Budapesti Közlöny, 1933. május (67. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám

­z­tása 613169/1933. szám. 1190 pengő becsértékű bútorok, zongora, csillár, rádió és egyéb ingóságokat Budapesten, József*u. 52. szám, I. emelet 9. ajtószám alatt, május 4-én, fél 4 órakor. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végre­hajtó. O­F 5413­839/1932. szám. 143873 pengő becsértékü bútorok, rádió, kertészeti felszerelés, kovács- bognárműhely fel­szerelés, gabona, gépek, állatok, motorok, cséplők, vil­lanyberendezés és más ingóságok Sarkadpusztán, május 17-én, és a köv. napokon, 10 órakor. Göndör Rezső, szerencsi hír. végrehajtó. O­F 5397 906459/1932. szám. 7546 pengő becsértékű bútorok, dísztárgyak, festmények, szőnyegek, zongora és más ingóságok Budapesten, Akadémia­ u. 7. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt, május 15-én, 9 órakor. Dr. Makai László, kir. végrehajtó. O­F 6398 63705/1932. szám. 2539 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Perényi­ u. 3230. hrsz. alatt, május 3-án, fél 3 órakor. Rakssányi Zoltán, bár. végre­hajtó. O F 5412 489/1933. szám. 2948 pengő becsértékü állatok és más ingóságok Páca pusztán, május 12-én, 3 órakor. Ifj. Czotter Jenő, tahi bir. végrehajtó. • O F 5427 234/1933. szám. 5150 pengő becsértékű bútorok, méhek és más ingóságok Balatonszárszón, május 30-án, 9 órakor. Ifj. Czotter Jenő, tabi kir. végrehajtó. O F 5189 30496/1932. szám. Neuländer K. és Testvérei cég csőd­tömegéhez tartozó 1190 P becsértékű üzletberendezés, pénzszekrény, könyvek és más ingóságok Budapesten, Dorottyám. 14. szám alatt május 3-án, 9 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O­F 5422 54224/1933. szám. 4390 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Hidegkúti­ út 31/a. szám, földszint 2. ajtószám alatt, május 4-én, fél 11 órakor. Dr. Pongrácz Sándor, bir. végrehajtó. O­­F 6421 30136/1932. szám. 1120 pengő becsértékű bútorok, kocsi, ló és más ingóságok Kispesten,­­Báthory­ u. 6. szám alatt, május 3-án, egynegyed 6 órakor. Igaz György, bír. végrehajtó. O­F 5425 610510/1933. szám. 1620 pengő becsértékű bútorok, vaspénzszekrény és más ingóságok Budapesten, VIII. kerület, Tisza Kálmán­ tér, Városi színház épületében, 1933. évi május hó 3-án, délelőtt 8 órakor. Hável Ede, kir. végrehajtó. O 5219 609128/1933. szám. 1217 pengő becsértékű bútorok, üzletberendezés, busók és más ingóságok Budapesten, Sándor­ u. 23/a. szám alatt, május hó 3-án, 3 órakor. Horváth János, bir. végrehajtó. O­F 5430 607107/1933. szám. 22.060 pengő becsértékü bútorok, nyomdagépek és más ingóságok Budapesten, István­ út 40. házsz., I. em. 3. ajtószám alatt, május 4-én, fél 3 órakor. Biró János, bir. végrehajtó. O­F 5433 881780/1932 szám. 2760 pengő becsértékű bútorok, gépek, villanymotor, Írógép és más ingóságok Buda­pesten, Bezerédy­ u. 6. (nyomda) szám alatt, május 5-én, fél 2 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 5431 606 566/1933. szám. 2031 pengő becsértékű bútorok, zongora, edények, pavilion, kerítés és más ingóságok Budapesten, VII., Aréna­ út 31. szám alatt, május 10-én, háromnegyed 3 órakor. Dr. Menyhárth Andor, bir. vég­rehajtó. O F 5405 507/1933. szám. 51.417 pengő becsértékű könyvek, szüretelő eszközök, bor, fürdőberendezés drogéria­áruk és más ingóságok Olaszliszk­án és Erdőbénye­­fürdőn, május 10-én, 8 és 2 órakor. Hazay Béla, sárospataki kir. végrehajtó. O­F 5191 910748/1932. szám. 1420 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, fűzők, kertyük és más ingóságok Budapesten, Erzsébet­ körút 5. szám alatt, május 4-én, háromnegyed 9 órakor. Hável Ede, kir. kir. végre­hajtó. O­F 5396 614837/1933. szám. 2739 pengő becsértékű bútorok, alpacca szervizek és más ingóságok Budapesten, V., Csáky­ utca 34. szám, I. em. 1. ajtószám alatt, május 4-én, 9 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végre­hajtó. O­F 5429 753634/1931. szám. 14695 pengő becsértékű bútorok,­­zongora, szőnyeg, kép és más ingóságok Budapesten, Báthory-utca 24. szám, II. em. 6. ajtószám alatt, május 3-án, 5 órakor. Pongrácz Olivér, kir. végrehajtó. O F 5423 891884/1932. szám. 1850 pengő becsértékü személy­autó és más ingóságok Budapesten, Lomb­ utca 29. sz. alatt, május 9-én, fél 5 órakor. