földszinten a műhelyben és udvarban -leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 6. nap­jának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, gépeket és egyéb ingóságokat el­adom. Budapest, 1933. évi február hó 14. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F -­515 1933 március 1.

Next