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O F 5445 874196/1932. szám. 25520 pengő becsértékü bútorok, gépek és más ingóságok Budapesten, Horn Ede­ utca 15. szám alatt, május 10-én, 2 órakor. Dr. Bárány Kálmán, bir. végrehajtó. O­F 5432 608042/1933. szám. 1200 pengő becsértékü bútorok, festmények és más ingóságok Budapesten, Népszínház­­utca 13. szám, IV. em. 5. ajtószám alatt, május 2-án, fél 10 órakor. Joó Károly, kir. végrehajtó. O­F 5403 Ingatlan árverések. 4133/1932. szám. Ház fele, szántók és egyéb ingat­lanok Ózdfalun, 7.630 pengő kikiáltási árban, július 31-én, 10 órakor a községházán. Szeratlőrinci kir. járás­bíróság. N 5343 736/1933. szám. Ház, szántók és egyéb ingatlanok Bakonnyon és Egyházasfalun 10.700 pengő kikiáltási ár­ban augusztus 3-án, 9 órakor a csepregi kir. járásbíró­ságnál, N 5148 5728/1933. szám. Ingatlanok fele Újpesten 22600 P kikiáltási árban május 29-én 10 órako­r a kir. járás­­bíróságnál, N F 5370 1140/1933. szám. Ingatlanok Győrött, különböző ki­kiáltási árban, május 13-án, 10 órakor a kir. járás­bíróságnál. N 5228 1­468/1932. sz. Ingatlanok Bácsbokod községben, kü­lönböző kikiáltási árban, május 18-án, 3 órakor a köz­ségházán. N 5255 1183/1933. szám. Ház, számító és egyéb ingatlanok Ladánybanén, 11.156 pengő kikiáltási árban, május 19. napján, 9 órakor a kecskeméti kir. járásbíróságnál. N F 5414 6036/1933. szám. Ingatlanok Szegeden, különböző kikiáltási árban, május hó 17-én, 9 órakor a kir. járás­bíróságnál. N 5139 7738/1933. szám. Ingatlanok Torvaj községben, kü­lönböző kikiáltási árban, május 13-án, 2 órakor a tabi kir. járásbiróságnál. 1615/1933. szám. Siázak,­s Martonfán, 7545 P kikiáltási kor a községházán. Pécsi k 1189/1933. szám. Ingatlana Medgyesbodzáson, 22.525 pengd .kikiáltási árban, ajtája leír. járásbíróságnál. 4€0/1933. szám. Ingatlanos renböző kikiáltási árban, est 22-én, 9 órakor a gyulai N­F 5417 Karmacis községben, kü­­. 1-én, 10 órakor a köz­ségházán. 8234/1932. sz. Szántó Ka­­tán, május 26-án, 9 órakor járásbiróság. 122/1932. szám. Ház, két pengő kikiáltási árban, a községházán. Abaujszántói 8230/1932. szám. Szőlő és 6410 pengő kikiáltási árbr községházán. Tabi kir. jár. 8231/1932. szám. Ház é 600 pengő kikiáltási árban, a községházán. Tabi kir. 570/1933. szám. Ház ősi kikiáltási árban, május 2. bíróságnál. 4578/1933. szám. Ház] utcában, 12.000 pengő 9 órakor a kir. járásbir. 1545/1933. sz. Ingatlan kikiáltási árban, május bíróságnál. 252/1933. szám. Ház, Endrődön, 18.531 pengős 9 órakor a községházán N 5264 on, 238 P kikiáltási ár­­a községházán. Tabi kir. N 5186 és szántó Zsujtán, 6401 hó 26-án, 12 óraikor a járásbíróság. N 5166 Egyéb ingatlanok Somban, május 22-én, 9 órakor a óság. N F 5183 jer­ fele Balaton­kilitóban ájus hó 23-án, 9 órakor isbiróság. N 5185 fő Debrecenben, 2.249 P 10 órakor a kir. járás­ N 5177 gyösön, a Szent János­­ási árban, május 24-én, 1. N F 5399 ele Miskolcon, 14.100 P 9 órakor a kir. járás­ N F 5400 és egyéb ingatlanok utási árban, május 23-án, a mai kir. járásbíróság. N F 5418 32309. szám. Biró Miklós Rt. Budapest ügyben a magánegyességi tárgyalás az OHB papirszakmai fiók­jánál. Budapest, (V., Alkotmány­ utca 8.) 1933. évi május hó 4. napján d. e. fél 11 órakor tartatik meg. Országos H­itelvédő Egylet, F 5460 780/1933. szám. Svomlósi György Szombathely ügyben a kötelező magánegyességi tárgyalás az Országos Hitel­védő Egylet textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Sas­utca 24. szám alatt.) 1933. évi május hó 10. napján 10 órakor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 5434 984/1933. szám. Nagy László Dömösd ügyben a köte­lező magánegyességi tárgyalás az Országos Hitelvédő Egylet textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Sas-utca 24. szám alatt), 1933. évi május hó 10. napján 11 óra­kor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 5435 1542/1932. szám. Vajdics Lajos kereskedő ügyében a kaposvári kir. törvényszék az eljárást befejezte. *1203 2055/1931. szám. Valics és Deutsch cég és tulajdonosai ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék az eljárást be­fejezte. *1200 1652/1931. szám. Brack Ignác­­és neje kétbodonyi földbirtokosok ügyében tárgyalás május 16-án, a balassa­gyarmati kir. törvényszéknél. *1201 6203/1932. szám. Boros Julia és Kosch Berta miskolci lakosok ügyében az egyesség jóváhagyása jogerős. *1202 35910/1933. szám, Radó Kálmán Károly egyenruházati cikk-kereskedő (Böszörményi­ út 13. szám) úgyis mint a Hungária csendőrségi felszerelési cikkek raktárának tulajdonosa kérelmére a budapesti kir. tszék az eljá­rást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Márkus Márton ügyvéd, követelések bejelentése május 16-ig az OHB-hez. *1194 35880/1933. szám. Baumgarten Sándor nadrágtartó- és harisnyatartókészítő (Andrássy­ út 13. sz.) kérelmére a budapesti kir. tszék az eljárást megindította. Vagyon­felügyelő dr. Márkus Márton ügyvéd, követelések be­jelentése május 16-ig az OHB-hez. *1195 850/1932. szám. Pollák Henrik vőföskereskedő ügyében a szombathelyi kir. törvényszéknél. * 5373 38450/1932. szám. Keller Ödön női kabátkereskedő ügyében a budapesti kir. törvényszék az eljárást befe­jezte. *1192 31425/1933. szám. Ifj. Práger Sándor papírnagykeres­­kedő cég és tulajdonosa ügyében a budapesti kir. tör­vényszék az egyezséget jogerősen jóváhagyta. A vagyon­felügyelő dija 218 pengő. *1198 38380/1932. szám. Lőwy Ida kereskedő ügyében a budapesti kir. törvényszék az eljárást befejezte. *1199 30110/1933. sz. Veresné cipőkereskedelmi kft. ügyében a budapesti Idr. törvényszék az egyezséget jogerősnek nyilvánította. A vagyonfelügyelő díja 98 pengő. *1933 35632/1933. szám. Radó Izor nyomdász cég (Hajós­ u. 25. sz.) és tulajdonosai Radó Izor és István kérelmére a budapesti kir. tszék az eljárást megindította. Vagyon­felügyelő dr. Szabó Gyula ügyvéd, követelések bejelen­tése május 16-ig az OHB-hez. *1196 35600/1933. szám. Hrotkó István hentesmester (VI., Jókai­ utca 1.) kérelmére a budapesti kir. tszék az el­járást m­egindította. Vagyonfelügyelő dr. Szabó Gyula ügyvéd, követelések bejelentése május 16-ig az OHB- hez. *1197 322/1932. szám. Csillag József fehérneműgyáros ügyé­ben a debreceni kir. törvényszék az eljárást befejezte. *1204 920/1932. szám. Schwartz Jenő Jakab nyirturai szatócs ügyében a nyíregyházai kir. törvényiszék az eljárást be­fejezte. *1205 143/1933. szám. Róth Izidor celldömölki vegyeskeres­kedő ügyében a szombathelyi kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 85 pengő. *1206 1640/1933. szám. Friedmann József tabi bőrkereskedő kérelmére a kaposvári kir. törvényszék az eljárást meg­indította. Vagyonfelügyelő Kállai Béla ügyvéd követe­lések bejelentése május hó 20-ig az OHB-hez. *1207 Felhívás: 5066/1932. szám. A szegedi kir. törvényszék felhívja Kosztolányi Imre volt sövényházai lakost a házassági életközösség visszaállítására. F 5410 Gondnokság. 4062/1932. szám. Károly Mihály sósver­tikei lakost a­­pécsi kár. törvényszék gondnokság alá helyezte. **610 csődhirdetmény 42039/1930. szám. Fris­donos ellen nyitott csőd] megszüntette. CJSCS ÖllkiVÖM 303/1932. szám. Horváti ügyében a szombathelyi ] fejezte. 35155. szám. Sikán és­ magánegyességi tárgyalás­­ jánál, Budapest (V., A 111 hó 10. napján déli 121­­06 Hiteltadő Egylet. N 5233 utak és egyéb ingatlanok­­ban, május 31-én, 9 óra­­járási biróság. N 5181 .ton lakatosüzem tulaj­­[lapesti kir. törvényszék F 5428 peregy­ességek. sárvári fest­ékkereskedő tényszék az eljárást be- 5182 Budapesti ügyben a tE ékszerszakmai fiók­­]tea 8.) 1933. évi május tar­tozik meg. Ország F. 5469 BUDAPESTI KÖZLÖNY 1933 május 2.

Next